Minor voor bestuursleden van alle faculteiten

| Johannes de Vries

Studiepunten met bestuurswerk? Nee, dat niet, benadrukt de minororganisatie. Studiepunten naast je bestuurswerk? Ja, dat moet wél kunnen. En niet alleen meer voor de gelukkige verenigingsbestuurders van MB. De UT gaat de bestuursminor breder uitzetten.

Photo by: Agnes Booijink

De UT gaat de pilot met de zogenaamde ‘bestuursminor’ breder uitzetten. De universiteit heeft de opzet van de minor aangepast, zodat deze met de huidige bezetting kan worden ingevuld. Eerder leek er nog geen capaciteit te zijn om de voor verenigingsbestuursleden interessante minor überhaupt aan te bieden; nu kunnen zelfs studenten van buiten de faculteit management en bestuur (MB) aansluiten. Zolang je maar een bestuursjaar doet.

MB maakte het afgelopen jaar al kennis met de pilot. Vanaf 1 oktober krijgen ook andere bestuursleden de kans er aan deel te nemen. Volgens Corrie Huijs, cöordinator van de minororganisatie, past dit binnen de ontwikkeling van het Twents Onderwijsmodel (TOM). ‘Het is voor de toekomst belangrijk dat studenten gestimuleerd blijven voor bestuursfuncties. Dat doen we door deze minor aan te bieden, waarmee we de kwaliteit van het bestuursjaar willen optimaliseren én de studievoortgang erin proberen te houden.’

TOM-bestendig

Huijs legt uit dat veel actieve studenten bang waren voor TOM. Het model biedt geen kansen om een studie half te doen, waarbij de student een paar vakken volgt en de rest laat liggen. Voor een bestuursjaar zouden studenten naar eigen zeggen dan helemaal moeten stoppen met studeren. De bestuursminor zou beter aan moeten sluiten op een intensief bestuursjaar.

Niet voor niets waarschuwde Student Union haar verenigingen eerder ook al voor de gevolgen van TOM. ‘We kijken met verenigingen hoe ze TOM-bestendig kunnen worden,’ aldus Student Union-voorzitter Annemarie Huijink. ‘Want middelgroot activisme (te groot om naast je studie te doen, te klein om fulltime te doen, red.) wordt door TOM wel een probleem.’

Eén van de oplossingen voor dat probleem kan de bestuursminor zijn, meent de Union. ‘We zijn dan ook erg blij dat de pilot door wordt gezet, omdat dit aangeeft dat de UT activisme nog steeds ondersteunt. En de minor draagt zelfs bij aan de kwaliteit van je bestuursjaar, wat we natuurlijk ondersteunen. Maar tegelijkertijd neemt het de problemen van TOM niet helemaal weg. Er zitten voorwaarden aan zo’n minor en het moet ook maar net goed uitkomen naast je activiteiten.’

Écht onderwijs

Een kwestie van prioriteiten stellen, zo lijkt het. Ook binnen de bestuursminor draait het in de eerste plaats om onderwijs. ‘Het grote misverstand is dat we studiepunten geven voor bestuurswerk. Dat help ik graag uit de wereld,’ vertelt Huijs. ‘Een bestuursminor, goed voor 20 EC, staat ook écht voor onderwijs van 20 EC. Het voordeel is vooral dat er kansen zijn om praktijkvoorbeelden uit het bestuurswerk in het onderwijs te behandelen.’

Wat de minor precies zal inhouden, is nog niet duidelijk. De komende twee weken worden meer details bekend gemaakt. Dat komt doordat het pas laat duidelijk was dat er tóch genoeg personele ruimte was om de minor aan te bieden. Huijs: ‘We willen het in ieder geval insteken vanaf de theoretische bestuurskundige kant. Na de Hogeschool Utrecht zijn wij voor zover ik weet de eerste die zo’n minor aanbieden, maar de invulling is daar te praktisch voor onze universiteit. Naast bestuurderskills en reflectie moet er bijvoorbeeld ook aandacht zijn voor strategische concepten.’

Toekomst

Ook de minor die komend jaar wordt aangeboden is nog maar een pilot. De UT streeft ernaar om uiteindelijk een module te ontwikkelen die zich over een halfjaar of zelfs een heel jaar uitstrekt.