TOM centraal bij studentverkiezingen U-raad

| Johannes de Vries

Voor studenten staat er tijdens de aankomende U-raadsverkiezingen eigenlijk maar één thema centraal: TOM. UReka wil ‘met een constructieve blik’ naar het onderwijsmodel kijken, de Partij van de UT (PvdUT) is vooral kritisch.

Photo by: Universiteit Twente

Volgens Nik Huisintveld, lijsttrekker van UReka, ‘zet de PvdUT TOM weg, terwijl wij juist veel kansen zien om het te verbeteren, bijvoorbeeld in het zalenbeleid, zodat studenten niet voortdurend van hot naar her moeten’.

Derko Budding is lijsttrekker van de PvdUT. Hij vindt dat zijn partij TOM niet helemaal wegzet. ‘We zijn wél voor projectonderwijs, maar dan veel flexibeler. Studenten moeten niet leven van opdracht naar opdracht en van toets naar toets. We moeten af van de ondeelbaarheid van de modules. En we moeten gebruik maken van de kennis en ervaring van docenten. Als aan hen minder wordt opgelegd, krijgen wij beter onderwijs.’

Het leggen van die verbinding tussen docenten en studenten is volgens Budding waardevol. Zijn PvdUT doet de komende universiteitsraadsverkiezingen voor het eerst ook mee met een kieslijst voor medewerkers. ‘Met elkaar willen we een geluid laten horen dat kritischer is dan het huidige geluid in de U-raad.’

Thema’s

Huisintveld: ‘De U-raadsverkiezingen worden geen keuze ‘voor’ of ‘tegen’ TOM, maar het onderwijsmodel is wel verreweg het belangrijkste thema van deze verkiezingen.’

De partijen beloven een week voor de verkiezingen hun partijprogramma’s zo snel mogelijk – ‘vandaag of morgen,’ zeggen beide lijsttrekkers – te kunnen publiceren. Daarin is ook aandacht voor andere thema’s dan TOM.

Zetels verdelen

Op dit moment heeft de Partij van de UT één zetel in de universiteitsraad. De andere acht studentenzetels zijn van UReka. UReka-lijsttrekker Huisintveld hoopt dat zijn partij na de verkiezingen minstens even groot is.

‘Ik begrijp dat het voor het democratisch gehalte fijn is als er wat meer evenwicht is in het zetelaantal, maar op dit moment is meer zetels voor de PvdUT gewoon geen aantrekkelijk alternatief,’ aldus Huisintveld. Budding: ‘Met nu één zetel kunnen we alleen maar winnen. UReka moet waken voor onderschatting.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.