Personeelskoor heft zichzelf na 25 jaar op

| Kitty van Gerven

Het had een feestelijk jubileumconcert moeten worden; het wordt een afscheidsconcert. Na 25 jaar valt voor de Twente University Singers het doek. Het personeelskoor van de UT is het financiële getouwtrek met zijn ‘Alma Mater’ zat.

Photo by: Arjan Reef

Als de overgebleven koorleden op 16 december in de Audiozaal aantreden voor een lunchconcert, gebeurt dat met gemengde gevoelens. Met enthousiasme, maar ook met pijn in het hart. Het optreden betekent namelijk de zwanenzang; per 1 januari heft het personeelskoor zichzelf op uit onvrede met het financiële beleid van de UT.

Directiekosten

Het begon allemaal toen dirigente Mariëtte Effing besloot haar functie per 1 januari 2014 neer te leggen. Het bestuur van het koor kreeg toen te horen dat een nieuwe dirigent geen dienstverband meer zou krijgen met de UT en dat het koor voortaan zelf de directiekosten (100 euro per avond) moest opbrengen. Daar kwam bij dat niet-medewerkers van de UT een CampusCard van 145 euro moesten aanschaffen, wilde het koor gratis gebruik kunnen blijven maken van de Audiozaal.

‘Het gevolg hiervan zou zijn dat de contributie veel te hoog werd’, laat de secretaris van de Twente University Singers weten. En dus werd er opnieuw overlegd. ‘De UT stelde toen voor dat zij de helft van de directiekosten zou betalen, tot een maximum van € 2500 en de leden zouden geen CampusCard meer hoeven te kopen. Wel moesten we jaarlijks € 4500 gaan betalen voor de huur van de Audiozaal, ongeacht het aantal leden.’

Omdat het voortbestaan van het koor werd bedreigd en iedereen wilde blijven zingen, besloot het bestuur in overleg met de leden om er in elk geval nog één jaar mee door te gaan. ‘Ondanks dat de contributie nu veel te hoog was.’

Weinig animo

Uitbreiding van het koor om zo de kosten per lid te drukken, bleek geen optie. ‘We mogen slechts 25 procent buitenleden aannemen en onder de UT-medewerkers is er weinig animo voor ons koor.’ Mede hierdoor onstond er volgens de secretaris in de loop van dit jaar steeds meer onvrede over de hoge contributie, wat voor sommigen aanleiding was hun lidmaatschap op te zeggen. ‘Met als gevolg dat de contributie voor de overgeblevenen nog hoger werd en de frustratie alleen maar toenam. Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat besloten is om het koor per 1 januari 2016 op te heffen.’

Persoonlijk betreurt de secretaris dit bijzonder. ‘We hebben namelijk een hecht koor, waarvan de leden heel vriendschappelijk met elkaar omgaan.’ Ze hoopt dan ook dat de opheffing van de Twente University Singers niet het einde van de samenzang zal betekenen. ‘We willen proberen om met elkaar verder te gaan en zijn inmiddels op zoek naar een andere lokatie. Maar mocht het lukken om een doorstart te maken, dan zal dat toch onder een andere naam zijn. Voor de Twente University Singers is het einde verhaal.’

Meer personeelsleden

Ook Mark Weirath, waarnemend hoofd Culture & Events betreurt het dat het koor verdwijnt. Hij begrijpt dat de extra kosten van ongeveer 2000 euro per jaar een belasting zijn, maar hij wijt de ontstane situatie vooral aan de geringe deelname van UT-medewerkers aan het koor. ‘Als er meer personeelsleden in hadden gezeten, die allemaal over een CampusCard hadden beschikt, dan was er geen probleem geweest. Dan had het koor gewoon van de Audiozaal gebruik kunnen blijven maken.’

Overigens benadrukt hij dat er voor personeelsleden nog wel mogelijkheden overblijven om te zingen op de UT. ‘Zij kunnen bijvoorbeeld ook terecht bij het TSK, het Twents Studenten Koor.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.