Miedema ook opleidingsdirecteur GZW

| Paul de Kuyper

Heleen Miedema is vanaf dit jaar de nieuwe opleidingsdirecteur van gezondheidswetenschappen. Daarmee heeft zij alle drie de studies in het domein gezondheid in haar portefeuille: biomedische technologie, gezondheidswetenschappen en technische geneeskunde. Ze wil ‘health’ meer smoel geven.

Photo by: Rikkert Harink

Miedema was al opleidingsdirecteur van biomedische technologie (BMT) en technische geneeskunde (TG). Nu ze het stokje bij gezondheidswetenschappen (GZW) overneemt van Lotte Steuten is voor haar de cirkel rond. ‘Ik heb inhoudelijk aan de basis gestaan van deze drie opleidingen. Samenwerking tussen TG, BMT en GZW heb ik altijd gezien als een grote kans voor de UT om zich te profileren met gezondheidszorg.’

‘Gezondheid als thema is sterk aanwezig op de UT, maar veel mensen van buiten de UT weten dat niet. Het is te veel versnipperd. Health moet meer smoel krijgen’, zegt Miedema.

Clusteren

Samen hebben TG, BMT en GZW zo’n 1200 studenten. Miedema zou graag zien dat de drie opleidingen ergens op de campus onder een dak kunnen worden gehuisvest. ‘Daarmee zijn we ook zichtbaarder voor de buitenwereld.’ Een geschikte locatie wordt nog gezocht.

Ook inhoudelijk ziet ze alle reden tot clustering en samenwerking, bijvoorbeeld in gezamenlijke modules. ‘Biomedisch technologen ontwikkelen technologie die technisch geneeskundigen gebruiken voor nieuwe diagnostiek. Gezondheidswetenschappers doen trendanalyses en evalueren de behoeften en effecten van innovaties in de gezondheidszorg. Daarmee is de cirkel rond.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.