Rubicon voor UT-onderzoeker Joost Weijs

| Paul de Kuyper

UT-onderzoeker Joost Weijs, gepromoveerd in de vakgroep Physics of Fluids van hoogleraar Detlef Lohse, heeft een Rubicon-subsidie ontvangen van NWO. Met de beurs kan hij in Lyon onderzoek doen naar hoe deeltjes in vloeistof de stroming beïnvloeden in complexe netwerken, zoals het menselijk bloedvatenstelsel of een industrieel filter.

Photo by: Freeimages

Joost Weijs is een van de vijftien pas gepromoveerde wetenschappers die van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een Rubicon-subsidie kregen. De beurs is bedoeld om twee jaar onderzoek te doen in het buitenland.

Weijs, die in 2013 promoveerde en daarna nog een jaar als postdoc aan de UT werkte, zit al sinds april in Lyon aan de Ecole Normale Supérieure. ‘Ik zou hier sowieso als postdoc aan de slag gaan. Oorspronkelijk voor twee jaar, maar omdat ik nu deze subsidie heb kan ik drie jaar onderzoek doen.’

Stroming in bloedvaten

Met de Rubicon-beurs gaat Weijs onderzoek doen naar stromingen door een netwerk van nauwe kanaaltjes, zoals het menselijk bloedvatenstelsel. ‘Onze aders hebben verschillende diktes en er zijn veel vertakkingen. Ik wil weten hoe de aanwezigheid van deeltjes in het bloed de stroming van zo’n netwerk beïnvloedt.’

Fundamentele kennis hierover ontbreekt vrijwel, zegt Weijs. Het is bovendien een complex probleem. ‘Een deeltje kan bij een vertakking links- of rechtsaf, maar dat ene deeltje beïnvloedt ook het gedrag van alle andere deeltjes in het systeem doordat het deels de stroming blokkeert.’

Expertise en apparatuur

Weijs wil aan de hand van simulaties een model maken waaruit basisgedrag van deeltjes in de netwerken is af te leiden. Het verschijnsel komt volgens hem veel voor. Behalve in onze aderen, speelt het bijvoorbeeld ook een rol bij filters in de industrie. ‘In een filter pers je vloeistof door een poreus netwerk. Dan is het handig te weten hoe stroming zich gedraagt.’

Volgens de postdoc is Lyon de plek bij uitstek om zijn Rubicon-onderzoek uit te voeren. ‘De vakgroep doet veel experimenteel werk op dit gebied met lab-on-a-chiptoepassingen. De expertise en de apparatuur is hier aanwezig.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.