Hoe gaan verenigingen om met verhoogde alcoholleeftijd?

| Eymeke Lobbezoo , Femke van Stratum

De minimumleeftijd voor alcohol gaat op 1 januari omhoog naar 18 jaar. Studenten- en studieverenigingen mogen dan geen alcohol meer verkopen aan jongeren onder de 18. Maar hoe controleer je de leeftijd van je kroegbezoekers? We vroegen dit aan studentenvereniging AEGEE Enschede, studievereniging Daedalus, de Vestingbar en de Kick-In-commissie. De een gaat met armbandjes werken, de ander met een smoelenboek met 18-minners.

Photo by: Gijs van Ouwerkerk

Robin Spek, bedrijfsleider van de Vestingbar: ‘We hebben hier al veel over nagedacht en gediscussieerd. De problemen liggen vooral bij grote evenementen zoals de Kick-In en de Bata. We zouden dan met bandjes kunnen gaan werken zodat we kunnen zien of iemand al 18 is of niet. We hebben nog geen concreet beleid gemaakt voor deze nieuwe alcoholmaatregel. Het komt erop neer dat we als tapper door het hele jaar heen goed moeten opletten en extra vaak naar identiteitsbewijzen moeten vragen. Dan moet het wel goed komen.’

Mathijs Winter, sociëteitsbestuurder van Asterion, de kroeg van AEGEE Enschede vertelt: ‘We hebben beleid gemaakt voor deze nieuwe maatregel. Ons plan is om in ons dranksysteem (leden drinken op rekening; de consumpties worden digitaal bijgehouden, red.) op te nemen wie nog geen 18 is. Deze minderjarige leden kunnen dan geen alcohol bestellen. Daarnaast moet het sociëteitsbestuur samen met de tappers extra goed opletten wie er alcohol drinkt. We willen bovendien invoeren dat externen onder de 18 onze kroeg niet binnenkomen op open feesten. We gaan nog in overleg met de andere verenigingen over de vraag of we dit kunnen doorvoeren in de hele Pakkerij.’

Studieverenigingen Daedalus (industrieel ontwerpen) en Newton (werktuigbouwkunde) delen samen een borrelkelder: Diepzat in de Horst. Randy Kommerkamp, voorzitter van Daedalus, vertelt: ‘Op dit moment is geïnventariseerd wie van onze leden er op 1 januari geen 18 jaar is. Zij komen in een soort smoelenboek, zodat tappers kunnen zien wie wel en wie niet de gerechtigde leeftijd hebben om te drinken.

Jelmer Verkleij, die als secretaris van de Kick-In-commissie in augustus heel wat zeventienjarige nieuwe studenten verwelkomt: ‘Dit project moet binnen de Kick-In-commissie nog opgepakt worden. Vanaf januari hebben we overleg met verschillende organen over dit onderwerp. Nu kan ik er dus nog weinig over zeggen, na januari weten we meer.’