Samenwerking met Indonesië

| Maaike Platvoet

De faculteit Behavorial Management & Social Sciences tekent vandaag een memorandum of understanding (MOU) met de Universitas Sebelas Maret in Indonesië. Het gaat om een facultaire overeenkomst.

Voor de ondertekening is een delegatie van tien personen uit Indonesië overgekomen. Doel van het MOU is om de samenwerking te intensiveren op drie vlakken: het opzetten van een double degree programma voor de master business administration, de uitwisseling van PhD’s en de uitwisseling van studenten voor de bachelor international business administration.

Indonesië is een doelland van de UT. Daarnaast zijn er vanuit de Indonesische overheid financiële mogelijkheden voor het opleiden van Indonesische studenten in het buitenland. Vanuit de UT vertrok hoogleraar Rez Kabir, initiator van deze overeenkomst, al eerder dit jaar naar de Universitas Sebelas Maret.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.