Info

| Redactie

Algemeen Besluiten van het College van Bestuur d.d. 4 november 1999 -Het CvB heeft het kader voor de honorering van de directeuren bedrijfsvoering vastgesteld. -Het CvB heeft ingestemd met polsing van de door de faculteit TO beoogde kandidaat voor de vacature op de leerstoel Human Resources Development. -Het CvB heeft ingestemd met polsing van de door de faculteit INF beoogde kandidaat voor de vac

Algemeen

Besluiten van het College van Bestuur

d.d. 4 november 1999

-Het CvB heeft het kader voor de honorering van de directeuren bedrijfsvoering vastgesteld.

-Het CvB heeft ingestemd met polsing van de door de faculteit TO beoogde kandidaat voor de vacature op de leerstoel Human Resources Development.

-Het CvB heeft ingestemd met polsing van de door de faculteit INF beoogde kandidaat voor de vacature op de leerstoel Industriële Toepassingen van Formele Methoden.

-Het CvB heeft goedkeuring gehecht aan het voornemen van decaan TN de heer dr.ir. J.W.J. Verschuur te benoemen tot UHD in de functie van ICT-docent per 1 januari 2000.

d.d. 11 november 1999

-Het CvB heeft de heer dr. J. Molenaar benoemd tot hoogleraar Mathematische Modellering van Kunststoffen in de faculteit Toegepaste Wiskunde voor 0,2 fte ingaande 1 oktober 1999 voor een periode van drie jaar.

-Het CvB heeft de onderwerpen vastgesteld die het naar verwachting kan aanbieden voor de overlegvergaderingen met de COR, CSRen CGV van 14 december 1999 en 1 februari 2000 en heeft het Dagelijks Bestuur van COR, CSR, CGV hierover geïnformeerd.

-Het CvB heeft besloten het reorganisatieplan en het personeelsplan tot clustering van de diensten VEB en LG, voor zover het de aspecten van de reorganisatie betreft, voor de dienst Communicatie goed te keuren en voor advies voor te leggen aan de ORD.

-Het CvB heeft in het kader van de reorganisatie van de dienstverlening de profielschets directeur Cluster Communicatie goedgekeurd en ingestemd met de werving van een directeur Communicatie.

-Het CvB heeft de benoeming van mevrouw dr. J.M. Voogt tot UHD op het vakgebied van Technologie in Onderwijs en Onderzoek in de faculteit Toegepaste Onderwijskunde goedgekeurd.

-Het CvB heeft de benoeming van de heer dr. W.A.J.M. Kuiper tot UHD op het vakgebied Onderwijskundig Ontwerpen in de faculteit Toegepaste Onderwijskunde goedgekeurd.

d.d. 18 november 1999

-Het CvB heeft aan de faculteit Informatica toestemming gegeven om de werving voor een hoogleraar Internet Toepassingen te starten en heeft daarbij de gevraagde ontheffing van de advertentieplicht verleend.

-Het CvB heeft besloten de jaarplannen met de daaronder liggende deelbegrotingen 2000 van de faculteiten, speerpuntinstituten en diensten in principe goed te keuren; met dien verstande dat deze gelezen dienen te worden in de context van de verslagen van de najaarsoverlegronde 1999 waarbij voor een enkele eenheid nog vervolgoverleg noodzakelijk is en heeft tevens de daaruit voortvloeiende nota Financiële uitkomsten najaarsoverlegronde 1999 vastgesteld. Voornoemde nota zal ter informatie worden toegezonden aan de CGV, het Management Team en de CoBe-leden.

-Het CvB heeft in principe tot de oprichting van het instituut lerarenopleiding besloten zoals gevat in de notitie 'Instituut lerarenopleiding' en tot raadpleging van het Management Team hierover.

Openingstijden Bastille UT-Catering in de Kerstvakantie

De openingstijden zijn in de Kerstvakantie enigszins aangepast. Restaurant: van vrijdag 24 december, 14.00 uur, t/m vrijdag 31 december gesloten.

Mensa: van maandag 27 december t/m vrijdag 31 december uitsluitend warme maaltijd met vegetarisch alternatief 's avonds van 17.15 tot 18.45 uur. In het weekend en op feestdagen is de Mensa geopend van 17.30 tot 18.30 uur.

Sociëteit: van vrijdag 24 december t/m zondag 2 januari gesloten.

Café: van zondag 26 december t/m zondag 2 januari geopend van 16.30 tot 19.30 uur (er is geen Hap a/d Tap).

Kantines: maandag 27 december t/m vrijdag 31 december gesloten.

1e Kerstdag is de Bastille gesloten.

Wetenschapswinkel

Wij zoeken studenten die onderzoek willen doen naar de effecten van de door de Gemeente Groenlo ingestelde verruimde sluitingstijd voor horecazaken. In Groenlo zijn veel horecazaken, waaronder een drietal discotheken. Er komen circa 3000 tot 40000 bezoekers in de weekenden naar Groenlo. Na het sluiten van de horecazaken levert het vertrek van de bezoekers veel overlast op. Gebleken is dat met name het taxivervoer bij de oorspronkelijke sluitingstijd het aanbod niet aankan. Voor een betere afvloeiing van de bezoekers is door de Gemeenteraad de Algemene Plaatselijke Verordening gewijzigd. Er is een nieuwe sluitingstijd vastgesteld voor een proefperiode van 31 juli 99 t/m 31 januari 2000. De gemeente wil weten welke effecten deze verruiming op het terugdringen van de overlast heeft. Voor meer informatie: J.A.P.Smit, Vrijhof 208, tel. 053-4893942, [email protected]

Alle faculteiten

Integrand Twente

Maak méér van je studietijd en kom voor een jaar bestuur bij Integrand! Laat nu de kans niet lopen om in een professionele organisatie de ervaring op te doen die in je studie ontbreekt. Contact met de grote Nederlandse bedrijven én de overheid, gratis workshops bij multinationals, stagebemiddeling voor studenten en 3 maanden afstudeersteun op de koop toe om de gemiste studietijd te compenseren! Lijkt het je wat, zo'n bestuursjaar, kom dan voor meer info langs bij Integrand Twente, De Vrijhof, kamer 120, tel. 053-4893909. Of e-mail: [email protected]

UniPartners

UniPartners is momenteel op zoek naar bestuursleden. Bestuursleden zijn onder andere projectmanagers. Projectmanagers begeleiden de projecten die UniPartners voor bedrijven uitvoert. De projectmanager houdt zich zo bezig met het opstellen van offertes, contacten leggen en onderhouden met bedrijven, selecteren van studenten die een project uit willen voeren, enz. Ben jij minimaal tweedejaars student en heb je het komende jaar zin om naast je studie ervaring op te doen, kom dan eens informeren naar je mogelijkheden: WB hal V, kamer 127C, tel. 4893811/4312975, [email protected]

Ondernemer worden (181011)

Voor alle faculteiten D3. Zie mededeling TBK/CT&M.

BSK

Bestuur en organisatie (171170)

Voor P studenten BSK. In dit vak werken de docenten van devakken uit blok 3 en 4 (Bos, v.d. Burg, Groenendijk, Schobben) samen. Centraal staat daarbij het waterschap Regge en Dinkel. Ten eerste zal tijdens de colleges in blok 3 en 4 door de betrokken

docenten waar mogelijk het waterschap worden gebruikt om begrippen uit te leggen en voorbeelden aan te ontlenen. Ten tweede wordt van studenten verwacht dat ze, in groepen, een beleidsadvies t.b.v. de directeur van het waterschap opstellen. Dat advies betreft het centrale thema van blok 3 en 4: markt en overheid, toegespitst op enkele concrete vragen uit de praktijk die door het waterschap Regge en Dinkel zelf zijn aangedragen. Bij de uitvoering van het vak zijn ook medewerkers van het waterschap betrokken. In week 2 (maandag 10/1/2000, 5e en 6e uur, CT-2520) vindt een inhoudelijk introductiecollege plaats, onder andere door de secretaris-directeur van het waterschap Regge en Dinkel. In week 6 (dinsdag 8/2/2000, 3e en 4e uur, eveneens CT-2520) wordt de meer praktische kant van het vak toegelicht. In week 12 (dinsdagmiddag 21/3/2000) vindt een afsluitende bijeenkomst plaats in het Waterschapshuis in Almelo. Voor vervoer wordt gezorgd. Aanwezigheid bij beide colleges en de afsluitende bijeenkomst is verplicht. Het vak wordt aangeboden in TeleTOP, een digitale leeromgeving, waarbij de informatie-uitwisseling over het vak plaatsvindt via Internet. Vanaf week 2 is het vak op deze wijze beschikbaar. Op het college van 8/2/2000 krijgt u nadere uitleg over TeleTOP.

Afstudeercolloquia

Jelmer Kuyvenhoven over 'Sportieve Competitie en Maatschappelijke Solidariteit.' Een onderzoek naar de invloed van Europees mededingingsrecht op de maatschappelijke betekenis van sport en de gevolgen hiervan voor het sportbeleid van de Rijksoverheid, 16 december 99, 16.00 uur, TWRC B-209.

Mariken Stoutmeijer over 'Van confectiepensioen naar maatpakpensioen: Een ontwikkeling zonder kleerscheuren?', 17 december 99, 15.45 uur, TWRC C-238.

Caroline Visser over 'De wisselwerking in samenwerking.' Een onderzoek naar interactieprocessen in de initiatieffase van rijkswegprojecten die middels publiek private samenwerking tot stand gaan komen, 17 december 99, 15.45 uur, TWRC B-209.

Annemiek Hautvast over 'Regional economic integration in West Africa: way out of possibility or a possible way out?', 17 december 99, 16.45 uur, BB-5.

Nicole de Zwart over 'Blijven(d) herzien van de fundamenten van de Unie.' Een onderzoek naar wijziging van de verdragsherzieningsprocedure van de Europese Unie, 17 december 99, 17.15 uur, INF L-204.

Internationaal Rollenspel voor EBSK-studenten D2/3 (1sp

Voor studenten EBSK. Internationaal Rollenspel voor EBSK-studenten D2/3 (1sp): Van 16-22 januari 2000 organiseert het Center forEuropean Studies van de UT samen met de Fakultät für Politikwissenschaften van de Westfälische Wilhelms-Universität en de Duitse Bundeswehr een rollenspel over "Conflictmanagement in a Regionalized World". Programma: 16/1 vertrek; 17/1 inleidende lezingen; 18-20/1 rollenspel, waarbij de wereld in 12 regio's is verdeeld, vertegenwoordigd door vakministers, staatshoofden, belangengroepen en de media; 19/1 slotbeschouwingen. Plaats: Hamburg (onder voorbehoud). Kosten: 80DM (incl. reis- en verblijfkosten in Duitsland; excl. Reiskosten Enschede-Münster). Er is plaats voor maximaal 11 deelnemers. De werktaal is Engels, maar passieve kennis van de Duitse taal is wenselijk. Aanmelding, per email, bij Dr. Jaap H. de Wilde.

Interdisciplinair project Europese Bestuurskunde (178514)

Voor D1 studenten BSK. Europa-Reis Commissie: T.b.v. het D1-vak "Interdisciplinair Project Europese Bestuurskunde" (178514) worden vier EBSK-studenten gezocht voor de organisatie van een vijfdaagse excursie naar Europese instellingen. Kennis van de Franse taal strekt tot aanbeveling. Aanmelding, per email, bij Dr. Jaap H. de Wilde.

Ondernemer worden (181011)

Voor alle faculteiten D3. Zie mededeling TBK/CT&M.

CT

Lineaire structuren (152006)

De hoorcolleges van dit vak van woensdag 3+4 worden verplaatst van TW-A 101 naar BB4 (wk 49-51) resp. CT 2520 (wk 2-7). De hoorcolleges op maandag 3+4 blijven in CT 1812.

Ondernemer worden (181011)

Voor alle faculteiten D3. Zie mededeling TBK/CT&M.

EL

Wijziging rooster Dynamische Systemen (HBO, 124165)

Op het postHBO rooster (1.2) is in week 2 ten onrechte het hoorcollege en werkcollege van Dynamische Systemen gezet. De HBOers lopen nl gelijk op met de VWOers. De toets Dynamische Systemen is op donderdag 10 februari 2000 (in week 6), 8:30-10:15, CC1. Zie ook eerdere mededeling.

Calculus IIa (151004)

De hoorcolleges Calculus IIa voor EL wijzigen van zaal: op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag is het college in CT 1814; op dinsdag in CT 2520.

Doktoraalstudenten (Medische Ethiek, 161625)

Studenten die het vak Medische Ethiek(161625) met goed gevolg afleggen, worden ontheven van de verplichting 2 SP van het Doctoraal in te vullen met het vak Beroepsverantwoordelijkheid van de ingenieur(161606). Dit hangt samen met het feit, dat de gehele inhoud van het vak Beroepsverantwoordelijkheid v.d. ingenieur deel uitmaakt van het vak Medische Ethiek. Met Medische Ethiek in het studieprogramma moeten de 2 SP die Beroepsverantwoordelijkheid van de ingenieur omvat, in de vrije keuzeruimte ingevuld worden met een ander vak. Het D2 programma van de betrokken studenten heeft dan de volgende structuur: Minor: 21 SP. Major: 3 "verplichte keuzevakken"9 SP. Medische Ethiek4 SP. Vrije keuzevakken10 SP. Stage15 SP. D-opdracht25 SP. Totaal84 SP.

D-voordrachten

E. Pasterkamp (Leerstoel: S&S-BME) over 'Modeling the nonlinear dynamic relationship between length, stimulation frequency and force of skeletal muscle', 14 december 99, 15.00 uur, WB gebouw, Hal IV 208.

S.R.J. Galavazi (Leerstoel: TSS) over 'Voorselectie van Single Sign-On en Single Point of Administration applicaties voor een financiële instelling', 15 december 99, 15.00 uur, BB gebouw, zaal BB6.

Lineaire Systemen (123149)

Het hoorcollege Lineaire systemen voor EL-D1 studenten wordt op woensdag 1+2 verplaatst van TW-A 101 naar TW-C 238.

Integrand Twente

Opdracht in de regeltechniek 2 dagen per week in Hengelo? Bel Integrand. Tel: 4893909. Ref.nr.G748.

Ondernemer worden (181011)

Voor alle faculteiten D3. Zie mededeling TBK/CT&M.

INF/BIT

Wiskunde II voor BIT (152007)

De hoorcollleges voor dit vak worden op maandag 5+6 verplaatst van TW-A 101 naar WB-HIV 208 (wk 49-51) resp. WB-HIV 206 (wk 3,4,6-9). De hoorcolleges op vrijdag 5+6 blijven in TW-B 209 (wk 49,51,2,7,9) resp. BB6 (wk 6).

Roosterwijziging Practicum Gegevensbanken BIT (211076)

Voor BIT D1 studenten. Het practicum gegevensbanken voor BIT is verplaatst van de weken 6 t/m 9 naar de weken 51/2/3/4. Het practicum wordt gegeven op vrijdagmorgen uur 1 t/m 4. Groep 1: C5. Groep 2: O9. Groep 3: O10. Door deze roosterwijziging wordtde afstemming tussen het hoorcollege en practicum verbeterd. Ook is hierdoor de afstemming met BISO verbeterd.

Roosterwijziging Productie-automatisering (237300)

Voor BIT D1 studenten. Het gastcollege van 13 december (verroosterd op het 5e en 6e uur) wordt verplaatst naar woensdag 15 december 3e en 4e uur in zaal BB-6. Op 13 december is nu de gehele middag project.

D-voordracht BIT

Peter Lagendijk over 'Naar Beheerste Besluitvorming; Advies over de mogelijkheden voor het ondersteunen van opdrachtaanname', 10 december 99, 14.00 uur, Cursuszaal DINKEL Instituut, Vrijhof.

Verplaatsing zalen in INF-gebouw

In verband met de verbouwing van de Westzaal zullen de werkcolleges van de zalen INF-U2, INF-U3 en INF-U4 vanaf 6 december verplaatst worden naar Hal D (ingang CC-complex). De practicumlessen die gepland zijn in W12, W13 en W14 worden verplaatst naar de huidige U-zalen in het INF gebouw. (W12 wordt INF-U4, W13 wordt INF-U3 en W14 wordt INF-U2).

BIT-stageplaats bij IBM

Bij IBM-Nederland wordt momenteel op grote schaal telewerken ingevoerd. Ter ondersteuning van de communicatie met betrokkenen zoekt IBM op korte termijn een BIT-student voor het opzetten van een Intranet-site en Workroom. Je moet hiervoor met de verschillende betrokken disciplines (ICT, huisvesting, Human Resources, etc.) binnen IBM overleg voeren, de informatie op een heldere manier weten te presenteren en natuurlijk een goed onderhoudbaar product afleveren. Voor aanmelding/vragen kun je contact opnemen met Mw. D. Limburg, e-mail: [email protected] of tel. 3518.

Roosterwijziging Telematicasystemen en -toepassingen (261000)

Voor INF P-studenten die de creatieve bypass Telematica volgen. Het hoorcollege Telematicasystemen en -toepassingen in week 3 op dinsdag 18 januari 2000 het 1e en 2e uur wordt verplaatst naar week 4, dinsdag 25 januari 1e en 2e uur. Er vindt een extra hoorcollege plaats in week 10 op 7 maart 2000 het 1e en 2e uur.

BedrijfsInformatieSysteemOntwikkeling (186357)

Voor BIT, D1. Voor dit vak voor BIT worden in de weken 4, 6, 7 en 9 verplichte practicumsessies gehouden. Deze worden uitgevoerd in groepen van twee personen, naar keuze op de dinsdagmiddag of woensdagmiddag van 13.30-17.30 in de computerruimte in het BB-gebouw. Het vak wordt afgerond door middel van een eindopdracht, uitgevoerd in groepen van 4 personen. Inschrijving voor hetpracticum en de eindopdracht is mogelijk t/m vrijdag 24 december 1999 bij BOZ/TBK.

Integrand Twente

Integrand Twente heeft voor jou niet alleen stages en afstudeeropdrachten, maar ook parttime opdrachten voor een zakcentje op niveau! Kom eens langs in de Vrijhof K120 of kijk eens op internet: WWW.Integrand.nl.

B.O in de meetkunde (152032)

Voor TW en INF/BIT. Zie mededeling TW.

Ondernemer worden (181011)

Voor alle faculteiten D3. Zie mededeling TBK/CT&M.

Voortgezette Grafentheorie (152051)

Voor TW en INF/BIT. Zie mededeling TW.

TBK/CT&M

Project MT en O Interviewtechniek (184169)

Voor TBK-P. Ook het projectwerk MT&O I Interviewtechniek voor groep 3a en 3b, op de vrijdagochtend vervalt in week 51. Hiervoor komt in de plaats: Vrijdagochtend 17 december a.s.: Groep 3a en 3b; 1e en 2e uur in BB6. Groep 3a; 2e, 3e en 4e uur in INF L 212. Groep 3b; 2e, 3e en 4e uur in TO L 105.

Zaalwijziging Ondiep-waterstromingen (221011)

Voor CT&M D2 + D3. Voor een drietal colleges van het vak Ondiep waterstromingen is de zaal gewijzigd, en wel als volgt: Wk 49 woensdag 8-12 5e t/m 8e uur verplaatst naar CT 1407. Wk 49 vrijdag 9-12 5e t/m 8e uur verplaatst naar WB HIV 201. Wk 50 woensdag 15-12 5e t/m 8e uur verplaatst naar WB HIV204. (Deze colleges stonden gepland in de computerzaal.)

Extra college Juridische Aspecten van de Bouw (226130)

Voor CT&M D2, D3 en TBK-D D2. Voor bovenstaand vak

zijn extra colleges ingepland in week 2. Op dinsdag 11-1, 7e + 8e uur in zaal WB HIV 204. Op woensdag 12-1, 5e + 6e uur in zaal WB HIV 204. Op donderdag 13-1, 5e + 6e uur in zaal WB HIV 201.

Wijziging herkansingen Funderingstechniek (226563)

Voor CT&M bouwstroom generatie '96 en eerder. De hertentamens voor het D2-vak Funderingstechniek van het oude curriculum (226563) op maandag 10 januari 2000 en woensdag 23 augustus 2000 komen beide te vervallen. In plaats daarvan wordt op maandagmiddag 31 januari 2000 voor het laatst een schriftelijk tentamenafgenomen. Voor studenten die niet deelnemen aan het tentamen op 31 januari a.s. of daarvoor zakken is het daarna dus niet meer mogelijk om het vak te halen. In plaats daarvan dienen zij het nieuwe vak Funderingstechniek (226142) te volgen, wat onderdeel uitmaakt van het pakket B4 en jaarlijks in blok 3 wordt aangeboden. Men dient zich daarvoor t.z.t. tijdig in te schrijven. De stof van dit nieuwe vak komt slechts ten dele overeen met die van het oude vak.

Colloquia

Donald Nagel over 'De resultaten van het onderzoek naar de mate van projectmatig werken en project-onafhankelijkheid van het ontwerp- en realisatieproces bij vastgoedontwikkeling op knooppunten van openbaar vervoer alsmede de levering van gewenste eindproducten door NS Vastgoed BV', 17 december 99, 10.40 uur, BB 4.

Jeroen Ekkelenkamp over 'Ontwikkeling van een M.I.S. voor verslavingskliniek De Grift', 17 december 99, 13.00 uur, CT 1812.

Paul Barreveld en Gert-Jan Popping over 'Quality improvement of the major aircraft overhaul services at Ameco Beijing', 22 december 99, 13.00 uur, BB 3.

College Stroming (224021) op 16/12/99 vervalt

Voor CT&M D1. Het college voor bovenstaand vak op donderdag 16 december a.s. komt te vervallen.

Verplaatste colleges Communicatiepracticum (168235) week 51

Voor CT&M P. De werkcolleges voor dit vak in week 51 zijn verplaatst naar week 3. groep 1: dinsdag 18-1 het 5e + 6e uur in zaal BB 7. groep 2: dinsdag 18-1 het 5e + 6e uur in zaal WB HIV 208. groep 3: vrijdag 21-1 het 5e + 6e uur in zaal WB HV 108. groep 4: vrijdag 21-1 het 5e + 6e uur in zaal WB HIV 201. (Voor werkcollegegroep 1 en 4 is de zaal ongewijzigd).

Bedrijfsvoering in niet-westerse landen (188007)

Voor TBK D2/3. Bovengenoemd keuze vak bouwt voort op het verplichte vak "Internationaal Management". Ondernemen in niet-westerse landen staat - zonder gedegen voorbereiding - garant voor confrontaties met het onverwachte en in bedrijfskundige zin ongunstige ontwikkelingen. Het doel van het vak is om inzicht te verkrijgen in de specifieke problematiek bij de produktie- en organisatieprocessen in niet-westerse landen, waardoor een betere bedrijfsvoering kan worden bereikt. In vier niet-verplichte college's lichten de docenten de literatuur toe en daarbij is ook ruime aandacht voor hun eigen ervaringen in niet-westerse landen. In het tweede trimester worden voor dit vak colleges gegeven op 12 en 19 januari en op 9 en 16 februari, het derde en vierde uur in BB4. Het tentamen is 17 maart en wordt gegeven in combinatie met het tentamen van hetvak Internationaal Management. Naast het doorlopen van het vak "Bedrijfsvoering in niet-westerse landen" middels colleges en een tentamen kan het vak tevens worden afgerond met zelfstudie-opdrachten. Deze opdrachten zijn af te halen bij het secretariaat van de VOK, CT 1809. Heb je nog vragen over de opzet van het vak neem dan contact op met Mark Wullink, CT1805, tel. 4893534, [email protected]

Internationaal Management (188048)

Voor TBK D2. Voor het verplichte D2/3-vak Internationaal Management (188048) worden in het tweede trimester drie niet-verplichte colleges gegeven. Het vak kan namelijk op twee manieren worden afgerond: colleges met een tentamen of doormiddel van zelfstudie-opdrachten. Het eerste college vindt plaats op 8 december het derde en vierde uur in BB7 en gaat over het volgende: -definiëring en conceptualisering van internationaal management; -internationale handel, ontwikkeling en investering; -economische theorieën over internationale handel, ontwikkeling en investeringen. De andere twee college's zijn op 15 en 22 december op dezelfde tijd en plaats. Het tentamen is 17 maart 2000. Heb je nog vragen over de opzet van het vak neem dan contact op met Mark Wullink, CT1805, tel. 4893534, [email protected]

HRM Masterclass

Voor TBK D2, D3. De vakgroep HRM is op zoek naar enthousiaste studenten die gedurende het tweede en derde trimester met dr. M.J. van Riemsdijk en dr. J. de Leede mee willen werken aan het FlexProject: een wetenschappelijk onderzoek naar de flexibilisering van de arbeid. Interessant voor studenten die willen leren wat het is om wetenschappelijk onderzoek te doen en het leuk vinden om in een team van studenten en docenten een bijdrage te leveren aan dit actuele vraagstuk. Aanmelding (voor 24 december) en informatie: Jasper van der Kolk ([email protected]).

Students in ConcERT

Voor TBK. Op 13 december is de volgende Students in ConcERT in CT-1812 van 10.40-12.30 uur. Er zullen twee presentaties worden gehouden. De vorige bijeenkomst was 15 november 1999. We gaan er vanuit dat jullie ook deze keer in grote getale op komen dagen. Een van de presentaties zal gaan over de gevolgen van veranderingen in de klant-leverancierrelaties voor het management van productontwikkeling, door Nel Wognum. Harry Vos zal een presentatie houden van zijn afstudeerwerk over 'Technologie Transfer tussen kennis instituut en MKB bij product -en procesontwikkeling' bij EcoCeramics. Natuurlijk zullen ook deze keer weer afstudeerdocenten aanwezig zijn waar je met vragen terecht kan. Overigens wordt via een berichtje in het UT nieuws deze bijeenkomst opengesteld voor studenten die nog niet bezig zijn met afstuderen,maar wel denken dit binnenkort op een aan ConcERT gerelateerd onderwerp te gaan doen. Ken je nog geïnteresseerde studenten neem ze dan mee! Ik hoop jullie weer allemaal te mogen begroeten op 13 december. Laat in ieder geval even aan Jeanine de Vries ([email protected], 053-4893480) weten of je er al dan niet bij bent, dit in verband met het bestellen van koffie/thee etc.

Zaalwijziging Kennismanagement (186395)

Voor TBK D2. Het hoorcollege van dit vak wordt gehouden in CT 1812 i.p.v. BB7 op de woensdagochtend 1e en 2e uur. Dit geldt voor het hele trimester.

Informatie (186311)

Voor TBK D1. Verplichte deelname aan de groepsopdrachten. De beoordeling voor het vak zal deels plaatsvinden op basis van de resultaten van korte groepsopdrachten die elke week naar aanleiding van het college moeten worden uitgevoerd. Tijdens het eerste college op vrijdag 10 december a.s. zal dan ook gevraagd worden groepen van minimaal vier en maximaal vijf personen te vormen en deze groepen in te schrijven op groepslijsten. Degenen die tijdens dit eerste college niet aanwezig kunnen zijn, wordt gevraagd hiermee rekening te houden. In de week na het eerste college kunnen zij zich alsnog inschrijven bij de vakgroepsecretaresse Elke v.d. Veen (BB-316) door zich aan te sluiten bij een groep dan wel een groep van vier of vijf personen als geheel in te schrijven. Daar zijn ook de uitreikstukken van het eerste college en de bijbehorende groepsopdracht verkrijgbaar. Het college Informatie vindt plaats in CT1345.

Ondernemer worden (181011)

Voor alle faculteiten D3. Voorlichtingsbijeenkomst 15 december 15.45 uur in BB 5. Bovenstaand vak (2,5-4 SP en kernonderdeel van de minor Ondernemerschap) is bestemd voor studenten van alle faculteiten (en ondernemers), die: -Overwegen een eigen bedrijf te beginnen en hiervoor zelf misschien al een ondernemingsidee hebben. -Zich willen oriënteren op de problematiek van ondernemerschap. -(Student) ondernemers in de startfase. Binnen het vak zijn verschillende mogelijkheden: -Voor je eigen onderneming het vak doorlopen. -Met een virtuele onderneming het vak doorlopen. -Als student een ondernemer ondersteunen. Het vak is er op gericht de deelnemers de nodige kennis en vaardigheden aan te bieden die hen in staat stelt om een (eigen) ondernemingsplan te maken. Gedurende de collegecyclus moet worden gewerkt aan dit ondernemingsplan, welke in de laatste colleges voor een forum van deskundigen moet worden verdedigd. Verder worden de deelnemers in de collegecyclus vertrouwd gemaakt met verschillende aspecten van ondernemerschap. Een belangrijk aspect van het college is dat het voor de deelnemers duidelijk wordt of zij wel/geen ondernemerscapaciteiten hebben. Inschrijven: mail naam, adres, studentnummer, telefoon en e-mail naar: [email protected]

Marketing Manager/Trainingsweek

Vacature open voor de functie Marketing Manager. Wil jij jou studie een meerwaarde geven, dan biedt AIESEC jouw deze mogelijkheid! Kom langs voor een orienterend gesprek. Van 13 t/m 17 december houdt AIESEC weer de trainingsweek. Deze week omvat het Orientatietraject, de Persoonlijke vaardigheden Training en het Outgoing Preperation Seminar. Je kunt je hiervoor inschrijven op het kantoor. Wij zitten in BB C107 of bel 4893959.

TCW

Mediakunde 2

Voor P studenten TCW. De nieuwsbrief en practicuminstructie-eis voor Mediakunde 2 zal elke vrijdag in de postbakjes gelegd worden. Vanaf maandag 6 december 1999 is de knipkaart te koop bij de U-Take voor f20.

Meten in het Onderzoek

Voor D1 studenten TCW. Studenten die het vak Meten in het Onderzoek volgen worden geacht de internet-site van het vak, die binnenkort geopend wordt, regelmatig te raadplegen.

Inleiding Methoden en Technieken

Voor P studenten TCW. Studenten die het vak Inleiding Methoden en Technieken volgen worden geacht de internet-site van het vak (in TeleTop) regelmatig te raadplegen.

BOZ/TCW gesloten

Voor studenten TCW. Op vrijdag 17 en vrijdag 24 december 1999 is BOZ/TCW gesloten.

Gezocht: contactpersoon Seattle studenten

Wij zijn op zoek naar een TCW student(e) die als contactpersoon wil optreden voor de Amerikaanse studenten uit Seattle, die in het kader van de uitwisseling vakken gaan volgen bij TCW in het derde trimester van dit collegejaar. Jij bent het eerste aanspreekpunt voor deze studenten, zorgt voor huisvesting (via SSHD) en regelt alle zaken met betrekking tot vakken die ze willen gaan volgen. Je brengt ze in contact met docenten, maakt ze bekend op de UT (campus) en de stad. De studenten kunnen bij jou terecht voor allerlei vragen en problemen. Dit is een leuke taak voor een student die zelf voornemens heeft om volgende jaar vakken te volgen in Seattle. Tevens krijg je een ruime vergoeding. Als je geïnteresseerd bent kun je contact opnemen met de studieadviseur van TCW, Jeanet Luyerink, TW/RC kamer A236 (tel. 2091).

Marketing Manager/Trainingsweek

Vacature open voor de functie Marketing Manager. Wil jij jou studie een meerwaarde geven, dan biedt AIESEC jouw deze mogelijkheid! Kom langs voor een orienterend gesprek. Van 13 t/m 17 december houdt AIESEC weer de trainingsweek. Deze week omvat het Orientatietraject, de Persoonlijke vaardigheden Training en het Outgoing Preperation Seminar. Je kunt je hiervoor inschrijven op het kantoor. Wij zitten in BB C107 of bel 4893959.

Ondernemer worden (181011)

Voor alle faculteiten D3. Zie mededeling TBK/CT&M.

TN

Calculus II (152027)

De hoorcolleges van dit vak op dinsdag 1+2 (wk 49-51,2,3) worden verplaatst van TW-A 101 naar BB 5.

Numerieke wiskunde en programmeermethoden (154021)

De hoorcolleges van dit vak voor TN op maandag 1+2 worden verplaatst van TW-A 101 naar TW-B 209. De hoorcolleges op dinsdag 1+2 blijven in WB-HIV 204.

Onderdeel leerstoelvak SCE (voorheen MST)

Het eerste college van het vak (148110) Modelgebaseerde signaalverwerking voor regeling(4SP; onderdeel van het 8SP leerstoelvak) zal wegens verblijf in het buitenland van de docent prof.dr. M. Verhaegen gegeven worden op maandag 13 december a.s. vanaf 9.00 uur in het SCE (voor heen MST) laboratorium. Info van de transparanten van het eerste college zijn te vinden op de sce-website: sce.tn.utwente.nl. Het boek dat voor het vak zal worden gebruikt is: M.H. Hayes "Statistical Digital Signal Processing and Modeling", John Wiley and Sons 1996.

Voortgezette fysische stromingsleer

In het aankomende tweede trimester zal deel 2 van het onder andere voor de leerstoel Warmte- en Stromingsleer bestemde vak Voortgezette Fysische Stromingsleer gegeven worden. Tevens wordt in het tweede trimester het college Turbulentie gegeven. Trimester 4.2: Voortgezette Fysische Stromingsleer. Deel 2: Experimentele meetmethoden in de stromingsleer (147018). Docent: Dr. Michel Versluis ([email protected] of telefonisch op tst. 8077). College start maandag 13 december 1999 1e en 2e uur in zaal EL/TN B1220. Trimester 4.2: Turbulence (147015). Docent: Prof.dr. Detlef Lohse. College start woensdag 8 december 1999 1e en 2e uur in zaal WB hal V 208. Voor nadere omschrijving van bovenstaande vakken zie onder de UTIS mededelingen van TN of op de publicatieborden.

D-voordrachten

P.G. Vermont over 'Fabrication of free-standing silicon waveguides to enhance absorption sensitivity', woensdag 15 december 99, 14.00 uur, EL/TN T4.

J.J. Blok over 'Kwaliteitsregeling van een destillatiekolom m.b.v. PLS geschatte curvepositie', woensdag 15 december 99, 15.00 uur, CT 1814.

Frank van der Heyden over 'Design of a Differential Viscometer for a Micromachined Hydrodynamic Chromatography System', donderdag 16 december 99, 16.00 uur, BB4.

Freek Stoffelen over 'Optimisation of fuzzy relations for hybrid fuzzy-first principles models', vrijdag 17 december 99, 16.00 uur, EL/TN T4.

Ondernemer worden (181011)

Voor alle faculteiten D3. Zie mededeling TBK/CT&M.

TO

Ontwerpen van constructivistische leeromgevingen (194528)

TO D3. Het rooster voor dit vak in het 3e trimester komt er als volgt uit te zien. Het eerste college is verroosterd op vrijdag 7 april 2000, het 3e en 4e uur in L209. Daarna zijn er colleges op vrijdag 14 april, het 3e en 4e uur in L209, dinsdag 18 april, het 1e en 2e uur in L209, vrijdag 26 mei, het 3e en 4e uur in L209 en op vrijdag 9 juni, het 3e en 4e uur in L209.

D-voordracht

Jeroen de Vin over 'Dynamische websites', 10 december 99, 16.00 uur, L213.

Systeembenaderingen in de Onderwijskunde (196006)

Voor TO D2. In tegenstelling tot wat in de studiehandleiding staat, zullen de hoorcolleges van donderdag 16 december, donderdag 23 december en donderdag 13 januari verzorgd worden door Hans Vos. De hoorcolleges van donderdag 27 januari en donderdag 17 februari zullen verzorgd worden door Rik Min.

Foutje in D2-rooster

Voor TO D2. In het D2-rooster staan foutieve data boven de weken 10, 11 en 12. De goede data zijn: 5 maart, 12 maart en 19 maart.

Kwalitatieve Onderzoekmethoden (196044)

Voor To D3. Het hoorcollege van woensdag 8 december het 7e en 8e uur in L213 is verzet naar vrijdag 10 december het 3e en 4e uur in L213.

Toetszalen

De toets voor Inleiding methoden en technieken (196201) op dinsdag 14 december het 1e en 2e uur vindt plaats in CC2. De toets voor Inleiding onderwijs- en opleidingskunde (191201) op woensdag 15 december het 5e en 6e uur vindt plaats in CC2. De toets voor Algemene psychologie (194201) op vrijdag 17 december het 5e t/m 8e uur vindt plaats in SUT.

Toetszalen

Voor TO deeltijd. De toets voor Inleiding onderwijs- en opleidingskunde (191201) op vrijdag 17 december het 3e en 4e uur vindt plaats in CC2. De toets voor Algemene psychologie (194201) op vrijdag 17 december het 5e t/m 8e uur vindt plaats in SUT. De toets voor Onderwijskundige technologie 2, module 4 (195602-4) op vrijdag 17 december het 5e t/m 8e uur vindt plaats in CT 1349.

Toets (191201) voor HBO-studenten

Voor TO P. De toets voor Inleiding onderwijs- en opleidingskunde (191201)voor HBO-studenten op vrijdag 17 december het 3e en 4e uur vindt plaats in CC2.

Toetszalen

TO D1. De toets voor Data-analyse 3 (196036) op donderdag 9 december het 7e en 8e uur vindt plaats in CC2. De toets voor Instrumentatietechnologie 2 (193032) op dinsdag 14 december het 3e en 4e uur vindt plaats in WB HV 112. De toets voor Onderwijskundige technologie 2, module 4 (195602-4) op maandag 20 december het 5e t/m 8e uur vindt plaats in WB HV 112.

Ondernemer worden (181011)

Voor alle faculteiten D3. Zie mededeling TBK/CT&M.

TW

B.O in de meetkunde (152032)

Voor TW en INF/BIT. Studenten die deel willen nemen aan het vak Bijzondere Onderwerpen uit de Meetkunde dienen contact op te nemen met de docent, dr. P. Jonker, kamer TWRC-A 301c, telefoon 3422.

D-voordracht

Wilbert Dijkhof over 'Hogere Orde Statistiek, toepassingen in Radar', woensdag 22 december 99, 14.00 uur, CT 1814.

Inleiding Stromingsleer (147002)

The course Inleiding Stromingsleer will be given on monday/friday, starting monday 13-12-99. The first half will be given bij Dr.Claus-Dieter Ohl (tel 2486, room WB/N244). The second half will be given by Dr. Federico Toschi (tel 8077, room WB/H-IV/104B). Lectures will be in english. The procedure with homework, how bonuspoints can be earned and these bonuspoints can be used in the final written exam (either compensating part of that exam or just to raise the rating to a higher level) will be published later.

Ondernemer worden (181011)

Voor alle faculteiten D3. Zie mededeling TBK/CT&M.

Voortgezette Grafentheorie (152051)

Voor TW en INF/BIT. De colleges van Voortgezette Grafentheorie zijn -in overleg met de studenten- als volgt verroosterd (en dus niet zoals op de roosters staat aangegeven): WO 7+8 in wk 49-51,2-4,6-8 en DO 7+8 in wk 2,4,6. Beide keren in TW-A 101.

W&M

Wijziging W&M-college 'Technische Communicatie' (168107)

Op donderdag 23 december a.s. (3e en 4e uur) vindt er i.v.m. congresbezoek geen college plaats van bovengenoemd vak (docent: Steehouder). Het college zal worden ingehaald in week 9 op donderdag 2 maart a.s., 3e en 4e uur in TW A114.

Aanmelding voor het vak 'Wijsbegeerte van het Besturen'

Wijsbegeerte van het Besturen. Vakcode 161724 - 4 SP. Studiejaar 1999/2000. Docenten: Fokkink en Tijmes. Aanmelden via E-mail bij: [email protected] Geldig voor deelname aan: *twee schriftelijke tentamens, respectievelijk op 4 februari 2000 (9.00-12.00 uur) en 24 maart 2000 (9.00-12.00 uur). *groepsopdracht. *individuele opdrachten. Bevestiging van de aanmelding via e-mail: toezending studieregeling daarom vanuit eigen PC aanmelden!

Ondernemer worden (181011)

Voor alle faculteiten D3. Zie mededeling TBK/CT&M.

WB

Afstudeercolloquium

J. van der Laan (ThW) over 'Economic and thermo-economic optimisation of cogeneration systems', 10 december 99, 14.00 uur, WB N.105.

Hoorcolleges behorende bij project R (110313)

Voor WB D1-studenten die (onderdelen van) project R volgen in het trimester 2.2. De verroostering van de vakken op de woensdagen in het 3/4e uur en 5/6e uur moeten worden omgewisseld:Projectcolleges op 3/4e uur in zaal BB.3. VEK op 5/6e uur in BB.1. Het projectcollege op dinsdag 21 december op het 3/4e uur is vervroegd naar 20 december op het 5/6e uur in BB.3.

Integrand Twente

Voor een bedrijf in Hengelo zoeken wij studenten EL/WB/TN met interesse voor regeltechniek voor een opdracht betreffende de controle en het onderhoud van spoorwissels. Minimaal 2 dagen per week. Ref.nr.G748, tel:4893909.

Ondernemer worden (181011)

Voor alle faculteiten D3. Zie mededeling TBK/CT&M.

WMW

Ondernemer worden (181011)

Voor alle faculteiten D3. Zie mededeling TBK/CT&M.

WWTS

Ondernemer worden (181011)

Voor alle faculteiten D3. Zie mededeling TBK/CT&M.

Student Union

We zoeken nieuwe bestuursleden voor de periode 1 februari 2000 t/m 1 februari 2001. We zoeken iemand met bestuurservaring en affiniteit met de verschillende geledingen van de Student Union. Je moet flexibel en creatief kunnen denken, niet bang zijn voor een grote uitdaging en een jaar lang full-time beschikbaar zijn.

Het unionbestuur betekent een fantastisch en afwisselend bestuursjaar waarin je kennis maakt met alle aspecten van het opbouwen van de organisatie Student Union. Mee beslissen in het beleid over studentenvoorzieningen en studentactivisme. Hiervoor krijg je een maandelijkse vergoeding. Stuur je sollicitatiebrief met motivatie en CV voor 17 december naar het volgende adres: Student Union - B.A.C.Vrijhof kamer 28. Postbus 217. 7500 AE Enschede. Alle brieven zullen vertrouwelijk behandeld worden. Voor meer informatie kun je natuurlijk altijd even bellen met 053-489 8006, even binnenlopen in de Student Union kamer of kijken op www.union.utwente.nl.

Studieverenigingen

Stress

De tentamens zijn weer voorbij, tijd om te onspannen dus. Wat dacht je van het TBK-feest op 15 december a.s. in het Bastion? Dit is voor iedereen een goede gelegenheid om de tentamen-stress vanzich te schudden en goed het nieuwe trimester in te luiden. Stress-leden krijgen entreebewijzen thuisgestuurd.# De intercontinentale reiscommissie van Stress organiseert een studiereis naar Mexico! Ben je geïnteresseerd, hou dan de posters in het BB-gebouw in de gaten. Een dezer dagen zal namelijk de eerste deelnemersbijeenkomst worden gehouden.# Ook Estiem organiseert een uitstapje naar het buitenland, en wel naar Cambridge. Hier is van 15 tot 19 januari 2000 vanalles te beleven, waaronder een congres, feesten, en een bezoek aan de wereldberoemde universiteit! Inschrijven kan op deur van de Stress-kamer, maar let op: voor 21 december.# Voor overige informatie kan je altijd terecht op onze internetpagina: www.stress.utwente.nl.

TObias

21 dec. Het kerstconcert wordt georganiseerd door de Accie en is in de pauze. # 13 dec. In de pauze is er een lezing van Facta georganiseerd door de LEX. Facta ontwikkelt cursussen voor hoogbegaafde leerlingen. De lezing begint stipt om half één. Schrijf je in op het mededelingenbord. # 10 dec. Kopijstop Orator. Lever je stukjes dus snel in! # De eerstejaars- en de symposiumcommissie zoeken nog leden. Kijk op de TObias-site! to-www.edte.utwente.nl/TO/verenigingen/tobias/tobias.htm.

Inter-Actief

Zo koud dat je alleen nog kunt surfen? Nieuw en verbeterd!: www.Inter-Actief.net # Je pauzes waren nog nooit zo opwindend met een spannende IA-film. Het eerste deel draait op woensdag 15 december in de pauze, het tweede deel de dag erna! # Schrijf je gelijk maar alvast uit voor het eten op 21 December... dan is namelijk de borrelkelder 1 jaar, wat we zullen vieren tijdens de kerstborrel! # De dag erna kun je genieten van een lekkere kerstlunch in de CC-kantine # Ook genieten in de pauzes? Elke maandag en woensdag in de pauze kun je bankhangen in de borrelkelder. # Het wordt weer tijd om afscheid te nemen. Neem dus nog een warme kop chocolademelk met slagroom en loop eens binnen bij Inter-Actief: bovenin hal-B. Telefoon: 3756, E-mail: [email protected]

Scintilla

Volgende week dinsdag (14 december) organiseert de SCALA voor de tweedejaars de Tweefpa in de Tombe. Deze begint om 18:00 met chinezen, daarna wordt er film gekeken. De kosten voor deze avond zijn 15 gulden. Inschrijven kan vandaag nog in de kantine en via internet.# Dinsdag 21 december organiseert de SLC in samenwerking met Nokia een lezing over ADSL. De lezing is in het engels en begint om 16:00 in EL/tn T4. Na afloop is er een borrel in de Tombe.# Dezelfde avond is er een darttournooi in de Tombe met een wisselbeker. Het tournooi heeft een winnaars- en verliezersronde met voor beide rondes een 1ste en 2de prijs. Het tournooi begintom 20:00 uur en de kosten zijn 5 gulden.

Ideefiks

Beste leden, dit weekend is Trier hé! Als het goed is, is er een meeltje naar jullie gestuurd met nadere informatie. Op 15 december is er een filofilm en wel Brazil. Fokko Jan Dijksterhuis zal een inleidend verhaal geven. Aanvang: 19.30 (wees op tijd, de deur is beperkt open), locatie: TWRC C238. btw, de ISAAC-TurboTrip-commissie is aan de slag gegaan! Op het moment is er een enquÛte gaande waarop je voorkeuren aan kan geven. ff doen dus. Wij zijn als volgt te bereiken: Tel. 053-4893284, Meel: [email protected], Internet: www.wmw.utwente.nl/ideefiks.

Arago

Maandag de 13e zal de jaarlijkse diës-lezing plaatsvinden. Prof. dr. Caspers zal een interessante lezing houden over de relatie tussen

natuurwetenschap en kunst. Het begint om 20.00u in T4. Na afloop is er een gratis borrel! # Aanstaande woensdag 15 december is Arago's najaarssymposium Let's Bubble! Het gaat onder andere over cavitatie, sonoluminescentie en gebruik van bubbles in de medische diagnostiek. Je kunt je inschrijven op het prikbord in de kantine. Voor meer info zie de posters, flyers (postvakje!) en www.arago.utwente.nl/comms/busy . # Je kunt je nog inschrijven voor het Arago-team voor de Bata444race. # Op donderdag 16 december a.s. gaan we laserquesten! Inschrijven op het prikbord. # Volgende week donderdag de 23ste is er de jaarlijkse kerstborrel. De laatste van dit millennium!

ConcepT

Op woensdag 15 december vindt een excursie plaats naar de Dintelhavenbruggen in samenwerking met VOBN en Rijkswaterstaat. Er zal onder meer worden gesproken over hoge-sterkte-beton. # Op 22 december organiseert de AkciE een overheerlijke Kerstlunch. Houd dus de middagpauze van die dag vrij. # Heb je de boeken nog niet opgehaald? Kom dit dan z.s.m. doen. # Binnenkort zal de visitatiecommissie de opleiding CT&M evalueren. Er zijn nog enkele studenten nodig die over het onderwijs mee willen praten. Laat het even weten als je geïnteresseerd bent. # Een aantal exemplaren van de laatste editie van de ConcepTueel is niet goed. Heb jij een slecht exemplaar, dan kun je hem komen ruilen op de ConcepT-kamer. # Er zijn nog plekken vrij in diverse commissies. Kom eens informeren als je interesse hebt. Het betreft onder andere de Introkamp-, Ouderdagcommissie en IACES. # Vragen of info: bel 3884, e-mail naar [email protected] of surf naar http://www.ConcepT.utwente.nl.

Abacus

Maandag 13 december gaan we met Abacus naar het Centraal PlanBureau. We gaan met 3 busjes en er mogen dus maximaal 27 mensen mee. De kosten zijn maximaal fl 10,= p.p. Heb je je nog niet ingeschreven, doet dat dan gauw in de Abacuskamer # Woensdag 15 december wordt er weer een klaverjasavond georganiseerd. Wil je graag meedoen, schrijf je dan in bij de Abacuskamer # Dinsdag 21 december wordt er weer het gave ISAC-winterfeest gegeven. Het wordt gehouden in de catacombe en kaarten (voor leden gratis) zijn vanaf volgende week verkrijgbaar tijdens de middagpauze in de kantine # Abacus is verder nog op zoek naar mensen die de Cafe-sport avond willen organiseren en mensen de Bata-commissie willen. Heb je interesse, mail dan ons even via [email protected]

Isaac Newton

Vanmiddag is er in de pauze een boekverkoop voor 2e en 3e jaarsboeken in de kelder. De mensen die boeken hebben besteld kunnen ze dus ophalen! # Maandag gaat onze Binnenlandse Studiereis 'Ter land, ter zee en in de lucht' van start. Een groep van 18 studenten gaan op reis rond het subthema 'Transport en Logistiek'. # Tevens kan je vanaf volgende week inschrijven voor de volgende studiereis en dit wordt een Europese. In week 8 van het volgend jaar zal onze studievereniging afreizen naar Zwitserland en Italië. Het thema van deze reis is 'Multidisciplinaire samenwerking'. Ben jij geïnteresseerd, schrijf je in op het Newtonbord. # 'Hoor wie klokt daar kind'ren'. Inderdaad vanmiddag is er ook weer een borrel, dus kom kijken wie er in de kelder klokt! # De Newtonkamer (WB Z-103) is elke dag van 10 tot 16 uur geopend. Tel. (053- 489)2531; Fax (053 -489)4005; e-mail: [email protected]; internet: www.isaacnew ton.wb.utwente.nl.

Alembic

De boeken voor het tweede trimester zijn binnen!! Ze kunnen opgehaald worden op de Alembic kamer # Wil je niet met je foto in het jaarboek verschijnen? Kom dit dan even melden # Donderdag 9 december is er in de middagpauze weer een ASOCT bijeenkomst. De onderwerpen zijn: Computers op CT, aanpak voorlichtingsdagen en de stroming milieutechnologie. Uiteraard is er koffie en thee. Ben je geinteresseerd? Kom dan langs in CT 3520. # Ook dit jaar wordt er weer een nationale wetenschapsquiz georganiseerd. Wij hebben hier een onderlinge competitie aan gekoppeld. De vragen kun je op de Alembic kamer ophalen, maar je kunt ze ook op bijvoorbeeld internet vinden. Wanneer je de antwoorden voor de kerstvakantie hier inlevert, maak je kans op een meter bier tijdens de nieuwjaarsborrel van 13 januari 2000.

Communiqué

Vergeten jullie de Paddy-borrel niet op 15 december? # Berichtjevoor de actieve leden: kom gezellig mee met het uitje! Het wordt echt ontzettend leuk. # De Communiquékamer is van maandag tot donderdag open van 10:30 tot 16:00 uur en vrijdag tot 14:30 uur. # telefoon: 053 4894461 # internet: www.communique.utwente.nl # e-mail: [email protected]

Sport

Inschrijving 28e Batavierenrace

De inschrijvingsperiode van de Batavierenrace is nagenoeg verstreken. Alle ploegen die zich voor 30 november hebben ingeschreven, zijn zeker van deelname aan de Batavierenrace in 2000. Maar er is nog een beperkt aantal plaatsen over. Wil je nog meedoen met een ploeg en de 28e Batavierenrace op 29 april meemaken, dan moet je contact opnemen met de Organisatiecommissie in Nijmegen (na 30 november loopt de inschrijving van de ploegen niet meer via de sportraad maar via de Organisatiecommissie. Deze beslist dan of deelname nog mogelijk is). Dit jaar is het grootste studentenfeest van Nederland oranje! De koningin mag dan natuurlijk niet ontbreken en zal getuige zijn van de bruisende studentenmassa. In het toekennen van de prijs voor de ludiekste actie zal aankomend jaar vooral gekeken worden naar het thema oranje en koninginnendag. Informatie: Organisatiecommissie Batavierenrace, tel. 024-3615876, Postadres: Universitair Sportcentrum, Kwekerijweg 4, 6525 RZ Nijmegen, [email protected], http://www.student.utwente.nl/~bata444.

KRONOS helpt je de winter door

Vorige week bracht de goedheiligman een bezoek aan onze vereniging, nadat de traditionele zware sinterklaastraining op de sintelbaan had plaatsgevonden. Hij verblijdde ons allen met mooie gedichten en cadeaus. December is ook de tijd van crossjes. Bijvoorbeeld die van de Twentse Crosscompetitie. Hou ze in de gaten! Zoek je een vereniging waar je zowel sportief als gezellig uit de voeten kan? Kom dan gewoon eens langs op een training! Info op http:/snt.student.utwente.nl/~kronos. Trainingstijden: ma, krachthonk/sporthal II, 16:30 uur; di, sintelbaan UT, 18:00 uur; wo, sportcentrum, 12:15 uur, 60 min. herstel duurloop; do, FBK-stadion Hengelo, 18:00 uur; za/zo, duurloop; Informatie: Erik, 4307226; [email protected]

Badmintonnen bij D.B.V. DIOK

DIOK is een sportieve vereniging met naast het badmintonnen veel gezellige evenementen (ongeveer 2 per maand) en jaarlijks drie grote toernooien. Er zijn competitieteams op alle niveau's: van tweede divisie landelijk tot aan de laagste districtsklassen. Er kan zowel op beginners- als competitieniveau getraind worden. Elke donderdagavond is er vanaf 21.00 een gezellige verenigingsavond inSporthal 2, waar ook niet-leden van harte welkom zijn om een keer te komen kijken. Voor vragen kan je bellen met Alex (053-4304753) of Arno (053-4895092), of kijk op onze nieuwe internetadres: www.diok.nl.

Euros Kano

Zondag 19 december houden we weer het jaarlijkse oliebollentoernooi. Dit betekent kanopoloen en voor elke overtreding een oliebol. Iedereen die mee wil doen is van harte welkom. Het begint om half twaalf bij het binnenbad te Glanerbrug (Half elf verzamelen bij de loods). Voor meer info en aanmelding bel Natascha (053-4347309) of kijk op onze homepage: http://snt.student.utwente.nl/~eurosk/. We lopen trouwens ook weer hard en wel op woensdag om 21:00 bij het sportcentrum.

Triathlonvereniging D.S.T.V. Aloha

Ben je op zoek naar een goede conditie voor de Bata-444-race? Kom dan nu trainen. Kom dan eens langs op één van onze trainingen! Iedereen kan meedoen op zijn eigen niveau! # De trainingstijden: maandag 16:30-18:00 krachttraining, krachthonk, sportcentrum; maandag 19:30-21:00 Looptraining, sintelbaan; dinsdag 21:30-22:30 conditietraining, sporthal II, sportcentrum; woensdag 20:30-21:45 zwemmen, binnenbad, sportcentrum; vrijdag 21:00-22:00 zwemmen, binnenbad, sportcentrum # Voor meer informatie bel Marco (4315537) of Jetse (4337422).

Roeien doe je bij D.R.V. Euros!

De Goedheiligman heeft zijn vertrek naar Spanje vijf dagen uitgesteld! Na maandenlange onderhandelingen met het Bestuur 2000 der D.R.V. Euros heeft hij besloten dat de dag na het D.R.V. Euros Lustrumgala "Goldeneye" niet geschikt is om de coaches is het zonnetje te zetten. Vanavond zal dus St. Nicolaas zijn opwachting maken in de "Sevende Camer". De pakjesboot wordt om acht uur verwacht. De meeste pieten hadden al verplichtingen in Spanje, echter twee pieten zijn nog op het laatste moment bereid gevonden hun vertrek enkele dagen uit te stellen en de Sint te vergezellen naar toch wel het meest legendarische sinterklaasfeest van Drienerlo en omstreken. De sint heeft ons aangekondigd dat hij de volgende activiteiten in zijn grote boek zal schrijven, dus als je volgend jaar een surprise van de sint wilt, moet je gaan coachen en naar de onderstaande activiteiten komen. 14 december: eten/feest bij Crash en Bondfilm; 16 december: EersteEurosErgometerKampioenschappen/bestuur kookt; 22 december: Euros Kerstdiner in de Jaargetijden; 8 januari: het in-training feest; 16 april: Varsity; voorjaar 2000: EurosBataTeam.

TC Ludica

Yo Ludicanes Extremes, voor komende dinsdag 14 decemberhebben we weer een fantastische feestavond georganiseerd. Buiten tennissen zit er wellicht niet in, maar des te meer kunnen we binnen feesten in het paviljoen. Laat ook eens een berichtje achter op ons gastenboek. Http://www.snt.utwente.nl/~ludica, lid worden ?! Of heb je vragen, bel dan naar het Paviljoen: 053-4892347.

Topsporter?

Nog steeds is de Sportraad bezig met de inventarisatie van topsporters op de UT. Ben je topsporter of ga je het worden? Reageer dan. We willen kijken wat we voor jou kunnen doen, bijvoorbeeld het aanpassen van de topsportregeling. Bel 1144 of mail naar [email protected]

UT kampioenschap Snooker

Kan je een beetje snookeren en wil je wel eens tegen andere UT studenten snookeren? Dat kan nu, want woensdag 15 december organiseert BSV de Stoottroepen het UT kampioenschap Snooker. Schrijf je in via de internetpagina http://www.student.utwente.nl/~stoottroepen/utkampioenschap.htm of bel Ferdy Migchelbrink (4895165).

Pakkerij

Audentis

De afgelopen week is er de Aids-collecte geweest. Met goede hulp is er in totaal bijna 4000 gulden verdiend voor het Aids-fonds, daarvoor natuurlijk veel dank aan de collectanten! Om nog meer een kerstgevoel te krijgen kan je je aanmelden voor het kerstdiner (16 december) bij Fleur de Nijs. Voor de skireis kun je nog steeds terecht bij Eppo Edzes en Kim Brons. Tot slot is donderdag de deadline voor de Alco. Laat je creativiteit de loop en lever een cool club/huis-stukje, eventueel via e-mail. Voor meer informatie kun je natuurlijk altijd terecht op onze vernieuwde homepage, www.audentis.nl . Bellen of mailen kan ook naar 4328384 of [email protected]

AEGEE

De tentamens zitten er weer op. We kunnen er nog 2 weken fris tegenaan in het tweede trimester voordat we kerst en de jaarwisseling gaan vieren. Bij AEGEE!! Want in de milenniumnacht is er een groots feest in onze sociëteit Asterion! Natuurlijk is er ook de komende tijd weer van alles te doen bij AEGEE. #Vrijdag 10 december is er de MonduDamo Wijnborrel. Vanaf 21.30 uur zijn leden welkom in Asterion. #Op 16 december is het grote Eerstejaarsfeest van AEGEE, vanaf 21.30 in Asterion. Komt allen! #De 21e organiseert Dispuut Pandemonium vanaf 19.45 'Babylon', een discussie over macht en taal, de toegang is gratis! Aansluitend is er een borrel. #Donderdag de 23e vieren we het kerstfeest! #Ben jenieuwsgierig naar AEGEE? Kom eens langs bij onze sociëteit, elke di. en do. geopend vanaf 21.30, piekuur van 21.30 tot 22.30. Surf naar: http://www.student.utwente.nl/~aegee bel.: 053-4321040 of mail naar [email protected]

Internationaal

AIESEC

Stage in het buitenland? Ga met AIESEC en beleef cultuur op z'n best! De eerstvolgende selectieronde is op woensdag 22 december. Schrijf je dus snel in om hier nog aan te kunnen deelnemen. Vacature open voor de functie Marketing Manager. Wil jij jou studie een meerwaarde geven, dan biedt AIESEC jouw deze mogelijkheid! Kom langs voor een orienterend gesprek. Van 13 t/m 17 december houdt AIESEC weer de trainingsweek. Deze week omvat het Orientatietraject, de Persoonlijke vaardigheden Training en het Outgoing Preperation Seminar. Je kunt je hiervoor inschrijven op het kantoor. Wij zitten in BB C107 of bel 4893959.

Monsoon

Actievelingen gezocht! Monsoon zoekt nog actieve mensen voor o.a. de Symposium-cie en de borrel-cie. Bel voor meer informatie naar tel. 3543 of kom in de middagpauze even langs in de Monsoon-kamer (CT-1796).# Donderdag 9 december houdt het nieuwe Monsoon-bestuur haar bestuurswisselborrel vanaf 17.00 uur in het CT-gebouw.# Ga je stage lopen of afstuderen in het buitenland? Kom dan eens bij Monsoon langs voor het Kompas. Dit is een boekje met handige tips en o.a. een voorbeeld van een Engelse c.v.

Cultuur

Pythische Spelen 2000

Even wat nieuwtjes over de Pythische Spelen: Herman Finkers zit nu ook in het comité van aanbeveling naast onder anderen Toon Hermans en minister Hermans # We hebben een onderdeel jongleren erbij gekregen # De AKI begint actief te worden: al maar liefst vijf studenten willen meehelpen met de organisatie # In vijf grote studentensteden hebben we al contactpersonen gevonden voor verspreiding van posters en dergelijke # De telefoon doet het weer # We zoeken nog mensen die mee willen denken # Ons telefoonnummer 053-4893877, maar je kunt ook mailen naar [email protected]

CD-Uitleen Drienerlo

Selectie uit de nieuwe cd's: Pop: 1.Black Alicious-Nia [originele hiphop] 2.Ian Brown-Golden Greats [ex-Stone Roses, dancegroovebritpop] 3.Guns NÆ Roses-Live Era '87-'93 [hardrockverzamelaar] 4.Big Bud-Infinity+Infinity [mellow drum-æn-bass] 5.Fiona Apple-When The Pawn [indringende zangeres] 6.Wheat-Hope And Adams [alternatieve rock] 7.Dale Whatson And His Lone Stars-People I've Known, Places I've Been [countrysinger-songwriter] 8.Hans Liberg-De Vier Jaargetijden [hilarisch gegoochel met klassieke thema's] 9.The Sadies-Pure Diamond Gold [buitenissig en heftig] Jazz: Contraband-Live At The BIMhuis [originele, uitdagende bigband; 13-12 in Vrijhof!] Wereldmuziek: Phons Bakx e.a.-Muziek rond de gedachtenverdrijver [=de mondharp] Klassiek: Maria Callas-Voice Of The Millennium [verzamelaar] Meer info: 053-4361130 of come.to/cd-uitleen.

Voor discussies over kennis en ETHIEK - moderne FILOSOFIE - kritische ECONOMIE - allerlei RELIGIES - je eigen LEVEN. Ook is er gelegenheid voor stilte, meditatie. Je kunt altijd met een activiteit meedoen.

Activiteiten

di. 14-12 Filosofie maar dan leuk, 21.00 uur Vrijhof kamer 201.

do. 16-12 Film: Malcolm X. De radicale zwarte leider Malcolm X vecht voor gelijke rechten tussen blanken en zwarten.19:30 uur, Kortenaerstraat 59 1 hoog (ingang praktijk dokter Haijkens).

Vieringen

20.00 uur, Opstandingskerk, Zonstraat 9, Enschede.

Zen-meditatie

Informatie

Menu

Week 50

Zaterdag 11 december

Soep van de dag

***

Kip Bonne Femme of Boerenomelet

met paprikasaus

Zondag 12 december

Soep van de dag

***

Roomschnitzel met Hawaï-kerriesaus

Sperziebonen

Gebakken aardappelen

Maandag 13 december

Aspergesoep

***

Duitse biefstuk met uiensaus

of gevulde paprika

Groente macedoine

Carré of gekookte aardappelen

Dinsdag 14 december

Kip-vermicellisoep

***

Boerenkool met rookworst of verse worst

Vleessaus

Of Mexicaanse stoofschotel

Met rijst en Mexico-mix

Woensdag 15 december

Mexicaanse bonensoep

***

Gebakken visfilet of visgratin Portugaise

of vleesgerecht met saus portugaise

Doperwten - wortelen

Frites of gekookte aardappelen

Donderdag 16 december

Oriëntaalse groentesoep

***

Babi pangang met pangangsaus

Chinese roerbakgroente

Kroepoek en witte rijst

Vrijdag 19 december

Goulashsoep

***

Kotelet of gebraden gehakt met vleessaus

Andijvie a la crème

Gebakken of gekookte aardappelen

VEGETARISCH

Maandag 13 december

Aspergesoep

***

Gevulde paprika

Groente macedoine

met uiensaus en frites of gekookte aardappelen

Dinsdag 14 december

Braziliaanse maïssoep

***

Vegetarische cajun dish

Mexico-Mix met Jambalaya

Woensdag 15 december

Toscaanse tomatensoep

***

Vegetarische pizza

Donderdag 16 december

Oriëntaalse groentesoep

***

Vegetarische balletjes in hotsaus

Chinese roerbakgroente

Atjar Ketimon met witte rijst

HAP AAN DE TAP

Maandag 13 t/m vrijdag 17 december

Kerstbrunch (Fl 12,- p.p.)

Millenniumbuffet (Fl. 15,- p.p)

(zie affiches)

BRASSERIEMENU

Millenniumbuffet

Maandag 13 + dinsdag 14 december

Varkenssteak van de grill met kruidenboter

Verse groente

Rauwkostsalade

Gebakken aardappelkroketjes

Woensdag 15 + donderdag 16 december

Wildpeper met gestoofd appeltje

Rode kool

Aardappelpuree

Rauwkostsalade

Diversen

B.S.C. Duitenberg

Voor de continuïteit en uitbreiding van onze activiteiten zoekt B.S.C. Duitenberg, DE beleggingsstudieclub van UTwente, nog enkele sponsoring. Wij kunnen enkele zeer aantrekkelijke promotiemogelijkheden aanbieden die voor bedrijven interessant kunnen zijn. Daartoe behoren onder meer reclame in ons maandelijks blad Duitenplein 5, een advertentie en link op onze drukbezochte homepage, mailings naar onze leden en tal van andere opties. Dus als je geinteresseerd bent of iemand weet die geinteresseerd is, schroom dan niet! Bel ons op (053-4894245), laat een meeltje achter ([email protected]) of kom langs (WB-hal V127-b)!

KIvI

De afdeling Filosofie en Techniek van het KIvI organiseert op zaterdag 11 december, aanvang 10.00 uur, in het KIvI-gebouw in Den Haag een symposium 'Hoe empirisch moet de filosofie van de techniek zijn?'. Er wordt ingegaan worden op een nieuwe ontwikkeling in de filosofie van de techniek, nl. de 'empirische wending'. Een rode draad in de lezingen is dat alle beschreven benaderingen van de techniek legitiem en in feite complementair zijn. Inzicht in dit laatste kan worden bevorderd door te trachten aansluiting te vinden in de gebruikte begrippenapparaten en benaderingen m.b.v. comparatieve studies. Drs. A.P. Bosch houdt een lezing "Kunnen techniekfilosofie en constructivisme iets van elkaar leren?" en prof. dr. ir. A.W.M. Meijers geeft onder de titel "Een alternatieve empirische wending" een toelichting op het nieuwste project van de Delftse techniekfilosofen "The Dual Nature of Technical Artifacts". Het symposium wordt voor de lunch afgesloten door een forum waarbij de deelnemers met elkaar en de sprekers van gedachten kunnen wisselen. Na de lunch worden door de President van het KIvI, ir. B. van Nederveen, oorkonden uitgereikt behorende bij de benoeming tot lid van verdienste aan prof. dr. J. Eekels en ir. drs. H.W.H. Haaksma. Kosten: f25. Aanmelding/informatie: Elfride Dijkstra-ten Dam, [email protected], tel. 4097.

Agapé kerstavond

Echt Kerst of toch mis? Commercie? Hypocrisie? God? Op dinsdag 14 dec. willen we daar aandacht aan besteden. Dat gebeurt in de JP-zaal (bij de RK-kerk), G.J. van Heekstr. 414, met om 17.30 inloop, 18.00 maaltijd (gratis voor gasten) en om 19.30 een gevarieerd programma. Voor info (en opgeven i.v.m. koken): www.wb.utwente.nl/agape of 053-4357530 (Peter).

Menu Happietaria

Week 2 is van 6 t/m 11. Week 3 is van 13 t/m 17 december. DINER. Soep van de dag: f3,50. Dagmenu (inclusief dessert). Maandag (stamppot): f8,50. Dinsdag (pasta): f8,50. Woensdag (nasi à la chef): f8,50. Donderdag (hollandse pot): f8,50. Vrijdag (aziatisch stoofgerecht): f8,50. Zaterdag (foe yong hai): f8,50. Weekmenu (inclusief soep en dessert). 2e week (rollade): f15. 3e week (ossehaas): f15. Vegetarisch menu: f8,50. Kindermenu: f7.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.