'Ontwikkeling technologie door samenwerken'

| Johannes de Vries

In wat officieel het eerste lustrumjaar van MIRA is, trapte kersvers directeur Albert van den Berg vanochtend het tweejaarlijkse MIRA event af, om vervolgens het woord te geven aan zijn voorganger. ‘Als er één instituut is dat kan claimen samen te werken, dan is dat MIRA,’ stelde Maarten IJzerman.

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

De opening van het verhaal van IJzerman was daarmee geheel in lijn met de titel van het event: the power of collaboration. Ook Van den Berg ging daar op in: ‘MIRA wil excellente wetenschap en techniek bereiken door samenwerking.’ Op de UT-website kondigde MIRA het event al met soortgelijke woorden aan: ‘goede samenwerking tussen onderzoekers, medici en het bedrijfsleven leidt immers tot de meest relevante innovaties waar uiteindelijk de patiënt van profiteert.’

Maar IJzerman, die tot mei interim-directeur van MIRA was, had ook slecht nieuws: er is maar één sector waar technologie zorgt voor een kostenstijging, in plaats van een daling: de zorg. ‘De waarde van goede diagnostiek groot en kan enorme zorgkosten besparen. Toch laten robots die diagnoses moeten maken, de zorgkosten juist stijgen.’

Desgevraagd vertelt IJzerman dat de manier waarop we de zorg hebben ingericht, zorgt voor de hoge kosten. ‘De vraag naar fancy, nieuwe technologie is daar onderdeel van.’ Soms wordt technologie - bijvoorbeeld een robot - namelijk vooral ingezet als marketinginstrument, beweert iemand in het publiek, ‘terwijl je uiteindelijk gewoon geholpen wordt door een mens.’

IJzerman pleitte vanochtend voor co-development: de gelijktijdige ontwikkeling van diagnostiek en medicatie. ‘Dat is belangrijk voor het laten slagen van nieuwe technologie.’

Trots

Als MIRA daar een rol in kan spelen, zal Van den Berg tevreden zijn. Diagnosticeren is volgens hem één van de terreinen waar MIRA in de toekomst belangrijk kan zijn. ‘Ik wil de MIRA-trots terugbrengen,’ zei hij vanochtend.

Het MIRA-event duurt tot 17:00 uur. Klik hier voor het programma.