Raden van toezicht: ‘We doen het zelf wel’

| HOP, Hein Cuppen

De universitaire raden van toezicht willen zelf in de gaten houden of het geld van de afgeschafte basisbeurs straks goed wordt besteed. Daar hoeft de minister zich niet mee te bemoeien.

Voormalig PvdA-leider Job Cohen, toezichthouder van Wageningen Universiteit, schrijft dit namens alle raden van toezicht aan de ministers Bussemaker (OCW) en Kamp (Economische Zaken). De brief werd online gezet door ScienceGuide.

Belofte

De raden van toezicht zijn volgens hem blij met de belofte van minister Bussemaker dat ze de universiteiten meer vertrouwen gaat geven. In ruil daarvoor willen de raden scherper toezien op de kwaliteit van onderwijs en onderzoek.

Zo willen ze zelf in de gaten gaan houden of het geld dat beschikbaar komt nu de basisbeurs is afgeschaft, besteed zal worden volgens de ‘door de overheid gegeven hoofdlijnen’. ‘Een aparte monitoring - een geheel nieuwe tak van toezichthoudende ‘industrie’ zo lijkt het - is daarom niet nodig aldus Cohen.

Verwachtingen temperen

Hij voegt daar in één adem aan toe dat de verwachtingen over de kwaliteitsverbetering getemperd moeten worden, omdat het grootste deel van het geld pas over een tiental jaren bij de instellingen terecht zal komen.

Verder vraagt Cohen de ministers om het experiment met instellingsaccreditatie – waarin zes universiteiten en zes hogescholen hun eigen opleidingen mogen keuren – niet beperkt te houden, ‘maar nu reeds uit te spreken dat álle instellingen die dit wensen in dit stelsel kunnen functioneren’.

Ten slotte waarschuwt Cohen dat de nieuwste salarisplafonds in het hoger onderwijs ‘ernstige repercussies kunnen hebben voor de invulling van bestuursfuncties en van topfuncties in onderwijs en onderzoek’. De raden willen de mogelijkheid krijgen om af te wijken van de salarisnorm.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.