Gouden wiel voor mobiliteitspanel

| Redactie

Het Mobiliteitspanel Nederland, waarvan Karst Geurs, UT-hoogleraar transportplanning medeoprichter is, ontving afgelopen maandag het Gouden RAI Wiel uit handen van verkeersminister Melanie Schultz van Haegen.

Het Mobiliteitspanel kreeg de prijs voor de kennis over de invloed van persoonlijke veranderingen op mobiliteitskeuzes. Wetenschapper Geurs, van het Centre for Transport Studies, doet onderzoek naar dynamiek in mobiliteit en bereikbaarheid. Hij is vorig jaar samen met Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) en verkeersbureau Goudappel Coffeng het Mobiliteitspanel Nederland gestart. Van tweeduizend gezinnen wordt het mobiliteitsgedrag gevolgd en de veranderingen in mobiliteitsvoorkeuren en ICT-gebruik in kaart gebracht. Het geeft inzicht in mobiliteitsgevolgen van bijvoorbeeld een verhuizing of het kopen van een auto.

De RAI Vereniging reikt het Gouden RAI Wiel jaarlijks uit aan personen of instellingen die zich onderscheiden op het gebied van verkeer en vervoer.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.