'Labopstelling van dit formaat is uniek'

| Sandra Pool

LochemEnergie is een initiatief van inwoners die graag zien dat hun gemeente in 2030 zelf voorziet in de energiebehoefte. De UT en LochemEnergie werken samen met andere partners aan het project Slim Net Lochem. Promovendus Gerwin Hoogsteen is als onderzoeker betrokken bij het project en kijkt naar het optimaliseren van alle energiestromen.

‘Het project is een samenwerking tussen bewoners die hun eigen energie duurzaam willen opwekken. Ze hebben daarnaast de intentie om compleet duurzaam te leven’, vertelt Hoogsteen. ‘LochemEnergie heeft op dit moment ongeveer 500 leden.’

Proeftuin

Slim Net Lochem is een van de twaalf projecten in Nederland dat is aangewezen als proeftuin voor intelligente netwerken, smart grids genoemd. ‘Dat gaf het project een enorme boost. Er kwam daardoor geld vrij voor onderzoek en zo raakte de vakgroep CAES en het CTIT van deUT betrokken. Ik bekijk het samenspel tussen vraag en aanbod van energie en hoe we met embedded systems, slimme computersystemen, de energie zo goed mogelijk kunnen verdelen.’

Balans

Dat is nodig, want het is telkens zoeken naar de balans, zegt de promovendus. ‘Er zijn dagelijkse piekmomenten. Iedereen komt thuis van het werk en plugt de elektrische auto in het stopcontact. En er zijn dalmomenten, de tijd dat de meeste mensen aan het werk zijn en weinig gebruik maken van de lokale duurzame energie uit onder andere zonnepanelen. Er bestaat een mismatch tussen vraag en aanbod.’ In samenwerking met de opleiding psychologie loopt momenteel een onderzoek om te inventariseren wat de bewoners willen. ‘Aan de hand van de wensen, kijken wij wat technisch mogelijk is. Het doel is het optimaliseren van de energiestromen.’

Stresstest

De promovendus refereert naar een recent experiment, de stresstest, om het belang van een smart grids te onderstrepen. ‘In Lochem veroorzaakten de bewoners een piekbelasting op het netwerk door zoveel mogelijk elektrische auto’s tegelijkertijd op te laden en pizza’s te bakken. De stroom viel toen uit.’ De praktijktest illustreert niet alleen de noodzaak van een goede energieverdeling, het laat ook het unieke karakter van het project zien. ‘Het is zeer toepasbaar. We hebben een echte wijk, met veel actieve mensen, er is een grote bereidheid en er is een echt netwerk. Het is uniek om een labopstelling van dit formaat ter beschikking te hebben. De deelnemers zijn vooruitstrevend en ze krijgen veel voor elkaar. Dat samenwerken vormt de verbindende factor en straalt een zekere aantrekkingskracht uit.’

Simulatie

Voor de onderzoeker is het grote voordeel dat er direct contact is met de mensen. ‘En dat we modellen goed kunnen doorrekenen om naderhand te simuleren. We krijgen een heel realistische simulatie. Klein voorbeeld. We weten in werkelijkheid wat de invloed is van de grondsoort op het elektriciteitsnetwerk. Bruikbare, gedetailleerde gegevens om de werkelijkheid te verifiëren. De informatie uit de stresstest nemen we mee om stroomuitval in de toekomst te kunnen voorkomen. Dat laatste doen we samen met netwerkbeheerder Alliander.’

Foto: De stresstest in Lochem