Negen ton naar onderzoek Alzheimer

| Maaike Platvoet

Onderzoekers van MIRA sleepten een subsidie van bijna 900.000 euro in de wacht voor onderzoek naar een medicijn tegen Alzheimer. Binnen een groot onderzoeksconsortium werken ze aan een nieuwe medicijncocktail en een manier om de medicijnen naar de juiste plek in de hersenen te brengen.

Complexiteit

Methoden die de laatste jaren ontwikkeld worden richten zich bij Alzheimer met name op symptoombestrijding. Volgens UT-onderzoeker en projectleider Kerensa Broersen-Nutma heeft dat te maken met de complexiteit van de ziekte: ‘Veel medicatie gaat uit van een enkele veroorzaker, terwijl het in dit geval niet zo simpel is. Daarom willen wij in een keer alle oorzaken tegelijk aanpakken in de hoop de ziekte te kunnen stoppen.’De oplossing ligt volgens de onderzoekers bij de ontwikkeling van een cocktail van de juiste medicijnen. Binnen het project onderzoeken wetenschappers van verschillende kennisinstellingen, ziekenhuizen en bedrijven welke combinatie van medicijnen optimaal is.

Samenwerking

Binnen het onderzoeksprojectwerken onderzoekers van de UT-vakgroepen Nanobiophysics, Controlled Drug Delivery en BIOS Lab-on-a-Chip, samen met het VUmc, de Rijksuniversiteit Groningen, het UMCG, Medisch Spectrum Twente en de bedrijven Crossbeta Biosciences en Baliopharm. ZonMw verleent voor dit project, binnen het Deltaplan Dementie, een subsidie van bijna 900.000 euro. Ruim 600.000 euro hiervan is bestemd voor onderzoek aan de Universiteit Twente.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.