Plan voor parkeergebouw bij The Gallery

| Rense Kuipers

Er komt hoogstwaarschijnlijk een ‘transformeerbaar’ parkeergebouw bij The Gallery. Eind februari stemmen de provinciale staten over het plan, dat inspeelt op de behoefte van het Kennispark om nieuwe bedrijven aan te trekken en nieuwe projecten te starten, gefocust op The Gallery.

De eerste fase van de bouw van The Gallery is afgerond, met een invulling van 10.000 m2 voor ‘innovatieve bedrijvigheid’. In fase 2 moet daar 30.000 m2 bijkomen. ‘Bedrijven die nu in The Gallery gevestigd zijn hebben plannen om uit te breiden en ook een aantal bedrijven in de regio willen zich daar vestigen’, zegt Kennispark-directielid Marjan Weekhout.

Het parkeergebouw is gepland op de locatie van het BTC-gebouw. Dat gebouw wordt ofwel gerenoveerd of gesloopt, maar door de sloop van het viaduct over de Hengelosestraat in 2010 is er sowieso al kavelruimte vrijgekomen voor een parkeergebouw.

Voorbeeld volgen van campus

Er zijn volgens Weekhout verschillende studies gedaan, ook naar de huidige parkeersituatie. Daaruit zou blijken dat er sprake is van een tekort aan parkeerplaatsen, waaronder bij grote evenementen op de campus. Daarnaast is het ‘groene’ imago van het Kennispark belangrijk om vestigende partijen vestigende partijen aan te trekken. Weekhout zegt dat er momenteel veel sprake is van ‘maaiveld parkeren’, wat ten koste gaat van de beeldkwaliteit. ‘In 2013 is het Kennispark verkozen tot beste bedrijventerrein. Nu willen we ook het meest duurzame bedrijventerrein worden.’

Het parkeergebouw moet daar een rol in spelen, geeft Weekhout aan. ‘Het Kennispark moet het voorbeeld volgen van de campus: gebouwen omgeven door groen, in plaats van bij ieder gebouw een aparte parkeerplaats. Daar komt bij dat het parkeergebouw de ondernemers ontlast. Ze hoeven er niet zelf in te investeren, alleen parkeerplaatsen te huren. Het geld dat ze hiermee overhouden kunnen ze anders investeren.’

Transformeerbaar gebouw

Het gebouw zal zo'n 450 parkeerplaatsen hebben en zal ‘transformeerbaar’ zijn. ‘Het gebouw moet de waarde blijven behouden om de rol van een ander type gebouw in te vullen’, zegt Weekhout. ‘Denk bijvoorbeeld aan een kantoorgebouw, studentenhuisvesting of een woon-werkplek.’ Ook zal het parkeergebouw plek bieden voor elektrisch vervoer om snel in de binnensteden van Enschede en Hengelo te kunnen komen, wat volgens Weekhout ook een stimulans is voor ondernemers in de binnensteden.

Kritiek

Vanuit de PvdA is er kritiek op het plan voor het parkeergebouw. Volgens hen gaat het om ‘innovatiegeld’ en dat mag niet bestemd zijn voor een parkeergarage. Weekhout weerlegt de kritiek: ‘Het geld is bedoeld voor de verdere ontwikkeling van de innovatiedriehoek: Vliegveld Twente, Hart van Zuid in Hengelo en het Kennispark. Specifiek is het geld bestemd voor gebiedsontwikkeling op het gebied van infrastructuur.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.