Samen sterk voor nanotechnologie

| Kitty van Gerven

De UT verwacht zijn leiderspositie in Nederland als centrum van micro- en nanotechnologie te kunnen versterken door nauwer te gaan samenwerken met Saxion. Gisteren tekenden beide kennisinstellingen een samenwerkingsovereenkomst op het gebied van onderwijs, onderzoek, infrastructuur en ondernemerschap.

Photo by: Arjan Reef

Door de krachten te bundelen willen UT en Saxion de doorstroommogelijkheden voor de studenten vergroten, de faciliteiten zoals de cleanroom efficiënter benutten en de innovatie versnellen. Bovendien denken beide instellingen hiermee het ondernemerschap te kunnen stimuleren, waardoor de op micro- en nanotechnologie gebaseerde industrie in de regio volop kan groeien en Twente zijn voorsprong op dit gebied verder kan uitbouwen.

Applied Nanotechnology

Als alles volgens plan verloopt start Saxion in september volgend jaar een nieuwe Engineering Master: de Applied Nanotechnology. In samenspraak met de UT krijgt deze opleiding een meer toegepast en ontwerpgericht karakter, waardoor hij prima aansluit op de academische programma’s van MESA+ op de UT.

Volgens de besturen zal een goede onderlinge afstemming van de opleidingen tot grotere doorstroommogelijkheden voor studenten leiden en tot meer uitwisseling tussen docenten en medewerkers. Inmiddels hebben diverse UT-wetenschappers al een functie als lector of onderzoeker bij Saxion geaccepteerd, naast hun werk op de UT.

Gemeenschappelijke (onderwijs)projecten moeten er voor zorgen dat de studenten optimaal van hun studietijd kunnen profiteren. Om die reden worden ook de onderzoeksfaciliteiten, zoals de cleanroom van het MESA+ NanoLab en de High Tech Factory opengesteld voor beide instellingen. Verwacht wordt dat de onderzoeksambities hierdoor nog zullen toenemen.

Bedrijfsleven

Ook naar buiten toe willen UT en Saxion zich gezamenlijk gaan presenteren. Zo wordt momenteel bekeken hoe beide instellingen de bachelor- en masteropleidingen zowel nationaal als internationaal in de markt kunnen zetten. Daarnaast willen de twee instellingen de opgedane kennis delen met het bedrijfsleven en onder meer startende ondernemingen gaan ondersteunen, terwijl er tevens plannen zijn om nieuwe investeringen in grootschalige infrastructuur nauw op elkaar af te stemmen. Op termijn kan dit leiden tot gezamenlijke investeringen.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.