RUG-bestuur wijst naar Den Haag

| HOP, Petra Vissers

Het ligt aan de prestatieafspraken, aan de bekostiging en aan het toezicht. Ontevreden medewerkers van de Rijksuniversiteit Groningen moeten eigenlijk in Den Haag zijn, reageert het bestuur.

'Het college van bestuur herkent de zorgpunten uit de brief en deelt deze', schrijft de RUG in reactie op een open brief die inmiddels is ondertekend door meer dan honderd medewerkers. In de brief stellen zij de werkdruk aan de universiteit aan de kaak, evenals de grote hoeveelheid tijdelijke contracten en de bestuurscultuur waarin studenten 'beschouwd worden ofwel als klant die tevreden gehouden moet worden ofwel als product dat zo snel mogelijk afgeleverd moet worden'.

Het college gaat graag in gesprek met de ondertekenaars, maar meent dat veel problemen worden veroorzaakt door Haags beleid; de hoge werkdruk is het gevolg van meer studenten en minder geld van het ministerie, aldus het bestuur, en de vele tijdelijke contracten zijn te wijten aan de prestatieafspraken die de overheid sloot met het hoger onderwijs. Klachten over bureaucratie zouden mede veroorzaakt worden door de NVAO, de organisatie die langskomt om opleidingen te keuren.

Ook de top-down bestuursstijl waar ondertekenaars over klagen zou het gevolg zijn van 'externe ontwikkelingen' die geleid zouden hebben 'tot een intensievere rol van het centrale bestuur'.

Het college van bestuur nodigt de ontevreden medewerkers uit voor een gesprek en roept daarnaast iedereen op om volgende week te stemmen voor de medezeggenschapsorganen van de universiteit. 'Een goede opkomst bij de verkiezingen is een belangrijke steun in de rug voor degenen die bereid zijn hun kostbare tijd in deze medezeggenschapsactiviteiten te steken.'

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.