‘Meer lenen voor studie in het buitenland’

Nederlanders die in het buitenland studeren moeten meer kunnen lenen bij DUO. Dat vindt het netwerk van studenten die de sprong al gewaagd hebben.

Photo by: Freeimages | Rich Goatly

Nu de basisbeurs is verdwenen, is ook studeren in het buitenland duurder geworden. Bijna de helft van de studenten die meededen aan een onderzoek van de ‘Nederlandse Wereldwijde Studenten’ (NWS) zou naar eigen zeggen niet zijn vertrokken zonder basisbeurs.

‘Door het wegvallen van de basisbeurs zou de uitgaande diplomamobiliteit kunnen stagneren’, concludeert voorzitter Marlou Slot. ‘Daar maken we ons zorgen over.’ Dus wil NWS dat Nederlandse studenten die een volledige opleiding in het buitenland volgen meer kunnen lenen bij DUO.

Schuld op de koop toe

Maar meer lenen, betekent later ook een hogere schuld. Dat nemen ze op de koop toe, denkt Slot. ‘Studenten die naar het buitenland gaan zijn ambitieus en nemen hun verantwoordelijkheid. Ze zien hun studie echt als een investering in zichzelf.’

Slot hoopt dat overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties meer beurzen beschikbaar stellen voor studenten die naar het buitenland willen. ‘Bedrijven zouden studenten kunnen sponsoren die aan een topuniversiteit in het buitenland studeren. Daarna zouden deze hooggekwalificeerde afgestudeerden bij zo’n bedrijf aan het werk kunnen.’

Onder Europees gemiddelde

Het percentage Nederlanders dat een volledige opleiding in het buitenland volgt ligt nog altijd onder het Europees gemiddelde. In 2011 waren het er 23 duizend. ‘Dit aantal groeit ieder jaar, maar is nog onvoldoende voor een kenniseconomie als de Nederlandse’, vindt Slot.

Zowel de buurlanden als de Engelstalige landen zijn populair. Verreweg de meeste Nederlanders studeren in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, België en Duitsland, blijkt uit onderzoek van internationaliseringsorganisatie EP-Nuffic.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.