Markt voor thuismeting lithium

| Redactie

MediMate is het dertigste spin-off bedrijf van Mesa+ en wordt vanmiddag (donderdag) in de Faculty Club gelanceerd tijdens de gezamenlijke borrel MediMate, Micronit, MESA+ en KennisPark. Het bedrijf wil een compact apparaat ontwikkelen waarmee manisch depressieve patiënten het lithiumgehalte in hun bloed kunnen controleren.


`Lithium is voor manisch depressieven een medicijn, maar heeft als nadeel dat het ook erg giftig is,' zegt MediMate-eigenaar Steven Staal. `Patiënten mogen daarom nooit teveel lithium binnen krijgen. Voor bloedanalyses moeten ze keer op keer naar het ziekhuis.' MediMate wil dit veranderen. Met een compact meetapparaat wil het bedrijf thuismeting mogelijk maken. `Net als bij diabetespatiënten die hun glucosegehalte meten.' Staal is sinds januari bezig met de voorbereidingen voor dit bedrijf. Hij studeerde in november vorig jaar af in elektrotechniek bij de Biosensoren Lab-on-the-Chip groep van professor Albert van den Berg. Zijn compagnon Arjan Floris studeerde oktober dit jaar af - ook elektrotechniek- bij de Transducer Science and Technology groep van professor Miko Elwenspoek. Gesteund door de TOP regeling, Mesa+ en het BMTI-instituut werken ze aan de lancering van de nieuwe meettechniek. `De start van ons bedrijf is gebaseerd op recent afgerond promotiewerk van Elwin Vrouwe aan de UT bij de Bios Lab-on-a-Chip groep. Vrouwe heeft voor zijn bijdrage met zijn werk op het analytisch chemisch gebied onlangs de Kolthoff prijs toegekend gekregen. Dit werk heeft een technologie opgeleverd waarmee het mogelijk is bloed te analyseren op elektrolyten en andere stoffen. Naast diabetici kunnen nu ook manisch depressieve mensen hun lithium gehalte in het bloed thuis meten.'

Voor het zo ver is, staat nog een heel ontwikkelingstraject te wachten. `Het apparaat heeft nu nog een laboratoriumopstelling. Dit gaan we transformeren tot het formaat van een mobiele telefoon. Er moet namelijk een chip in passen. Verder moeten de kosten omlaag. Nu kost een chip tweehonderd euro. Dat moet terug naar slechts enkele euro's.'

Voor manisch depressieve patiënten is de lithiummeter een grote sprong voorwaarts. Staal: `Het bevordert de kwaliteit van het leven van de patiënt. In plaats van het reizen naar het ziekenhuis en het lange wachten, kan volstaan worden met direct meten en resultaat thuis, niet met een heel buisje bloed maar slechts met een enkele druppel.' In Nederland zijn volgens Staal naar schatting tweehonderdduizend manisch depressieve mensen waarvan zestig duizend naar de psycholoog gaat. `Daarvan gebruikt de helft lithium als medicijn. Dat is onze afzetmarkt.'

Medimate, vanaf links af Steven Staal, Arjan Floris en promovendus Elwin Vrouwe. (Foto: Arjan Reef)
Medimate, vanaf links af Steven Staal, Arjan Floris en promovendus Elwin Vrouwe. (Foto: Arjan Reef)

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.