U-raad mag weer meer dan alleen adviseren

| Johannes de Vries

Als het aan Bussemaker ligt, krijgt de universiteitsraad het instemmingsrecht op de begroting terug. Een goede zaak, vindt U-raadsvoorzitter Herbert Wormeester. De universiteitsraad krijgt daarmee een recht terug dat het vorige CvB de raad afnam.

Wormeester is blij met het opnieuw verkregen instemmingsrecht. Toch zitten er ook risico’s aan, meent de U-raadsvoorzitter. ‘Je moet zorgen dat je niet in details verzandt en uit een sfeer van continu gehakketak blijft. Wat wel en geen hoofdlijnen zijn, is moeilijk vast te stellen. Daar moeten we ook een stukje jurisprudentie over afwachten. Maar het verdeelmodel bijvoorbeeld, waarmee geld over de faculteiten wordt verdeeld, is in ieder geval wél een hoofdlijn.’

Wormeester schat in dat lang niet ieder U-raadslid zich aan het nieuwe recht zal gaan wagen. ‘Meestal is er een man of vier die zo’n groot document echt flink doorspit. In de nieuwe raad hebben we met Dick Meijer in ieder geval iemand die daar veel ervaring mee heeft - die dat deed dat eerder ook altijd.’

Van Vught en Flierman

Tot in de jaren negentig had de UT een medebestuursstelsel, waarbij de U-raad en het CvB een heel andere verhouding hadden. ‘De U-raad stelde de begroting vast, hoewel er vaak nauwelijks wijzigingen waren,’ vertelt Wormeester. ‘Ik herinner me dat er een keer niet ingestemd is met het verhogen van de budgetten voor voorlichting, omdat de meerderheid van de raad de argumentatie te zwak vond.’

In de jaren negentig veranderde het systeem door een nieuwe Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. ‘Maar bij de facultaire herindeling rond de eeuwwisseling, claimden we toch weer een stuk instemming op het verdeelmodel. Onder het CvB met Van Vught als voorzitter, spraken we mee over hoe het geld verdeeld werd over de faculteiten. Dat recht hebben we vervolgens een aantal jaren uitgeoefend, al is het nooit als recht vastgelegd in de reglementen. Het CvB van Flierman kon daarom terugkomen op de door Van Vught gemaakte afspraken en nam de U-raad dat recht weer af.’

Advies- en instemmingsrecht

De U-raad vocht het besluit aan, maar werd door de geschillencommissie in het ongelijk gesteld. Sindsdien geeft het alleen nog adviezen over de begroting aan het CvB mee. Dat lijkt nu dus weer te veranderen: de U-raad krijgt het instemmingsrecht terug.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.