Penvoerderschap GZW naar TNW

| Maaike Platvoet

Het penvoerderschap over de opleiding gezondheidswetenschappen verhuist van de faculteit BMS naar de faculteit TNW. Het is een vervolg op de clustervorming rondom het thema Health. Daarbij vallen de ‘health-opleidingen’ ook onder één opleidingsdirecteur, namelijk Heleen Miedema.

In de overlegvergadering van de Universiteitsraad benadrukte rector magnificus Ed Brinksma dat de overgang niet betekent dat ook personeel naar een andere faculteit verhuist. ‘We willen synergie en efficiëntie creëren onder deze opleidingen. Daarbij zetten we het pakket Health graag in de etalage. Er moet dan wel samenhang zijn.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.