UT krijgt scherper technologisch profiel

| Maaike Platvoet

De UT moet een scherper technologisch profiel krijgen, maar in sociaal maatschappelijke context. Dat wordt het uitgangspunt van een proces waarin de UT nadenkt over een nieuwe strategie. Hoe de invulling en de uitvoering precies zal zijn, staat nog niet vast. Het college van bestuur wil zoveel mogelijk betrokkenen, zowel binnen als buiten de UT, hierover laten meedenken.

‘Er gaan ontzettend veel dingen goed binnen deze organisatie’, vindt collegevoorzitter Victor van der Chijs en somt de onlangs behaalde successen op als de instellingsaccreditatie en de BIG-registratie voor technische geneeskundigen. ‘Maar dit betekent niet dat we achterover kunnen leunen. We moeten alert blijven en onze eigen toekomst in eigen handen houden.’ Hij doelt daarmee op ‘bedreigingen’ als de afnemende geldstroom en de battle for students, in een wereld die steeds internationaler en digitaler wordt.

Het High Tech Human Touch profiel van de UT noemt Van der Chijs ‘onvoldoende richtinggevend en onvoldoende ingevuld’ om die toekomst veilig te stellen. ‘De vraag waar we over na moeten denken is: wat is je dienende rol in de maatschappij? Daar hebben we binnen het Strategisch Beraad (het overleg van decanen en wetenschappelijk directeuren, red.) veel over nagedacht. De conclusie luidt dat we een topuniversiteit willen zijn met een nadrukkelijk technologisch profiel. ’

De slogan verdwijnt daarmee niet, zegt de collegevoorzitter. ‘Want wat we willen zijn is een universiteit met die technologische oriëntatie, maar in sociaal maatschappelijke context.’ Ook zegt Van der Chijs niet radicaal de huidige strategie te willen omgooien, maar deze te willen ‘herijken’. ‘Alleen wel in duidelijke bepaalde richting.’

Belangrijk vindt het college van bestuur dat de invulling van de nieuwe koers niet van a to z wordt bedacht in de Vleugel. ‘Wij willen nu die richting aangeven, maar hoe we dat gaan doen, dat willen we juist aan de organisatie zelf vragen. Alles wat wij nu bedenken is wellicht over enkele jaren alweer achterhaald, we zullen dus continu moeten bijsturen. We kunnen ons wel de vraag stellen: waar willen we over 6 tot 10 jaar uitkomen?’

Volgens Van der Chijs sluit een aantal zaken perfect bij die zoektocht aan, waaronder Horizon 2020, het programma van de Europese Commissie om onderzoek en innovatie te stimuleren. ‘Dit EU-kader is zo breed, daar kan de UT een eigen invulling aan geven. Hoe gaan wij dus om met Grand Challenges? Met welke grote thema’s gaan wij werken? Waarmee gaan wij straks om acht uur de opening van het acht uur journaal halen? Daarvoor zullen onderzoeksgroepen nog meer moeten samenwerken op het snijvlak van technologie in een sociale context. ’

‘Dat is niet eenvoudig. Een aantal dingen zullen we dan ook niet meer gaan doen. Dus er volgen ook lastige discussies. Alles gaan we doen vanuit een scherpere oriëntatie. Van der Chijs vindt dat de UT ‘bij uitstek geschikt is’ om die discussie met elkaar te voeren. ‘Omdat iedereen hier erg betrokken is .’

Dat de faculteiten GW en MB, die op punt staat van fuseren, iets te vrezen hebben voor de richting waar het CvB voor kiest, is geen terechte zorg zegt Van der Chijs. ‘Ook zij hebben behoefte om zich te profileren. Met de fusie is al een heroriëntatie van het profiel ontstaan. Ongetwijfeld zijn daar keuzes gemaakt, en die zullen samenkomen met de nieuwe strategie. Verder is het belangrijk dat we ook binnen de universiteit ons blijven afvragen wat technologische ontwikkelingen ons brengen en wat die betekenen. Daar is een belangrijke rol voor GW en MB weggelegd.’

Bij de discussie over de toekomst van de UT wil Van der Chijs ook de banden met het bedrijfsleven aanhalen en bedrijven en stakeholders betrekken bij de strategievorming. Daarnaast zullen er gesprekken zijn met zusterorganisaties als de Universiteit van Münster, ministeries, de Provincie en alumni. Het denkproces over de strategie-invulling gaat het CvB in januari op te starten.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.