Drone inventariseert bij rampen

| Maaike Platvoet

Onderzoekers van de faculteit ITC hebben een drone ontwikkeld die schade kan inventariseren bij rampen. Deze op afstand bestuurbare drone maakt grote aantallen foto’s van een gebouw. Daaruit ontstaat een 3D-model, een puntenwolk, waaruit geometrische informatie kan worden afgelezen.

De drone kan worden ingezet bij natuurrampen of terroristische aanslagen. Om schade te inventariseren aan belangrijke infrastructurele plekken, zoals overheidsgebouwen, ziekenhuizen, vliegvelden of bruggen.

Multicopter

Onderzoeker Norman Kerle van de faculteit ITC: ‘Met de drone controleren we de buitenkant van het beschadigde gebouw. We gebruiken een op afstand bestuurbare multicopter met zes rotoren. Deze maakt enorm veel foto’s die we samenvoegen tot een 3D puntenwolk. Hieruit lezen we geometrische informatie af. Dit beeld is zo gedetailleerd dat je kleine scheuren, gaten, scheve muren en puin kunt herkennen. Met sensoren in gebouwen of satellieten lukt dit niet. We analyseren de informatie om een objectieve inschatting te maken van de schade. Met de drone kan zelfs ‘onzichtbare’ schade worden vastgesteld. Zoals verschuiving of scheefzakken van muren over vervormingen van het dak. Bij een aardbeving kan dit soort schade ervoor zorgen dat een gebouw bij naschokken instort.’

Objectiever

Inspectie met de drone werkt sneller, efficiënter, goedkoper en objectiever dan de huidige methodes. Kerle: ‘Met satellieten zie je alleen het dak van het gebouw, als inspecteur zie je het gebouw alleen vanaf de grond en met de drone zie je de gehele buitenkant inclusief het dak.’Doordat de juiste informatie snel beschikbaar is, kunnen levens worden gered. kostenbesparend doordat precies duidelijk is waar een gebouw reparatie nodig heeft.

Kerle: ‘In Italië hebben we de methode getest op gebouwen die zijn beschadigd tijdens een aardbeving. We kwamen tot een gedetailleerd driedimensionaal geometrisch informatiemodel waaruit we heel gedetailleerd schade kunnen aflezen.’

De ‘drone- methode’ is onderdeel van een groot Europees project genaamd RECONASS, medegefinancierd door de Europese Commissie. Het ITC participeert hierin.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.