Diesrede: van geo tot global

| Sandra Pool

We have to go there! sprak Tom Veldkamp, decaan van de faculteit ITC, tijdens zijn Diesrede, vandaag in de Waaier. Veldkamp doelt op het aanhalen van de relaties met alumni. Hij is van mening dat de UT meer kan halen uit lokale interactie met oud-UT-ers in het buitenland. Met name in Duitsland, Indonesie en Oost-Afrika.

Photo by: Arjan Reef

Het lukt de UT natuurlijk niet om dat wereldwijd te doen. ‘Daarvoor zijn we te klein. Maar we kunnen dat wel op bepaalde terreinen doen. Die moeten we kiezen.’ Dan is het volgens hem zaak om de internationale samenwerking lokaal op te zoeken. ‘We not only have to come to know our alumni while they were in the Netherlands, we have also come to know and appreciate them in their local context.’

De faculteit ITC doet dat al jaren - vruchtbare en intensieve alumnirelaties zijn daarvan het bewijs – en dat is precies het verschil tussen het beleid van ITC en de UT. Ter plekke kijken en samenwerken is volgens de decaan belangrijk om de context -specifieke human touch dimensie te begrijpen. Hiermee bedoelt hij de regionaal en cultureel bepaalde menselijke impact (touch) in een gebied. Een voorbeeld: landschappen zijn herkenbaar door menselijke activiteiten in het gebied, zoals de polders in Wilnis, Nederland. Maar het gaat verder. Ook taal ontwikkelt zich. ‘De woorden selfies, whatsapp en tweets zijn uitdrukkingen gerelateerd aan technologische ontwikkelingen. ‘

Plaatsgebonden

Maar soms is het succesvol gebruik van technologie erg plaatsgebonden’, zegt Veldkamp. ‘Hij schetst het voorbeeld van boeren in Ethiopië en het green revolution technology package , bedoeld om meer rendement uit gewassen te halen. De technische ingrediënten waren: ‘verbeterde’ zaden en het gebruik van kunstmest. Echter, in Ethiopië, is kunstmest duur en de investering verdienen boeren lang niet altijd terug door lage voedselprijzen en voedselsubsidies. ‘En na een paar jaar doet de kunstmest zijn werk niet meer. Een nog sterker soort kunstmest is veel te duur en eens per vijf jaar is de droogte extreem. Het gevolg? Slechte oogsten, te weinig eten en boeren zijn genoodzaakt vee te verkopen. Ze blijven achter met niets. Geen voedsel, geen vee en zelfs schulden.’ Het voorbeeld maakt duidelijk dat, net zoals taal en culturele identiteit, ook technologie context en plaatsgebonden is.

Onze-size

‘Een technische universiteit draagt bij aan een mondiale maatschappij met nieuwe techniek en technologieën. We moeten echter verder kijken dan context-specifieke humantouch in de regio. Twente is geen one-size-fits-all formula. Als we een bepaalde impact willen hebben, moeten we die human toch samen met regio’s en de lokale bevolking ontwikkelen.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.