‘Bewijskracht computer-based bepalen’

| Sandra Pool

Deeltijdhoogleraar forensische biometrie, Didier Meuwly, houdt morgen zijn oratie over forensische opsporing, intelligence, bewijsvoering en –kracht op basis van meetbare menselijke kenmerken, de biometrie. ‘Al die eigenschappen zijn enorm belangrijk en bruikbaar voor forensisch onderzoek.'

En, zin in morgen?

‘Zeker. Het is een mooie gelegenheid om te laten zien wat ik doe. Er komen veel mensen waaronder familie, collega’s en natuurlijk mijn baas. De presentatie geeft het onderzoekswerk aan vanaf mijn studie tot nu.’

Wat is de belangrijkste lijn in uw onderzoek?

‘Het gebruik van biometrie in forensisch onderzoek. Het forensisch proces bestaat uit vier fasen. Het begint met een plaats delict, gevolgd door een analyse van de sporen, een interpretatie van de resultaten en tot slot een rapportage. Mijn onderzoek bevindt zich in de analyse- en interpretatiefase en kijkt naar de beschikbare informatie in biometrische sporen voor forensische opsporing, intelligence en bewijsvoering en het bepalen van de bewijskracht: hoe waar is het bewijsmateriaal? Onder biometrie verstaan we alle meetbare eigenschappen van een mens zoals de vingerafdruk, de lengte van het lichaam en het gezicht.’

Welke stappen zijn er door uw onderzoek gemaakt in de forensische biometrie?

‘Een aio van mij zit in Amerika en werkt aan de verbetering van de huidige methode om de bewijskracht van biometrie te bepalen. Een ander promotieonderzoek gaat over het standaardiseren van het evalueren en valideren van de computer-based method voor bewijsvoering. Een volgende stap is een bijdrage leveren aan ISO 19795, de internationale organisatie voor standaardisatie.'

‘Iets anders waar we aan werken is het beschikbaar maken van de databanken van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) voor wetenschappelijk onderzoek. Niet makkelijk, omdat het om heel gevoelige informatie gaat. Die wil je enerzijds openstellen voor onderzoek, maar anderzijds ook beschermen vanwege privacy. '

'Wij participeren in een EU-projectvoorstel WIRE, Worldwide Research Environment, om een computerinfrastructuur binnen het NFI te implementeren. Wetenschappers kunnen hiermee werken met de databanken, zonder dat ze direct toegang hebben tot de data.’

Wat is nog een wenselijke ontwikkeling in de toekomst op uw vakgebied?

‘De bewijskracht met een computer-based method bepalen voor biometrische sporen. We zijn goed op weg, maar meer robuustheid is gewenst binnen de forensische voorwaarden. Onderzoek wijst bijvoorbeeld uit dat bij gezichtsherkenning de positie van het gezicht belangrijk is voor de herkenning en bewijskracht. Een iets andere pose van het hoofd heeft direct gevolgen voor de betrouwbaarheid van de herkenning en de kracht van het bewijs.’

Welke boodschap hoop je dat de mensen uit de zaal meenemen naar huis?

‘Dat ze het besef hebben dat alle biometrische informatie, alle meetbare eigenschappen van mensen, voor ons enorm belangrijk is en dat al die gegevens bruikbaar zijn voor forensisch onderzoek.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.