INFO

| Redactie

De commissie Studium Generale is verantwoordelijk voor de programma%s en activiteiten die door het Studium Generale worden aangeboden. Ze bestaat uit zes personen (3 studentleden, 2 wp-ers en 1 obp-er) en drie adviseurs. Per jaar vergadert de commissie ongeveer 8 keer. Door het verstrijken van de reglementaire zittingsduur ontstaat binnenkort een vacature: voor een studentlid. Gezocht wordt iemand met belangstelling voor de relatie tussen wetenschap en samenleving en met een brede culturele en maatschappelijke interesse. De medewerkers van het bureau Studium Generale zijn graag bereid nadere informatie te verstrekken (TWRC A331-335, tel. 3320,3321,4456).

Algemeen

Gezocht: studentlid voor de commissie Studium Generale

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 5 september 1996

Het College heeft ingestemd met polsing van de door fakulteitsbestuur T&M beoogde kandidaat voor de vakature van hoogleraar Processen rond Oppervlaktewateren t.b.v. Beheer.

Het College heeft de verdeling van de aandachtsgebieden tussen de leden van het College van Bestuur met ingang van 5 september 1996 vastgesteld. Eveneens is daarbij vastgesteld de wijze waarop bij afwezigheid of verhindering van een der leden t.a.v. de uitoefening van die taken in vervanging wordt voorzien.

Promoties

Johannes Sake Kanger op 6 september 1996 van 13.15 tot 14.00 uur in BB2. Promotor is prof.dr. J. Greve. Het proefschrift is getiteld: Waveguide spontaneous and coherent raman spectroscopy on (bio)moleculus at surfaces. Towards mono-layer sensitivity.

Clemens Herman Johan Mensink op 6 september 1996 van 15.00 tot 15.45 uur in zaal BB2. Promotor is prof.dr. H. Wallinga. Het proefschrift is getiteld: Analogue transconductors for sub-micron cmos technology.

Ingeborg Albertina Maria Janssen Reinen op 6 september 1996 van 16.45 tot 17.30 uur in zaal BB2. Promotor is prof.dr. Tj. Plomp. Het proefschrift is getiteld: Teachers and computer use. The process of integrating it in the curriculum.

Erwin Heyl op 12 september 1996 van 13.15 tot 14.00 uur in zaal BB2. Promotoren zijn prof.dr. J. Scheerens en prof.dr. T.A.B. Snijders. Het proefschrift is getiteld: Het docentennetwerk; structuur en invloed van collegiale contacten binnen scholen.

Edward Rogier Kleemans op 13 september 1996 van 16.45 tot 17.30 uur in zaal BB2. Promotoren zijn prof.dr. P.D. Boorsma en prof.dr. G.J.N. Bruinsma. Het proefschrift is getiteld: Strategische misdaadanalyse en stedelijke criminaliteit.

Cornelis Willem den Engelsen op 19 september 1996 van 13.15 tot 14.00 uur in BB2. Promotoren zijn prof.drs.ir. J. Groot Wassink en prof.dr.ir. M.M.C.G. Warmoeskerken. Het proefschrift is getiteld: Structure, properties, and behaviour of three-phase foam.

Florian Eder op 19 september 1996 van 15.00 tot 15.45 uur in zaal BB2. Promotoren zijn prof.dr. J.A. Lercher en prof.dr. J.H.C. van Hooff. Het proefschrift is getiteld: Thermodynamics and siting of alkane sorption in olecular sieves.

Willem Hendrik de Man op 19 september 1996 van 16.45 tot 17.30 uur in zaal BB2. Promotor is prof.dr. G.P.A. Braam. Het proefschrift is getiteld: Surveys: informatie als norm. Een verkenning van de institutionalisering van dorps-survey in Thailand en op de Filippijnen.

Albertus Maria van der Vorst op 20 september 1996 van 13.15 tot 14.00 uur in zaal BB2. Promotor is prof.dr. J. Mellema. Het proefschrift is getiteld: Rheology of ordening polystyrene latex dispersion.

Oscar Franciscus Jozephus Noordman op 20 september 1996 in zaal BB2. Promotoren zijn prof.dr. B. Bölger en prof.dr. N.F. van Hulst. Het proefschrift is getiteld: Second harmonic generation using organic materials.

Niels Kramer op 20 september 1996 van 16.45 tot 17.30 uur in zaal BB2. Promotoren zijn prof.dr.ir. J.A. Pals en prof.dr. C. Schönenberger. Het proefschrift is getiteld: Nanolithography on silicon.

Alexandru Volanschi op 27 september 1996 van 15.00 tot 15.45 uur in zaal BB2. Promotor is prof.dr.ir. P. Bergveld. Het proefschrift is getiteld: Dynamic surface tension measured with single nucleation site electrodes.

Patricia Johanna Maria Kordelaar op 27 september 1996 van 13.15 tot 14.00 uur in zaal BB2. Promotor is prof.dr. G.P.A. Braam. Het proefschrift is getiteld: Beter wetten met kennissystemen.

Onderwijs

Alle faculteiten

Bestuursfuncties bij UniConsult Twente, met onder andere trainingen van KPMG en ING-bank

Voor: alle faculteiten, EL, TN, TW, WB, TBK/CT&M, INF/BIT

UniConsult Twente is een non-profit studentenadviesbureau. Op projectmatige wijze voeren wij opdrachten uit in voornamelijk het MKB in de regio Twente. Op dit moment voeren wij projecten uit op het gebied van: management informatie systemen, ISO-9002, machineontwikkeling. Daarnaast starten er op zeer korte termijn diverse ISO 9000 projecten. Wegens een komende bestuurswissel is UniConsult Twente op zoek naar drie nieuwe Projectmanagers (ouderejaars met goede studieresultaten) om ons team aan te vullen. Voor deze functie is enige organisatorische ervaring gewenst. Daarnaast moet je over goede contactuele eigenschappen beschikken en vooral een doorzetter zijn. Heb jij behoefte aan een ijzersterke ervaring, met onder andere trainingen van KPMG en ING in september 1996, neem dan kontakt op met UniConsult Twente. Telefoon 4312975/4893811 of kom gewoon eens langs op onze kamer CT-3144 (Hoofdingang gelijk links, bordjes stagebureau volgen en iets verder doorlopen). Of bezoek onze homepage www.ct.utwente.nl/~uct

Kennisintensief Ondernemen (181011)

Voor: TBK D2/3 en andere faculteiten

Dit college wordt gedurende de maanden oktober t/m april eens in de 2 weken op vrijdagmiddag gegeven. Het college is bestemd voor studenten of personen buiten de universiteit, die overwegen een eigen bedrijf te beginnen en hiervoor zelf al een ondernemingsidee hebben. Studenten die zich willen oriënteren op de problematiek van het ondernemerschap, dus niet zelf willenstarten kunnen pas startende ondernemers helpen bij het opstellen van een ondernemingsplan. Zij volgen daarvoor een parallel college. 'Kennisintensief Ondernemen' is er op gericht de deelnemers de nodige kennis en vaardigheden aan te bieden die hen in staat stellen om een (eigen) ondernemingsplan op te stellen. Gedurende de collegecycli moet worden gewerkt aan dit ondernemingsplan, welke in de laatste colleges voor een forum van deskundigen moet worden verdedigd.

Verder worden de deelnemers in de collegecycli vertrouwd gemaakt met verschillende aspecten van ondernemerschap. Een belangrijk aspect van het college is dat het voor de deelnemers duidelijk wordt of zij wel/geen ondernemerscapaciteiten hebben.

Er worden twee oriënterende bijeenkomsten verzorgd waarin o.m. doel en opzet van het college worden toegelicht. Data van deze bijeenkomsten zijn dinsdag 1 oktober van 12.30 - 13.30 uur in het BB-gebouw, zaal BB108 en maandag 14 oktober van 17.00 - 18.00 BB-gebouw, zaal BB108.

Aanmelden bij BOZ/TBK van 13 september tot en met 7 oktober a.s. De inschrijflijst ligt in het blauwe bakje in de hal op de 3e verdieping van het BB-gebouw.

SHELL Business Course & Internationale stages

Heb je interesse in een topstage of business course bij Shell, bel voor een afspraak met Wouter Engbers. Op onze vestiging liggen folders en inschrijfformulieren, die je meekrijgt na het gesprek. Zowel voor de stages als voor de business course sluit de inschrijving uiterlijk op 11 oktober.

Integrand Twente, Vrijhof, kamer 120, tel: 489 39 09, Internet: http://www.jobnet.nl/integrand.

BSK

Politicologie II (174502)

Voor: D1/2-Studenten BSK

Door een nieuwe opzet van Politicologie II is met ingang van dit studiejaar deelname aan de werkcolleges verplicht gesteld. Tevens bestaat nu de mogelijkheid om een essay nog een keer bij te stellen. Voor ouderejaars die het vak al een keer gevolgd hebben maar nog geen 'voldaan' voor hun essay hebben gehaald bestaat de mogelijkheid in plaats van een aanvullend tentamen te doen, opnieuw een essay te schrijven. Indien je de werkcolleges al eens hebt gevold is deelname aan de werkcolleges dit jaar niet verplicht. Indien je in vorige jaren niet aan de werkcolleges Politicologie II hebt deelgenomen is, deelname verplicht. De bij de werkcolleges gebruikte syllabus (Politicologie II, 1996-1997, nr. 698) is in vergelijking met vorige jaren grotendeels veranderd. Daarom wordt sterk aangeraden de nieuwe syllabus aan te schaffen. Contactpersoon voor inlichtingen: R.A. van de Peppel, tel. 053-489 32 42.

Voorlichting internationalisering

Voor: Studenten BSK

Op maandag 23 september van 15.45 tot 17.25 uur zal in TW-A 101 voorlichting worden gegeven over studiemogelijkheden in het buitenland in het studiejaar 1997/1998. Ook voor de periode van januari-juni 1997 zijn nog enkele Erasmus plaatsen beschikbaar. Aan de orde komen de onderwerpen: Socrates, STIR-uitwisselingsprogramma's, internationale stages en afstudeeropdrachten, free-movers, procedures etc. Zoek je een uitdaging in het buitenland, kom dan naar deze voorlichting.

Politieke en bestuurlijke organisaties (174100)

Voor: D2/3-Studenten BSK

Het college Politieke en bestuurlijke organisaties (174100) wordt op donderdag 24 oktober a.s. (week 43) en donderdag 31 oktober a.s. (week 44) tijdens het 3e -4e gegeven in WB-H4 208. Op donderdag 17 oktober a.s. in TW-RC 103a !

Colloquium

Harry Raats over: Een categorale kliniek voor de ziekte van Parkinson. Een marktonderzoek naar de interne en externe vraag naar zorg verleend door een categorale kliniek voor de ziekte van Parkinson; 19 september 1996, 13.30 uur, TW-B 209.

Verzorgingsstaten en Sociaal Beleid (176420)

Voor: D2/3-Studenten BSK

Willen studenten die het vak Verzorgingsstaten en Sociaal Beleid (176420) in oude stijl aantoonbaar hebben gevolgd, maar nog niet hebben afgerond, zich zo spoedig mogelijk, doch voor uiterlijk 8 oktober, melden bij Dr. Bert de Vroom, kamer C-314. Dit kan op maandag of dinsdag tussen 16.00 en 17.00 uur.

UniConsult Twente

UniConsult is op zoek naar studenten die de volgende opdrachten kunnen uitvoeren. Onderstaande opdrachten hebben een uurloon van ongeveer 25 gulden per uur en hebben een flexibele tijdsindeling.

Marktonderzoek: UniConsult is op zoek naar een student die een marktonderzoek voor een stichting in de regio kan uitvoeren. Verdere informatie over dit project is te verkrijgen bijUniConsult Twente. Telefoon 4312975/4893811 of kom gewoon eens langs op onze kamer CT-3144.

Integrand

Integrand Twente is op zoek naar een gemotiveerde BSK-student die een opdracht wil doen bij de Arbo-dienst. Binnen de arbo-dienst is net een nieuw kwaliteitssysteem ontwikkeld, maar dit moet nu nog geimplementeerd worden binnen de arbo-dienst. Ze zoeken hiervoor een student die de kwaliteitsmanager ondersteunt en de wijzigingen in de organisatie kan vertalen en overbrengen. Dit kan ook in de vorm van een afstudeeropdracht gedaan worden. Het referentie nummer is 499. Heb jij interesse voor deze opdracht of lijkt een bestuursfunctie jou wat, kom dan langs op onze vestiging in de Vrijhof.

CT

Integrand

- Integrand is op zoek naar een enthousiaste CT-student(e), die full time voor een groot textiel bedrijf in Goor wil werken. Duur: ongeveer 6 maanden, aanvang: 1 september 1996, werktijden: full-time, referentienummer: 475. Eventueel als afstudeeropdracht, of als stage. Interesse? Kom dan even langs op onze vestiging in de Vrijhof , kamer 120. telefoon: 053-4893909; Internet: http://www.jobnet.nl/integrand.

- Integrand Twente is op zoek naar een gemotiveerde CT-student die een opdracht wil doen bij een kunststoffen bedrijf. Het gaat om het opzetten van een systeem voor afvalreductie langs chemische weg. Het referentie nummer is 495. Heb jij interesse voor deze opdracht of lijkt een bestuursfunctie jou wat, kom dan langs op onze vestiging in de Vrijhof.

EL

Mondelinge herkansing Digitale Comminicatiesystemen (125256)

Voor: Doktoraalstudenten EL

Een mondelinge herkansing van bovenstaand vak zal plaatsvinden op woensdag 9 oktober a.s. om 10.00 uur. Belangstellenden kunnen zich tot uiterlijk 30 september aanmelden bij dr.ir. S.M. Heemstra de Groot tel. 3760, (email: [email protected]).

Vakgroepvoorlichting wk.39 t/m 44

Voor: Derde-jaars EL Studenten

De vakgroepvoorlichting verroosterd op de het 3e jaars-rooster van week 39 t/m 44 gaat i.v.m. met het volgen van verschillende practica niet door. De uitgestelde vakvoorlichting vindt nu in het 2e trimester plaats in de weken 6 t/m 10 op het 7e en 8e uur en vindt plaats in EL T4

Integrand

Integrand is op zoek naar een enthousiaste electrotechniek student(e) die op zoek is naar een afstudeeropdracht bij Shell. Deze houdt in het bestuderen van een efficientie verbetering voor de AFS. AFS staat voor Aircraft Fuel Supply, waarmee de betanking van vliegtuigen plaats vindt. Meer info over de opdracht ligt ter inzage op de Integrand vestiging in de Vrijhof. Ref. no: 482.

Interesse? Kom even langs op onze vestiging of bel. Vrijhof kamer 120, tel. 053-4893909. Internet: http://www.jobnet.nl/integrand

INF/BIT

Doctoraalvoordracht

Etto Salomons over: Het gebruik van een Kohonen netwerk bij het vinden van klassen in dialooguitingen; 27 september 1996, 15.00 uur, INF-L204.

Kennistechnologie voor Bedrijfskundige Toepassingen (212018)

Voor: D2/3-studenten INF

Het college Kennistechnologie voor Bedrijfskundige Toepassingen (212018) zal dit jaar voor het laatst in de huidige vorm worden gegeven.

Met ingang van studiejaar 1997-1998 zal gebruik worden gemaakt van het boek 'Artificial intelligence. A modern approach' dat dit studiejaar al voor het college Kennistechnologie (212016) wordt gebruikt.

Afstudeeropdracht WWW & Databases

De databasegroep bij de vakgroep informatiesystemen zoekt een afstudeerder voor de volgende interne afstudeeropdracht: De WWW-server van de vakgroep informatiesystemen is door enthousiastelingen van de vakgroep zelf opgezeten wordt ook door hen onderhouden. Helaas schieten de pagina's en het onderhoud op bepaalde punten tekort vanwege het hobby-karakter van de organisatie. De vakgroep heeft concrete plannen voor het opzetten van een WWW-team met een veel formelere status dat de WWW-server op een professionelere manier kan onderhouden. Een centraal onderdeel van deze plannen is het gebruik van database-ondersteuning voor WWW in diverse database-producten. Omdat er weinig overzicht is over de mogelijkheden en onmogelijkheden van deze produkten, zal de student zich eerst verdiepen in zoveel mogelijk verschillende opties. Indien het mogelijk blijkt die producten ter evaluatie tot onze beschikking te krijgen, wordt de afstudeerder geacht zijn evaluatie te ondersteunen met kleine prototypes. Uiteraard is ook een inventarisatie van de bestaande onderzoeken naar de informatiebehoeften en informatiebronnen van de vakgroep nodig, aangevuld met een kritische herbeschouwing. Mogelijk kan deze herbeschouwing plaats vinden in het kader van een project over het thuisgebruik van internet. Voor meer informatie kun je op het WWW terecht op http://www.cs.utwente.nl/~keulen/Diversen/voorstelAfstOpdrWWW.html Tevens kun je contact opnemen met Arjen P. de Vries, 3763, [email protected]

Integrand

- Integrand is op zoek naar een (bijna) afgestudeerde Informatica-student(e) die kennis heeft van proficiency in C programmering, basic hardware-kennis en de engelse taal. Het betreft een bedrijf dat grafische 'touch' computerpanelen produceert. De kandidaten gaan twee jaar naar de ontwikkelingsafdeling in Japan of naar keuze Amerika en daarna zijn er zeer interessante mogelijkheden in Nederland. Voor meer informatie, kom langs de Integrand kamer, en vraag naar referentienummer 481, of bel: Integrand Twente, Vrijhof, kamer 120, Tel: (053) 489 39 09, Internet: http://www.jobnet.nl/integrand.

- Integrand is op zoek naar een TBK-I / INF student(e) die zich gaat bezig houden met het invoeren van een nieuw automatiseringspakket bij een kantoorservice bedrijf. Ze hebben een nieuw pakket op het oog, maar de keuze is niet definitief. De student moet in de eerste plaats kijken naar de structuur van het bedrijf en naar alle verantwoordelijkheden die iedereen heeft. Er moet een schema van de werkverdeling komen en daar moet dan de automatisering bij passen. Het pakket behandeld de boekhouding, orderverwerking, offertes en facatures. De opdracht kan zowel fulltime als parttime uitgevoerd worden en de duur van de opdracht staat niet echt vast en kan de student het beste zelf bepalen. Het systeem hoeft niet door de student zelf overgezet worden. Voor meer informatie, kom langs de Integrand kamer, en vraag naar referentienummer 492, of bel: Integrand Twente, Vrijhof, kamer 120, Tel: (053) 489 39 09, Internet: http://www.jobnet.nl/integrand.

- Integrand Twente is op zoek naar een gemotiveerde INF-student die een opdracht wil doen bij een adviesbureau met als werkgebied het raakvlak tussen bedrijfskunde en informatica. De student moet affiniteit hebben met: internet, o.o. of workflow management. De precieze opdracht volgt in nader overleg met het bedrijf. De opdracht duurt waarschijnlijk 2 tot 3 maanden en er zijn ook ruimere mogelijkheden voor afgestudeerden.

Het referentie nummer is 471. Interesse ? Kom dan langs op onze vestiging, Vrijhof kamer 120, tel: 053- 489 39 09; Internet: http://www.jobnet.nl/integrand.

Integrand is op zoek naar een (bijna) afgestudeerde informaticastudent(e) die kan programmeren in Cobalt, RPG, Oracle en welke analyse werkzaamheden kan uitvoeren m.b.t. het schrijven van software programma's. Zeer interessante opdracht/voorwaarden. Voor meer informatie, kom langs de Integrandkamer, en vraag naar referentienummer 460, of bel: Integrand Twente, Vrijhof, kamer 120, Tel: (053) 489 39 09, Internet: http://www.jobnet.nl/integrand

TBK/CT&M

Afstudeeropdracht Kwaliteitsmanagement

Boekos BV bestaat uit een vijftal vleeswarenfabrieken in Brabant. Binnen de fabrieken wordt gewerkt met verschillende zorgssystemen. In de praktijk vertonen deze systemen overlap, maar de systemen sluiten niet op elkaar aan en zien niet uniform. Het onderhouden van al deze gesscheiden systemen kost veel inspanning.

Boekos heeft als beleidsdoelstelling te komen tot een verregaande integratie en standaardisatie van de systemen binnen het gehele bedrijf.

Daarvoor dient een inventarisatie plaats te vinden van de huidige gehanteerde systemen op overeenkomsten en verschillen en op de mate van werking en toepassing binnen de fabrieken. Aansluitend dient een plan van aanpak te worden opgesteld om tot integratie en verbetering van de systemen te komen, waarbij verschillende alternatieven worden aangereikt.

Gezien de complexiteit van de opdracht wordt gewerkt in groepsverband met andere stagiaires. De gevraagde afstudeerder fungeert daarvoor als coördinator. Startdatum: met onmiddellijke ingang. Contactpersoon UT/TQC is Gerard Berendsen, tel. 053-4849855 of 074-2772180 (privé). Deze opdracht valt onder de vakgroep T&O.

P-diploma uitreiking

Voor: P-studenten CT&M

Op woensdag 25 september a.s. worden in de Filmzaal (N105) van het WB-gebouw weer P-diploma's uitgereikt aan de daarvoor in aanmerking komende CT&M-studenten van de generaties 1995 en eerder. Aanvang: 15.45 uur. Belangstellenden (ouders, partners en anderen) zijn welkom! De uitreiking wordt afgesloten met een drankje in de CT&M-vleugel.

Tentamenstof Verkeerskunde (222010)

Voor: P-studenten CT&M

Tentamenstof Verkeerskunde (222010): 1. Artikels uitgereikt tijdens het college van prof. van Maarseveen a) Mobiliteitsverkenner (1) en (2). Uit het blad Verkeerskunde nr 41 (1989) nr. 1 en 2. b) Toedelen kan beter Uit het blad Verkeerskunde nr. 9 (1995) 2.Alle stof die tijdens de colleges is behandeld 3. MER studie College van de heer de Craen en zijn uitgereikte stukken. 4. Reader Verkeerskunde: Alle artikels en sheets UITGEZONDERD a) Microscopische modellen een overzicht (Papegeorgiu) b) Praktijkwaarden voor de capaciteit van hoofdwegen (van Toorenburg) 5. Collegedictaat Verkeerskunde alleen onderstaande paragrafen: Hoofdstuk 1 : 1.1, 1.2, 1.5 en 1.6 Hoofdstuk 4: geheel. Hoofdstuk 5: 5.1 tot en met 5.5. Hoofdstuk 8: geheel. Hoofdstuk 10 : 10.1 en 10.2. Hoofdstuk 12 : geheel. Als je nog op- of aanmerkingen hebt, laat mij dit dan zo spoedig mogelijk weten. Andrew Coffa.

Infrastructuurplanning

Voor: D-studenten CT&M en BSK-C

Studenten die het vak Infrastructuurplanning willen doen worden verzocht op dinsdag 24 september a.s. van 13.00 tot 14.00 uur de bijeenkomst in zaal WBW107 bij te wonen. Voor nadere informatie: M. Witbreuk, tel. 4004.

UniConsult Twente

UniConsult is op zoek naar studenten die de volgende opdrachten kunnen uitvoeren. Onderstaande opdrachten hebben een uurloon van ongeveer 25 gulden per uur en hebben een flexibele tijdsindeling. ISO 9000: UniConsult is op zoek naar een TBK student met ervaring met ISOcertificering voor een project bij een bedrijf in Hengelo. Het betreft het gedeeltelijk invoeren van de ISO-9002 normen. Dit project start in oktober 1996. Verdere informatie over dit project is te verkrijgen bij UniConsult Twente. Telefoon 4312975/4893811 of kom gewoon eens langs op onze kamer CT-3144 (Hoofdingang gelijk links, bordjes stagebureau volgen en iets verder doorlopen).

ISO 9000: UniConsult is op zoek naar studenten die ervaring hebben met ISOcertificering en het tweede of derde trimester tijd over hebben. Voldoe je aan deze omschrijving schrijf je dan nu in voor een opdracht . Er zijn maar enkele plaatsen dus bel snel: telefoon 4312975/4893811 of kom gewoon eens langs op onze kamer CT-3144 (Hoofdingang gelijk links, bordjes stagebureau volgen en iets verder doorlopen)

Ondernemingsplan: UniConsult is op zoek naar een student die de komende maand een ondernemingsplan kan schrijven voor een stichting in de regio. Heb jij ervaring in het schrijven van ondernemingsplannen schrijf je dan in voor deze opdracht. Verdere informatie over dit project is te verkrijgen bij UniConsult Twente. Telefoon 4312975/4893811 of kom gewoon eens langs op onze kamer CT-3144.

Marktonderzoek: UniConsult is op zoek naar een student die een marktonderzoek voor een stichting in de regio kan uitvoeren. Verdere informatie over dit project is te verkrijgen bijUniConsult Twente. Telefoon 4312975/4893811 of kom gewoon eens langs op onze kamer CT-3144.

Exact: Voor een bedrijf in de regio is UniConsult op zoek naar een student met ervaring met het programma Exact en Lano matrices. Daarnaast is enige kennis van netwerken gewenst. Het project start in de vierde collegeweek dusbel snel: telefoon 4312975/4893811

Nabespreken projecten

Voor: TBK - P (PRAXIS)

Op donderdag 28 november a.s. (week 48) vindt er een nabespreking van de projecten plaats (een half uur per groep). Het is verplicht om zich per groep in te schrijven. Inschrijven kan van 23 september tot en met 5 oktober a.s. De inschrijflijst ligt in het blauwe bakje in de hal op de 3e verdieping van het BB-gebouw.

Wijziging Financiële instellingen en markten (186009)

Voor: TBK D3

De colleges voor Financiële instellingen en markten (186009) op woensdag het 1e en 2e uur vervallen op 23 en 30 oktober 1996 (wk 43,44). Daarvoor in de plaats worden er colleges gegeven op 2 oktober en 13 november 1996 (wk 40,46) in CT 1812.

Afstudeeropdracht Vakgroep HRM

Voor: TBK D2/3

De vakgroep HRM zoekt op korte termijn een student met interesse in organisatie-advieswerk voor een afstudeeropdracht bij Arcus Human Capital Improvement te Ede. De opdracht bestaat uit het ontwikkelen van een instrument waarmee gemeten kan worden of trainingen, adviezen en andere interventies die organisatie-adviseurs van Arcus plegen óók vast te stellen effecten hebben in nieuw gedrag en een andere manier van werken van mensen.

De student die geschikt is voor deze opdracht kenmerkt zich door brede kennis en interesse op HRM-gebied, organisatieverandering en training en opleidingen. Geïnteresseerden worden verzocht contact op te nemen met Pim Paffen, tel. 4893893/4893519.

Strategisch management (186456)

Voor: TBK d2

Ter voorbereiding op het college Strategisch Management (2e trimester, aanvang 5 december) wordt op donderdag 26 september a.s. op het 7e en 8e uur in CC4 een inleidend college gegeven. Het bijwonen van dit college is van belang omdat het de volgende onderwerpen omvat: a. Voorbereiding op de leestoets die op 25 november 1996 van 13.30-16.00 in BB1 zal worden gegeven. De toets heeft het boek van Johnson & Scholes 'Exploring Corporate Strategy' als onderwerp. Voor zinvolle deelname aan de hoor- en werkcolleges is een gedegen kennis van het boek noodzakelijk, daarom is het behalen van een voldoende voor de leestoets een voorwaarde voor deelname aan het tentamen. b. Ter inhoudelijke inleiding van het vak zal een aantal grondbegrippen en -principes worden gepresenteerd die tijdens de leestoets en bij het eerste college als bekend zullen worden verondersteld. c.Ter voorbereiding op het volgen van de hoor- en werkcolleges zal de werkwijze van het vak Strategisch Management worden uiteengezet.

Gezocht: Werkcollegeleiders Strategisch Management (186456)

Voor: TBK D2,3

Net als voorgaande jaren worden ook dit jaar bij het vak Strategisch Management werkcolleges gegeven. Hiervoor worden studenten gezocht die het vak Strategisch Management met een 7 of hoger hebben afgerond.

De werkcolleges vinden plaats in het tweede trimester. Als beloning hiervoor worden 2,5 studiepunten gegeven voor het vak Capita Selecta Strategisch Management, een training in het leiden van groepen door Drs. F. de Minck (OC), ervaring opdoen in het leiden van groepen, een inhoudelijke verdieping op het vakgebied Strategisch Management en in totaal 2 SAE=s per persoon geboden. Belangstellenden worden vriendelijk verzocht zich voor 1 oktober a.s. aan te melden bij Mevr. C.M. Büter (kamer 320).

Colloquia

Erik-Hans Munnik over: 'Samenwerking op het gebied van produktinnovatie'. Een onderzoek naar de besluitvorming tijdens het ontstaan van een samenwerking; 27 september 1996, 15.45 uur, TW C238.

Jan van der Schouw over: Een haalbaarheidsonderzoek naar Tilted plate setters en flotatie-units voor Paques B.V. in Balk; 9 oktober 1996, 13.45 uur, BB3.

Rectificatie: Het colloquium van Pascal ter Host en Merel Saarberg is verplaatst naar oktober.

Jan Willem Klein Willink over: De mate waarin een supply chain herontwerp en de daaruit voortgekomen organisatie voor een nieuw type printer van Hewlett Packard succesvol is; 27 september 1996, 15.45 uur, BB4.

Integrand

- Integrand heeft op dit moment zeer veel opdrachten open staan op het gebied van kwaliteit. Hierbij valt te denken aan ISO-normeringen, het ontwikkelen van kwaliteitshandboeken en Total Quality Management. Heb JIJ interesses op het gebied van kwaliteit, schrijf je dan nu gratis en vrijblijvend in bij Integrand, Vrijhof, kamer 120, tel. 39 09 ; Internet: http://www.jobnet.nl/integrand.

- Integrand is op zoek naar een gemotiveerde WB/TBK-L student die een opdracht wil doen bij een metaalbedrijf in Ootmarsum. Het betreft een onderzoek naar de mogelijke verbetering van de logistiek en/of de automatisering. Bedoeling is o.a. dat de omsteltijden naar beneden gaan en dat er wordt gekeken of het zaagproces kan worden verbeterd binnen het bedrijf. Meer info ligt op de Integrandkamer. Het referentie nummer is 486.

Interesse? Kom dan langs op onze vestiging, Vrijhof kamer 120, tel: 053- 489 39 09; Internet: http://www.jobnet.nl/integrand.

- Integrand is op zoek naar een TBK-I / INF student(e) die zich gaat bezig houden met het invoeren van een nieuw automatiseringspakket bij een kantoorservice bedrijf. Ze hebben een nieuw pakket op het oog, maar de keuze is niet definitief. De student moet in de eerste plaats kijken naar de structuur van het bedrijf en naar alle verantwoordelijkheden die iedereen heeft. Er moet een schema van de werkverdeling komen en daar moet dan de automatisering bij passen. Het pakket behandeld de boekhouding, orderverwerking, offertes en facatures. De opdracht kan zowel fulltime als parttime uitgevoerd worden en de duur van de opdracht staat niet echt vast en kan de student het beste zelf bepalen. Het systeem hoeft niet door de student zelf overgezet worden. Voor meer informatie, kom langs de Integrand kamer, en vraag naar referentienummer 492, of bel: Integrand Twente, Vrijhof, kamer 120, Tel: (053) 489 39 09, Internet: http://www.jobnet.nl/integrand.

-

TCW

Roosterwijziging TCW

Voor: TCW studenten

Eerste serie roosterwijzigingen en aanvullingen TCW '96-'97

D1

Het vak 168802 Grondslagen Bestuurlijke Bedrijfseconomie van de heer Weimer wordt in het rooster omgeruild met het vak 168905 Cognitieve psychologie van de heer Ellermann. Dit houdt in dat in het tweede trimester de colleges van het vak 168802 op vrijdagochtend uur 1e en 2e worden aangeboden en van het vak 168905 op donderdagochtend uur 3e en 4e. Studenten die hierdoor in de problemen komen kunnen contact opnemen met de onderwijscordinator van TCW. De reden van wijziging is dat de docent, de heer Weimer, cursusverplichtingen heeft op donderdag.

D2 168803 grondslagen financial accounting. Het college in week 38 is vervallen, wegens andere verplichtingen van de docent. Het vak loopt nu door tot en met week 45, op donderdag 3e en 4e uur in BB1.

Studenten die zowel 168803 als module 1 volgen van 168632 of module 2 van 168712 dienen rekening te houden met de intekening voor de werkcolleges. Je kunt dan het beste je voor groep 2 in te tekenen.

168908 methoden en technieken III. I.v.m. een conferentie wordt het college van 29 oktober, 1e en 2e uur gehouden in CC 3 i.p.v. CC 4.

168609 filosofie van de communicatie. I.v.m. een conferentie wordt het college van 9 januari, 1e en 2e uur gehouden in CC1 i.p.v. CC 2

D3

Doordat er meer studenten het analysedeel volgen dan zich hadden ingetekendworden de colleges van het vak 168632 module 1/168712 module 2 voortaan gehouden in WB hal 5 108 i.p.v. A225. Het tijdstip en de weken blijven hetzelfde.

TN

Doctoraalvoordrachten

R. Analbers over: Ontwerp van een geleidingssysteem voor een relativitische electronenbundel; 27 september 1996, 11.00 uur, EL/TN T4.

Christa Hooijer over: Toroidal Dynamics of two capaciteiely coupled high Tc Josephson junctions; 27 september 1996, 15.30 uur, EL/TN B1220.

D.J. Mulder over; Warmtebuffering bij bivalente warmtelevering aan de glastuinbouw; 30 september 1996, 16.00 uur, EL/TN T4.

Doctoraal-opdracht TN

TN student voor: Vakgroep TOP - Leerstoel Optische Technieken in samenwerking met Currency Systems International, Inc. Onderwerp: Optische detectie van druk inkt hoogten op bank biljetten. Verdere informatie bij: prof.dr. N.F. van Hulst, TOP-TN, tel. 3157.

TO

Algemene psychologie (191004)/ Onderwijskundige technologie I (195601)

Voor: TO-P-studenten

Vrijdag 18 oktober a.s. wordt het vak Algemene psychologie, het 5e en 6e uur, verplaatst van CC3 naar: BB3

Het vak Onderwijskundige technologie I, het 7e en 8e uur, wordt ook verplaatst naar BB3.

Data-analyse 3 (196036)

Voor: TO-D1-studenten

Donderdag 17 oktober a.s. wordt het vak Data-analyse 3, het 3e en 4e uur verplaatst van CC3 naar: CT1812.

Instructietechnologie (194524)

Voor: TO-d1-studenten

Donderdag 31 oktober zal er het 5e en 6e uur in L216 een extra college plaatsvinden van het vak Instructietechnologie (194524).

Geslaagden P TO

Aarts, R., Roosendaal; Abrahams, C.M.G., Groningen; Arends, E.S., Oldenzaal; Berends, I.S., Woerden; Broenland, T.H., Valburg; Bron, M., Assen; Claassen, L.M.K., Gennep; Cremers, V.M., Opmeer; Dingjan, T.M., Bracknell; Doornbos, I.M., Veendam; Elting, T., Odoorn; Es, R. van, Enschede; Geerars, P.W.M., Utrecht; Geerts, G.C.T., Gemert; Hogeweg, B., Doetinchem; Jansen, C., Renkum; Jansen, L.M., Rheden; Jong, R.J. de, Ferwerderadeel; Kok, M.P.H. de, Alkmaar; Koop, A., Brummen; Koopmans, M.S., Enschede; Lagerweij, T.M., Deventer; Lourens, A.J.W., Zwolle; Lubberman, H.J.H., Coevorden; Maas, E., Breda; Meerbeek, J.W., Hengelo; Meeuwsen, E.W.A., Nijmegen;Mensink, M.T., Tubbergen; Mogendorff, K.G., Rheden; Morsink, M.J., Amstelveen; Nadorp, K.A.C., Oldenzaal; Nan, M.A., Heemskerk; Olde Scholtenhuis, C.M., Oldenzaal; Pagrach, L.J., Leidschendam; Peters, J.M., Herwen en Aerdt; Rennes, L. van, Enschede; Reus, B.M., Nijmegen; Scheltinga, A.M., Bolsward; Vuuren, H.A. van, Tholen; Wagenaar, A.A., Assen; Wennekes, A.B.J., Apeldoorn; Willemse, A.J.H., Barle-Nassau; Winkelman, E.F.A., Haaksbergen; Zwaan, B., Hengelo.

Toetstechnologie (196038)

Voor: TO-D2-studenten

Het college van Toetstechnologie op Vrijdag 4 oktober a.s., het 3e en 4e uur gaat niet door.

Aanmelding Doctoraal Examen November 1996

Voor: TO D3 studenten

Uiterlijk t/m 28 oktober 1996 kan men zich aanmelden voor het doctoraal examen Toegepaste Onderwijskunde d.d. 27 november 1996. Aanmelding geschiedt middels het invullen van een aanmeldingsformulier. U dient hiervoor een info-setje betreffende D-aanmelding, D-voordracht e.d. af te halen bij BOZ-TO. Terugtrekken voor de vergadering is mogelijk t/m 3 december 1996 bij BOZ. De diploma uitreiking is op Vrijdag 13 december ('s middags).

Inschrijven voor het doctoraalexamen na de sluitingsdatum is niet mogelijk. Zie voor de gehele procedure de studiehandleiding differentiele gedeelte.

Bij BOZ moet aanwezig zijn voor Woensdag 27 november: goedgekeurd studieprogramma; contract doctoraalwerk; bewijs dat je de vereiste 10 colloquia hebt behaald; verslagen t.b.v. bibliotheek (ingebonden); kopie samenvattingen (Nederlands en Engels); alle cijfers

Doctoraalvoordracht

Marieke Jukes over: Bevordering van transfer van leren bij de SNS bank; 30 oktober 1996 om 16.00 uur in L213.

Algemene methodenleer (196011)

Op donderdag 17 oktober a.s. wordt het vak Algemene methodenleer, het 7e en 8e uur verplaatst van CC3 naar: TW A 101.

TW

Doctoraalvoordracht

Irene de Bruin over: Numerical simulation of solitary waves using approximation series; 18 september, 14.00 uur in TW-C 238.

Verplaatsen tentamen Systeemidentificatie en adaptieve regeltechniek (124118)

Zie mededeling onder EL.

Integrand

Integrand is op zoek naar een enthousiaste TW student(e) die op zoek is naar een leuke stage bij de SHELL. De stage zal bestaan uit een onderzoek naar en het ontwikkelen van methoden voor het verbeteren van de aankoop/verkoop van ruwe olie. Dit moet gedaan worden op basis van "Robust Optimization". Er moet dan rekening worden gehouden met de onzekerheid inde data en de omgeving. Aanvang van de opdracht: zo spoedig mogelijk. Referentienummer: 483. Heb je interesse in deze opdracht of een andere opdracht of lijkt een bestuursfunctie je wel wat, kom dan even langs op onze vestiging of bel. Integrand Twente, Vrijhof kamer 120, tel. 053-4893909. Internet: http://www.jobnet.nl/integrand

WB

Colloquium

Arnoud P. Breedijk ovver: de voortplanting van golven in poreuse media; 27 september 1996, 14.30 uur, WB N105.

UniConsult Twente

UniConsult Twente is een non-profit studentenadviesbureau. Op projectmatige wijze voeren wij opdrachten uit in voornamelijk het MKB in de regio Twente. Op dit moment voeren wij projecten uit op het gebied van: management informatie systemen, ISO-9002, machineontwikkeling. Daarnaast starten er op zeer korte termijn diverse ISO 9000 projecten. Wegens een komende bestuurswissel is UniConsult Twente op zoek naar drie nieuwe Projectmanagers (ouderejaars met goede studieresultaten) om ons team aan te vullen. Voor deze functie is enige organisatorische ervaring gewenst. Daarnaast moet je over goede contactuele eigenschappen beschikken en vooral een doorzetter zijn. Heb jij behoefte aan een ijzersterke ervaring, met onder andere trainingen van KPMG en ING in september 1996, neem dan kontakt op met UniConsult Twente. Telefoon 4312975/4893811 of kom gewoon eens langs op onze kamer CT-3144 (Hoofdingang gelijk links, bordjes stagebureau volgen en iets verder doorlopen) Of bezoek onze homepage www.ct.utwente.nl/~uct

UniConsult is op zoek naar studenten die de volgende opdrachten kunnen uitvoeren. Onderstaande opdrachten hebben een uurloon van ongeveer 25 gulden per uur en hebben een flexibele tijdsindeling.

Marktonderzoek: UniConsult is op zoek naar een student die een marktonderzoek voor een stichting in de regio kan uitvoeren. Verdere informatie over dit project is te verkrijgen bijUniConsult Twente. Telefoon 4312975/4893811 of kom gewoon eens langs op onze kamer CT-3144.

Integrand

- Integrand Twente is op zoek naar een gemotiveerde WB-student die een opdracht wil doen bij een staalbeheer bedrijf in Velp. Het gaat om het opzetten van een systeem, ter bepaling van het gewenste tolerantiegebied van de mechanische waarden van het door het bedrijf gebruikte bandstaal voor de produktie van stalen geperste banddragers. Het referentie nummer is 469. Interesse? Kom dan langs op onze vestiging, Vrijhof kamer 120, tel: 053- 489 39 09; Internet: http://www.jobnet.nl/integrand.

-

WWTS

Colloquia

H. Huisman over: Helpen Hulpmiddelen? Bruikbaarheid en kwaliteit van pro- en orthesen; 13 september 1996, 15.00 uur, TWC 238.

K. Visscher over: Als Columbus of Kameleon. Hoe organisatie-adviseursomgaan met de illusie van 'agency'; 18 september 1996, 13.00 uur, TW B209.

M.E. Vliem over; Synchroon verbeteren van kwaliteit van arbeid en organisatie. Op weg naar een ergonomische organisatie gerichte methodiek ter verbetering van problematische arbeidssituaties; 17 september 1996, 15.00 uur, TW B209.

Zaalwijzigingen i.v.m. voorlichtingsdagen

Voor: WWTS-studenten

I.v.m. de UT Voorlichtingsdagen is er de volgende zaalwijziging: WWTS: 161138 op 17 oktober a.s., 3e en 4e uur van TWC138, naar zaal WB HL 208

Campus en studentenleven

SPE

Vredeszondag

In de cyclus over de grote Joodse feesten gaat het zondag 22 september over de Grote Verzoendag, die de Joden dit jaar op 23 september vieren. Het is dan ook de jaarlijkse vredeszondag met het thema: Verzoening in Europa. Voorganger is Kees Kuyvenhoven. De dienst begint om 10.30 uur.

Groepen beginnen

Een groot aantal programma-boekjes is naar ons bekende adressen en naar 1e en 2e jaars studenten die een godsdienst opgaven verzonden. Daarin worden de groepen uitvoerig beschreven. Wie nog geen programma ontving kan het opvragen of -halen bij het secretariaat. We stellen het op prijs als je je van tevoren (met de bon) aanmeldt. We weten dan hoeveel materiaal er moet zijn en of de groep door kan gaan. Een aantal groepen beginnen de volgende week. Zondag 22 september Jan de Jongh, Magnoliastraat 22, Hengelo 20.00 uur: Haardvuurgesprekken; dinsdag 24 september Kees Kuyvenhoven, HE 19.30 uur: Filosofie maar wel leuk; woensdag 25 september Kees Kuyvenhoven HE 16.30 uur: Multicolor; Kees Kuyvenhoven Vrijhof 201 16.30 uur: Kosmopolis; Jan de Jongh Vrijhof 202 19.30 uur: De nachtclub van het kapitaal; donderdag 26 september Kees Kuyvenhoven HE 16.30 uur: Bijbel twijfel.

Vredesweek-activiteiten

Bij een aantal activiteiten in de vredesweek zijn ook studenten of het SPE betrokken. We maken op enkele evenementen attent. Cartoontentoonstelling in het Molletje, Korte Haaksbergerstraat. Dinsdag 24 september, Parochiecentrum Nieuwe Schoolweg 2, 20.00 uur: Geweldloze interventie. Woensdag 25 september, Buurtcentrum de Kom, Ribbelerbrinkstraat 114, 20.00 uur: Wat is geweld? Wat doe je er mee? (Actieve geweldloosheid). Donderdag 26 september 20.00 uur Kleine Zaal Vrijhof: Mensen die weigeren te vechten in een oorlog (Jan Siertsma en iemand uit de advocatuur). Vrijdag 27 september 16.00-18.00 uur, De Wonne, Noorderhagen 25: Prof. Fred van Iersel over gerechtigheid, vrede en veiligheid (brief van de bisschoppen).

Bereikbaarheid pastores:

Kees Kuijvenhoven (prot.), tel. 053-4337571. Jan de Jongh (prot. deeltijd), tel. 074-2430230. Vacature R.K.pastor, tijdelijk: drs Gert van de Bunt, tel. 0754-2666836. Adres secretariaat: Riet Glas, Vrijhof kamer 201 - 204 (Pastoraatsplein), tel. 053-4892369. Aanwezig ma-do 's middags.

SRD

JA! Het kan nog! Er is nog één plaats vrij in het dagelijks bestuur van de SRD, dus voor degenen die een echt fantastisch jaar willen hebben: komt informatie vragen of meldt jullie aan voor de functie! De intrinsieke beloning is overweldigend (veel lol), maar ook is er natuurlijk een ruime compensatie.

Je kunt alvast kennis komen maken op de gezellige wisselborrel van as. maandag 30 september. Het niewe dagelijks bestuur bestaat (nu nog) uit: Haico te Kulve, voorzitter, Sander Veenis, vice-voorzitter, Maarten Ottens, secretaris, Steven Engel, penningmeester. Er zal dan ook gelegenheid zijn om onze nieuwe behuizing naast de bieb in de Vrijhof te bewonderen.

Dan is er op 16 oktober De Alternatieve Opening van het Academisch Jaar. Op deze happening zullen een aantal kritische noten gekraalt worden over het afgelopen en komende Twentse Academische Jaar en de lopende zaken op de UT.

Diversen

EnschedePas

In de maand september kunnen de eerstejaars studenten voor maar fl. 7,50 een EnschedePas kopen. Op vertoon van deze pas krijg je korting o.a. bij de bioscopen, theaters, VVV etc. De pas is te koop bij de receptie in de Vrijhof. Neem je collegekaart en een pasfoto mee. Voor meer informatie: 4898002.

AEGEE

Het drie-uithoeken-feest vorige week donderdag was een groot succes. Het volgende benefiet feest zal worden gehouden in Groningen en daarna in Maastricht. Voor degenen die het feest in Enschede gemist hebben, zijn er dus nog twee kansen om AEGEE-Sarajevo op een feestelijke manier te steunen. De vijftig nieuwe leden van AEGEE-Enschede kunnen de overige leden leren kennnen tijdens het introduktie-kamp. Dit jaar zal het introduktiekamp gehouden worden van 27 t/m 29 september.

De kampcommissie heeft er ook dit jaar weer veel energie in gestoken om er een onvergetelijk weekend van te maken. Dus nieuwe leden schrijf je in!!

In Enschede zal op zaterdag 26 oktober een zeskamp georganiseerd worden samen met onze buurlocal Osnabruck. 's Middags zal er een kans zijn om op een niet te sportieve maar juist ludieke manier de leden van AEGEE-Osnabruck te leren kennen. Natuurlijk zullen we ze 's avonds het uitgaansleven van Enschede laten zien.

Het herendispuut KADMOS organiseert van 18 t/m 20 oktober het traditionele liftweekend. Deze keer is de eindbestemming Freiburg.

Heb je vragen of wil je je inschrijven voor een of meerdere van de activiteiten, kom dan langs bij de AEGEE-kamer; Vrijhof kamer 232 tel 4892207 of bij de sociëteit aan de Oude Markt 24. Elke dinsdag- en donderdagavond is de sociëteit open vanaf 21:30.

Denk eraan: schrijf je in voor het intro-kamp.

Integrand

Heb je tijd en lijkt het je leuk, of wil je meer informatie, kom dan langs op onze vestiging of kijk op de Integrand Twente homepage: http://snt.student.utwente/~integrand. Integrand Twente, Vrijhof, kamer 120, tel. 489 39 09. Voor opdrachten op internet: http://www.jobnet.nl/integrand.

Audentis

Vanavond vindt de laatste zaaltijd plaats van de Nakennismakingstijd. De novieten kunnen voor de laatste keer op een ludieke wijze kennis maken met de leden. Aanstaande dinsdag om 22.00 uur zullen de novieten worden geïnaugureerd ,als zij er klaar voor zijn. Woensdag zal de eerste ALV plaatsvinden van het nieuwe verenigingsjaar. Donderdag 26 september vindt de Kroeg-dies plaats. Wij hopen alle leden de komende week op de sociëteit te mogen begroeten. Sociëteit 'T.R.A.M.', Oude Markt 24, Tel. 4324357, Senaat 4328384

De Werkgroep OntwikkelingsTechnieken houdt een algemene informatieavond.

Ben je geïnteresseerd in adviesverlening over duurzame energie aan ontwikkelingslanden, in de verschillende voorlichtingsgroepen of ondersteunende commissies? We willen je graag vertellen wat bij ons mogelijk is. Op dinsdag 17 september om 20:00 geven we een korte rondleiding op ons test- en demonstratieterrein. De verschillende groepen stellen zich voor. Vele groepen wachten op jou ! Vacatures bij zonnegroep, windgroep, waterkrachtgroep, internet adviesgroep, onderwijscommissie en soWOT-redaktie. Lokatie : 'Kiwanda', werkplaats aan de Achterhorst (achter WB-toren). Voor verdere informatie: WOT-kantoor, vrijhof kamer 206, tel. 2845, (Kiwanda, Achterhorst, tel 3191). email: [email protected] http://snt.student.utwente.nl/~wot/wot_nl.htm.

Vanaf do. 26 september start onze jaarlijkse -gratis- cursus Duurzame Energie. Op vier aansluitende donderdagavonden wordt verteld over toepassingen van biomassa, zonneënergie, windenergie en (kleinschalige) waterkrachtenergie. De gehele cursus zal zich voornamelijk focussen op kleinschalige toepassingen in ontwikkelingslanden. Plaats : CT-1812, aanvang 20:00, zaal open 19:45. Voor verdere informatie : WOT-kantoor, vrijhof kamer 206, tel. 2845."

Buitenlandse stages

Voor TBKers CT&mers en BITers regelt AIESEC weer stages. Kom dinsdag 24 september naar de stage-voorlichting om 12.30 in BB6. Of haal de folder op het AIESEC-kantoor BB100a tel: 4893959.

Panta Rhei

Introprogramma voor de dispuuts-picky's. Dinsdag 21:00, vrouwvriendelijkheidstest, oftewel het kippenplukken, mag met vel. Woensdag 18:00 diner bij Sam-sam (Noorse pet in muntsaus). Donderdag 22:00, tafel schuren en Panta Rhei sjoeltoernooi. (ook wel vikingwerpen geheten). Vrijdagavond eindigen we met het zingen uit de liederenbundel van het Noorse schreeuw-koor, verzamelen in 't Aarsgat (vanaf 20:15). Voor informatie bel de Ruggin(Ivo:4315991).

IAPC

De stichting IAPC is er voor studenten en medewerkers en geeft informatie en advies over computers en componenten. Tevens verkopen we (op non-profit basis) bijna alles dat met computers te maken heeft. Wij zijn geopend van 12.30 - 15.00 uur. Heb je zin om (geheel vrijblijvend) eens bij ons te komen kijken en mee te helpen bij de verkoop? Kennis is van computers is geen vereiste, IAPC is ook een goede plek om van anderen iets op te steken. De enige eis die we stellen is een klantgerichte benadering. Kom dan eens langs en maak een praatje met een van de bestuursleden. De koffie staat klaar. Wij zoeken tevens mensen die het leuk lijkt om plaats te nemen in ons bestuur. Lijkt je dit wat, kom dan eens informeren bij de IAPC-kamer. Wat betreft de boeken,is er een groot aantal boeken van Sudkamp binnengekomen. De eerstvolgende bestelling van Woodcock wordt omstreeks het eind vandeze week binnen verwacht. Het is weer tijd om de boekenbestellijsten voor het tweede trimester in te leveren. De uiterste inleverdatum is 27 september! Wij zijn te bereiken in de IAPC-kamer: INF L288 of bel: 053-4893927 (faxen kan ook: 053-4894260). E-mail: [email protected] Kijk ook eens op onze web-pagina: http://www.cs.utwente.nl/iapc.

KIvI AJL-Oost

Eén van de belangrijkste factoren om succesvol te zijn in het bedrijfsleven is het doelmatig kunnen communiceren. Het KIvI biedt je de mogelijkheid om je communicatietechnieken aan te scherpen. Cursusleider Frank van Dalen, account manager bij Proctor & Gamble, zal ingaan op drie specifieke vaardigheden: Vergadertechnieken, discussietechnieken en onderhandlingstechnieken. Deze cursus 'leren communiceren' vindt plaats op zaterdag 12 oktober 1996, 10.00h-16.00h. De kosten zijn voor leden f45, en niet-leden f 52,50 (incl. syllabus). Informatie en inschrijving:KIvI-kamer Twente (4894097) of Frank Wisselink (4331382). Aanmelden voor 25 september 1996.

Bedrijvendagen 1996

Op 9 en 10 oktober vinden in het collegezalen complex de presentatiedagen van de Bedrijvendagen plaats. Je kunt geheel vrijblijvend binnenlopen. Er zullen in twee dagen 60 bedrijven en instellingen komen die zich presenteren middels stands en lezingen. Ook kun je je tijdens deze dagen inschrijven voor de workshops op 24 oktober. De gesprekkenrondes vinden plaats op 28 en 29 november, hiervoor moet je je aanmelden door middel van een c.v.-formulier dat je kunt verkrijgen bij je studievereniging of op de Bedrijvendagenkamer (CT 2154a). Deze formulieren moeten uiterlijk 17 oktober in ons bezit zijn. Tenslotte is er nog voor slechts fl.2,50 het Bedrijvendagenboek te koop bij alle studieverenigingen en de Bedrijvendagen commissie. Lijkt het je ook wat om dit grootse evenement te organiseren, vraag er eens naar bij je studievereniging. Bedrijvendagen commissie, tel. 053 - 4893898.

CSV Alpha

Vanavond is in de onze sociëteit 'Flux' een receptie ter ere van de ingebruikneming van de sociëteit. De receptie begint om 20.30 uur. Geïnteresseerden in Alpha en haar activiteiten zijn vanaf ongeveer 22.00 uur van harte welkom. Vrijdag as. begint het kennismakingsspektakel met een feest in Flux. Het kennismakingsspektal is bedoeld voor iedereen die op een actieve manier kennis wil maken met Alpha. Zaterdag wordt het KMS voortgezet met activiteiten in de societeit 'Flux' en bezoeken aan alle Alpha-huizen. Donderdag 26 september is er een discussie-avond in 'Flux' met als thema individualisme. Deze avond begint om 20.00 uur. Als je geïnteresseerd bent in Alpha, kom dan eens naar een van de societeitsavonden (do. vanaf 21.00 uur) of bel naar Sander 053-4353456 of Rudolf 074-2914175

Tsjerk Hiddes

Om yn't sin te bringen folgen hjirûnder de aktiviteiten fan de kommende wiken: tongersdei 19 septimber (hjoed dus): klaverjassen op Calslaan 30A fanôf 21:00 oere. Tongersdei 26 septimber: biljerten yn 'e stêd, sammelje op Calslaan 6 om 21:00 oere. Woansdei 2 oktober sûpke yn 'e VB fanôf ommendeby 21:30 oere. Under foarbehâld is d'r op 27 septimber in ekskursje nei Sonnema Beerenburg yn Bolswert en de dei dêrop, 28 septimber, is de 'Slach by Warns'. Foar mear ynformaasje kinne jo skille mei ús warbere foarsitster Gerbrich (053-4334975) en de romrofte Helios (053-4895041). Skilje no ris blikstjinder!!

Activistenborrel IK'96

Alls mensen die de IK'96 hebben meegeholpen met de introduktie en nog geen uitnodiging hebben ontvangen, worden hierbij uitgenodigd voor de na-intro activistenborrel in het theatercafé van de Vrijhof op donderdag 26 september om 16.00 uur.

Pro Deo

Verras jezelf, kom naar de open theatersportles van Pro Deo. Op 20 september van 19:15 tot 20:45 in het Amfitheater in de Vrijhof.

AIESEC

De inschrijving voor het internationale stageprogramma van AIESEC is weer begonnen. Dus ben je geinteresseerd in een internationale stage, kom dan dinsdag 24 september om 12.30 in BB-6 naar onze voorlichtingsmiddag.

Deelnemers van de carriereweek van vorig jaar die nog geen geld terug gehad hebben, kunnen dat alleen nog op maandag 23 - en woensdag 25 september tussen 10.30 en 13.30 op het AIESEC-kantoor ophalen.

De ING bank is op zoek naar 25 stagiares voor een van hun buitenlandse vestigingen (Singapore, Denver, Londen, Tokyo ....). Heb je interesse ? Kom dan langs ons kantoor voor een informatiefolder en/of inschrijfformulier.

Studieverenigingen

Abacus

De Algemene Leden Vergadering van Abacus begint om 13.00 uur in TW-B209, aansluitend om 17.00 uur borrel in de TW-kantine. Er staan veel activiteiten voor de deur: excursies naar het KNMI (24 sept) en TNO-FEL (24 okt), een Mathematisch Café, een klaverjastoernooi by Ruut'n Ruud, een Bolletje Prof en natuurlijk de borrels! Houd de informatieborden in de gaten voor meer informatie. Heb jij een goed idee of wil je iets organiseren, kom langs in de Abacuskamer en vraag naar Bianca.

Alembic

Tweedaagse excursie naar AKZO Nobel Delfzijl voor vierdejaars en hoger, op 26 en 27 september. Inschrijven op het Alembic-bord # Op 22 oktober kun je je creatief uitleven tijdens de Heineken Case excursie. Ook hiervoor kun je je t.z.t. inschrijven op de bekende plek # Volleybaltoernooi. Teams kunnen zich opgeven op het Alembic-bord # Poolavond op 8 oktober, schrijf je in # 17 en 18 oktober het symposium 'Nieuwe reactoren in ontwikkeling, de kloof tussen theorie en praktijk' (zie bericht vorige week). Nadere informatie is te vinden op onze homepage: http://www.ct.utwente.nl/~alembic # 31 oktober is de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering met de bestuurswissel, aansluitend borrel # Er is nog steeds plaats voor nieuwe enthousiastelingen! # Computers, kom even een nieuwe prijslijst afhalen op de Alembic-kamer # De nabestelde boeken zijn (liefst in de middagpauze) af te halen op de Alembic-kamer. # Het wordt weer eens tijd om iemand te gaan vermoorden als je nog een Struggle For Life-kaartje bezit. Is je slachtoffer op stage? Geef dat dan door aan de activiteitencommissie.

Arago

Vandaag, donderdag 12.30 uur SOTN-vergadering in een bunkerzaaltje. # Vanavond krijgen alle ouderejaars die zich hebben ingeschreven voor dena-intro de kans om het cantus-repertoire nog eens door te nemen. # Morgen wordt het startschot gegeven voor de Flippo # De Buitenlandse Excursie in 1997 gaat naar Helsinki, St. Petersburg en Moskou. De Troika geeft op donderdag 26 september een Info-borrel # Donderdag 3 oktober organiseert de Aurum een middag symposium. Een japanoloog en een topman van Samsung zullen het een en ander vertellen over Azië en verder geeft de Aurum zelf een korte presentatie van haar reiservaringen # Op 9 en 10 oktober zijn de bedrijvendagen van de UT. Voor deze dag zijn nog een aantal dagcommissarissen nodig.

Communiqué

Op maandag 7 oktober zijn er lezingen met als thema: 'Image-building in de praktijk'. Sprekers zijn de heren Bekooy (Philips) en Ubachs (Hill & Knowlton). Aanvang 12.00. Plaats: CC-4 # Op 11 oktober behandelen de heren Waterlander (Coopers & Lybrand) en Monasch (PvdA) het onderwerp: 'Hoe profileer ik een lijsttrekker?' Aanvang 12.00. Plaats: CC-4 # Op woensdag 16 oktober is er een TCW-feest vanaf 21.00 in De Tor. Nadere details worden nog bekend gemaakt # Op 4 december excursie naar de Grolsch. Aanmelden kan binnenkort # Er zijn nog steeds een aantal mensen geen lid. Je kan nog steeds lid worden voor slechts f15 (formuliertje in te vullen in de Communiqué-kamer) # Op deze plek wilden wij Arjen Konijnenberg bedanken voor zijn werk als boekencommissaris # De Communiqué-kamer (TW-RC-A223) is weer elke middagpaze geopend van 12.30 tot 13.30 uur. Wij zijn bereikbaar op 053-4894461 of via de e-mail: [email protected] # Klein verzoek: er zijn nog een hele hoop boeken, die nabesteld zijn, af te halen, alleen niet op dinsdag.

ConcepT

De fotocommissie zoekt enthousiaste lui die het turbulente leven van ConcepT op de gevoelige plaat willen vastleggen. Inschrijven kan op het welbekende ConcepT-bord. * De foto's van het introkamp zijn na te bestellen * Dinsdag 24 september organiseert de Akcie 'Laveloos'. Zie de Brug voor meer informatie * Op 9 en 10 oktober worden weer de jaarlijkse Bedrijvendagen gehouden. Dit jaar zijn er ook civiel-technische bedrijven. * De eerstejaars hoeven geen boeken voor blok 2 aan te schaffen. Tweedejaars moeten voor het vak Mechanica II het boek 'Mechanics of materials' aanschaffen, derdejaars hebben voor het vak Rekenmodellen in de bouw het boek Finite Element Analysis, theory and practice nodig. Inschrijven om te bestellen kan op het bord bij BOZ-CT&M * Heb je nog een (civiel-technisch) vakantieverhaal, lever dat dan in bij de ConcepTueelcommissie. De deadline is 23 september * Dinsdag 22 oktober excursie naar de Stormvloedkering Nieuwe Waterweg en ECT. Inschrijven kan op het ConcepT-bord * De onderwijscommissie vraagt versterking, vooral van een BT&M-er en een eerstejaars * Voor vragen en/of suggesties: kom naar de ConcepT-kamer of bel 053-4893884.

Inter-Actief

Voor de Algemene Ledenvergadering kun je binnenkort de ALV-stukken ophalen in de Inter-Actief kamer # Welke creatieve en enthousiaste BIT/INF student wil vol journalistieke moed het I/O Vivat voorzien van leuke, boeiende en wetenschappelijke artikelen? Heb je interesse, kom dan eens langs of mail naar [email protected] # Is de organisatie van een BIT-symposium iets voor jou? Neem even contact op met Theo (5061, IA-kamer, [email protected]). # Als je trouwens iets anders wil organiseren (bijvoorbeeld lezingen en/of excursies) dan is dat ook mogelijk. # Voor vragen, opmerking, thee of koffie en koeken kun je iedere werkdag 's middags terecht inde Inter-Actief kamer in Hal-B kamer L224. # E-mail: '[email protected]' # WWW: http://wwwbeno.cs.utwente.nl/InterActief/'.

TObias

Op 30 september is een ALV gepland, jullie zijn allemaal uitgenodigd om jullie stem uit te brengen tijdens de verkiezing van het nieuwe bestuur. Plaats en tijd: L216, 19.30 uur # Er worden echter nog wel steeds twee nieuwe bestuursleden gezocht! # Je kunt ook nog plaatsnemen in diverse andere leuke commissies van TObias. Inschrijven op het TObias-bord.

Scintilla

Eerstejaars, gefeliciteerd met het behalen van je P-diploma # De acceptgiro's voor het lidmaatschap '96/'97 liggen in je postbakje (naast BOZ), machtigingen worden binnenkort geïnd # Binnenkort wil Scintilla een enquête houden waarin we de mening van de EL-student vragen over Scintilla. We zullen hiervoor bij verschillende colleges langsgaan om de enquête uit te delen # De komende ALV van Scintilla is 21 oktober aanstaande. # Op 15 oktober aanstaande verzorgt Kropman BV Installatietechniek een lezing. Dit bedrijf is op zoek naar EL-ers voor stage of afstuderen. Plaats wordt nader bekend gemaakt # Tussen 17 en 19 oktober aanstaande zijn er weer voorlichtingsdagen. We hebben nog een aantal mensen nodig die tegen een vergoeding ons willen helpen met de rondleidingen door het EL\TN gebouw. Meld je aan bij de ledencoördinator van Scintilla (e-mail: [email protected]) # In oktober is de faculteit jarig. Dit wordt groots gevierd. Kijk voor de aktiviteiten naar aanmeldingen op de verschillende prikborden. Ook Scintilla is van de partij. Daar hoor je binnenkort meer over # De boekenlijsten liggen alweer in de postvakjes. Vul ze in en dump ze in de boekenbrievenbus die hangt bij de STORES. ### De STORES-prijslijst: http://www.scintilla.utwente.nl/Committees/STORES/lijsten/prijslst.html ### Tot de volgende week!

Stress

Op 3 oktober organiseert de TBKL-commissie een excursie naar de Bijenkorf. Inschrijven kan op het Stressbord # De eindverslagen van het Stress Congres 1996, 'Vermogen tot Vernieuwen', liggen klaar in de Stresskamer. Deelnemers van dit Congres kunnen de eindverslagen vanaf nu afhalen. # ESTIEM, de buitenlandse tak van Stress, is op zoek naar nieuwe actieve leden die zich willen gaan bezighouden met uitwisselingen met Europese steden als Grenoble en Berlijn. Neem contact op met Ruben Schoenmakers (tel:053-4895113) of kom langs in de Stresskamer # In navolging van EUTOPIA vindt ook volgend jaar weer een continentale studiereis, georganiseerd door Stress, plaats. Als jij zin hebt om deze te laten slagen, kom dan eens langs in de Stresskamer en schrijf je in! # De TBKI- en de Evenementencommissie zijn op zoek naar nieuwe leden die hun commissie kunnen aanvullen # Voor vragen, opmerkingen, koffie en vooral gezelligheid: kom naar de Stress-kamer. Voor verdere informatie over Stress, bel (489)3527.

Isaac Newton

Dit weekend is het het WB Na-Introkamp plaats. Mocht je nog meewillen, dan kan je je vanmiddag nog opgeven in de Newtonkamer. Vertrek vrijdagmiddag om half vijf voor het WB-gebouw # ConcepT en Isaac Newton organiseren gezamelijk op 12 oktober het gala 'The Blue Lagoon'. Kaarten verkrijgbaar tijdens de pauze in de WB-kantine, en tussen 10 en 16 uur in de Newton- en in de ConcepT-kamer. Bij de kaartverkoop kan je je inschrijven voor danslessen (f10 p.p.), die plaats zullen vinden op 23, 25, 30 september en 2 oktober om 19.30 uur. De kosten voor het gala bedragen 60 gulden per paar voor leden en 70 gulden per paar voor niet-leden # 2 oktober karten, inschrijvenop het Newton bord # Vanmiddag vindt de Pre Na-Introborrel plaats # De Newtonkamer is elke dag geopend van 10 tot 16 uur ( WB Z-103). Telefoon (053- 489)2531; e-mail [email protected]

Sport

Euros Zeilen

Hallo Eurossers! Natuurlijk kun je in de herfst ook nog meedoen aan een aantal activiteiten, de kalender ziet er zo uit: 21/22 sept. Histos Teamzeiltoernooi; 28/29 sept. Dies-evenement; 5/6 okt. Blauwe Schuit Teamzeiltoernooi; 5/6 okt. Waardigheidsdagen; 21-26 okt. Terugvaart. Schrijf je zo snel mogelijk in voor deze evenementen bij de secretaris (4335079). We zoeken mensen die in het bestuur of in een commissie willen. Heb je interesse geef je dan z.s.m. op bij een van de (huidige) bestuursleden. Fantastisch zijn ze trouwens geworden, de nieuwe Euros-truien (met kleurenfoto!). Wil je er eentje, bel dan met Josien (4895026). Primeur! (behalve dan voor de ouwe leden van Euros): Er wordt heftig geoefend met de sterns. Dit gebeurt op het Twente-kanaal. Onder deskundige begeleiding kun je bijne elke dinsdag- en woensdagmiddag oefenen in deze gave zwaardbootjes. Wil je een keertje (of vaker) meevaren, bel dan Susan (4330610).

THT-Beker Golftoernooi

Op 5 oktober a.s. zal op de Twentsche Golfclub gespeeld worden om de THT-beker. Deze wedstrijd is bestemd voor alle golfers die als student of anderszins aan de UT/THT verbonden zijn/waren. Inlichtingen bij:R.J.Hekket, telefoon 030-2100441.

Badminton bij DIOK

Wil je gaan badmintonnen bij DIOK, dan zijn er vele mogelijkheden. Je kunt al vanaf f.55,- lid worden.

Heb je nog nooit gebadmintond, maar wil je het graag leren, neem dan contact op met onze beginnersbegeleider Sonja Vennegoor (tel: 053-4322183).

Als je al badmintonervaring hebt, kun je ook bij DIOK terecht. Voor de competitie zoeken we vooal nog een aantal dames, maar heren zijn natuurlijk ook van harte welkom. Als je geen competitie wilt spelen, kun je bijvoorbeeld ook alleen bij DIOK gaan trainen.

Neem voor alle verschillende mogelijkheden contact op met Marleen van Brandenburg (tel: 053-4895104) of kom eens langs op onze Verenigingsavond (elke donderdagavond van 21.00 - 24.00 uur in Sporthal II).

Sport Center Zuid NSK windsurfen

Wat: Nederlands Studenten Kampioenschap windsurfen. Datum 27, 28 en 29 september 1996. Waar: zeekant van de Brouwersdam, Ouddorp. Op: eigen materiaal. Voor wie: alle WO- en HBO-studenten in Nederland. Door wie: Eindhovense Studenten Windsurf Vereniging (E.S.W.V.) WETH. Kosten: f 72,50, f65 (voor studentensportkaart-houders). Informatie: 040 - 2123941 (Paul of Sander). Post: Korenbloemstraat 61, 5643 HL Eindhoven. E-mail: [email protected]

Opening van het Schaatsseizoen:

Vanaf Dinsdag 25 september is er weer iedere dinsdag van 16.45 tot 18.00 een uitstekend verzorgde schaatstraining. Alle schaatsers worden opgedeeld in een groep die bij hun nivo past. Let op: kom gerust, aan de eerste paarkeer meedoen zitten absoluut geen verplichtingen. De schaatstrainingen vinden plaats in de Euregiohal. Deze is vlak bij de Pathmossingel en de Poolmansweg. Verder kun je op maandag, woensdag en vrijdagavond schaatsen in Deventer. Woensdagavond is er ook looptraining op het UT-terrein om 20.00. Verzamelen is in het sportcentrum. Voor info: Marjan Koerselman 4895161/Erich van Dijk 4895091.

Flaza

De eerste rondes van het FLAZA-toernooi (flatzaalvoetbaltoernooi) vinden op zondag 13, 27 oktober en 1 december 1996 plaats. Naast f

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.