Fraunhofer opent 'project center' op campus

| Sandra Pool

Bestuursvoorzitter Victor van der Chijs maakt maandag tijdens de opening academisch jaar bekend dat de UT een samenwerking aangaat met het Fraunhofer Institute. Europa’s grootste non-profitorganisatie voor toegepast onderzoek opent de eerste Nederlandse vestiging op de campus.

Photo by: Flickr

‘Het is een heel belangrijke stap in de positionering van de UT en van Twente als kennishub voor Nederland’, zegt Van der Chijs. ‘Fraunhofer is een hoogstaand maatschappelijk gerichte organisatie gespecialiseerd in toegepast onderzoek op alle technische disciplines.’

Het instituut geniet volgens de bestuursvoorzitter een sterke internationale reputatie. Er zijn 66 onderzoeksinstituten in Duitsland en zeven in het buitenland aangesloten. ‘Het is echt een begrip in de wereld’, aldus Van der Chijs.

Project center

Vorige week tekenden beide instellingen tijdens een conferentie in Kaapstad, Zuid-Afrika, een memorandum of understanding. Er komt een 'project center' voor design and production engineering in complex high-tech systems op de campus waarbij de UT nauw samenwerkt met het Fraunhoferinstituut voor productietechnologie (IPT) in Aken, Duitsland. Bij gebleken succes zal het 'project center' uitgroeien tot een onafhankelijk instituut, gericht op gezamenlijke R&D projecten met de industrie.

Van der Chijs is trots dat het instituut zich vestigt op de campus. ‘Het past precies bij de visie en het ondernemende karakter van de UT. ‘ Fraunhoferinstituten richten zich op het omzetten van fundamenteel, wetenschappelijk onderzoek tot technologische toepassingen in de industrie. ‘Wij willen ook graag kennis naar de markt brengen.’

Vragen uit de industrie

Binnen het 'project center' wordt in eerste instantie gewerkt aan opdrachten op basis van vragen uit de industrie en internationale samenwerkingsprojecten. ‘Daar buigen jonge ingenieurs, onder leiding van ervaren onderzoekers, zowel vanuit de UT als van Saxion, zich over.’

Vervolgens wordt er door de ontstane expertise en de link met beide kennisinstellingen een portfolio opgebouwd dat de basis vormt voor een loopbaan in de industrie of een promotieplek.

Aanvulling

De aanpak van Fraunhofer biedt een aanvulling op het ‘klassieke model’ in de wetenschap, waarbij een meerjarig promotietraject aan een universiteit of in directe samenwerking met een bedrijf vooropstaat.

Uitwisseling van kennis en netwerken

Voor de UT betekent de samenwerking een versterking van de speerpunten en gerichte investeringen binnen de faculteit CTW. ‘Een van de drijvende krachten achter de samenwerking is Fred van Houten, hoogleraar design engineering. Hij investeerde jaren in een goede relatie met het instituut. Voor het partnership maken wij mankracht vrij om mee te draaien binnen het centrum en er komt een uitwisseling van kennis en netwerken tot stand.’

Bedrijfsleven en overheid positief

Het bedrijfsleven en de overheid zijn volgens Van der Chijs positief over een samenwerking met Fraunhofer. ‘Zij zien het als een positieve bijdrage aan de kennisinfrastructuur van de regio en de rest van het land.’

Rond het einde van dit jaar verwacht Van der Chijs dat er een contract is. ‘En kiezen we definitief de subthema’s voor specialisatie. Dat zijn momenteel onder meer micro technology, material engineering en precision engineering.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.