Nieuwe hoogleraar Forensische Biometrie

| Maaike Platvoet

De UT heeft Didier Meuwly benoemd als deeltijdhoogleraar Forensische Biometrie binnen de vakgroep Services, Cybersecurity and Safety van het onderzoeksinstituut CTIT.

Meuwly gaat vooral onderzoek doen naar vingerafdrukherkenning en de toepassing van biometrie in forensische zaken. Binnen dezelfde vakgroep is Raymond Veldhuis, sinds vorige zomer hoogleraar aan de UT, gespecialiseerd in biometrie, waaronder bijvoorbeeld gezichtsherkenning. Veldhuis werkt onder andere aan het NWO-project Face Recognition, waarin wordt geprobeerd om de onderzoeksmethoden van forensisch experts op het gebied van gezichtsherkenning te automatiseren en te objectiveren.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.