U-raad: waarom zou ik stemmen?

| Maaike Platvoet

De Europese verkiezingen zijn net achter de rug, maar de UT-bevolking kan alweer naar de stembus. Volgende week, van maandag 2 juni tot en met vrijdag 6 juni, krijgt iedereen per mail een uitnodiging om studenten of medewerkers te kiezen voor de universiteitsraad. De uitslag wordt 6 juni om 17.00 uur bekend gemaakt. Vijf vragen over medezeggenschap.

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

Wat is de U-raad eigenlijk?

De universiteitsraad is het centrale medezeggenschapsorgaan van de UT en bestaat uit 9 personeelsleden en 9 studenten. De studenten kiezen elk studiejaar hun vertegenwoordigers in de raad, het personeel doet dat eens per twee jaar. Volgende week zijn beide geledingen aan de beurt.

Waarom is er een U-raad?

Het college van bestuur is verplicht de UR goed te informeren en moet de raad eerst advies vragen over tal van onderwerpen, zoals de begroting, alvorens tot uitvoering over te gaan. De belangrijkste bevoegdheid van de UR is het instemmingsrecht: zonder zijn instemming mag het CvB bepaalde plannen niet uitvoeren, zoals het instellen of opheffen van opleidingen, wijzigen van de afstudeersteunregeling voor studenten of een reorganisatie van faculteiten of diensten. Daarnaast heeft de UR informatie- en initiatiefrecht.

Hoe gaat dat in de praktijk?

De raad overlegt en onderhandelt met het college in de maandelijkse formele overlegvergaderingen, maar ook in voorbereidende commissievergaderingen en andere bijeenkomsten met het CvB en de ambtenaren die de collegebesluiten voorbereiden. Daarnaast onderhoudt de UR contacten met de faculteits- en dienstraden en met de vakbonden in het Overlegorgaan Personeelszaken (OPUT).

Waar kan ik op stemmen?

Medewerkers kunnen een stem uitbrengen op twee partijen: de Campus Coalitie (CC) of de Partij van de UT (PvdUT). Studenten kunnen dat doen op UReka of de PvdUT. Deze laatste partij heeft dus zowel een medewerkers- als studentengeleding. Hier vind je de kandidatenlijsten.

Waarom zou ik gaan stemmen?

Stemmen betekent legitimiteit, zei de huidige UR-voorzitter Herbert Wormeester in een verkiezingsdebat twee jaar geleden. De U-raad zorgt voor openbaarheid en kan invloed uitoefenen. Hoe meer mensen er stemmen, hoe meer legitimiteit. Maar ook: het is prettig dat er een orgaan is dat kritisch kijkt naar de besluitvorming en plannen van het college van bestuur. Tot slot: medezeggenschap is een belangrijk democratisch recht. Dat vindt ook de politiek, zo bleek vorige week.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.