'Magnetoweerstand doorgronden'

| Sandra Pool

Het projectruimte-onderzoeksvoorstel ‘Unraveling the spin dynamics in 1D molecular wires’ van Wilfred van der Wiel is door de Stichting Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) gehonoreerd. In totaal wijst FOM 2,1 miljoen euro toe aan vijf Projectruimte-onderzoeken. Van der Wiel kan rekenen op vier ton.

Met het bedrag financiert de UT-hoogleraar nano-elektronica deels een promovendus en deels de kosten van het werk in de cleanroom en de aanschaf van materiaal om lage temperatuurmetingen te doen.

‘Vorig jaar publiceerden we in het wetenschappelijk blad Science over het meten van geleiding in eendimensionale moleculaire draden, zo’n kralenketting van moleculen achter elkaar. Wat bleek? De geleiding is heel erg magneetveld afhankelijk. Een simpele koelkastmagneet kan de geleiding al onder drukken. Met het nieuwe onderzoeksproject willen we het fysische principe hierachter ontrafelen, dit in details onderzoeken en uitzoeken.’ Van der Wiel vertelt dat hij dat met heel andere apparatuur wil doen. ‘Door nieuwe geometrie van het device kunnen we manipuleren, trucjes uithalen met de hoek van het magneetveld , de grootte of de richting. Maar ook met de temperatuur en het elektrisch veld kunnen we spelen.’

Hiermee verwacht de onderzoeker de effecten van de ultrahoge magnetoweerstand (MR) te doorgronden en te begrijpen. ‘Deze kennis draagt bij aan onderzoek van de toepasbaarheid van het MR-effect in een nieuwe generatie ultragevoelige magnetische veldsensoren.'

De Projectruimte is een van de subsidie-instrumenten die FOM heeft om natuurkundig onderzoek te financieren. ‘Het is een open competitie voor onderzoeksprojecten van maximaal 400 duizend euro.’ De Projectruimte maakt kleinschalige projecten mogelijk voor fundamenteel onderzoek met een vernieuwend karakter en een aantoonbaar wetenschappelijke, industriële of maatschappelijke urgentie.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.