Theo Toonen nieuwe decaan BMS

| Paul de Kuyper

Theo Toonen (62) wordt per 1 april 2015 decaan van Gedrags-, Management- en Maatschappijwetenschapen (BMS), de nieuwe faculteit die is ontstaan na een fusie van GW en MB. Toonen is nu nog decaan in Delft.

Toonen werkt sinds 2008 als decaan van de faculteit Techniek, Bestuur en Management aan de TU Delft. Daarvoor was hij decaan van de faculteit Sociale- en Gedragswetenschappen te Leiden. Tevens is Toonen hoogleraar bestuurskunde in Delft en Leiden.

Hij volgt Ton Mouthaan op die vanaf januari 2014 interim-decaan was van eerst Gedragswetenschappen en Management & Bestuur en vanaf 1 mei 2014 van de fusiefaculteit BMS, dat staat voor Behavioural, Management & Social Sciences.

Toonen studeerde in 1976 af als politicoloog aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij promoveerde in 1987 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Samenwerking

Toonen krijgt als belangrijke opdracht de samenwerking tussen de technische faculteiten en het onderzoek in de gedrags-, management- en sociale wetenschappen te versterken. Ook moet hij de nieuwe faculteit internationaal op de kaart zetten.

De nieuwe decaan zegt gefascineerd te zijn door een interdisciplinaire benadering van technologie en sociale wetenschappen. 'Instituties, menselijk gedrag en technische- en technologische ontwikkeling zijn vandaag de dag onlosmakelijk met elkaar verbonden.' Hij noemt het 'uitermate eervol en inspirerend' om in de ontwikkelingsfase van de faculteit, decaan te zijn.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.