INFO

| Redactie

Algemeen Besluiten van het College van BestuuR d.d. 14 maart 1996 (formulering ter vergadering vastgesteld) Het College heeft terzake van 'Anti-cumulatie BWOO en compensatie' een interne richtlijn vastgesteld. Het College heeft besloten de Universiteitsraad te verzoeken een wijziging van het Bestuurs-reglement vast te stellen in verband met de naamwijziging van de fakulteit der Technische Bedrijfs

Algemeen

Besluiten van het College van BestuuR d.d. 14 maart 1996

(formulering ter vergadering vastgesteld)

Het College heeft terzake van 'Anti-cumulatie BWOO en compensatie' een interne richtlijn vastgesteld.

Het College heeft besloten de Universiteitsraad te verzoeken een wijziging van het Bestuurs-reglement vast te stellen in verband met de naamwijziging van de fakulteit der Technische Bedrijfskunde.

Het College heeft de toekenningen uit het fonds Centrale Stimulering Onderwijs 1996 als volgt vastgesteld: kf 150 voor de fakulteiten (t.b.v. opleiding): INF (bit), BsK (bsk); TBK (ct&m), EL (el), INF (inf), TBK (tbk), TN (tn), WMW (tcw), TO (to), TW (tw), WMW (wwts); kf 106 voor WMW (w&m-onderwijs); p.m. bedrag voor TN (opleidingsdirecteur TN); kf 242 voor het OC voor de projecten 'Vakkenevaluatie met Pefasit', 'Vergroting succeskans middengroep, 'Aansluiting VWO-UT: doorlopende leerwegen' en 'Techniek 15+' kf 126 voor TN voor het project 'CONECT'; kf 100 voor CT voor het project 'IT-project Fysische Chemie', kf 29 voor de SRD voor het project 'Digitalisering Tentamenbank'.

Het College heeft de fakulteit TBK toestemming gegeven om tot werving over te gaan voor de leerstoel Bestuurlijke Informatieverzorging en Informatiemanagement.

Het College heeft ingestemd met het structuurrapport voor en polsing van de door faculteitsbestuur WMW beoogde kandidaat voor de bijzondere leerstoel Politieke Filosofie.

Raad van Advies College van Bestuur: Het College heeft een Raad van Advies voor het College van Bestuur ingesteld die zal fungeren als extern klankbord voor strategische besluitvormingen. De Raad van Advies CvB zal tenminste tweemaal per jaar bijeenkomen, tussentijds kan schriftelijke raadpleging plaatsvinden. De Raad van Advies CvB bestaat uit de volgende personen: mr. J.H. Hulshof (voorzitter) ondermeer lid van de Raad van Toezicht van Nijenrode University; E.A. van Amerongen, voorzitter Directie Hollandse Signaalapparaten B.V.; H.A.D. van den Boogaard, plv. voorzitter Raad van Bestuur van Stork N.V.; mr.drs. C.W.M. Dessens, Directeur-Generaal Energie van het ministerie van Economische Zaken; drs. W.J. van Gelder, lid van de Tweede Kamer voor de PvdA (o.v.); drs. C. Griffioen RA, lid van de Raad van Bestuur van de Koninklijke PTT Nederland N.V.; drs. L.J. Halvers, Director Shell Research Technology Center; mr. J.A.M. Hendrikx, Commissaris van de Koningin van de provincie Overijssel; drs. J.A.M. de Jong, lid van de Raad van Bestuur van de ABN-AMRO; L.M. van der Mandele, Managing Director van Arthur D. Little International Inc.; F.H. Schreve, voorzitter Raad van Bestuur van Koninklijke Ten Cate N.V.; J.F. Sistermans, Executive Vice President van Akzo Nobel; drs. H. Tent, adjunct Directeur-Generaal Technologiebeleid van de EU.

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 21 maart 1996

(formulering ter vergadering vastgesteld)

Het College van Bestuur heeft besloten aan de faculteit TN een stimuleringsbijdrage beschikbaar te stellen, ten behoeve van de voorgenomen instelling van de functie Opleidingsdirecteur TN. De bijdrage vanuit centrale middelen bedraagt kf 225, gespreid over een aanloopfase van 3 jaren en ten laste van het compartiment Centrale Stimulering onderwijs. Debenoeming van de opleidingsdirecteur dient in overeenstemming met het CvB te gebeuren. Daarnaast zal de RM zitting hebben in de BenoemingsAdviesCommissie.

Het College van Bestuur heeft de heer dr.ir. J.B. Jonker benoemd tot hoogleraar Werktuigbouwkundige Automatisering per 1 mei 1996.

Het College heeft de heer drs. C.T.A. Ruijter benoemd tot directeur Onderwijskundig Centrum voor 3 jaar per 1 mei 1996.

Het College heeft besloten tot een hernieuwde opzet van UTIS van Gopher naar W3. De hiermee gemoeid zijnde extra exploitatiekosten ad kf 150 per jaar zullen vanaf 1997 via een negatieve NNT aan de faculteiten en diensten toe te rekenen overeenkomstig de huidige verrekening van UTIS/Gopher. Voor 1996 zal het CIV de benodigde kf 40 uit haar bedrijfsreserve bekostigen en zal VEB kf 20 uit haar exploitatiebudget bijdragen. De resterende kosten voor 1996 ad kf 90 worden uit centrale middelen gedekt binnen het totaal van de beschikbare CO/NNT.

Het College van Bestuur heeft besloten ir. H. Moes te herbenoemen als lid van de UBAC voor de periode van 1 januari 1996 tot 1 januari 1998.

Het College heeft besloten met ingang van 1 januari 1996 de, als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet Vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekering, verminderde afdracht loonbelasting i.v.m. kosten kinderopvang ten goede te laten komen aan het fonds Kinderopvang en verzoekt het hoofd P&O het terzake vereiste te verrichten.

Geslaagden Doctoraalexamen TO maart

E.S. Bloch, Deventer; P. Faulhaber, Enschede; B. van 't Hul, Nunspeet; J.H.C. Koster, Utrecht; E.T.M. Lammertsma, Enschede; J.M. Pankras, Harenkarspel; A. Postma, Reeuwijk; G.M. Smellink, Weerselo; J.C. Twilt, Groningen; I.J.G. Vogelzangs, Gennep; J. Willekes, Brummen; M.E.C. de Wit, Den Helder.

Geslaagden Doctoraal Faculteit EL

(per 22 december 1995): N.H. van Dellen, Leek; F. Dijkstra, Vorden; J.W.A. van Dorsten, Staphorst; E.B.M. Dudok van Heel, Putten; C.S.W. Goedhart, Oudkarspel; P.J.A. Hagendoorn, Hengelo Ov; A.A. Hamster, Leek; V.H.F.M. Korenromp, Luttenberg; R. Lammers, Rhee; T.F. Sengers, Bathmen; M.J. Stoutjesdijk, Berg en Dal; per 31 januari 1996: G. Dijkstra, Leeuwarden; J.E.M. Knol, Drachten; H. van der Ploeg, Ried; P.J.A. van Schendel, Ugchelen; M.H.A. Thuijs, Laren NH; per 29 februari 1996: G. Hoogzaad (met lof), Westwoud; A.F. Kamp, Groningen; M.G.H. Meijerink, Raalte; A.W. Verboon, Wierden; per 11 maart 1996: A.F. Berkhout (met lof), Zaandam; H. van der Linde, Emmeloord; K. Oldenziel, Assen; H.R. Rutgers (met lof), Wyhe; J. Schimmel, Assen; E.G. Woutersen, Nieuwegein.

Centrale Studentenadministratie

In verband met een studiedag is CSA/helpdesk chipkaart op maandag 22 april 1996 gesloten.

Promoties

Gerrit van Brakel op 12 april 1996 van 16.45 tot 17.30 uur in BB2. Promotor is prof.dr. H. Wallinga. Het proefschrift is getiteld: Test pattern generation for delay faucts

Willem Cornelis Aloysius Maas op 26 april 1996 van 15.00 tot 15.45 uur in BB2. Promotor is prof.dr.ir. H. Kwakernaak. Het proefschrift is getiteld: Nonlinear H-Infty control: the singular case.

Hoite Pieter Theodoor Tolsma op 19 april 1996 van 13.15 tot 14.00 uur in BB2. Promotor is prof.dr. C. Daum. Het proefschrift is getiteld: The honeycomb strip chanber: a two coordinate and high precision muon detector.

Carlota Isabel Leitao Pires Simoes op 12 april 1996 van 15.00 tot 15.45 uur in BB2. Promotor is prof.dr.ir. H. Kwakernaak. Het proefschrift is getiteld: On stabilization of discrete-time nonlinear systems.

Joost Pieter Katoen op 18 april 1996 van 15.00 tot 15.45 uur in BB2. Promotoren zijn prof.dr.ir. C.A. Vissers en prof.dr. H. Brinksma. Het proefschrift is getiteld: Quantitative and qualitative extensions of event structure.

Rob Legtenberg op 4 april 1996 van 15.00 tot 15.45 uur in BB2. Promotoren zijn prof.dr. J.H.J. Fluitman en prof. dr. Th.J.A. Popma. Het proefschrift is getiteld: Electrostatic actuators fabricated by surface micromachining techniques.

Carolus Petrus Maria Rijkes op 18 april 1996 van 13.15 tot 14.00 uur in BB2. Promotoren zijn prof.dr. W. van der Linden en prof.dr. J.M. Pieters. Het proefschrift is getiteld: Testing hypotheses on cognitive processes using irt models.

Andries Gerrit Doree op 11 april 1996 van 16.45 tot 17.30 uur in BB2. Promotor is prof.ir. H. van Tongeren. Het proefschrift is getiteld: Gemeentelijk aanbesteden.

Franciscus Hendricus Jozef Maria Coenen op 26 april 1996 van 16.45 tot 17.30 uur in BB2. Promotoren zijn prof.dr. J.Th.A. Bressers en prof.dr. F.A. van Vught. Het proefschrift is getiteld: De effectiviteit van gemeentalijke milieubeleidsplanning.

Henricus Venantius Jansen op 4 april 1996 van 13.15 tot 14.00 uur in BB2. Promotor is prof.dr. J.H.J. Fluitman. Het proefschrift is getiteld: Plasma etching in microtechnology.

Onderwijs

Alle faculteiten

Inschrijving tentamens 3e trimester

Voor: alle faculteiten

Zie onderwijsmededeling onder TBK.

Stages/afstuderen bij Shell, Procter & Gamble of Unilever

Doe nu ook mee aan de Shell Travel Bursary. Je kan een bijdrage van f1000,- ontvangen voor je zomervakantie! Het enige wat je hoeft te doen, is je vakantie-idee te beschrijven. Kom langs bij Integrand en haal een inschrijfformulier. Heb je interesse in een topstage bij Shell, Procter & Gamble of Unilever, kom dan langs op onze vestiging voor een gesprek. Bel eerst even om een afspraak te maken met Peter Hagedoorn. Op onze vestiging liggen folders en inschrijfformulieren, die je meekrijgt na het gesprek. Shell, Procter & Gamble en Unilever kunnen stageplaatsen/afstudeerplaatsen creëren voor studenten van alle studierichtingen. Integrand Twente, Vrijhof, kamer 120, tel: (053) 489 39 09. Internet: http://www.jobnet.nl/integrand.

Deelname ISDN experiment

Binnen een onderzoek naar tele-leren, bestaat er de mogelijkheid voor een aantal studenten om deel te nemen in een experiment. De studenten krijgen daarbij tijdelijk thuis de beschiking over een gratis ISDN aansluiting met de UT, en ze zullen met multi-mediale tools gaan werken aan een ontwerpopdracht. Gegadigden dienen zich z.s.m. via E-mail in verbinding te stellen met: Ir. W.F. lenting, e-mail: [email protected]

BSK

Afstudeeropdracht BSK

Voor een student met interesse in de politie. Aanvang: z.s.m. Onderzoeksvoorstel: Ontwikkel een visie, met een scope van 5 à 10 jaren, op de rol van de centrale meldkamer op het gebied van ondersteunende berichtgeving en informatievoorziening ten behoeve van het uitvoerende politiewerk.

Aanleiding van het onderzoek: De core-business van de regionale politiemeldkamer bestaat uit het, op basis van 24-uurs bereikbaarheid, aannemen, waarderen en registreren van (telefonische) meldingen en het uitgeven en coördineren van alle noodhulpmeldingen binnen het regiokorps van de politie Rotterdam-Rijnmond . Door de veranderde werkwijze ten aanzien van de niet-noodhulpmeldingen binnen het regiokorps en door onderzoeken die ten doel hebben het meldingaanbod in zijn algemeenheid terug te dringen, is de verwachting gerechtvaardigd dat de gemiddelde werkdruk op de meldkamer zal afnemen. Indien die (thans nog niet door managementcijfers te onderbouwen) verwachting realiteit wordt, is het alleszins denkbaar dat de formatiesterkte van de meldkamer onder druk komt te staan. Het onderzoek dient inzicht te verschaffen in mogelijk onderbelichte (nog niet opgepakte) taken die zonder dat deze implicaties hebben voor andere korpsonderdelen, door de meldkamer kunnen worden gedaan. Hierbij zal duidelijk moeten worden aangetoond dat de centrale verzorging van die taakvelden door de meldkamer aanzienlijke meerwaarde bezit ten opzichte van een decentrale aanpak.

Het onderzoek dient concrete aanbevelingen op te leveren omtrent de beoogde taken, hoe die taken zouden moeten worden georganiseerd en welke menscapaciteit daarmee gemoeid is.

Verdere informatie: drs. L. Kroes (IPIT), tel. 4057.

Politicologie van de Europese samenwerking (174222)

Voor: D3-studenten BSK

In overleg tussen docent en studenten is besloten het vak (174222) Politicologie van de Europese Samenwerking niet schriftelijk te tentamineren. Het vak kan met een paper worden afgerond. Eventuele informatie is te verkrijgen bij dr. J.H. de Wilde, tel: 489 3255.

Openbare financiën II (173502)

Voor: D1-studenten BSK

Het hoorcollege openbare financiën II (173502) van donderdag 18 april a.s., 5e en 6e uur komt te vervallen. In verband met Hemelvaartsdag verschuift het college naar dinsdag 14 mei, 5e en 6e uur, in zaal BB-2.

Oriëntatie Technische Bestuurkunde (178512)

Voor: P-studenten BSK

In verband met Koninginnedag is het college Ori=EBntatie Technische Bestuurkunde (178512) verplaatst naar woensdag 1 mei, 3e en 4e uur in zaalTW-RC103a.

Algemene sociologie II (176004)

Voor: D1-studenten BSK

Het hoorcollege Algemene sociologie II (176004) van woensdag 24 april a.s., 5e en 6e uur vindt plaats in zaal BB-1. Let op: dit betreft een éénmalige wijziging.

Econometrie voor TW (173118)

Voor: D3-studenten BSK

In tegenstelling tot hetgeen vermeld staat in het overzicht van tentamens doctoraal 3 voor de tentamenperiode juni 1996, wordt het tentamen 'Econometrie voor TW', vakcode 173118 niet schriftelijk afgenomen. Studenten die dit tentamen wel in juni hadden willen afleggen, worden verzocht op korte termijn met de docent contact op te nemen; E. Wierstra, tel. 489 2616.

Oriëntatie Technische Bestuurkunde

In verband met Koninginnedag is het college Oriëntatie Technische Bestuurkunde (178512) verplaatst naar woensdag 1 mei, 3e en 4e uur in zaal TW-RC103a.

Tentamen Methoden en Technieken IIA

Het tentamen Methoden en Technieken IIA van 4 maart jl. wordt besproken op vrijdag 12 april a.s. van 12.30-13,30 uur in zaal TWB-209.

Belangrijke mededeling van het StudentenOverleg

Voor: alle BSK studenten

Vandaag of morgen valt er bij jullie allemaal een dikke UT enveloppe op de mat met daarin de stembescheiden voor de verkiezingen van de student-leden van de OpleidingsCommissie. De OpleidingsCommissie geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Faculteitsraad en de student-leden hebben daar een belangrijke stem in. Neem even de moeite om in te vullen naar wie jouw voorkeur uitgaat. Zelfs de antwoordenveloppe is bijgesloten.

Op woensdag 24 april zullen tijdens een bijzondere bijeenkomst van het StudentenOverleg de stemmen worden geteld en zal worden bepaald welke vier studenten voorgedragen worden voor de OpleidingsCommissie. Iedereen is daarbij van harte welkom! (wo. 24 april, ±12.40 u. TW-B209).

Correctie Staats- en Bestuursrecht I (175001) !

De werkcolleges Staats- en Bestuursrecht I (groep R1 en R2) van vrijdag 5 april zijn verplaatst naar donderdag 4 april 7e en 8e uur. groep R1: zaal CT-2133; groep R2: zaal CT 1349

CT

Lineaire structuren (152006)

Voor: P-studenten CT.

Ter voorbereiding op de herkansing Lin.Struct. (152006) dd. 15 april a.s. wordt een vragenuur en nabespreking tentamen 26/2 jl. gehouden op maandag 1 april a.s. het 3e en 4e uur in CT 2133.

Integrand

Integrand Twente is op zoek naar een gemotiveerde CT-student die eenopdracht wil doen bij een bedrijf in Almelo. Wij zoeken hiervoor een student die kan assisteren bij het spinnen van membranen. Dit project moet full-time worden begeleid door 2 studenten. De duur is 2 maanden, werktijden van 13.00 - 21.00 uur.

Heb jij interesse voor deze opdracht of lijkt een bestuursfunctie jou wat, kom dan langs op onze vestiging. Integrand Twente, Vrijhof kamer 119/120, tel: 053- 489 39 09. Internet: http://www.jobnet.nl/integrand.

EL

EL/P-vak Elektromagnetische veldtheorie en practicum (EMveld: vakcode 127112)

Zoals aangekondigd in het rooster zal het vak Elektromagnetische veldtheorie en het bijbehorende practicum worden gegeven in de periode van 15 april t/m 8 mei 1996. Het eerste hoorcollege vindt plaats op maandag 15 april om 8.30u. in EL/TN zaal T4.Bij het vak worden de syllabus Elektromagnetische veldtheorie (bij de UTake verkrijgbaar vanaf 8 april) en het boek van Cheng ('Field and Wave Electromagnetics') gebruikt. Tijdens het blok zal een beknopte handleiding voor het practicum worden uitgereikt.

Een gedetailleerd rooster staat vermeld in de syllabus. Van 15 april t/m 26 april begint de dag met een hoorcollege gedurende de eerste twee uur. Daarna is er zelfstudie gedurende het derde en vierde uur. Op het vijfde en zesde uur zijn werkcolleges gepland. Op enkele dagen wordt van dit globale schema afgeweken (zie syllabus!). Gedurende de werkcolleges wordt in groepen van 3 tot 4 studenten gewerkt aan het oplossen van vraagstukken. Aan het einde van het eerste hoorcollege is gelegenheid voor groepsgewijze inschrijving voor het werkcollege. In elk werkcollege wordt huiswerk opgegeven, dat in groepen wordt gemaakt (zevende en achtste uur). Het huiswerk moet de volgende ochtend voor aanvang van het hoorcollege worden ingeleverd. Het wordt beoordeeld en besproken in het volgende werkcollege en telt mee voor het eindcijfer (voorwaarden: zie syllabus!). Het practicum vindt plaats op maandag 29 april t/m maandag 6 mei 1996. Informatie: P.H. Veltink, EL6250, tel. 2765.

Roosterwijziging colleges Transmissie media en modulatie

Voor: EL-studenten

De colleges Transmissie media en modulatie (125153) zullen niet zoals verroosterd op dinsdag het 3e en 4e uur en donderdag het 5e en 6e uur gegeven worden, maar op maandag het 3e en 4e uur in BB 6, en op donderdag het 1e en 2e uur in BB 7.

INF/BIT

P-geslaagden INF

A.J. Klein, E.J.J. Ulfman.

Doctoraalvoordracht

Rob Lievaart over: Deliberative control of an autonomous mobile vehicle for office environments; 16 april 1996, 14.00 uur, INF L204 (demozaal).

Wijziging college Inleiding bedrijfskunde BIT (235008)

Voor: BIT - Propedeuse

Het college Inleiding bedrijfskunde op donderdag 18 april vervalt. In plaats daarvan is er tweemaal een bijeenkomst van een uur waarop je commentaar kunt krijgen op de uitgevoerde opdrachten. Deze bijeenkomsten vinden plaats op maandag 22 april en dinsdag 23 april van 12.30-13.30 uur. Plaats: BB4.

Integrand

Integrand is op zoek naar een enthousiaste INF-student(e) die een project wil doen bij een bedrijf in Almelo. Het gaat hierbij om een informatica-student die zelfstandig een software programma kan herschrijven en voor een belangrijk deel kan uitbreiden. Daarbij moet hij of zij op de hoogte zijn van de nieuwste programmeertechnieken. Het gaat om software t.b.v. een verhuurbedrijf met 4 vestiging. De duur is ongeveer 3 maanden. De vergoeding is waarschijnlijk minimumloon. Referentienummer 466. Heb jij interesse in deze of een andere opdracht of lijkt een bestuursfunctie je wat, kom dan even langs op de Integrandvestiging. Integrand Twente, Vrijhof, kamer 120, tel: (053) 489 39 09. Internet: http://www.jobnet.nl/integrand.

Studentassistent gezocht (1996/1997)

Voor het nieuwe studiejaar zijn er enige vacatures voor de functie van 'zaalassistent practicumvoorzieningen'. De sollicitatieperiode loopt tot 20 april. Nadere informatie over deze functie is te vinden in UTIS en in de onderwijsmededeling op de mededelingenborden.

D-opdracht Audio Retrieval

Inleiding: Information retrieval technieken voor tekstbestanden kunnen in principe ook toegepast worden op spraakbestanden, als je maar de juiste features kiest. Om fascinerende toepassingen op het gebied van audio-retrieval te kunnen realiseren, is het nodig om een herkenner voor zulke

features te bouwen. Opdracht: een suggestie voor de indexing features zijn bepaalde sequenties van fonemen. Deze sequenties kunnen in principe herkend worden m.b.v. spraakherkenners. In de meest geavanceerde spraakherkenners worden recurrente neurale netwerken gebruikt voor het herkennen van fonemen. Onderzocht zal moeten worden hoe deze (neurale netwerk) technieken aangepast moeten worden om ze geschikt te maken voor indexering en audio-retrieval in een database-omgeving.

Het hele ontwerpproces zal gevolgd worden. Uit de spraakherkenning bekende technieken moeten toegepast worden op een beter geschikte vocabulaire voor indexering in een database omgeving. Na literatuuronderzoek over speech recognition en in mindere mate over information retrieval, moet de implementatie van een eenvoudige herkenner gerealiseerd worden.

Voorkennis: kennis van neurale netwerken is noodzakelijk. Enige bekendheid met signaalverwerking is een pre maar kan ook in de opdracht verkregen worden. Vaardigheden met betrekking tot het implementeren van software zullen zeker van pas komen.

Begeleiding: de afstudeerder werkt nauw samen met Arjen de Vries (IS) en Mannes Poel (SETI). Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden bij: Arjen de Vries, tel: 4893763, email: [email protected] Mannes Poel, tel: 4893920, email: [email protected]

TBK/CT&M

Verschuiving college MICS I (221220) en Materiaalkunde (226071)

Voor: CT&M-D1

Het tentamen MICS I is verplaatst van maandag 15 april a.s. naar woensdagmiddag 17 april. Plaats : Sporthal. In verband met bovenstaande vervalt het college Materiaalkunde (5/6 uur) op 17 april a.s.

Tentamen Grondmechanica (226560) vrijdag 14 juni 1996 a.s. (uitsluitend voor herkansers).

Voor: CT&M D1/D2 B&Bp

Onderstaande onderwijsmededeling is ALLEEN van toepassing voor de studenten die in het najaar van 1995 het vak 'Grondmechanica en Funderingstechnieken (226060) hebben gevolgd en het tentamengedeelte 'Grondmechnica' NIET hebben gehaald: 1. Het is niet nodig om het nieuwe dictaat (1996) aan te schaffen. 2. De volgende modules van het oude dictaat (1995) hoeven niet bestudeerd te worden voor het tentamen van 14 juni 1996: 4-15, 5-16, 5-18, 5-19, 6-21, appendix 5-17, appendix 6-19a, appendix 6-21. De modules zullen namelijk behandeld worden tijdens de colleges van Funderingstechnieken ( 226563) komend studiejaar. 3. Bij het tentamen van 14 juni zal duidelijk aangegeven zijn welke vragen behoren tot het 1995 herkansingstentamen en welke niet. 4. De cijfers die behaald zijn voor het project van vorig jaar gelden nog steeds voor 15% van het eindcijfer van het komende herkansingstentamen.

Civieltechnisch Meetpraktikum (221120) maandag 15 april a.s.

Voor: CT&M Propaedeuse

In verband met de hertentamens op maandagmiddag 15 april a.s. vervalt het Civieltechnisch Meetpraktikum op die datum. Voor aangepaste rooster zie de praktikumzalen.

Civieltechnisch Modelleerpracticum 221210/221220

Voor: CT&M D1

Op 25 april a.s. vindt er net als op 18 april (zie vorige mededeling) het 5e uur een college plaats in zaal WBC101

Bouwrecht (189067)

Voor: CT&M D2/3

De colleges voor het vak Bouwrecht dat gegeven wordt op vrijdag het 3e/4e uur gaan 1 week langer door, namelijk t/m week 21.

Zaal Verkeerskunde (222010)

Voor: CT&M - Propedeuse

LET OP! Het college Verkeerskunde (222010) op dinsdag 16 april a.s. het 1e/2e uur vindt plaats in zaal BB1. Noteer dit in je agenda!!!

Eénmalige wijziging college BIV typologie (186394)

Voor: TBK D2/3

Het college BIV typologie op 27 maart a.s., 7e/8e uur, wordt verschoven naar 24 april a.s., 5e/6e uur zaal BB106.

Organisatie Advies (184166)

Voor: TBK D2/3

Op 23 april a.s., het 7e/8e uur, vindt er een bespreking plaats van de opdrachten voor het vak Organisatie Advies. De lokatie is BB4.

Wijziging college Inleiding methodologie (180049)

Voor: TBK - Propedeuse

Het college Inleiding methodologie op donderdag 18 april vervalt. In plaatsdaarvan is er tweemaal een bijeenkomst van een uur waarop je commentaar kunt krijgen op de uitgevoerde opdrachten. Deze bijeenkomsten vinden plaats op maandag 22 april en dinsdag 23 april van 12.30-13.30 uur. Plaats: BB4.

Wijziging tentamens Systemen en Modellen (182073) en Beslissen onder onzekerheid (182060)

Voor: TBK/BIT D1

Omdat het verschuiven van de tentamens voor Systemen en Modellen (182073) én Beslissen onder onzekerheid (182060) nogal wat problemen geeft, zijn de data nu als volgt: 182060, Beslissen onder onzekerheid, maandag 3 juni van 09.00-12.30 uur; 182073, Systemen en Modellen, donderdag 30 mei van 13.30-17.00 uur.

Inschrijving tentamens 3e trimester

Voor: TBK/CT&M P, D1 en D2/D3

Inschrijven voor de tentamens kan vanaf 15 april t/m 3 mei a.s.. TBK en CT&M-studenten bellen 8044. Studenten van andere faculteiten, die zich willen inschrijven voor TBK-vakken, kunnen dit doen bij hun EIGEN BOZ!!

Sylvia Salm over: Cannondale, verhoging flexibiliteit door een gedifferentieerd logistiek concept; 25 april 1996, 14.00 uur, TW-A101.

D.P. Paalman over: Strategische herorientatie, netwerkanalyse en investeringsselectie, uitgevoerd voor een Braziliaanse luchtvaartmaatschappij; 12 april 1996, 13.45 uur, BB3.

Albertina Palsma over: Geneesmiddelendistributie binnen het Medisch Centrum Leeuwarden; 12 april 1996, 15.30 uur, BB106.

Zaalwijziging Information Management Engineering (186313)

Voor: TBK D2/3

Het college Information Mangagement Engineering (186313) dat in het 3e trimester volgens het rooster wordt gegeven op vrijdag het 5e/6e uur in BB108 is niet verplaatst naar zaal BB106 maar is nu definitief zaal CT 1405.

Integrand

- Integrand is op zoek naar een (bijna) afgestudeerde student TBK, welke geïnteresseerd is in zeer interessante functie als Assistent Controller bij een zeer groot expeditie- en warehouse bedrijf. De student moet affiniteit hebben met organisatiekunde, bedrijfseconomie, informatiekunde en recht. Voldoe jij aan dit profiel en beschik je over een goed analytisch vermogen, ondernemersgevoel, adviseursvaardigheden, goede sociale vaardigheden en een behoorlijke (onderbouwde) overtuigingskracht, kom dan even langs op de vestiging van Integrand. Het referentienummer van deze opdracht is 467.

- Integrand heeft op dit moment zeer veel opdrachten open staan op het gebied van kwaliteit. Hierbij valt te denken aan ISO-normeringen, het ontwikkelen van kwaliteitshandboeken en Total Quality Management. Heb JIJ interesses op het gebied van kwaliteit, schrijf je dan NU gratis en vrijblijvend in bij Integrand!

- Integrand is op zoek naar een enthousiaste TBK-i student(e) die de bedrijfsprocessen binnen een bedrijf wil automatiseren. Opdrachtduur: 3 maanden. In overleg part-time/full-time mogelijk. Voor meer informatie, kom langs de Integrand kamer, en vraag naar referentienummer 461, of bel:

Integrand Twente, Vrijhof, kamer 120, tel: (053) 489 39 09, Internet: http://www.jobnet.nl/integrand.

Examen Ontwerpmethoden voor informatiesystemen (212027)

Voor: TBK D2/D3-studenten

herhaling bericht: op het D2/D3-rooster van TBK staat ten onrechte op 14 augustus 1996 's middags een herkansing van het vak Ontwerpmethoden voor informatiesystemen (212027). Er is in augustus geen herkansing van dit vak.

Werving nieuw bestuur AIESEC-Twente

AIESEC-Twente, de grootste studentenorganisatie van de wereld, is op zoek naar kandidaten voor het team van volgend jaar. Als het je leuk lijkt om je een jaar lang in te zetten voor een club die leuke congressen organiseert en internationale stages regelt, kom dan naar een van de twee voorlichtingsmiddagen op woensdag 17 April om 12.30 en vrijdag 19 April om 13.00, beiden in het BB-gebouw. Je kunt ook langskomen op het AIESEC-kantoor in het BB-gebouw. De deadline voor aanmelding is 26 April.

TN

ROTS-regeling

Voor TN-studenten generatie 1991.

Deze mededeling is bedoeld voor studenten van de generatie 1991 die in aanmerking denken te komen voor de ROTS-regeling al dan niet in combinatie met de regeling auditoren/afstudeersteun. Behoor je tot deze categorie studenten dan dien je zelf een aanvraagformulier bij BSD (Vrijhof) op te halen. Je vult het formulier in en geeft het af bij BOZ/TN samen met een goedgekeurd doctoraalpakket. Geef op een apart briefje aan wanneer je op stage bent of gaat en wanneer je denkt je stageverslag in te leveren. Geef ook aan wat je planning is m.b.t. de afstudeeropdracht (begin- en einddatum, opdracht). BOZ voegt vervolgens het gevraagde E102-formulier aan je gegevens toe en zorgt voor verdere afhandeling in de faculteit (met name de ondertekening door de studie-adviseur). Als alle gegevens correct zijn ingevuld tref je tenslotte het ondertekende formulier met de overige bescheiden in de postvakje aan. Zorg nu zelf voor verzending van de nodige informatie aan BSD voor 1 mei 1996.

Roosterwijziging

Voor: TN-Dokt.studenten

Het hoorcollege Lage temperaturen, code 145003, komt op vrijdag 19 april te vervallen. Op vrijdag 3 mei a.s. wordt het college Lage temperaturen gegeven in WB hal IV, 208 op het 1e, 2e, 3e en 4e uur!

TO

Aanmelding Doctoraal Examen Juni 1996

Voor: TO D3 studenten

Uiterlijk t/m 31 mei 1996 kan men zich aanmelden voor het doctoraal examen Toegepaste Onderwijskunde d.d. 20 juni 1996. Aanmelding geschiedt middels het invullen van een aanmeldingsformulier. U dient hiervoor een info-setje betreffende D- aanmelding, D-voordracht e.d. af te halen bij BOZ-TO.

Terugtrekken voor de vergadering is mogelijk t/m 19 juni 1996 bij BOZ. De diploma-uitreiking is op vrijdag 28 juni ('s middags). Inschrijven voor het doctoraalexamen na de sluitingsdatum is niet mogelijk. Zie voor de geheleprocedure de studiehandleiding differentiele gedeelte. Bij BOZ moet aanwezig zijn voor vrijdag 14 juni: goedgekeurd studieprogramma; contract doctoraalwerk; bewijs dat je de vereiste 10 colloquia hebt behaald; verslagen t.b.v. bibliotheek (ingebonden); alle cijfers; kopie samenvattingen (Nederlands en Engels) verslag doctoraalopdracht; formulier afgestudeerden TO.

Algemene Psychologie (191004) Extra herkansing

Voor: TO-P-studenten

De extra herkansing zal op de volgende manier verlopen: vanaf 15 april kan het tentamen worden opgehaald bij BOZ-TO. Elke student krijgt een eigen versie van het tentamen; BOZ zal noteren welke versie een student heeft ontvangen. Het is een open-boek-tentamen dat thuis kan gemaakt worden. Bij het tentamen staan verdere aanwijzingen hoe het tentamen, met name de oude en de nieuwe meerkeuzevragen uitgewerkt moeten worden. Het tentamen bestaat uit: a. vijf meerkeuzevragen uit eerdere tentamens; bij elke vraag moet bij elk antwoordalternatief worden aangegeven waarom het goed of fout is; dit onderdeel telt voor 7 punten; b. het zelf construeren van twee nieuwe meerkeuzevragen; bij elk antwoordalternatief moet de keuze van het alternatief verantwoord worden; dit onderdeel telt voor 3 punten. Uiterlijk 28 juni moet het tentamen worden ingeleverd bij BOZ-TO. Het Nader Onderzoek in augustus blijft behouden en zal dezelfde vorm hebben als het tentamen en de eerste herkansing (het beantwoorden van 50 meerkeuzevragen).

TW

Zaalwijziging colleges Simulatie (124161)

Voor: Alle studenten

Er is een zaalwijziging voor de colleges Simulatie (124161). De colleges van de woensdagen het 5e en 6e uur zullen niet meer gegeven worden in Hal L-220 maar in WB Hal-IV 206.

Econometrie voor TW

In tegenstelling tot hetgeen vermeld staat in het overzicht van tentamens doctoraal 3 voor de tentamenperiode juni 1996, wordt het tentamen 'Econometrie voor TW', vakcode 173118 niet schriftelijk afgenomen. Studenten die dit tentamen wel in juni hadden willen fleggen, worden verzocht op korte termijn met de docent contact op te nemen; E. Wierstra, tel. 489 2616.

WB

Tentamen Produktiesystemen II (code 112412)

WB D1-studenten

Bovengenoemd tentamen vindt plaats op dinsdag 7 mei '96 van 09.00 t/m 12.30 uur. Inschrijven voor dit tentamen kan bij BOZ/WB t/m vrijdag 19 april '96. De tentamenzaal zal in het UT-nieuws van donderdag 25 april '96 bekend worden gemaakt.

Tentamen Functionaliteit van het bewegingsapparaat (code 115745)

Voor WB/WWTS d2-studenten

Bovengenoemd tentamen wordt verplaatst van 21 mei (09.00 - 12.30 uur) naar: Dinsdag 18 juni van 13.30 uur - 17.00 uur. Inschrijven voor dit tentamen is mogelijk van 6 mei t/m 31 mei 1996 bij BOZ/WB. De zaal zal t.z.t. bekend worden gemaakt.

Zaalwijziging colleges Simulatie (124161)

Voor: alle studenten

Er is een zaalwijziging voor de colleges Simulatie (124161). De colleges van de woensdagen het 5e en 6e uur zullen niet meer gegeven worden in Hal L-220 maar in WB Hal-IV 206.

Operationele research I, 158017

Bestemd voor WB-studenten

Het tentamen op maandagmorgen 15 april a.s. wordt gehouden in het Sportcentrum.

Integrand

Integrand Twente is op zoek naar een gemotiveerde WB-student die een opdracht wil doen bij een bedrijf in Vorden, met uitzicht op een vaste baan. Het gaat om het electrochemisch polijsten en het electrochemisch ontbramen. De benodigde kennis hiervoor is al aanwezig binnen het bedrijf, maar er moet verder onderzoek naar worden gedaan. Tevens moet dit verder ontwikkeld worden op productieniveau. Het laatste project betreft het automatiseren van de bestaande productielijnen, hiervoor moeten nieuwe machine's ontwikkeld worden. Deze projecten dienen door een student te worden afgerond, met uitzicht op een vaste baan. Het referentie nummer is 469. Heb jij interesse voor deze opdracht of lijkt een bestuursfunctie jou wat, kom dan langs op onze vestiging.

Integrand Twente, Vrijhof kamer 120, tel: 053- 489 39 09, Internet: http://www.jobnet.nl/integrand.

WWTS

Wetenschapsfilosofie (162201 )

Voor: D1-studenten WWTS

De video over het broeikaseffect wordt op woensdag 2 april vertoond, het 5e uur, in zaal TW-C238.

Campus en studentenleven

SPE

Vieringen Paastijd

Alle vieringen vinden voorlopig plaats in 'De Boerderij'! Witte Donderdag 4 april 19.30 uur, Liturgische maaltijd, voorganger Kees Kuyvenhoven. Goede Vrijdag 5 april 19.30 uur Vesper met passieverhaal, voorganger Jan deJongh.

Paasnacht: 23.00 uur begin van de Paasviering met lichtliturgie, doopvernieuwing en overweging. Voorganger Kees Kuyvenhoven. Vanaf 0.30 uur ieder half uur lezingen en liturgie. 6.45 uur Paasevangelie (zo mogelijk op de carillonheuvel). Coördinatie nachtwake Jan de Jongh. 7.30 uur afsluitende viering, waarin ook rekening wordt gehouden met de kinderen. Voorganger Kees Kuyvenhoven.

De nacht van Amnesty International

In de Paasnacht houdt de campusgroep van Amnesty International samen met het SPE een schrijfactie. Je kunt brieven schrijven in de hal van de Boerderij, (tijdens de wake), je kunt ook een briefvoorbeeld meenemen naar huis en de volgende morgen afgeven. De campusgroep van AI is verder de hele nacht aanwezig in de kantine van het Collegezalen Complex en heeft daar een eigen programma.

Taizé

Op vrijdag 19 april is er in de St. Laurenskerk in Rotterdam een ontmoeting met elkaar en een aantal broeders van Taizé, waaronder de prior Roger Schütz. Alle inlichtingen bij het SPE (op de gang hangt ook een poster). Misschien is samenreizen mogelijk.

Studieverlof

Vanaf 15 april is Kees Kuyvenhoven met studieverlof.

Viering

14 april gaat Kees Kuyvenhoven voor in de viering die om half elf in de Boerderij begint.

Bereikbaarheid pastores:

Kees Kuijvenhoven (prot.), tel. 053-4337571 (wegens studieverlof afwezig). Jan de Jongh (prot. deeltijd), tel. 074-2430230. Vacature R.K.pastor, tijdelijk: drs Gert van de Bunt, tel. 0754-2666836. Adres secretariaat: Riet Glas, Vrijhof kamer 201 - 204 (Pastoraatsplein), tel. 053-4892369. Aanwezig ma-do 's middags.

Diversen

Vespers in de goede week

In de goede week voor Pasen vindt er op maandag, dinsdag en woensdagavond een vesper plaats in de Boerderij. 1-3 april, aanvang altijd 17.30. Inlichtingen SPE, (489)2369.

DSV 4 happy feet

En? Nog bier wezen halen maandag? Het uitlachen doen we een andere keer, want vannavond (donderdag 4 april) gaat de vrijdansavond niet door. Over twee weken (18 april) zullen we weer gewoon aanwezig zijn in Danscentrum Tuininga, Ledeboerstraat 10-12. Tot dan!

Integrand

Integrand is voor een landelijke studentenorganisatie op zoek naar enthousiaste, gemotiveerde en vooral gezellige mensen, die een jaar lang interessante dingen willen doen naast hun studie. Je hoofdactiviteit zal bestaan uit het bemiddelen in opdrachten tussen studenten en bedrijven. Daarnaast zal je nog een functie uitoefenen, waarin je al je creativiteiten kwijt kunt. Je krijgt daarbij trainingen van multinationals als Shell, Procter & Gamble, Randstad, Heineken enz.

Heb je tijd en lijkt het je leuk, of wil je meer informatie, kom dan langsop onze vestiging. Integrand Twente, Vrijhof, kamer 120, tel: (053) 489 39 09. Internet: http://www.jobnet.nl/integrand

Radio Drienerlo

Vanavond is er natuurlijk weer zoals gebruikelijk om 21.00 uur Radio Drienerlo met Mixed up in Wonderland. Volgende week zal natuurlijk niet helemaal hetzelfde zijn als anders. Op maandagavond geen radio Drienerlo, maar de rest van de week wel. Luister naar 96.0 FM op de hele campuskabel. * Dinsdag (9/4) 19.00 uur: Grindpad en 21.00 uur: Ranja Radio; * Woensdag (10/4) 19.00 uur: Paul'2 en 21.00 uur: CandleCool; * Donderdag (11/4) 21.00 uur: Mixed up in Wonderland. De VCD geeft ook het electronische omroepblad uit. Je kunt het omroepblad vinden in de Newsgroep: UTWENTE.ANOUNCE (elke vrijdag een nieuwe versie). Je kunt je ook aboneren. Stuur e-mail naar [email protected] met als tekst SUBSCRIBE OMROEPBLAD, of kijk op het WWW: http://vcd.student.utwente.nl. Heb jij of je vereniging wat te melden, een evenement, een belangrijke gebeurtenis: Radio Drienerlo doet dat voor je. Neem hiervoor contact op met het hoofd Radio (Wilko) via e-mail: [email protected] of bel 0546 827363. Reaktofoon 5235 (bgg. 5208). e-mail naar [email protected]

CSV Alpha

Het Moresdispuut van de Christelijke Studentenvereniging Alpha met de welluidende naam "O Tempora, O Mores" zal op acht april precies een jaar bestaan. De viering van dit heugelijke feit zal later plaats vinden i.v.m. de stille week. Mededelingen omtrend de plaats, tijd en inhoud volgen nog. Zondag 14-4 is er een I.K.V. op 't Paalhuis; dienst Ned. Geref. Kerk in Hengelo, aanvang 9.30 uur.Voor de Batavierenrace kunnen zich nog wat mensen inschrijven. Ook sportieve belangstellenden kunnen zich opgeven bij Melchior , tel: 074-2912019. Onze societeit Vivaan, onderin de Bastille is als altijd woensdag vanaf 21.00 uur geopend.

Studenten voor ontwikkeling in El Salvador

SVO (Studenten Voor Ontwikkeling) organiseert dit jaar voor de vierde keer een werkkamp in Latijns Amerika. Dit jaar bestaat het project uit de bouw van een stuwdam en een 4 km lange waterleiding naar de dorpen Azacualpa en Chilcuyo (gemeente Texistepeque, El Salvador). Er zijn nog plaatsen beschikbaar in de groep van deelnemers (ongeveer 30 studenten uit verschillende Nederlandse universiteiten). Bel voor meer informatie met Juleon (overdag 053-4893161, `s avonds 074-2502884).

UniConsult Twente

UniConsult Twente is een ideëel studenten-adviesbureau die het Junior-Entreprise Concept hanteert. Dit concept houdt in dat UCT een non-profit organisatie is welke op projectmatige wijze haar doelstellingen realiseert, en deel uit maakt van een Europees netwerk van soortgelijke studenten-adviesbureaus verbonden aan ongeveer 200 universitei-ten en hogescholen. De doelstellingen zijn: kennistransfer van universiteit naar opdracht-gever en praktijkervaring aanbieden aan studenten in hun studierichting. UCT wordt door de UT ondersteund en is in januari 1995 begonnen met haar activiteiten. De projecten worden uitgevoerd door studenten die studeren aan de UT. Deze student-uitvoerders ontvangen hiervoor een ruime geldelijke vergoeding. Heb je zin om -vaak in multidisciplinaire teams- te werken aan een opdracht in het MKB? Kom langs of pak de telefoon en bel voor een mooie, leerzame, en gezellige ervaring. Ons adres is: UniConsult Twente, CT-3144, postbus 217, 7500 AE Enschede, telefoon: 053-4312975

Audentis

Op de receptie van vorige week vrijdag, is de naam voor de gefuseerde vereniging onthuld: DSCC/DJCR Audentis et Virtutis. Deze receptie is gehouden ter gelegenheid van de dies natalis en natuurlijk de fusie tussen Cheiron en Rossinant. De dag erna was eenieder in de gelegenheid het geboorte/huwlijksfeest mee te maken. Deze week terug naar de orde van de societeitsdag. Op dinsdag zullen de laatste jaargroeperingspresentaties plaatsvinden. Ruim honderd eerstejaars hebben zich na dinsdag gepresenteerd, twaalf jaargroeperingen zullen in de week erna nog kunnen onderscheiden middels de Eloquentia (dinsdag 9 april), de Bokaal- en Tribunalavond. Nog steeds kunt u op donderdag wat vroeger naar uw schuilplaats, de societeit is los om 19.00 uur, eten komt om half acht (opgeven bij dhr. van Hunen,4332055). Societeit TRAM walstraat 45 tot en met 49, tel. 4324357, Senaat 4328384.

IAPC

De stichting IAPC is er voor studenten en medewerkers en geeft informatie en advies over computers en componenten. Tevens verkopen we (op non-profit basis) bijna alles dat met computers te maken heeft. Openingstijden: 12.30-15.00 uur. Heb je vragen, kom dan eens langs op de IAPC-kamer: INF L288 of bel even: 053-4893927 (faxen kan ook: 053-4894260). E-mail: [email protected] Kijk ook eens op onze web-pagina: http://www.cs.utwente.nl/iapc.

RSK

Donderdag 18 april heeft de RSK een spreker te gast. Dit is Ds. Laseur die een lezing houdt over 'Normen en waarden in een tijd van ontkerkeling en ontzuiling'. Deze lezing begint om 20.00 uur in de Opstandingskerk, hoek Zon- en Maanstraat, Enschede. Om 19.30 uur staat hier de koffie klaar. Voorafgaande aan deze lezing is er een openmaaltijd. Deze maaltijd begint om 18.00 uur in het YMCA-gebouw, Blijdensteinlaan 55, Enschede. Iedereen is van harte uitgenodigd voor de maaltijd en de lezing. Voor opgave en informatie, bel Natasja (053-4333294).

AEGEE

Zoals jullie allemaal zullen weten, is het nieuwe Summer University boekje binnen. Als je deze zomer aan een van de vele courses in het buitenland wilt deelnemen, schrijf je dan in voor 15 april.

Van 5 t/m 8 mei vindt in Cluj-Napoca, Romenië, de conference "European integration and cultural diversity" plaats. Er zal worden gediscussieerd over de problemen van Europese culturen en een mogelijke Europese Cultuur.

Vervolgens zal AEGEE-Maastricht van 9 t/m 11 mei The Final Conference organiseren met als thema 'A step towards Europe's future'. Dit zal een belangrijke bijeenkomst worden omdat de resultaten van de conference gepresenteerd zullen worden aan het EP als de AEGEE's visie over de toekomst van Europa. Wat dichter bij huis; In Groningen heeft AEGEE op 24 april een 'Bad Taste Party' op het programma staan.

Als je je voor een of meerdere van deze activiteiten wilt inschrijven, kom dan naar de AEGEE-kamer; Vrijhof 232 (053-4892207) of op woensdagen naar de sociëteit: Brinkstraat 81. We zijn ook bereikbaar via e-mail: [email protected]

ESTIEM Enschede

De Winnaars van de Westerse Final van TIMES 1996 zijn: eerste plaats:Cambridge II - In it to win it; tweede plaats: Karlsruhe II - Climbing mountains. Zij zullen doorgaan naar de Finale in Helsinki, welke plaatsvindt op 19 t/m 21 april # ESTIEM Enschede dankt alle host en activisten voor hun geweldige inzet en de faculteit TBK voor de medewerking aan het TIMES tournament 1996. Wil je informatie over ESTIEM Enschede bel dan Ruben. Tel: 053-4895113.

Training Effectief presenteren en spreken in het openbaar

Deze training is voor personen die in hun werk/studie voor een groep moeten spreken, een presentatie moeten houden, [email protected]@n moeten verkopen, of voor de tv)camera komen te staan. De kosten voor deze twee trainingsdagen op 17 en 24 april bedra-gen FL 60,). Je kunt je inschrijven op inschrijflijsten bij het BB)gebouw of de JMC)kamer.

Ook binnenkort de lezingencyclus 'Sport en Management' met als sprekers Peter Murphy, Henk Gemser, Arnold Vanderleijden, Willy van der Kerkhof, Carina Benninga, Tom van het Hek, Jeroen Bijl en Ronald Florijn.

Meer informatie over trainingen en activiteiten van de Manage-ment Club bel Sascha Honing (053)4331665) of Marco Koorn (053*4327950). Of kom langs. NIVE)JMC Twente, kamer 204 in De Vrijhof. Tel:053)4894020. Fax: 053)4894880.

De Alliantie

De Alliantie is op zoek naar actieve studenten die het interessant vinden om de campus te besturen en mee te praten over de toekomst van de campus in de Raad voor de Campusvoorzieningen.

De Raad voor de Campusvoorzieningen vormt samen met het Campuscollege het bestuur over de studentenvoorzieningen van de Universiteit Twente. Dit zijn dus niet alleen de campusfaciliteiten, maar ook faciliteiten in de stad zoals het Polaroidpand. De RCV houdt zich voornamelijk bezig met beleid op hoofdlijnen en je kunt daarbij denken aan zaken als de toekomst van de campus, de begroting, de campuskaartsystematiek en het renovatiebeleid.

In de Raad zijn 2 partijen vertegenwoordigd. De Alliantie is een van die partijen. Het sterke van de Alliantie is dat zij niet uitgaat van een eenzijdige ideologie, maar door samen na te denken en te luisteren naar elkaars invalshoeken, te komen tot een gezamenlijke mening. Natuurlijk zijn er wel een aantal zaken waarvoor wij ons sterk maken, zoals: verlagen van de toegangsdrempel tot de bestaande voorzieningen, onder andere door een goedkopere campuskaart; niet alleen de campus, maar ook de stad betrekken bij de studentenvoorzieningen; er voor zorgen dat de campus weer iets unieks toevoegt aan de Universiteit Twente.

Spreken deze ideeën jou wel aan en zou je graag samen met de Alliantie de campus willen besturen, neem dan even contact op met Alice tel. 053-4895118.

ASV Taste

Na de erkenning van het nieuwe damesdispuut 'Mnemosyne' op donderdag en de SB-wissel van afgelopen dinsdag is het trimester vol aan de gang. Op de vrijdag in de paasvakantie, 12 april, gaan we zeilen in Kampen met een mogelijkheid tot overnachting op een van de schepen, om zo de dag erna de complete Kampense Bruine vloot te kunnen aanschouwen. Er zijn voor dit geweldige feest misschien nog enkele plaatsen vrij, dus kijk of je nog mee kan. De zondag hierna, 14 april, is de Varsity, hier kun je je ook nog voor inschrijven. Er is genoeg te doen dus ! De openingstijden van sociëteit Antigoon, Oude Markt 18, zijn zondag van 21.00 tot 1.00 uur, dinsdag van 21.00 tot 2.00 uur en donderdag van 21.00 tot 4.00 uur. tel.: 4326238.

Ben jij de ideale doegroepleider?

De ideale doegroepleider bestaat natuurlijk niet, al is een gemotiveerdedoegroepleider in ieder geval al een goede doegroepleider. Als jij mee wilt helpen de nieuwe eerstejaars een toffe introduktie te bezorgen (net als wij) en zelf natuurlijk ook (weer?) een hoop lol wilt beleven, dan bieden wij jou een leuke en leerzame cursus. Onder deskundige leiding word je geconfronteerd met zaken als besluitvorming en leidinggeven. Je gaat een dagje met nog enkele andere doepgroepleiders in een ontspannen sfeer over dit soort dingen praten. Voor koffie en lunch wordt gezorgd. Ook kun je alvast aandacht besteden aan de manier waarop je je toekomstige doegroep gaat werven. Lijkt het je allemaal wat, schrijf je dan in als doegroepleider op de lijst die in je faculteit hangt en je hoort meer van ons. de IK'96.

LSD Phaedrus

Woensdag 24 april om 20.00 uur is er een thema-avond over 'The lord of the flies' van Gouding waarbij onder andere de verschillen tussen het boek en de film (aanwezig) naar voren zullen komen. Het Literair Café wordt op zaterdag 11 mei gehouden. Info, bel Rogier (4895034).

FSST Tsjerk Hiddes

Op 12 april hâlde Peter en Siebren harren jierdeifeest. It wurd hâlden jûns op Calslaan 6. Eltsenien is útnoege om del te kommen foar in pilske of twa en apenútsaus.

Op 17 april moast der mar wer in sûpke hâlden wurden yn de VestingBar. Under it genot fan in pilske en in broadsje hamburger kinne wy it dan hawwe oer de diepere saken fan it libben ,sa as froulju en auto's.

Fierders is der noch de Grolsch-ekskursje (2 maaie), it lustrum fan Aldgillis yn Starum (17-18 maaie) en it Federaasje sylwykein (14-16 juny).

Fierdere informaasje, tillefoan 053-4895025 (Siebren Mellema) of 053-4895007 (Michiel Tamminga).

Studieverenigingen

Paradoks

Op 10 en 17 april kunnen er 6 mensen (2 keer 3) aanwezig zijn bij open hartoperaties op kalveren in Groningen. Schrijf je snel in!# Je kunt je ook nog inschrijven voor de excursie naar Infotronic in Hengelo, die eind april plaatsvindt # Lijkt het je wat om vanaf 1 september in het bestuur plaats te nemen, kom dan eens langs de Paradoks-kamer (Z 101), in het WB-gebouw naast de Newton kamer of post elektronisch: [email protected]

ConcepT

De D2-uitreikstukken (3sp) van het vak materiaalkunde (226070) en het boek voor Algemene Economie zijn op de ConcepT-kamer te verkrijgen * Vandaag (donderdag 4 april) zal niemand van het bestuur op de ConcepT-kamer aanwezig zijn, behalve in de pauze * IACES organiseert van 25 - 30 april de MidTerm Meeting, de halfjaarlijkse ALV van IACES. Er zullen in deze week een aantal workshops worden gehouden. Meer informatie in de ConcepT-kamer. Verder zoekt IACES nog naar een aantal slaapplaatsen (25-30 april, zowel op de campus als in de stad) voor de deelnemers van de MidTerm Meeting. Schrijf je in op het ConcepT-bord of neem contact op met de ConcepT-kamer * Vrijdag 10 mei is de studenstaaldag. Meer informatie is op de ConcepT-kamer te verkrijgen. * Er worden nog mensen gezocht voor de Buitenlandexcursiecommissie en de Studiereiscommissie. Inschrijven kan op het ConcepT-bord. *Donderdag 18 april organiseert Monsoon met medewerking van o.a. ConcepT een symposium over 'nieuwe ontwikkelingsrelaties tussen noord en zuid'. Folders in het rekje voor de ConcepT-kamer * Rijkswaterstaat en o.a. ConcepT willen samen een dag organiseren in het kader van de stormvloedkering in de nieuwe Waterweg. Heb je interesse schrijf je dan in op het ConcepT-bord * De Actieve Leden Bijeenkomst is dinsdag 16 april om 15.45 uur in hal IV. Aansluitend borrel * Veel ouders hebben zich al voor de ouderdag (19 april) aangemeld * De deadline voor de volgende ConcepTueel is maandag 15 april * 24 april sportdag Stress, Sirius en ConcepT. Nadere informatie volgt nog. * Voor vragen en/of suggesties: kom naar de ConcepT-kamer of bel 053-4893884.

Isaac Newton

Woensdag 24 april houdt Isaac Newton haar symposium, dit jaar getiteld 'Vezelversterkte Kunststoffen... een sterk staaltje'. Aanmelden kan via het inschrijfformulier, bijgevoegd bij de uitnodiging (deze zijn ook verkrijgbaar bij de Newton-kamer). Kosten voor leden resp. f25 (met lunch) en f15 (zonder lunch) # Op 16 april organiseert de activiteitencommissie een middagje karten in Oldenzaal, kosten f10 per persoon. Je kunt je hiervoor opgeven op het Newton-bord # Op dinsdag 23 april excursie met rondleiding en case bij DAF Trucks in Eindhoven. Opgave via het Newton-bord # Op 2 mei is er een ALV met de bestuurswissel en aansluitend de wisselstunt en -borrel. Alle leden krijgen hierover nog nader bericht. # Op 3 mei wordt er een case georganiseerd bij Iglo-Ola in Hellendoorn. Inschrijving voor deze case is mogelijk via het Newton-bord. De bestelde gala-foto's kunnen worden opgehaald bij Newton.

TObias

Voor degenen die hun boek nog niet hebben opgehaald: doe dat wel even, aub! # TObias zoekt iemand die de eigen homepage wekelijks up to date wil houden # SOTO zoekt nog iemand die Jaap Kleinhesselink wil opvolgen als voorzitter. # In 'de gang' hangen foto's van de culturele avond.

Inter-Actief

Voor de Introductiecommissie (IKI) worden nog enkele leden gezocht. Bij voorkeur informatica-studenten, want er zijn al enkele BIT-studenten. Kom eens naar de IA-kamer en verzorg voor die jonge studentjes een dijk van een week! # Ook de Commissie voor Lezingen en Excursies zoekt leden. Kom langs of stuur een mailtje naar [email protected] # Op 9 april kun je naar de Rotterdamse IT Bedrijvendagen. Meer info op de posters en op http://www.eur.nl/few/inf/vrisbi/ritdag/. # Voor meer informatie over het derde lustrum van Inter-Actief en de faculteit kun je de WWW pagina's bekijken. Ook kun je je inschrijven als je wilt meehelpen bij de diverse lustrumdagen! Het lustrum wordt afgesloten met een slotfeest! # Op donderdag 9 mei het symposium INFuture, Informatica in de toekomst plaats (WWW-adres: http://wwwbeno.cs.utwente.nl/InterActief/commissies/symp/ ). # Tenslotte wensen we iedereen prettige paasdagen en een goede vakantie! # Voor vragen en/of opmerking kun je iedere werkdag 's middags terecht in de Inter-Actief kamer in Hal-B kamer L224. # E-mail: '[email protected]' # WWW: http://wwwbeno.cs.utwente.nl/InterActief/'.

Alembic

De prijslijsten voor de computerverkoop zijn af te halen op de Alembic-kamer # De komende weken is er in verschillende middagpauzes vakgroepvoorlichting. Er zullen lezingen zijn, maar ook vinden er aansluitend bezoeken plaats aan een laboratorium etc. # Schrijf je nu in voor de reanimatiecursus (drie lessen van anderhalf uur voor f17,50). Er kunnen 20 mensen aandeelnemen. De data staan op de poster op het Alembic-bord. De vierde les is gratis en speciaal voor herhalers. Neem daarvoor wel je diploma mee en schrijf je ook in # Op 17 en 18 april het OSTS-symposium over 'Wat er stroomt in de technologie, de chemisch technoloog als waterbeheerder'. Zie vorige krant # Er zijn nog steeds activisten voor de ouderdag op 26 april nodig. Schrijf je in op het Alembic-bord!

Arago

Het nieuwe bestuur is als volgt samengesteld: Bas Middelbos - voorzitter; Jeroen Weenink - vice-voorzitter; Arnout Smit - secretaris; Antoinette ten Have - penningmeester; excursiecommissaris - Ramon Veenstra; Jimmy Bakker - onderwijscommissaris en Marieke Slootman - activiteitencommissaris # In de paasperiode worden er in de Aragokamer geen computerdiensten gedraaid # Dinsdag 16 april excursie naar het FOM, speciaal bedoeld voor eerstejaars # Op 17 april lezingenmiddag met ditmaal een klinisch fysicus en een jonge ondernemer # Op dezelfde dag is er ook een Grolsch excursie # 18 april kopijsluiting van de Arago Focus, plus borrel met nog een onbekend thema # Zaterdag 20 april de ouderdag, woensdag 24 april symposium 'De Digitale Toekomst', zaterdag 27 april Batavierenrace met twee Aragoteams.

Scintilla

Van 13 tot 21 augustus vindt er weer een introductie plaats. (voor de rol van Scintilla, zie vorige krant). Wil je deelnemen aan de activiteiten van Scintilla, dan kan je je nu ook virtueel inschrijven via Internet. Nu ook met inschrijflijsten. Bekijk daarvoor de SCALA en de Binex pagina's van Scintilla: http://www.scintilla.utwente.nl/Committees/SCALA/ cq /BINEX/ * Binex organiseert de volgende excursies: Holec Excursie op 23 april, Automatic Holland op 9 mei, Océ op 28 mei, KPN-research op 14 juni. Schrijf je snel in, het aantal plaatsen is beperkt * De SCALA organiseert in september het skûtsjesilen (oftewel: schuitjezeilen !!!) Schrijf je snel in. SCALA houdt woensdagavond 24 april een filmmarathon met popcorn * Prijslijst computermarkt: http://www.scintilla.utwente.nl/Committees/STORES/ lijsten/prijslst.html. Of je kijkt op de achterkant van de SUN * Prettig Paasfeest

Stress

De TBKI-commissie organiseert op 24 april een workshop bij de ABN-Amro over 'Banken en Telecommunicatie'. Inschrijfformulieren in de Stress-kamer. Voor meer informatie: Roald Minneboo of Niels Orij (tel. 4328704) # Op 18 april organiseert de TBKW-commissie een casestudy bij EMI. Inschrijven kan op het Stressbord # Het Stress-congres, dat als thema 'Vermogen tot Vernieuwen' draagt, zal plaatsvinden op 8 mei aanstaande. Binnenkort zullen alle Stressleden verdere informatie krijgen over dit congres via de Congresspecial van BK-trends # Voor vragen, opmerkingen, koffie en vooral gezelligheid: kom naar de Stress-kamer. Voor verdere informatie over Stress, bel (489)3527.

MONSOON

Donderdagavond 4 april om 20.30 uur in de VOK-vleugel van het CT-gebouw de humoristische film: 'The gods must be crazy.' Donderdag 18 april symposium: 'Op gelijke voet? nieuwe ontwikkelingsrelaties tussen noord en zuid', met diverse interessante sprekers, 13.15 uur zaal CC3 van het collegezalencomplex. Na afloop borrel in de kantine. Kosten: %7,50. Vragen? Iedere dag van de week tussen 12.30 en 13.45 in de MONSOON-kamer (CT-1796). Telefoon: 053-4893543.

Sirius

#Vanmiddag (4 april) houdt de borrelcie de Paasborrel, vanaf 16.30 uur in de TW-kantine. Haas-je naar de paascocktail, de gratis advocaat en paaseitjes en het lente-gele vocht! Voor studenten en medewerkers. #Vanaf het derde trimester is de boekenverkoop op dinsdag en donderdag tussen 12.30 en 13.30 uur in de Siriuskamer. #Versterking gevraagd: voor de buitenlandreiscommissie zijn leden gewenst, en; de almanakcommissie kan geletterden en ongeletterden gebruiken (voor meer info kom eens langs in de pauze). Verder zijn er nog enkele leden nodig voor de volgende commissies: de computercommissie vraagt geen nerds, maar enthousiastelingen; de materiaalcommissie zoekt 'aantrekkelijke' verkopers/medewerkers; de Infobul zoekt 'het schaap met de vijf poten' en; de Sponsorcommissie zoekt commercieel denkenden. #Geef jouw flitsende team op voor de Sirius/Stress/Concept-sportdag op woensdag 24 april. #Doegroepleiders gezocht: zin om de intro nog een dunnetjes over te doen, schrijf je dan in als pap en/of mam-groep op de lijst (mededelingenbord Sirius) en adopteer een doegroep. #Ouderejaars! Tot 1 juli kan er een bestuurskunde-essay ingeleverd worden. Kom de folder halen in de Siriuskamer.

Abacus

Abacus is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Zij die belangstelling hebben voor het vervullen van een functie kunnen zich inschrijven voor een gesprek nabij de Abacuskamer. De sluiting voor deze inschrijving zal zijn op 22 april om 17:00 uur. Voor meer informatie lees de Ideaal!. De gesprekken zullen plaatsvinden op 23 april. # Van 14 tot 21 april vindt de uitwisseling met Praag plaats. Op zondag 14 april om 7:30 uur kunnen mensen uitgezwaaid worden bij het TW-gebouw. # 'Wat deed koning Zog I van Albanie gemiddeld 240 keer per dag?' Deze, en andere vragen op 23 april tijdens het Trivianttoernooi. Inschrijflijsten nabij de Abacuskamer.# Op 25 april is er een lezing met als globale inhoud een economisch model waarin milieu beleidsaspecten zijn geintegreerd/doorgerekend. Aansluitend een borrel. # Op 27 april de Bata444race. Er wordt nog steeds gezocht naar deelnemers, en met name deelneemsters. Meld je aan bij de Abacuskamer. # Maandagavond 29 april is er een excursie naar Cap Volmac te Utrecht. # Op 2 mei zal er een lezing gegeven worden door iemand van de ontwerpersopleiding 'Wiskunde voor de Industrie' uit Eindhoven. # Actviteitencommissaris Ivo is op zoek naar eerstejaars die een spelletjesavond op 7 mei willen organiseren tijdens het bezoek van de studenten uit Praag. Vraag vrijblijvend informatie. # Tevens is Ivo op zoek naar mensen die het traditionele jaarlijkse volleybal toernooi zouden willen organiseren. # Op 9 mei gaat Abacus naar Grolsch gevolgd op 15 mei door een bezoek in Noord-Oostpolder aan NLR. # Abacus wenst je Prettige Paasdagen!

Sport

Honk-en softbalvereniging High Tech Hitters

Deze vermelding is een beetje laat, maar zeker de moeite waard; vanavond 4 april is de introductie-training van onze vereniging. Deze training vindt plaats om 18.00 uur op het honkbalveld op de Campus. Normaal vindt op dit tijdstip de gemengde training plaats, dus er zijn dames-en herensoftballers en honkballers aanwezig. Sla je slag vanavond en kom eens aan de gezelligheid van onze club proeven! Voor info, bel ('s avonds); Heidi, 053-4895087 of Maarten, 053-4303921.

DSTV Aloha

Geef je op voor de UT-Triathlon op 5 mei! De wedstrijd gaat over 1 km zwemmen, 40 km fietsen en 10 km lopen. Je kunt je opgeven voor de totale afstand, maar deelname als team is ook mogelijk (2 of 3 personen). Kun je niet deelnemen maar wil je er wel bij zijn, meld je dan aan als activist!

Meer info: 053-4309099 (Martijn) of 053-4309408 (Sebastiaan).

Fietsen bij Klein Verzet

Vanwege de zomertijd zijn een aantal trainingen weer begonnen of verschoven. De traingingstijden zijn nu als volgt: maandag: toertraining 18.30; dinsdag wedstrijdtraining 18.00; woensdag ATB training 18.30. Alle trainingen vertrekken bij het sportcentrum. Ben je nog geen lid, dat is geen probleem, kom vrijblijvend een keertje meefietsen en als het bevalt wordt je: Klein Verzet Lente Lid voor maar F15,- !!

Verdere inlichtingen zijn te verkrijgen bij Maarten (3890 of 4354433) of Jarijn (4339498).

TC Ludica

Vanaf heden is het tennispaviljoen weer elke avond geopend en worden er bardiensten gedraaid. Dus kom na het tennissen eens gezellig een biertje (of iets anders) drinken. Natuurlijk kun je ook gewoon eens langskomen. Gezelligheid verzekerd! Zaterdag 13 april begint de competitie weer! Kom langs om onze competitiespelers aan te moedigen of om gewoon lekker een biertje te drinken. Tot ziens op het paviljoen.

NSK zaalvoetbal

Op donderdag 25 en vrijdag 26 april vindt op de UT het NSK zaalvoetbal plaats. Denk je dat je het eerste zaalteam van VVDrienerlo kunt versterken, meld je dan aan voor de oefentraining op maandag 15 april 20.00 uur in UT2. Bel Ilja: 053-4300505.

Menu

Week 15

ZATERDAG 6 APRIL

Franse uiensoep

***

Hongaarse goulash

Rijst-Doperwten en Wortelen

Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

ZONDAG 7 APRIL 1e PAASDAG

Floridagroentesoep

***

Kotelet-Vleessaus

Snijbonen-Rauwkostsalade buffet

Frites of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

MAANDAG 8 APRIL 2e PAASDAG

Champignonsoep

***

Fricandeau-Stroganoffsaus

Bloemkool-Rauwkostsalade buffet

Gebakken of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

DINSDAG 9 APRIL

Heldere ossestaartsoep

***

Stamppot Andijvie-Verse worst

Vleessaus of Lasagne

Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

WOENSDAG 10 APRIL

Chinese groentesoep

***

Nasi Goreng met Loempia-Satésaus

Kroepoek-Atjar Tjampoer

Rauwkostsalade buffet

***

Keuze nagerecht

DONDERDAG 11 APRIL

Tomatensoep

***

Roomschnitzel Haway-Kerriesaus

Pikante wittw Kool-Rauwkostsalade

buffet-Gebakken of gekookte

aardappelen

***

Keuze nagerecht

VRIJDAG 12 APRIL

Groente vermicellisoep

***

Gebakken Visfilet of Visgratin of

Vleesgerecht-Sauce Tartare

Bietjes-Rauwkostsalade buffet

Frites of Gekookte aardappelen

***

Keuze nagerecht

_________________________________

BUFFET 2 GESLOTEN

I.V.M. PAASVAKANTIE

C A F E

h a p a a n d e t a p

Dinsdag 9 t/m Donderdag 11 april

Lasagne Toscana

Rauwkostsalade

Stokbrood

B R A S S E R I E

D e S o c i ë t e i t

Dinsdag 9 t/m Donderdag 11 april

Varkenssteaks van de Grill met

kruidenboter, verse groente,

rauwkostsalade buffet, frites

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.