Info

| Redactie

-Gezien: brief Cfi, d.d. 29 mrt 2001, OCenW-brief, d.d. 5 juli 2001, OCenW-brief, d.d. 26 juli 2001, VSNU-brief d.d. 8 aug. 2001, OCenW-brief d.d. 17 okt. 2001, OCenW-brief d.d. 30 okt. 2001, brief Cfi, d.d. 10 dec. 2001, de voorliggende concept-CvB-brief Tweede Begrotingswijziging 2001 gehoord de beraadslagingen, overwegende dat het met het oog op de totstandkoming van de jaarrekening 2001 wenselijk is dat de eenheden tijdig worden geïnformeerd over een aantal m.n. technische doorsluizingen; heeft het CvB besloten de tweede begrotingswijziging 2001 vast te stellen en deze ter informatie te zenden naar de faculteiten, onderzoekinstituten en diensten met een afschrift naar de Universiteitsraad.

Algemeen

Besluiten College van Bestuur

d.d. 14 jan. 2002

-Gezien de brief van de decaan van de faculteit INF d.d. 23-11-2001, overwegende de positieve uitkomst van de meningsvorming van het Management Team; heeft het CvB ingestemd met polsing van de door de faculteit INF beoogde kandidaat voor de vacature op de leerstoel Information Retrieval.

-Gezien het CCO-advies; overwegende dat de onderwijsjaarcirkel en de verroostering Major-minor de kaders voor de verroostering van het onderwijs aan de UT aangeven; heeft: het CvB de Onderwijsjaarcirkel voor het studiejaar 2002/2003 vastgesteld overeenkomstig het CCO-advies, het CvB besloten het besluit over de Verroostering Major-minor voor het studiejaar 2001/2002 (d.d. 11-04-2001) te handhaven voor het studiejaar 2002/2003 het CvB besloten dit besluit ter advies aan de UR voor te leggen. Het College gaat over tot aanname van het besluit onder de voorwaarde dat de aanname van het besluit een eventuele verlenging van de bedrijfs- en openingstijden op de UT niet in de weg staat.

Via gemandeerde besluitvorming.

-Gezien de conclusie van de werkgroep vastgelegd in een notitie d.d. 13-12-2002 heeft het CvB in beginsel besloten om: 1)de Vergoedingsregeling dienstreizen UT 2000-2002 te verlengen tot 1 januari 2003; 2)de Regeling tegemoetkomingen in de kosten van verhuizingen, pensionverblijf en woonwerkverkeer UT 2000-2002 met de in de notitie voorgestelde aanpassingen te verlengen tot 1 jan. 2003; 3)de faciliteiten voor OV-bewijzen te handhaven tot 1 januari 2003; 4)te onderzoeken of de doelen in het keuzemodel arbeidsvoorwaarden per 1 jan. 2003 kunnen worden uitgebreid met fiscale vrijstellingsmogelijkheden voor woon-werkverkeer.

-Gezien de aanvraag ontwikkelkosten opleiding Telematica, overwegende: dat in de begroting 2001 kf 208 is gereserveerd voor deze ontwikkelkosten en dat de aanvraag voldoet aan de gestelde eisen, heeft het CvB besloten om kf 208 over 2001 aan de faculteit INF toe te kennen voor de ontwikkelkosten van de opleiding Telematica.

-Het CvB heeft besloten dr. R.J. van der Veen voor de periode van 1 november 2001 tot 1 november 2005 te benoemen tot wetenschappelijk directeur IGS. Gezien het feit dat ECIU geen middelen ter beschikking stelt voor staftijd die reeds door Dinkel is ingezet; gehoord de gunstige ontwikkeling dat voor het project tot nu toe is gedaan vanuit de belofte dat staftijd wel betaald zou worden en in de rest van het project medewerking van Dinkel van groot belang is; heeft het CvB besloten om Dinkel de afgesproken 10.000 Euro te betalen. Aangezien deze middelen niet door de ECIU betaald zullen worden, deze te betalen uit: - restant van fl 10.000 uit Internationale Congressen, -restant fl 12.500 mobiliteitsfonds International Office.

d.d. 21-01-2002

d.d. 28 januari 2002

-Gezien de opdracht van de Raad van Toezicht aan het CvB d.d. 211101; overwegende dat op basis van deze opdracht en de gemaakte strategische keuzes de taakstelling (opdrachtformulering en werkwijze) van de commissies wordt vastgesteld; heeft het CvB besloten de taakstelling van de commissies Kanteling, Facultaire herindeling, Herstructurering dienstverlening en Vastgoed vast te stellen. Via gemandateerde besluitvorming: gezien het faculteitsreglement CTW heeft het CvB het reglement goedgekeurd. Gezien: - het feit dat op opleidingsniveau een toenemend aantal gezamenlijke projecten van de UT en Saxion Hogescholen is geïnitieerd; - de verdere mogelijkheden tot samenwerking zoals verwoord in de inventarisatie van een gemeenschappelijke werkgroep UT-Saxion; gehoord de gezamenlijke visie op samenwerking zoals door het CvB van de Universiteit Twente en de Raad van Bestuur van Saxion Hogescholen verwoord tijdens het bestuurlijk overleg van 13 dec. 2001; overwegende dat samenwerking met Saxion Hogescholen van strategisch belang is voor de UT; heeft het CvB besloten: - tot samenwerking met Saxion Hogescholen zoals geschetst in de gezamenlijke verklaring; - tot interne en externe communicatie omtrent de verklaring volgens een nader op te stellen communicatieplan.

Studenten Net Twente

Aan alle gebruikers van Campusnet, Kabel en ADSL op de UT: er vinden veranderingen plaats in het beleid omtrent de thuisaansluitingen. Dit betreft een verbod op "gateways" naar het Campusnet, het afsluiten van poorten voor windows-sharing voor toegang van buitenaf en een verandering in het limieten-beleid. Tekst en uitleg kan gevonden worden op www.snt.utwente.nl en in de nieuwsgroepen.

Emotie, geheugen en religie bij William James

De Amerikaanse psycholoog en filosoof William James (1842-1910) is een van de grondleggers van het pragmatisme, een filosofische opvatting waarin de menselijke ervaring centraal staat. James verrichtte onderzoek naar emotie en geheugen en onderzocht de relatie tussen religie en karakter. Studium Generale duikt met hem de psychologische diepte en de filosofische hoogte in. Op 12 maart spreekt Douwe Draaisma over emotie en geheugen bij James. Op 19 mrt gaat Hetty Zock in op de rol van religieuze ervaring en diverse karakterstructuren, zoals door Jamesomschreven. Aanvang 19.30 uur. Vrijhof/Amphitheater. Toegang gratis.

Stichting IAPC zoekt winkelcoöperanten

Stichting IAPC zoekt naar winkel- en technische coöperanten. Als winkelcoöperant neem je bestellingen op, verkoop je computeronderdelen of geef je advies. IT-kennis is meegenomen, maar zeker niet vereist. Technische coöperanten kunnen zich bezighouden met het volgen van nieuwe ICT ontwikkelingen, het beschrijven van producten of het in elkaar zetten van computers. Uiteraard is hiervoor kennis en/of ervaring erg handig # Wij organiseren een Grolsch excursie voor alle actieve coöperanten op 9 april # Wij verkopen computeronderdelen op non-profit basis en geeft advies over de aanschaf en onderhoud van computers. Wij verlenen onze service aan de gehele UT en zijn te vinden op de 1e verdieping van Hal B (ingang CC-gebouw). Bezoek onze website op www.iapc.nl.

Batavierenrace zoekt medewerkers!

Zie mededeling Sport.

Nieuwe cd's CD-Uitleen Drienerlo

Selectie uit de nieuwe cd's van deze week: Pop 1. Boards Of Canada - Geodaddi (techno) 2. Koop - Waltz For Koop (nu-jazz) 3. Flip Kowlier - Ocharme Ik (Belgische singer-songwriter) 4. Alanis Morissette - Under Rug Swept (alt. pop) 5. Jim O'Rourke - I'm Happy And I'm Singing And A 1.2.3.4. (avant-garde) 6. Mike Keneally - Dancing (ex-Zappa-gitarist) 7. Spirit That Guides Us - The Sand, The Barrier (emocore) 8. Echobrain - idem (alt.rockband rond ex-Metallica- bassist) 9. Czars - Ugly People Vs. Beautiful People (kamerpop) 10. X-Ecutioners - Built >From Scratch (hiphop, turntablism); Jazz: Silje Nergaard - At First Light (Noorse zangeres); Klassiek: H. Parry - Complete Symfonieen; LPO, Bamert; Wereld: Vocal Sampling - Cambio De Tiempo (A-capella-latin); DVD: Benjamin Britten - The Turn Of The Screw (Opera). Meer info en nog 40.000 cd's op www.cd-uitleen.nl.

Oraties

Prof. dr. W.H. van Harten, benoemd tot hoogleraar Kwaliteitsmanagement van Zorgtechnologie aan de faculteit Technologie & Management, over

'Beter, in balans', donderdag 7 maart 2002, 16.00 uur, Agora van het gebouw de Vrijhof.

Prof.dr. G. Neave, benoemd tot hoogleraar Comparative Higher Education Policy Studies bij het Center for Higher Education and Policy Studies aan de faculteit Bestuurskunde, over 'On Stakeholders, Cheshire Cats and Seers: Changing visions of the University', donderdag 14 maart 2002, 16.00 uur, BB2.

Prof.dr.ir. T. de Vries, benoemd tot bijzonder hoogleraar Toekomststudies Gezondheidszorg aan de faculteit Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen, over 'De toekomstige rol van de ICT in de zorg', donderdag 21 maart 2002, 16.00 uur, Agora van het gebouw de Vrijhof.

Promoties

mw. M. Peter (CT) over 'Engineering of surfaces with organometallic poly (ferrocenylsitanes)', 15 maart 2002, 13.15 uur, BB2.

mw. S. Mendes (CT) over 'Cultured Bone on Biomaterial Subsrates: A Tissue Engineering Approach to treat Bone effects', 15 maart 2002, 15.00 uur, BB2.

ir. Bambang Baroto MBA (T&M) over 'Telecommunication in a developing economy. The case of Indonesia', 15 maart, 16.45 uur, BB2.

Alle faculteiten

Integrand Twente

Zin in een leuke (afstudeer-)stage, een zeer leerzame bestuursfunctie of een leuk zakcentje op academisch niveau? Schrijf je geheel vrijblijvend in bij Integrand Twente en we gaan voor je op zoek! Kijk ook op www.Integrand.utwente.nl. Tel: 053-4893909, Vrijhof kamer 120.

Voorlichting oude school

Voor studenten die voorlichting gaan geven op hun oude middelbare school en een vergoeding willen krijgen van 25 euro start er een nieuwe, eenmalige training. Deze wordt georganiseerd door het Studie Informatiecentrum in het BB-gebouw (voormalige bibliotheek). De training wordt elke "even" weken op dinsdag en elke "oneven" weken op do. gegeven en duurt van 12:30-13:35. Kom langs om je in te schrijven of bel 5489 of mail [email protected]

CIT

Sluitingsdata BOZ CiT

Op wo. 27 en do. 28 mrt is BOZ CiT gesloten.

Eenmalige verplaatsing HC Wiskunde III

Voor CiT Allen. Het hc voor dit vak voor CiT (151083) wordt op do. 18 april 5/6e uur eenmalig verplaatst van WB-C 101 naar BB 1.

Zaalwijziging Bouwen

Voor CiT P + KMA. Voor bovenstaand vak wordt het hc. van do. 18 april het 7/8e uur in zaal BB1 gegeven worden. De overige colleges blijven gewoon staan in zaal WB C101.

Rooster Ontwerpen van onderzoek week 13

Het rooster voor dit vak, dat in week 13 wordt aangeboden, ziet er als volgt uit: ma. 25 mrt, 3/4e uur in zaal WB T500a, wo. 27 mrt, 3/4e uur in zaal WB T500a, do. 28 mrt, 5/6e uur in zaal WB T500b. Voor dit vak wordt gebruik gemaakt van TeleTOP. Studenten die dit vak gaan volgen en zich reeds hebben aangemeld bij BOZ, dienen zich ook aan te melden bij TeleTOP.

Afronding Constructieleer (226567, 3 SP)

Voor ouderejaars studenten. De afronding van dit vak is gewijzigd t.o.v. vorig studiejaar. Studenten ronden het vak af d.m.v. twee opdrachten (elk 15% van het eindcijfer) en een tentamen (70% van het eindcijfer). Ouderejaars studenten die het vak nog moeten afronden kunnen kiezen uit de volgende opties: afronding 'oude stijl': dus een uitgebreid tentamen, vergelijkbaar met vorig jaar; afronding 'nieuwe stijl': zoals hierboven beschreven (twee opdrachten plus tentamen). Het tentamen is hierbij minder omvangrijk dan het tentamen van vorig jaar. De twee opdrachten dienen v¾¾r 1 april a.s. bij de heer Snellink (WB W-203) afgehaald te worden. Er wordt bijvoorkeur in tweetallen aan de opdrachten gewerkt. Ouderejaars studenten dienen hun keuze vóór 11 mrt a.s. per e-mail aan de heer Snellink door te geven ([email protected]), daarna wordt verwacht dat men het vak wil afronden conform de 'nieuwe stijl'.

Roosterwijziging pakket M1

Voor CiT D2/D3. Voor het vak Ondiep-water stromingen vervalt het hc van di. 3/4 in week 15. Dit college wordt verschoven naar week 15 vrij. 3/4 inWB HV108. Het daar geplande werkcollege komt te vervallen. Voor het vak Transportverschijnselen en Morfologie wordt het hoorcollege van dinsdag 1/2 in week 17 verschoven naar dinsdag 1/2 in week 21 in zaal WB HV212. De excursie wordt verschoven van de vrijdag in week 25 naar de donderdag (hele dag) in week 23.

Roosterwijziging Morfologie (Pakket M3)

Voor CiT D2/D3. De postermarkt voor bovenstaand vak wordt verplaatst naar do. 14 maart het 2e t/m 4e uur in WB HV108.

Roosterwijziging pakket W3, Waterbeheer (224130)

Voor CiT D2/D3. De werkcolleges voor W3, Waterbeheer op dinsdag het 3/4e uur in de weken 13-17, 21-23 zijn verschoven naar di. het 7/8e uur in zaal WB HV 108.

Stageopdracht

Zie mededeling TBK.

CT

Magnesiumpoeder

De Wewi zoekt student(en) CT die voor studiepunten en/of een vergoeding het hierna genoemde onderzoek willen doen. Studenten die aan turnen hebben gedaan of nog doen kennen het witte poeder waarmee de handen ruw worden gemaakt. Het gebruik van magnesiumpoeder heeft echter nadelen. Behalve allergische reacties op de handen is het slecht voor het houtwerk van de toestellen/ringen en bezorgt het de schoonmaakploegen in de sporthallen na ieder toernooi de nodige opruimwerkzaamheden. Twee turnscholen hebben de Wetenschapswinkel verzocht te onderzoeken of er een mogelijk alternatief is voor het gebruik van magnesiumpoeder. De betreffende bond subsidieert het onderzoek. Wij zoeken een student CT die wil proberen het 'ei van Columbus' te vinden in de vorm van een poeder of stof met dezelfde eigenschappen als magnesiumpoeder maar zonder (alle) nadelen. Info: Dick Schlüter Wetenschapswinkel, Vrijhof kamer 207, tel. 053-4891135, [email protected]

EL

Beurs voor stage van de Nederlandse Hartstichting

Studenten die een stage op cardiovasulair gebied willen doen kunnen in aanmerking komen voor een beurs van maximaal 3000 Euro. Kom voor informatie langs bij het stagebureau, EL/TN B 1124 of 1126, [email protected] of [email protected], tel. 3061.

Afstudeercolloquium

M. Plat over: Smart Disc for the Fast Component Mounter, 12 mrt 2002, 15.30 uur, EL/TN zaal T4.

Meettechniek (123150)

Voor bovenstaand vak is een snelle herkansing mogelijk op 6 mei a.s. van 13.30-17.00 uur. De aanmelding is open van 1 april t/m 25 april a.s. De zaal wordt via TAST bekend gemaakt.

INF/BIT/TEL

Afstudeercolloquia

L. de Wit (INF) over: Webservices en keteninformatisering, 12 mrt 2002, 15.30 uur, TW-C238.

Mark Jongerman (INF) over: Veconomy, the Virtual Community Economy.Een onderzoek naar de technische eisen waaraan een platform voor beloningsstructuren binnen een virtuele community moet voldoen, 14 mrt 2002, 14.30 uur, INF-L204 (Demozaal).

R.G.J. Nijland (BIT) over: Semantisch koppelen, met behulp van een domeinontologie voor inboedelverzekeringen, 15 maart 2002, 16.00 uur, INF-L204 (Demozaal).

Tentamen Informatiesystemen (212010)

Voor BIT, INF en TEL-studenten. Voor de generaties 1999 en eerder die in 1999 of eerder begonnen zijn bovenstaande cursus, werd tot nu toe een speciale versie van het tentamen aangeboden (de 'herhalersversie'). In deze versie wordt de UML niet getentamineerd. Bij het eerstvolgende tentamen van dit vak (22 mrt 2002) wordt voor het laatst deze speciale versie aangeboden. Na deze datum wordt alleen nog de reguliere versie aangeboden, waarbij de UML wel getentamineerd wordt. Studenten van generaties 2000 en later, en studenten die in studiejaar 2000/2001 voor het eerst het tentamen Informatiesystemen gemaakt hebben, kunnen ook op 22 mrt 2002 alleen de reguliere versie (dus inclusief de UML) maken.

TBK

Afstudeercolloquium

Ivo J.A. Koehorst over: Managementinformatie uit ERP: onderzoek naar verbetering van de managementinformatievoorziening binnen Ahrend Productiebedrijf Zwanenburg BV, 15 maart 2002, 13.45 uur, BB7.

Impact van automatisering (182005)

Voor TBK. Voor dit vak moet worden ingeschreven via http://teletop.utwente.nl., dat kan nog tot do. 21 mrt 2002. De colleges zijn op ma. het 7/8e uur in BB7, gegeven door de docent dr. D.M. Swagerman. De colleges zijn zodanig gekozen dat er voldoende beeld wordt geschetst van de Impact van de ICT op organisaties en maatschappij. Hiervoor komen diverse thema's aan de orde. Een aantal gastsprekers gaat verhalen over de impact van ICT in de praktijk vertellen. Als rode draad door het vak loopt het project "Bescherming Persoonsgegevens" (http://www.registratiekamer.nl) van het College Bescherming Persoonsgegevens, het CBP adviseert de regering over de bescherming van persoonsgegevens, voert onderzoeken uit en behandelt vragen en klachten. Het vak wordt verstrekt via TeleTOP.

Afstudeerder gezocht

Voor TBK-L-stroom D3. Afstudeerder gezocht bij OMST. Colson Transportwielen in Veenendaal zoekt op korte termijn een afstudeerder die wil helpen bij het optimaliseren van het logistieke proces. Nadere informatie bij Leo van der Wegen (tel. 3501, BB237).

SPSS - practicum voor TBK (196045)

Voor TBK D2: Dit practicum is een verplicht onderdeel van het vak BOON (185259). Je moet dit vak hebben afgerond voordat je op stage gaat. Het SPSS - practicum voor TBK wordt elk trimester gegeven en voor de derde keer dit studiejaar in de weken 13, 15 t/m 17 en 22 t/m 26 op de maandagmiddag in TO - practicumzaal L 102. Er zijn twee groepen: A en B. Voor deelname aan dit practicum dient men zich in te tekenen bij F. Houweling TO-H 102. De intekenperiode is van 8 t/m 22 maart 2002. Het maximale aantal deelnemers is 50 (25 per groep). De eerste 3 zittingen duren voor beide groepen van 13.45 - 17.25 uur. Men werkt dan in groepjes van 2. De volgende zittingen duren 1.45 uur of 1.30 uur en zijnindividueel. Voor groep A is dat van 13.45 - 15.30 of van 13.45 - 15.15 uur, voor groep B is dat van 15.45 - 17.30 of van 15.45 - 17.15 uur. Het practicum begint in week 13 (zitting 1). In week 23 (zitting 6) is er een oefentoets. In week 24 (zitting 7) is er een eindtoets van 1 uur 30 minuten. Deze wordt beoordeeld met voldoende / onvoldoende. In week 25 (zitting 8) is er een remediatie - bijeenkomst. De herkansing is in week 26 (zitting 9). Zie voor een compleet overzicht van data en tijden het Publicatiebord D2 bij BOZ TBK. Bij het practicum hoort een practicumhandleiding "SPSS - Practicum voor TBK". Deze is bij de Union Shop verkrijgbaar. Verder wordt bij dit practicum gebruik gemaakt van het boek van E. Huizingh, Inleiding SPSS 9.0 voor Windows en Data Entry, Academic Service, ISBN 90 5261 239 0. Meer info: F. Houweling tel. 3583 ([email protected]) of W.M.M. Tielen tel. 4585 ([email protected]).

Verplaatsing tentamen BISO

Voor TBK D1 en BIT D1. Het tentamen BISO wordt verplaatst van 11 maart 2002 's ochtends naar maandag 18 maart 2002 's ochtends.

Business Game (186060) in week 20

Voor TBK D2 Let op: Houden jullie er rekening mee dat de Business Game (186060) dit studiejaar in week 20 (is tentamenweek) wordt gehouden in plaats van de eerste vakantieweek van de zomervakantie.

Zaalwijziging voor Productieplanning

Voor TBK, WB, TW allemaal D3: Zaalwijziging voor Productieplanning: operations en scheduling (182077). Dit wordt op wo. het 5/6e uur het derde trim. gegeven in BB6 i.p.v. BB3.

Stageopdracht

De door projectleiders gebruikte middelen (Asistance, MS-Project, MS-Excel enz.) om een project te beheren verschillen. Hierdoor is het moeilijk projecten te vergelijken en fouten te voorkomen. Een bijkomend probleem is de onduidelijkheid omtrent standaardwerkzaamheden en hun onderlinge afhankelijkheid. Ook is het lastig om een goede bureauplanning te maken. Een bedrijf in Delft zoekt een student die als opdracht het in fasen integreren van de verschillende aanwezige middelen voor het beheersen van alle aspecten van een project met als doel de genoemde problemen op te lossen. Eindresultaat: Fase 1 Het afstemmen van de lijst uit het primair proces en de SR 1997 en deze toegankelijk maken via het intranet. Fase 2 Het maken van een standaard planning en resource pool waarbij de projectleider de mogelijkheden heeft om taken uit fase 1 en resources "aan of uit" te zetten afhankelijk van het project. In deze planning is de tekeninglijst per fase geïntegreerd. Fase 3 Het combineren van de projectplanningen tot een bureauplanning in combinatie met een algemene resource pool. Fase 4 Het koppelen van de in- en output van Assistance aan de gegevens van de planning zodat een periodieke controle van projectvoortgang, budgetten en personeelsbezetting kan plaatsvinden. Als stagiair word je begeleid door verschillende medewerkers van Cepezed. Info: Integrand Twente, Vrijhof kamer 120, tel: 053-4893909. Kijk ook eens op de stage-/opdrachtenbank op Internet: www.integrand.utwente.nl.

TCW

Afstudeercolloquium

Sietske de Graaff over: tevredenheid van patiënten compressietherapie over zorgverlening en communicatie, 8 mrt 2002, 13.00 uur, BB6.

TN

Beurs voor stage van de Nederlandse Hartstichting

Zie mededeling EL.

D3/D4 jaarrooster

De vakantiedagen/periodes in het derde trimester zijn niet correct voor de juiste dagen zie de andere jaarroosters. Opgave D2-project (149983) en Informatieverwerving (149984) Alle studenten die willen deelnemen aan het vak Informatieverwerving en het D2-project kunnen zich aanmelden met behulp van een speciaal aanmeldingsformulier, waarop ook een voorkeurskeuze voor het onderwerp van het D2 project kan worden aangegeven. Dit formulier is vanaf 25 februari verkrijgbaar bij BOZ TN (EL/TN 4242) en kan tot en met donderdag 7 maart (14.00 uur) ingeleverd worden bij Bureau onderwijszaken. De indeling van de projectgroepen en de verdeling over de onderwerpen wordt bekend gemaakt tijdens het eerste college Informatieverwerving op 25 maart a.s.. Daarnaast zal een aantal belangrijke organisatorische zaken over de uitvoering van het vak Informatieverwerving en het D2 project besproken worden op dit eerste (verplichte) college. Als studiemateriaal zal gebruikt worden de UB-Handleiding "Methodisch en efficiÙnt wetenschappelijke informatie zoeken", verkrijgbaar bij de Union Shop of WWW: http://www.oc.utwente.nl/meewiz (gastgebruiker). Daarnaast wordt materiaal tijdens de colleges verspreid.

D-voordrachten

Paul Ubbink over "Design, Realization and Characterization of an on-chip

Fiber to Photonic Crystal Waveguide Coupling Structure", donderdag 14 maart 2002, 14.00 uur, BB6.

Hugo van Bergen over "Wide-field view of rotating molecules", vrijdag 15 maart 2002, 16.00 uur, EL/TN T4.

Verplaatsen tentamen Systemen en technieken voor informatie-opslag (142007)

Het tentamen is op maandag 18 maart a.s. om 13.30 uur.

Zaalwijziging Technische optica (144020)

Het college van vrijdag 5 april (3e+4e uur) wordt gegeven in WB HV112

TW

Zaalwijziging voor Productieplanning

Zie mededeling TBK.

WB

Afstudeercolloquium

P. Stoltenkamp (TS) over: Aerosol Deposition in lungs, 8 maart 2002, 14.00 uur, WB N.109.

Zaalwijziging voor Productieplanning

Zie mededeling TBK.

Studieverenigingen

Inter-Actief

Do. 7 mrt gaan we schaatsen/zwemmen in Deventer. Kaartjes in IA-kamer # op 14 mrt kun je je eigen toekomst ontwerpen bij Philips tijdens de open dag: "Design your own future". En als Inter-Actief- (en Scintilla-) lid rijdt er gratis een bus voor je. Schrijf je in op de website! # Na een discussie over de toekomst van IA gaan we ons weer bezighouden met het heden tijdensde ALV op di. 26 mrt, 19:30 uur. Het bestuur presenteert de halfjaarlijkse statusreportage inclusief financieel overzicht. # Wil jij Brain Storm overtreffen en samen met een aantal anderen een symposium organiseren? Voor een symposium in dec. zoeken we nog enkele commissieleden. Interesse? Kom eens langs! # Meer info: Hal-B, L216, tel 3756, geopend: 12.30 - 15.30, of mail: [email protected] www.inter-actief.net.

Alembic

De inschrijving voor de Open Nederlandse Chemie Sportdagen is geopend, schrijf je in! # Om geen modderfiguur te slaan op de ONCS gaat Alembic wat aan je conditie doen. 21 maart is daarom het CT-zaalvoetbaltoernooi, schrijf je in (n >= 4) op het alembicbord. Er wordt 4 tegen 4 gespeeld # De inschrijving voor de buitenlandreis in 2003 naar Mexico is geopend. Wil je mee, schrijf je dan in. # Op ma. 25 maart om 13:00 begint de halfjaarlijkse ALV. Als je ook maar een beetje interesse hebt in Alembic mag je dit niet missen # Di. 26 maart is voor de eerstejaars de Grolsch excursie. Schrijf je in op het prikbord bij de eerstejaarsprinter # Wil je dat 'hamertje' ook thuis? Kies uit onze merchandise collectie: dassen, chokers, mokken, aanstekers # Info: tel.: 053-489 2866 http://alembic.ct.utwente.nl/.

ConcepT

Kom allemaal donderdag op de Duo borrel en geniet misschien wel voor de laatste keer van Maes in onze borrelkelder # De ouderdagcommissie is net opgestart en zoekt nog versterking. Lijkt het jou leuk om een dag te organiseren waar jij je ouders kan laten zien wat je hier doet? Meld je dan snel aan bij het bestuur # Ga je verhuizen? Geef op onze website je nieuwe adres door # Op de ConcepT-kamer kun je altijd langskomen voor gezelligheid, oude tentamens of informatie over bedrijven # Vragen of info: bel 3884, mail naar [email protected] of surf naar www.ConcepT.utwente.nl.

Communiqué

En, wat vinden jullie van de almanak? Wij vinden hem allemaal erg mooi. De almanak kun je ophalen in onze kamer # Wil jij ook zo'n mooie almanak maken, mail dan naar [email protected] We zoeken nog een aantal mensen voor de almanakcommissie 2002 # In de tentamenweken is onze kamer alleen open in de pauze # Wil je zien hoe een bepaald tentamen is opgebouwd? Wij hebben nog een aantal oude tentamens die misschien wel handig zijn # Tenslotte wensen wij jullie veel succes met de komende tentamens!

TObias

Als TObias 5 mrt nog geen nieuwe penningmeester heeft wordt de vereniging op non-actief gezet totdat deze er wel is. Als er wel een penningmeester is hebben we binnenkort de volgende activiteiten: # Vandaag is de kamerborrel, gezellig borrelen in onze eigen kamer. Vanaf 4 uur ben je van harte welkom! # We hebben nog 3 afstanden open staan voor de bata, trek je sportschoenen aan en be a bikkel! # TObias wil dit jaar meedoen aan de bedrijvendagen en we kunnen zelf suggesties doen voor bedrijven die komen. Weet jij interessante bedrijven voor TO-ers? Mail dan naar [email protected] # 25 en 26 mei is er de TurboTrip naar Keulen. Binnenkort begint de inschrijving hiervoor. # De IKTO/PSY is op zoek naar doegroepouders voor TO en PSY. Heb jij zin in nog zo'n gave intro? Mail dan naar [email protected] Geeft daarbij aan of je ouder wil worden voor TO of voor PSY. # Meer info op www.svtotobias.nl of tel. 3641.

Scintilla

13 mrt organiseert de SCALA een schietmiddag bij Lichtgeraakt # Op 14 mrt is er een geheel verzorgde excursie naar Philips. Tijdens deze excursie zullen alle onderdelen van Philips aanwezig zijn om vragen aan te stellen. Schrijf je zo snel mogelijk in op het prikbord in de kantine of in de SK # Op 21 mrt is er een dating borrel voor het gala dat georganiseerd wordt op 5 april in het "Twentse Ros" te Hengelo. Dit gala wordt georganiseerd door Abacus, Inter-actief, TObias en Scintilla. Schrijf deze datum alvast in je agenda! # Op di. 26 mrt is er een ALV. De volgende dag is er de gelegenheid om het nieuwe bestuur te feliciteren in De Tombe # Info: http://www.scintilla.utwente.nl.

W.T.S. Ideefiks

Als het goed is lees je dit met een kop sterke koffie in je hand, bijkomend van de filo-kroegentocht. Een mooi moment om even te laten weten dat we een zusje hebben gekregen: N.W.S.V. Helix uit Utrecht heeft zo veel raakvlakken met ons dat we familie zijn geworden! Verder willen we je vragen om contact op te nemen met Ideefiks als je het leuk vindt om mee te helpen met het samenstellen van de almanak of het organiseren van de ouderdag. Alvast succes met de tentamens! Hou natuurlijk de website, de nieuwsbrief en TWRC-B115 goed in de gaten!

Sirius

Do. 4 april brengen we een bezoekje aan Europol in Den Haag, ben je geïnteresseerd in kwesties rond de veiligheid schrijf je dan in # We zoeken nog mensen die een nieuwe studiereis willen organiseren, mocht je interesse hebben in dit omvangrijke en zeer interessante project kom dan langs bij ons langs. Wij kunnen je van de nodige informatie voorzien # De schitterende lustrumalmanak is klaar en is bij ons te koop voor het symbolische bedrag van 2 Euro # De BATA komt eraan, de voorbereidingen zijn in volle gang. Help ons en loop mee in deze legendarische tocht. Inschrijven kan ook weer in onze kamer # Vele commissies zoeken nieuwe mensen. Wil jij je academisch ontwikkelen of gewoon een paar gave activiteiten neerzetten, kom dan een keer langs in onze kamer of stuur mail [email protected] Vacatures zijn er bij de excursiecommissie en de borrelcommissie # Check voor up to date info over gave activiteiten, boeken etc. onze website www.bsvsirius.nl.

Arago

Vanmiddag om 15.30 is er een door de BACO getapte tiroler Rudi-borrel # Morgen een lunchlezing in B1220 verzorgt door OT. Marjolein Koopman vertelt van een spannend verhaal over "Spannende fotofysica in fluorescerende eiwitten". OT betaalt je lunch! Schrijf je dus gewoon in! # Do. 28 maart is de ALV van Arago. Houd hem nu al vrij in je agenda!

Abacus

Donderdag 21 maart is er de kans je date te vinden voor het Gala (voor zover je er nog geen had). De Datingborrel vind plaats in de borrelkelder van Inter-Actief # Klaverjassen is verplaatst naar 26 maart, inschrijflijst en meer info volgen # Donderdag 28 maart is het er weer het Mathematisch Café, met daarna een borrel # Dinsdag 2 april kun je gaan magicken op de speciale AMA (Abacus MagicAvond) # Donderdag 4 maart is de trimester ALV. 's Middags om 15.40 begint de vergadering. Kom allemaal luisteren en bespreken wat er in de vereniging speelt # Vrijdag 5 april is het gala waar je 21 maart je date voor hebt kunnen ontmoeten. Het thema is Droomvlucht en zal in Hengelo zijn # Zaterdag 27 april is de Bata444race. Vooral dames kunnen zich nog inschrijven! # Vragen? Bel 3435, mail naar [email protected], surf naar www.abacus.utwente.nl of wap naar www.abacus.utwente.nl/wap.

Cultuur

4 happy feet

Vandaag is er weer vrijdansen! Iedereen is welkom in Cafe Geritsen, Voortsweg 109 in Enschede. Entree voor leden is gratis. Niet leden betalen 1,25 euro. # Za. 23 maart is de open landelijke studenten stijldanswedstrijd van 4 happy feet. Er zijn een Ballroom ronde en een Latin ronde en er kan op alle niveaus gedanst worden, dus ook voor beginners is er genoeg te beleven! Kosten: 8 euro voor deelname aan beide ronden en 7 euro als je aan een van de twee mee wilt doen. Info en een inschrijfformulier zijn te krijgen tijdens de lessen of door te mailen naar [email protected]

Musica Silvestra Orkest (MSO)

Het MSO, het studenten symfonie orkest van de UT, zoekt altviolisten, contrabassisten, fagottisten, hoorns, tuba en een slagwerker maar ook andere instrumenten zijn van harte welkom. Heb jij zin om dinsdagsavonds met ons mee te repeteren en geregeld leuke concerten te geven? Kom dan eens langs op dinsdagavond in de Agora (Vrijhof) en neem vooral je instrument mee! Voor meer info kijk op onze website: www.student.utwente.nl/~mso of mail onze orkestchef Anne Nijland: [email protected] Mso: kwaliteit door gezelligheid.

Apollo

Heb jij oog voor cultuur? Heb jij de poster van Apollo al gezien? Apollo zoekt bestuursleden! Het is heel leuk om in het bestuur van Apollo te zitten. Actievoeren :o), structureel meedenken, problemen oplossen... allemaal in het kader van cultuur. Je bent belangenbehartiger van de 20 culturele verenigingen op de campus en van de individuele cultuurgebruikers (als publiek en popmuzikanten). Je studie moet een heel of half jaar op een laag pitje, maar hier word je uiteraard voor gecompenseerd. Iets voor jou? Ik dacht het wel! Neem contact op voor meer info op papier of een gesprek: 053-489 4404 / [email protected]

Diversen

KIVI

KIVI Oost organiseert een cursus Tuinarchitectuur op do. 14 mrt a.s. vanaf 19.00 uur. Tijdens deze cursus wordt ingegaan op de algemene richtlijnen bij het ontwerpen van een tuin. Voor alle mensen die hun tuin willen veranderen of gewoon geïnteresseerd zijn is dit een unieke mogelijkheid. Kosten: 10 euro (KIVI-leden en partners), 20 euro (niet leden), incl. koffie, thee. Plaats: Kwekerij Boomkamp, Hesselerweg 9 in Borne. KIVI Afdeling Jonge Leden Oost organiseert een golfclinic i.s.m. Golfclub Driene op za. 16 mrt van 14.00-17.30 uur. Onder leiding van Pim van der Toorn maak je in ruim twee uur kennis met alle ins en outs van dit fascinerende spel. De middag begint om 14.00 uur met een kop koffie en na afloop kun je onder het genot van een drankje en hapje nog even gezellig napraten. Locatie: Golfclub Driene, Enschedesestraat 381, Hengelo. Kosten: 25 euro (KIVI-leden); 20 euro (student-leden); 30 euro (niet leden), incl. koffie, drankje en hapje. Aanmelding: Elfride Dijkstra-ten Dam, KIVI-kamer UT, WB-W130, [email protected], tel. 053-4894097. Info: www.kivi.nl.

Internationaal

International Office (DiSC)

Het IO ondersteunt je bij je oriëntatie en voorbereiding voor verblijf in het buitenland voor studie of stage, Vrijhof kamer 206, tel. 4895424, e-mail: [email protected], Kijk voor de website onder onderwijs: studie & stage buitenland. (http://intoffice.utwente.nl) # Er zijn weer diverse beurzen beschikbaar en info over zomercursussen # the University of West Bohemia, Pilsen, Czech Republic organises its 13th International Summer Language School from 10 July-31 July 2002. Language courses offered at beginner/intermediate/advanced levels with foreign native speakers and Czech lecturers: Czech for foreigners - English-French-German-Russian-Spanish, rich social and cultural programme, trips & excursions. Fee for individual international students: USD 780 Group discounts! Fee includes: course tuition, accommodation in double rooms with shared facilities in a hall of residence, 3 meals per day, social and cultural activities, various trips and excursions. Tuition does not include: travel and insurance. For more details please visit: http://international.zcu.cz # Er is 1 zomerbeurs beschikbaar voor studie in Ierland. Deadline: 1 april # Ga je volgend jaar als socrates/erasmusstudent naar een land met een EU-minderheidstaal, dan kun je in aanmerking komen voor een extra maand subsidie om een intensive language programme te doen. Meer info: http://europa.eu.int/comm/education/ilpc/index_en.html. Let op: je moet wel eerst bij IO langs komen als je je wilt opgeven en je kunt alleen deelnemen als je ook naar dat land gaat om aansluitend je socrates/eramus uitwisseling te doen!

Pakkerij

AEGEE

Ook de komende tijd is er weer veel te doen in Enschede. Do. 7 maart is er een SU-promotie avond in Asterion. Op deze avond met Europees thema wordt alles duidelijk worden over Summer Universities. De avond sluit af met een feest! # De voorbereidingen voor het derde lustrum van AEGEE-Enschede zijn nu echt in volle gang. Het lustrum met on.a. een congres, een gala en een almanakuitreiking start op 2 april en we houden je op de hoogte! # SociÙteit Asterion is iedere di- en do. open vanaf half 10. Meer info: tel 053-4321040, [email protected] , www.aegee-enschede.nl.

A.S.V.Taste

Do. is het grote eerstejaarsfeest met als thema 'bedtime stories'! # Wo. 6 maart is het ontbijt met Van Vught op Societeit Antigoon gehouden en dit was een groot succes! Het ontbijt had als thema " De student heeft geen politieke idealen (meer)" en we hadden als gastsprekers Marijke van Hees, Dennis Bouwman en Fred Leonards. # De SociÙteit op de zon, di, do en vrij. open voor de nodige ontspanning! # Info: [email protected] , tel 053-4326238.

Audentis

Morgen (8 maart) vertrekken de Eerstejaars van Audentis richting een nu nog onbekende locatie, waar zij met hun Jaargroepering enkele ludieke acties zullen bedenken en uitvoeren. Heb je zin om mee te gaan, dan is dat mogelijk. Neem contact op met het Tribunaal voor verdere details. Volgende week is het wat rustiger qua activiteiten vanwege de tentamens. Je bent natuurlijk wel van harte welkom op de Sociëteit. Info: tel: 4328384, [email protected] www.audentis.nl.

SPE

Het SPE voor discussies over kennis en ethiek-moderne filosofie-kritischeeconomie-allerlei religies-je eigen leven. Ook is er gelegenheid voor stilte, meditatie. Je kunt altijd met een activiteit meedoen.

Activiteiten

Vieringen

Informatie/opgave

Pastores

Sport

NSK Knotsbal

Wo. 6 mrt 2002 wordt in Enschede het eerste NSK Knotsbal georganiseerd. Het is de bedoeling dat op deze dag heel studerend Nederland om de eer en de gouden knots gaan strijden in het sportcentrum van de UT. Teams bestaan uit minimaal vier personen, wat betekent dat iedere persoon meer een wisselspeler is. Inschrijfgeld: 15 euro per team. Dit bedrag moet worden overgemaakt op ABN-Amro rekeningnummer 59.31.35.547 ten gunste van de Sportraad UT in Enschede. Dit onder vermelding van het inschrijfnummer dat je per e-mail toegezonden krijgt wanneer je je inschrijft. Daarnaast moet het team zich inschrijven via de website. In het geval van overinschrijving vindt een selectie plaats op basis van het moment van inschrijven.

D.B.V. de Stretchers

Leuk, dat unihockey, maar vast veel te moeilijk; denk je dat, kom dan do 7 mrt eens kijken bij de Stretchers, als we er een technische training in geven. Daarnaast gaan we badmintonnen. Volgende week: ma 11 mrt: trefbal/volleybal en unihockey, do 14 mrt: voetbal en knuppelen. Meer weten over de Stretchers? Bel Casper (06-47274082) of Richard (053-4783657), kijk op onze website (www.stretchers.nl) of mail ([email protected]). Je kunt natuurlijk ook gewoon langskomen, ma. 19.30-21.00 en do. 21.00-22.30, beide keren in sporthal 1. Heren gebruiken kleedkamer 1 en dames kleedkamer 3.

Vakgericht

Zin om te korfballen? De trainingsleden van Vakgericht trainen op di. om 17:30-18:30 en wo. om 21:00-22:30. De competitieleden trainen op di. om 18:30-19:30 en do. om 18:00-19:30. Alle trainingen zijn in sporthal 2 van het sportcentrum. Kom gerust een keer langs op de training als je interesse hebt. Afgelopen zondag heeft Vakgericht gelijk gespeeld tegen SEV en is nu kampioen!!! A.s. zo. speelt het team haar laatste zaalwedstrijd om 17:05 uur in de Pathmoshal tegen Skunk. Komt allen kijken! Info over Vakgericht: www.vakgericht.nl of bel Marjette: 053-4354431.

DAV Kronos

Een nieuw bestuur, dus nieuwe ideeën! Kronos wordt nog enthousiaster! Denk je dat je de Nederlandse Atletiek meer aanzien kunt geven dan wat afgelopen weekend bleek tijdens het EK-indoor? Zet dan de eerste stap en kom langs bij onze trainingen, natuurlijk kun je je bij ons ook perfect voorbereiden op de Bata! Op di. trainen we op de Sintelbaan van de UT van 18.00 tot 19.30 (bij slecht weer op het kunstgrasveld). Op do. is er een training van 18.00 tot 19.30 in het FBK stadion in Hengelo en ook daar ben je natuurlijk van harte welkom! Bij Kronos is er ruimte voor alle takken van de atletieksport. Er is iedere di. mogelijkheid tot massage na de training! Info: Nelleke vd Ploeg (053-4895107), [email protected] en http://run.to/kronos.

Batavierenrace zoekt medewerkers!

Geen zin om te lopen? Geen conditie? Je hardloopschoenen kwijt? Geen nood, je kunt natuurlijk ook medewerker worden bij de 30e Batavierenrace. We zoeken nog mensen in de week voor de race, voor vrij. 26, za. 27 en zo. 28 april. Wat kun je onder andere doen? Finish opbouwen, bewegwijzering op de Campus ophangen, fototeam, busmedewerker, ontbijtmedewerker, en nog veel meer! Wij zorgen natuurlijk goed voor je, met onder andere een mooie medewerkerstrui, medewerkersdiner en een gratis medewerkersborrel! Heb je vragen of wil je meehelpen? Neem dan contact op via [email protected], 053-4893787 of kom eens langs in de Vrijhof, kamer 232.

D.R.V. Euros

Het crime time feest van afgelopen do. was erg geslaagd en goed georganiseerd # Vandaag weer feest! Pre-Varsity dag vanaf 15.00 uur op Euros. Eten in de kroeg met aansluitend feest in de Pakkerij # Afgelopen weekend is het nationale wedstrijdseizoen officieel geopend tijdens de WinterWedstrijden in Delft. Tijdens het weekend zijn maarliefst vier overwinningen behaald. # Meer info over uitslagen, ploegen en evenementen is te vinden op www.DRV-Euros.nl.

D.Z. Euros

Het zeilseizoen nadert snel en het klussen vordert. Komend weekend (9/10 maart) is er speciaal een klusweekend ingelast waarbij een ieder's hulp zeer welkom. Op za. en zo. vanaf 11:00 uur starten de werkzaamheden. Dus komt allen, voor koffie wordt gezorgd. Info: bij [email protected] # In hetzelfde weekend is er op za. 9 mrt een oud-ledenborrel in de 'Sevende Camer'. Opgeven voor het eten kan bij [email protected] # Wo. 13 mrt is er een ALV in de 'Sevende Camer', waarin o.a. de financiële afrekening, HR-wijzigingen en het schadebeleid behandeld worden. Vanaf 19:45 is iedereen welkom. Agenda en stukken staan binnenkort op het interne gedeelte van onze site. Meer info: www.euros.nl!

Badmintonnen bij D.B.V. DIOK

DIOK is een sportieve vereniging met naast het badmintonnen veel gezellige evenementen (± 2 per maand) en jaarlijks drie grote toernooien. Er zijn competitieteams op alle niveaus: van tweede divisie landelijk tot aan de laagste districtsklassen. Elke donderdagavond is er vanaf 21.00 een gezellige verenigingsavond in Sporthal 2. Als je het leuk vindt om een keer mee te doen dan kan dat. Elke maandag van 18.30-20.00 wordt er beginnerstraining gegeven om de fijne kneepjes van het badmintonvak te leren, maar bel even of er plaats is omdat het nu redelijk druk is. Voor vragen kan je bellen met Ruben (053-4895065) of stuur een mailtje ([email protected]). Kijk ook op www.diok.nl voor meer informatie.

Student Union

Bestuur Student Union

Iedere twee weken staat er op de Student Union website de Cinestar Prijsvraag. De vraag van de afgelopen twee weken luidde: Wat is de naam van de jonge politieagent in de nieuwe film 'Training Day' met Denzel Washington and Ethan Hawke in de hoofdrol? Het goede antwoord was natuurlijk: Jack Hoyt! De vier prijswinnaars zijn: Maarten van Balveren, Simone Verhoeven, Marten Naaktgeboren en Carolien Bogemann. Gefeliciteerd. Wil jij ook 2 kaartjes winnen; doe dan mee aan de prijsvraag en win. Kijk hiervoor op onze website en klink op het Cinestar logo # Ben je op zoek naar een kamer of heb je een kamer vrij? Dan is dit de site waar je moet zijn! www.studentunion.nl/kamers # Activiteiten aankondigen op onze website: [email protected] Bestuursvacatures plaatsen: [email protected] # Info: Vrijhof kamers 27/28/29, tel: 053-4898006, e-mail: [email protected] # De Student Union bouwt aan hét studentengebouw!

Mensa-menu

Zaterdag 9 maart

Soep van de dag

***

Cajun dish - jambalaya rijst

Vegetarisch: veg. cajun dish

Zondag 10 maart

Soep van de dag

***

Kiphaasjes in kerriesaus

sperziebonen

gebakken kriel of gekookte aardappelen

Vegetarisch: schnitzel Hawaï

Maandag 11 maart

Mexicaanse bonensoep

***

Hongaarse goulash

doperwten

gevulde paprika met groente melange

rijst of gekookte aardappelen

Vegetarisch: gevulde paprika

Dinsdag 12 maart

Courgette crèmesoep

***

Gebakken visfilet of visgratin

of vleesgerecht currysaus

groentemacedoine

frites of gekookte aardappelen

Vegetarisch: pizza

Woensdag 13 maart

Tomatensoep

***

Slavink met uiensaus

tuinbonen of wortelen

gebakken of gekookte aardappelen

Vegetarisch: tagliatelle

Prov.champignonragout

Donderdag 14 maart

Goulashsoep

***

Varkenssteak met shoarmakruiden

knoflooksaus - bloemkool

frites of gekookte aardappelen

Vegetarisch: braadworst

Vrijdag 15 maart

Frans uiensoep

***

Kip yakitori rijst of Hawaï schnitzel

roerbakgroente

Vegetarisch: Griekse moussaka

'DE STEK'

HAP AAN DE TAP

Maandag 11 maart t/m vrijdag 15 maart

Oriëntaalse roerbakschotel van kip,

roerbakgroente, noten, kokos en nasi

saladebar


Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.