Topsector Chemie Masterbeurs voor Maike en Maaike

| Rense Kuipers

Masterstudenten Maike Brand en Maaike Rump maken de komende twee jaar gebruik van een Topsector Chemie Masterbeurs. Iedere maand krijgen ze 500 euro uit dit programma, op voorwaarde dat ze stage lopen bij het bedrijf dat aan hen gekoppeld is.

Photo by: Elodie Burrillon

Brand (22, chemical engineering) en Rump (21, nanotechnology) namen gisteravond de bijdrage in ontvangst in de Jaarbeurs Utrecht. In totaal ontvingen achttien andere masterstudenten dezelfde beurs. Daarnaast waren andere chemiebeurzen weggelegd voor 47 studenten, vooral uit het hbo.

Carrière

De beurs is bedoeld om talentvolle studenten te matchen met het bedrijfsleven, legt Brand uit. ‘Zo krijgen bedrijven zicht op iemand en krijg ik voor mezelf juist zicht op waar ik heen wil met mijn carrière en het soort bedrijf waar ik later zou willen werken.’

Brand en Rump ontvingen een e-mail van hun studieadviseur, dat de beurs beschikbaar was. Om in aanmerking te komen, moesten ze onder andere minimaal een 7 hebben gehaald in de bachelor en hun CV en sollicitatiebrief sturen naar drie bedrijven waar ze voorkeur voor hadden.

Coatings

‘Wat ga ik nu allemaal doen met dit geld?’, vraagt Rump – die volgend jaar stage gaat lopen bij AkzoNobel – zich hardop af. ‘Het lijkt me erg leuk om ervaring op te doen buiten Nederland, daarom wil ik graag in het buitenland stage lopen. Ik denk dat AkzoNobel die mogelijkheid wel kan bieden, maar het zal ook best duur zijn.’

Rump vervolgt: ‘Het bedrijf gaat in overleg met mij kijken wat de mogelijkheden zijn. Dan kunnen we samen kijken om een opdracht die beschikbaar is in te vullen. Erg leuk dat daarnaar wordt gekeken!’ Daarnaast hoeft het voor Rump niet noodzakelijk om een scheikundige opdracht te gaan. ‘AkzoNobel werkt ook met coatings, die combinatie van natuurkunde en scheikunde spreekt me ook erg aan.’

Collegegeld betalen

Brand is gekoppeld aan chemiebedrijf Trinseo. Door een bestuursjaar bij studievereniging Alembic had ze anders nog maar recht gehad op een jaar studiefinanciering. ‘Zonder de beurs was het volop lenen geweest het laatste jaar’, zegt ze.

Ze vervolgt: ‘Ik was erg blij toen ik werd gebeld door het bedrijf. Dit is een mooie mogelijkheid om extra vakken te gaan volgen en om collegegeld en een groot deel aan andere kosten te betalen.’

Op de foto, allebei op de onderste rij: Maike (3e van rechts, rode jurk), Maaike (6e van rechts, wit jasje)

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.