In memoriam Prof. Ir. O.W. Memelink

| Redactie

Op 10 september 1999 overleed Prof.Ir. O.W. Memelink in de ouderdom van 72 jaar. Oscar Memelink was van 15 december 1965 tot 1 juli 1985 hoogleraar Vastestof Elektronica aan de faculteit Elektrotechniek van de Universiteit Twente. Hij behoort daarmee tot de pioniers die de ingenieursopleiding in Twente vorm hebben gegeven. Toen hij, na een periode als onderzoeker bij het Philips Natuurkundig Labor

Op 10 september 1999 overleed Prof.Ir. O.W. Memelink in de ouderdom van 72 jaar. Oscar Memelink was van 15 december 1965 tot 1 juli 1985 hoogleraar Vastestof Elektronica aan de faculteit Elektrotechniek van de Universiteit Twente. Hij behoort daarmee tot de pioniers die de ingenieursopleiding in Twente vorm hebben gegeven.

Toen hij, na een periode als onderzoeker bij het Philips Natuurkundig Laboratorium, als hoogleraar aan de toenmalige Technische Hogeschool Twente begon, behoorde hij tot de weinigen in Europa die voorzagen welk een enorme ontwikkeling de micro-elektronica door zou maken en dat micro-elektronica onderwijs en onderzoek aan de universiteit mogelijk en noodzakelijk was.

Hij slaagde erin een bloeiende groep tot stand te brengen. In het laboratorium waar hij met zijn medewerkers de eerste Metaal Oxide Silicium (MOS) Transistoren aan de UT maakte werd de basis gelegd van het technologie onderzoek dat nu op grote schaal in het MESA+ laboratorium uitgevoerd wordt.

Memelink was een groot voorstander van samenwerking. Hij bracht veel en intensieve contacten met vakgenoten in de industrie en universiteiten in Nederland en Europa tot stand. Zo richtte hij een universitair netwerk (SUB) op, waarin docenten hun ervaringen op het gebied van het onderwijs in de halfgeleiderelektronica uitwisselden.

Hij was een goed en zeer gewaardeerd docent die moeilijke zaken helder en eenvoudig kon uitleggen. Ook hechtte hij grote waarde aan het bevorderen van creativiteit bij de studenten. Hiertoe liet hij studenten graag, al of niet in groepsverband, aan opdrachten werken, waarbij de vraagstelling geenszins op reproduceren van bekende structuren was gericht.

Memelink was een echte leermeester. Hij wilde graag zoveel mogelijk mensen van zijn ideeën laten meegenieten en hen deelgenoot maken van zijn gedachtengoed.

In 1975 was hij mede-initiator van de European Solid-State Circuits Conference, de ESSCIRC, die sindsdien jaarlijks rouleert in Europese landen. Reeds in 1973 nam hij samen met de Universiteit van Amsterdam deel aan een ontwikkelingssamenwerkingsproject met de Ecole Polytechnic van Hanoi in Vietnam. In zijn afscheidsrede in 1985 zij hij daarover: 'Ofschoon ik geen sympathie voelde voor het Vietnamese regime, meende ik dat de politiek moest wijken voor collegialiteit en menselijk begrip'. Hoewel het project na enkele jaren vast liep, resulteerde deze samenwerking later in een NUFFIC samenwerkingsproject en leidde tot de oprichting van het ITIMS (International Technological Institute for Material Science) in Hanoi, waarmee de UT nu intensieve banden onderhoudt.

Ook in Nederland heeft Memelink zich volop ingezet om nationaalde nodige investeringen en concentratie voor het onderzoek aan de micro-elektronica tot stand te brengen. Samenwerken en respect voor de medemens was het credo van Oscar Memelink.

Bij allen die hem gekend hebben zal Oscar Memelink in herinnering blijven als een zeer beminnelijk persoon met grote belangstelling voor de medemens. Zijn medewerkers van weleer hebben een inspirerend leermeester en dierbare vriend verloren.

Ons medeleven gaat vooral uit naar zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen, die een zorgzame echtgenoot, ervaren adviseur en fantasierijke verteller moeten missen.

Hans Wallinga, hoogleraar Halfgeleiderdevices en decaan EL

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.