Promovendi trekken aan de bel over BIG-registratie

Promoverende zorgverleners komen in de problemen omdat ze niet kunnen voldoen aan de eisen die gelden voor klinische werkervaring. Daarvoor waarschuwt het Promovendi Netwerk Nederland.

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

Sinds 1 januari 2012 moeten (para)medici als artsen, fysiotherapeuten en verloskundigen binnen vijf jaar een bepaald aantal uren werkervaring of scholing hebben gehad om zich opnieuw te kunnen laten opnemen in het register Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). Alleen wie daar in staat, mag zelfstandig bepaalde medische handelingen uitvoeren.

Maar voor promovendi is die wet een probleem, schrijft het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) in een brief aan het ministerie van Volksgezondheid, die ook is ondertekend door de decanen van de acht universitair medische centra in Nederland.

Termijn verlengen

Een promotietraject in de gezondheidswetenschappen duurt gemiddeld meer dan vijf jaar, ‘waardoor medische promovendi niet aan de werkervarings- of scholingseis kunnen voldoen die de Wet BIG nu stelt’, aldus het PNN.

In de brief aan het ministerie van Volksgezondheid stelt het promovendinetwerk daarom voor om de termijn voor herregistratie te verlengen van vijf naar zeven jaar. Voor de patiëntveiligheid is dat geen probleem, verwachten de ondertekenaars. Jonge medici werken over het algemeen al onder supervisie, al dan niet in opleiding. Bovendien is er voor 2012 nooit een probleem geweest met gepromoveerden die na een paar jaar weer klinische werkzaamheden gingen verrichten.

Technische geneeskunde

De wet heeft op dit moment nog geen gevolgen voor TG'ers van de UT, zegt Myrthe van der Ven van de Nederlandse vereniging voor Technische Geneeskunde. 'Sinds januari 2014 is technische geneeskunde opgenomen in een experimenteerartikel van de wet BIG. Na een evaluatieperiode van vijf jaar, dus per januari 2019 wordt besloten of technische geneeskunde wordt opgenomen in de wet BIG.'

'Als dit wordt goedgekeurd, zullen we ook aan de eisen moeten voldoen voor herregistratie die gelden voor klinische werkervaring', zegt Van der Ven, die besluit: 'Het is dus nog niet zover, maar voor technisch geneeskundigen die in het ziekenhuis willen werken zeker een relevante kwestie.'

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.