UT-afstudeerder: patiënten moeten druk opvoeren

| Johannes de Vries

Hij werkt al drie jaar als zorgconsultant en houdt vandaag nog eens zijn afstudeercolloquium. Dave Dubbink komt daarin met twee opvallende aanbevelingen. 1. IT'ers en dokters moeten eens met elkaar gaan praten, 2. patiënten moeten de druk op de huisarts opvoeren. Het doel: een persoonlijk gezondheidsdossier realiseren.

Photo by: Stock.xchng | Kurhan

IT’ers en doktoren moeten eens met elkaar gaan praten en patiënten moeten de druk op de huisarts opvoeren. Die aanbevelingen doet student technische bedrijfskunde Dave Dubbink vandaag tijdens zijn afstudeercolloquium. ‘Er is onder patiënten behoefte aan een persoonlijk gezondheidsdossier, maar dat spreken ze niet uit.’

Dubbink (28) deed voor zijn afstuderen onderzoek naar de hype rond het persoonlijk gezondheidsdossier. In zo’n persoonlijk dossier (niet te verwarren met het elektronisch patiëntendossier) houden patiënten en zorgverleners gezamenlijk de gezondheid van de patiënt bij. De patiënt heeft daarbij de regie en bepaalt bijvoorbeeld wie welke gegevens mag inzien.

‘Patiënten zijn dan verantwoordelijk voor het eigen dossier,’ vertelt Dubbink. En dat willen ze graag, blijkt volgens hem uit de kleine hype die er omheen ontstaan is. ‘Maar ze vragen nog niet concreet aan de huisarts om de gegevens ook op deze manier ter beschikking te stellen.’

Dat terwijl doktoren best mee willen werken, blijkt uit het onderzoek van de UT-student. En ook ziekenhuizen doen graag mee. ‘Alleen kost het natuurlijk geld en dat willen ze er niet aan uitgeven. Ze vinden dat patiënten zo’n systeem dan zelf moeten betalen. Maar als de druk door patiënten wordt opgevoerd, moeten ze misschien wel. Ook zorgverzekeraars kunnen wel financieel worden aangesproken, want als patiënten op deze manier meer verantwoordelijkheid nemen voor hun gezondheid, is dat ook in het belang van de verzekeraars.’

In de Verenigde Staten loopt men iets voor op de Nederlandse hype. Het veelbelovende project Google Health is daar niettemin afgebroken. ‘Er was geen goede businesscase, maar ik denk dat het toch gaat lukken. Alleen moeten IT’ers en doktoren meer met elkaar gaan praten. Artsen hebben vaak geen idee van de hoogstaande tools die de IT’ers in hun ziekenhuis ontwikkelen. Tegelijkertijd spelen IT’ers niet in op de hype rond de zorgplatforms.’

Dubbink verwacht veel van bedrijven die hier wél op inspelen. ‘Er zijn veek kleine initiatieven die al beginnen te lijken op een persoonlijk gezondheidsdossier. Het is nu aan een commerciële partij om dit groots aan te pakken. De behoefte is er.’

Dave Dubbink presenteert zijn thesis vanmiddag om 15:45 uur in Ravelijn 2336.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.