SNT houdt 11% van leden over

| Johannes de Vries

Het was na de supportersvereniging van FC Twente de grootste vereniging van Overijssel. Na een wijziging in het ledenbeleid houdt SNT iets meer dan tien procent van haar leden over. Dat is veel meer dan verwacht.

Photo by: Flickr.com | Eric Bridiers

Zo’n 700 mensen willen lid blijven van Studenten Net Twente (SNT), terwijl dat geen vereiste meer is om gebruik te maken van internet op de campus. Dat is veel meer dan de honderd leden die SNT dacht over te houden na invoering van het nieuwe ledenbeleid. De verraste SNT-voorzitter Martijn Hensema: ‘Men realiseert zich kennelijk toch wat ze aan ons hebben en wat we doen.’

Tot voor kort moest iedereen die van het hoogwaardige internet op de campus gebruik wilde maken, lid zijn van SNT. Zodoende telde de vereniging 6500 leden, waarvan slechts een handjevol actief was. ‘Op de ALV waarop we de wijzigingen in het ledensysteem hebben doorgevoerd waren zo’n twintig mensen,’ vertelt Hensema. Terwijl het toch om een enorme verandering gaat, waarbij in principe iedereen lid-af is gemaakt, behalve de mensen die hebben laten weten graag lid te blijven.

‘Voor ons is het een grote verrassing dat er nog zo veel mensen lid willen blijven. Dat is een mooie steunbetuiging. In de toekomst willen we hen structureel meer betrekken bij onze projecten.’ Hensema denkt de belangen van de SNT-leden én niet-leden nu sterker te kunnen vertegenwoordigen. ‘6500 leden was een loos aantal. Nu hebben 700 mensen bewust voor ons gekozen. Dat is een veel sterkere boodschap.’ SNT was tot voor kort de op één na grootste vereniging in Overijssel.

Lidmaatschap bij SNT is gratis. Leden hebben inspraak in de projecten die de vereniging oppakt. Op dit moment zijn er geen projecten. ‘De wijziging in het ledenbeleid heeft al mijn tijd gekost.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.