Info

| Redactie

In februari 2001 gaan weer taalcursussen Frans, Duits, Engels en Spaans van start. De inschrijving hiervoor sluit op 15 januari 2001. Aanmelden kan nu al. Dit moet via het aanmeldingsformulier. De talenfolders (Oui, Jawohl, Yes, Sì) met aanmeldingsformulieren liggen in alle gebouwen (in de bakjes van de zuilen van Studium Generale) of zijn verkrijgbaar bij het bureau Studium Generale, kamer A117 van het TWRC-gebouw. Telefoon (489)3321.

algemeen

Taalcursussen

Centrale Studentenadministratie

De Centrale Studentenadministratie is vanaf vrijdag 22 december 2000 tot en met maandag 1 januari 2001 gesloten i.v.m. de kerstvakantie.

400e Lustrumfeest Agapé

Woensdagavond 20 december is het weer tijd voor een feestje. Dit keer vieren we het 400e Lustrumfeest, ter herinnering aan de grootste gebeurtenis ooit! Het feestje bestaat uit een erg goed drie-gangen-diner, een concert van Walnut Groove en cabaret van de bovenste plank. Heel studerend Enschede is van harte uitgenodigd. O ja, 400 lustrums? Da's 2000 jaar, wat was er toen ook al weer? Voor de goede inzenders hebben we een taart. Komt u toch niet? Dan een goed kerstreces gewenst. Meer informatie: http://come.to/400elustrum of 074-2569838 (Bram).

Alle faculteiten

Het keuzevak Ondernemer worden start weer !! (181011)

Zie voor de uitgebreide beschrijving de mededeling onder 'TBK'.

College industriële elastomeren (135525)

Zie mededeling CT.

Voorlichting oude school

Ga je voorlichting geven op je oude middelbare school? Kom dan eerst even langs bij het Studie Informatiecentrum in de Boerderij. Daar geven wij elke week een korte, eenmalige training zodat je goed voorbereid naar je oude school gaat. Elke "even" week valt de training op maandag en elke "oneven" week op donderdag, durend van 12.55-13.35. Ook krijg je dan van ons een informatiepakket mee met informatie over de UT. Alleen als je aan de training deelgenomen hebt, ontvang je na afloop van het bezoek aan je oude school ook de vergoeding van f50. Kom dus even langs of bel 5489. Je kunt ook mailen naar: [email protected].

BSK

Afstudeercolloquia

Heidi Heuvelman over 'Kennisknooppunt Overijssel.' Een onderzoek naar de toepassing van kennismanagement binnen de organisatie van de provincie Overijssel, 19 december 2000, 16.00 uur, TWRC A-101.

Frederique van Woudenberg over 'Op weg naar een poldermodel voor veiligheid?' Een onderzoek naar het vormgeven van (integraal) veiligheidsbeleid in Hof van Twente, 21 december 2000, 15.45 uur, BB-6.

Integrand Twente

Een bedrijf in Utrecht zoekt een student die duidelijkheid wil creëren in management informatie. Binnen het bedrijf is veel management informatie beschikbaar, zowel standaard als op aanvraag. Er is echter een wildgroei en niet alle informatie is eenduidig. Het bedrijf is een van de grootste leveranciers van hout, plaatmaterialen en afbouwproducten voor de professionele bouw en industrie. Ref.F174. Informatie: Vrijhof kamer 120, tel. 053-4893909 of www.integrand.utwente.nl.

CT

College industriële elastomeren (135525)

Het eerste college is op donderdag 11 januari 2001, het 1e en 2e uur in CT 1345. Bij deze gelegenheid worden de data voor de vervolgcolleges in onderling overleg afgesproken. Studenten die belangstelling hebben voor dit college worden verzocht zich op te geven bij: Gerda van der Ha, secretaresse van de werkeenheid Rubbertechnologie, kamer CT 1360, tel. 4894621 of per e-mail [email protected]. Prof.Dr.Ir. J.W.M. Noordermeer, Werkeenheid Rubbertechnologie.

Zaalwijziging Koloid en grensvlakchemie

Bovenstaand college van Maandag 5e en 6e uur wordt in de weken 50,51, 2 t/m 4, 6 t/m 10 gegeven in zaal CT 3522.

EL

Praktikum Optimaal sturen en schatten (124113)

Voor EL, WB, INF. De praktika zijn in B1220 van 12.30 tot 13.30 uur op de volgende data: 9, 16 en 23 jan. '01, 6, 13, 20, 27 febr. '01, 6 mrt. '01.

Neuronale Netwerken en Evolutionaire Algoritmen

Door het niet langer beschikbaar zijn van de docent zal het keuzevak in het huidige studiejaar 2000-2001 niet gedoceerd worden. Studenten met interesse in het onderwerp kunnen als alternatief de enigszins verwante vakken "Neurale Netwerken & Neurocomputing" (211033, trim. 3) of "Softcomputing in Control" (124180; trim. 1)volgen. Studenten die het vak in het studiejaar 1999-2000 hebben gevolgd, maar nog niet afgerond, hebben in het huidige studiejaar nog de gelijkheid het vak af te ronden. Studenten van wie de studieplanning door het vervallen van het vak in het huidige studiejaar verstoord wordt, kunnen contact opnemen met de docent Sabih Gerez (tel. 3156; e-mail: [email protected]) voor het treffen van een individuele regeling.

Keuzevakken VLSI System Design (121713), VLSI Signal Processing (122733) en CAD Gereedschappen voor VLSI (124153)

Voor EL, INF. Vanwege diverse veranderingen in de situatie van de betrokken docenten, zullen de in de titel genoemde vakken dit studiejaar anders worden gedoceerd dan in de het keuzevakkenrooster vermeld. Het vak "VLSI System Design" wordt verplaatst van het tweede naar het derde trimester en zal worden gedoceerd op de tijden en de zaal die gereserveerd zijn voor "CAD Gereedschappen voor VLSI", d.w.z. op de dinsdagen 3e/4e uur in zaal EL 10152. Als studiemateriaal zal een reader worden gebruikt. Hierover komt een nadere mededeling voor aanvang van het derde trimester. Het vak "CAD Gereedschappen voor VLSI" zal dit studiejaar in de vorm van zelfstudie en een wekelijks vragenuur worden gedoceerd, eveneens in het 3e trimester. Belangstellenden dienen hierover contact op te nemen met de docent (Sabih Gerez). Het vak "VLSI Signal Processing" zal in het huidige studiejaar niet worden

gedoceerd. Studenten van wie de studieplanning door deze wijzigingen verstoord wordt, kunnen contact opnemen met Sabih Gerez (tel. 3156; e-mail: [email protected]) voor het treffen van een individuele regeling.

240-uurs opdracht

R. van Diggelen (Leerstoel: S&S-NT) over 'TETRA Voice Channel Simulation & Speech Quality Measurement', 14 december 2000, 10.30 uur, EL/TN gebouw, zaal 10152.

D-voordrachten

G.J. Schrijen (Leerstoel: S&S) over 'Een-dimensionale actieve lawaaibestrijding met meerdere secundaire bronnen', 12 december 2000, 12.30 uur, EL/TN gebouw, zaal T4.

P.J. Feenstra (Leerstoel: RT) over 'A Library of Port-based Thermo-Fluid Submodels', 12 december 2000, 14.00 uur, EL/TN gebouw, zaal 8130.

S.A. Janssen (Leerstoel: TSS) over '(Mobile) IP in UMTS', 15 december 2000, 14.00 uur, EL/TN gebouw, zaal T4.

B. Peet (Leerstoel: TSS) over 'Study on Self-Configuring Wireless Active Networks using Artificial Intelligence Optimisation Techniques', 15 december 2000, 16.00 uur, EL/TN gebouw, zaal T4.

Lineaire systemen (123149)

Het werkcollege Lineaire systemen (123149) op woensdag het 5e en 6e uur wordt voor groep 1 in week 3 (17 januari) eenmalig verplaatst naar het 7e en 8e uur de zaal blijft INF L208.

Dynamica van niet-lineaire systemen (141104)

Voor TN, TW en EL. Zie mededeling TN.

INF/BIT/TEL

Algebra (151039)

Voor INF-studenten groep 4 & 5 van Algebra (151039). Het WC Algebra van groep 4 op WO 5+6 in week 51 is verplaatst van INF-U1 naar INF-L220. Het WC Algebra van groep 5 op WO 5+6 in week 51 is verplaatst van INF-U2 naar TO-L213.

Analyse van Signaaloverdracht in Comm. netwerken (157021)

Voor INF. In verband met het aantal belangstellenden worden de hoorcolleges op MA 7+8 op de kamer van de docent gehouden, kamer TW-A 325.

D-voordracht BIT

Jaap Beetstra over 'Centrale kennis architectuur voor financiële dienstverlening', 19 december 2000, 15.45 uur, INF-L200.

Uitslag D-examenvergadering INF d.d. 7 december 2000

9407499 Andries R. Ankersmit geslaagd per 30 september 2000; 9506659 Jeroen van Bemmel geslaagd per 30 november 2000; 9307311 Jeroen Klumper geslaagd 6 december 2000; 8813256 Bart C. Rietdijk geslaagd 30 november 2000.

Zaalwijziging colleges Telematicatoepassingen (264000)

Aan Telematica D1 studenten. De colleges van dit vak (dinsdag 7+8 in de weken 51, 3, 6, 8 en 10) zijn verplaatst van INF-L 220 naar TW-A118.

Gevraagd: Student-assistenten voor het vak Vertalerbouw (211035) in het derde trimester

Taken: -nakijken van opgaven van de huiswerkseries, en -assistentie bij het practicum. Vereisten: voldoende voor het vak Vertalerbouw. Nadere informatie bij Theo Ruys (kamer INF 5037, tel. 3716, e-mail: [email protected]). Sollicitatieformulieren kunnen worden opgehaald bij BOZ-INF (tussen 10.00 en 14.00 uur) en worden ingeleverd bij Theo Ruys.

Integrand Twente

Wij zoeken voor een bedrijf in Enschede een student. Werkzaamheden: herontwerpen van de user-interface van een zakelijke webbased applicatie + opstellen van een user-interface handboek. Het bedrijf is een innovatieve partner voor hightech bedrijven op het gebiedvan E-business en kennismanagement. Ref.G783. Informatie: Vrijhof kamer 120, tel. 053-4893909 of www.integrand.utwente.nl

Keuzevakken VLSI System Design (121713), VLSI Signal Processing (122733) en CAD Gereedschappen voor VLSI (124153)

Voor EL, INF. Zie mededeling EL.

Operationele Research I (158017)

Voor TW, WB, INF. Zie mededeling TW.

TBK/CT&M

Wiskunde II (151082)

In tegenstelling tot wat op het rooster vermeld staat is er op woensdag 10 januari gewoon college. Voor degenen die deze dag tentamen doen is Hoofdstuk 4 dus zelfstudie.

Vrijstellingen HBO'ers TBK

Voor TBK HBO'ers generatie 2000. Vanwege de verwarring die is ontstaan omtrent de vrijstelling voor ITBK de volgende mededeling. Zoals in het officiele vrijstellingsoverzicht van de examencommissie al is opgenomen, dienen HBO'ers het methodologische deel van ITBK wel te volgen. Het grondslagen deel is vrijgesteld.

Intekenlijst Industrialisatie (226210)

Voor CiT D2/D3, TBK. Vanaf heden t/m 19 januari is de inschrijving geopend voor pakket B11, Industrialisatie (226210, 7SP). De intekenlijst ligt op de balie bij BOZ CiT (WB W126). Dit bericht is ook van belang voor TBK studenten die het vak in hun keuzeruimte willen opnemen. Let op: de intekenlijst ligt bij BOZ CiT. Geef hierbij aan van welke opleiding je bent. Je kunt je dus niet intekenen bij BOZ TBK.

Colloquia

Hendrick Meijnen over 'The attractiveness of waste stabilisation ponds for the treatment of domestic wastewater in the Causa Valley department, Colombia', 21 december 2000, 15.45 uur, CT 1814.

Hugo Smuling over 'Een exploratief onderzoek naar de prestatie van het filebeveiligingssysteem in Oost Nederland', 22 december 2000, 15.45 uur, WB HV 212.

Remco Bol & Sebastiaan van de Geer over 'Reducing manufacturing costs in the Minhang factory of HPC Unilever China', 22 december 2000, 15.45 uur, BB 5.

Bureau Onderwijszaken gesloten

Ter Herinnering: Bureau onderwijszaken TBK is gesloten van 21 december t/m 2 januari 2001.

Sollicitatietraining stage

Voor TBK D2/D3. Over enige tijd op (internationale) stage? Druk op zoek naar een geschikte stageplek maar weet je niet precies hoe dat aan te pakken? Dan is de sollicitatietraining iets voor jou. Tijdens 2 middagen leer je de fijne kneepjes van het solliciteren kennen. De eerste middag is vooral gericht op jezelf: wat wil je, waar ben je goed in. De tweede middag gaat vooral in op het opstellen van een goede sollicitatiebrief en een overtuigend CV.

De training wordt gehouden op dinsdag 23 januari en dinsdag 6 februari, van 13.00 - 17.00 uur in CT 1812 (23/01) en BB 2 (06/02). De training is kostenloos, wel eerst even aanmelden via de inschrijflijst bij BOZ TBK. Meer informatie: stagecoördinator TBK, Frank van den Berg, tel. 4893522, email [email protected].

Colleges Regionale Economie (227020)

Voor CiT D2/D3, BSK D2/D3. De colleges die gepland staan voor dit vak op woensdag het 7e + 8e uur in het tweede trimester komen te vervallen. De colleges worden verschoven naar een nog bekend te maken tijdstip en zullen pas na de Kerstvakantie beginnen. Mogelijk zal er alvast schriftelijk materiaal worden uitgedeeld dat alvast bestudeerd kan worden voorafgaand aan de colleges. Meer gedetailleerde informatie volgt zo spoedig mogelijk.

BISO (186357)

Voor TBK D1/D2. Voor TBK Studenten die het vak 211078 (DBase Ontwerp + Praktikum) met goed gevolg hebben afgelegd, geldt een vrijstelling voor deel 1 van van het bij BISO behorende Praktikum. Dat is het SQL-deel, incl. de SQL- Toets. Deze studenten volgen BISO dus in de BIT vorm.

Voorlichtingsbijeenkomst Ondernemer worden (181011, 2.5-4 SP)

Voorlichtingsbijeenkomst dinsdag 19 december om 12.30 uur in BB 4. Het vak (kernonderdeel van de minor Ondernemerschap) is bestemd voor studenten van alle faculteiten (en ((TOP) ondernemers), die: -Overwegen een eigen bedrijf te beginnen en hiervoor zelf misschien al een ondernemingsidee hebben. -Zich willen oriënteren op de problematiek van ondernemerschap kunnen het college volgen. -(Student) ondernemers in de startfase. -Studenten geïnteresseerd in ondernemerschap. Binnen het vak zijn verschillende mogelijkheden: Voor je eigen onderneming het vak doorlopen. Met een virtuele onderneming het vak doorlopen. Als student een ondernemer ondersteunen. Het vak is er op gericht de deelnemers de nodige kennis en vaardigheden aan te bieden die hen in staat stelt om een (eigen) ondernemingsplan te maken. Gedurende de collegecyclus moet worden gewerkt aan dit ondernemingsplan, welke in de laatste colleges voor een forum van deskundigen moet worden verdedigd. Verder worden de deelnemers in de collegecyclus vertrouwd gemaakt met verschillende aspecten van ondernemerschap.Een belangrijk aspect van het college is dat het voor de deelnemers duidelijk wordt of zij wel / geen ondernemerscapaciteiten hebben. Inschrijven: Mail de volgende gegevens naar: [email protected]: Naam, adres, studentnummer, telefoon en e-mail.

WIJZIGING laatste college MT&O II (184170)

Voor TBK d1. Het laatste college voor MT&O II op woensdag 17 januari 2001 wordt het 7e en 8e uur gegeven in BB1 (en niet in BB2).

Integrand Twente

Een bedrijf in de metaalbewerkingindustrie in Woerden zoekt een student die de markt voor metaal wil onderzoeken. Niet alleen de huidige markt moet in kaart gebracht worden, maar ook de nieuwe product / markt combinaties die op het gebied van metaal mogelijk zijn. De uitkomsten van het onderzoek zullen gebruikt worden om het marketing beleid voor de komende jaren uit te stippelen. Ref.C074. Informatie: Vrijhof kamer 120, tel. 053-4893909 of www.integrand.utwente.nl.

TCW

D-voordracht

Sanne van de Kamp over ''Synergie' Evenwicht tussen identiteit en imago', 5 januari 2001, 16.00 uur, TW-C238.

Interface en interactie ontwerp (240420)

Voor Major-studenten. De toetsingsvorm van het vak Interface en interactie ontwerp is gewijzigd t.o.v. wat in de studiegids staat vermeld. Aan de beoordeling van het vak is een schriftelijk tentamen toegevoegd. Het tentamen voor het vak vindt plaats op dinsdag 20 maart 2001, 13.30-17.00 uur. De hertentamens zijn gepland op: vrijdag 18 mei 2001, 13.30-17.00 uur, vrijdag 24 augustus 2001, 13.30-17.00 uur.

Zaalwijzigingen werkcollege Inleiding Methoden en technieken (243200)

Voor P-studenten. De zalen voor groep 1 en groep 4 van dit werkcollege zijn nogmaals gewijzigd: Groep 1: dinsdag 1e/2e uur. Week 50: INF L 208; Week 51: WB hal V 212; Week 2-4:INF L 208; Week 6-9:WB hal V 212. Groep 2: dinsdag 3e/4e uur. Blijft hetzelfde (INF-L 212). Groep 3: dinsdag 5e/6e uur. Blijft hetzelfde (INF-L 212). Groep 4: dinsdag 7e/8e uur. Week 50: INF L 220; Week 51, 2, 3: INF L 212; Week: 4: INF L 220; Week 6: INF L 212; Week 7: INF L 220; Week 8-9: INF L 212.

TN

Zaalwijziging Licht en materie (148005)

De colleges van dinsdag het 3e+4e uur zullen in de weken 51, 3, 4,5 en 6 in EL/TN 8130 en 7 t/m 10 in TW A112 gegeven worden.

Dynamica van niet-lineaire systemen (141104)

Voor TN, TW en EL. Dit vak wordt in het tweede trimester (week 51, 3 t/m 10) gegeven. De eerste bijeenkomst is op dinsdag 19 december a.s. het 5e+6e uur, in zaal Inf U4. Aanbevolen boek: H.G. Schuster, Deterministic Chaos, an introduction (VCH Verlag, Weinheim, Germany, 1995) ISBN 3-527-29315-9.

Roosterwijziging Structuuronderzoek (148002)

In verband met de afwezigheid van de docent zal het college van dinsdag 19 december a.s. komen te vervallen.

Roosterwijziging Toegepaste quantummechanica (141129)

In verband met de afwezigheid van de docent zal het college van woensdag 20 december a.s. komen te vervallen.

TO

Intekening keuzevakken 3e trimester

Voor TO-D3, TO deeltijd. Vanaf maandag 11 december kan men zich intekenen voor de keuzevakken die worden gegeven in het 3e trimester 2000-2001. Intekening geschiedt via TELETOP. Hiermee ben je nog niet aangemeld voor een tentamen.

Geslaagde Doctoraalstudenten

9510621, I.S. Berends, Woerden, met goed gevolg per 6 november 2000; 9603433, A. Deenen, Groningen, met goed gevolg per 28 november 2000; 9413480, M.P.Martens, Venray, met goed gevolg per 24 november 2000; 9511474, A. van de Vooren, 's-Gravenhage, met goed gevolg per 1 december 2000.

Geslaagde P-student

9911855, A.M.E.F. Kruiper, Almelo, met goed gevolg per 8 december 2000.

TW

Introduction to Investment Theory (151560)

Door een misverstand is het tentamen van dit vak tegelijkertijd met een ander MSc vak verroosterd dat deze studenten ook moeten doen. Het is, na overleg met de docent, verplaatst van vrijdagmiddag in week 11 naar de woensdagmiddag in dezelfde week.

Operationele Research I (158017)

Voor TW, WB, INF. Het HC van OR I (158017) op WO 1+2 in de weken 49, 50, 51, 3, 4, 6, 7 en 8 zal niet in zaal BB4 plaatsvinden, maar in zaal BB2. Het HC van OR I (158017) op VR 3+4 in de weken 49, 50, 51, 2, 3 en 4 zal niet in zaal BB5 plaatsvinden, maar in zaal BB1. Het HC op VR 3+4 in de weken 6, 7 en 8 zal dusgewoon plaatsvinden in zaal BB5.

Dynamica van niet-lineaire systemen (141104)

Voor TN, TW en EL. Zie mededeling TN.

WB

Afstudeercolloquia

R.M. Koers (WA) over 'Simultaneous seam detection and tracking with the FAMM using the Falldorf seam detection system', 19 december 2000, 13.00 uur, WB T.1300.

W.M. Zweers (WA) over 'System Identification and Feedback Control in Laser Welding', 20 december 2000, 14.00 uur, WB N.105.

Operationele Research I (158017)

Voor TW, WB, INF. Zie mededeling TW.

WTM

Annulering WTM-college "Werken in projectteams" (168322)

I.v.m. gebrek aan belangstelling wordt bovenstaand WTM-college (docent: Van der Geest e.a.) op donderdag 3e en 4e uur in het 2e trimester geannuleerd.

Cultuur

Nest speelt: Op weg naar Tar

Wat is belangrijker: de reis of de aankomst? Bestaat er een reis zonder aankomst? Volgens Nest wel. Een surrealistische reis die ons voert over de onbekende wegen van de subjectieve waarheid, langs schetsen van misplaatst medelijden. Met een vlijmscherp mes snijdt de Spaanse surrealist Arabal door wat wij noemen de existentiële oppervlakkigheid van onze postmodernistische belevingswereld. Vijf personen, allen op weg naar Tar. De een kan niet zonder de ander, verbonden door onmacht, onzekerheid, teleurstelling, liefde, haat, maar vooral door de wens een droom te verwezenlijken. De droom van de aankomst in Tar. Data: 19, 20 en 21 december in de Agora. Aanvang 20:00 uur. Entree: f7,50/f4 (unionpluskaart, cjp, Enschedepas).

Jaarlijkse winterconcerten MSO in aantocht

Het Musica Silvestra Orkest (MSO) is het studentensymfonie-orkest van Twente. Het orkest telt ruim 50 enthousiaste leden, voornamelijk studenten van de Saxion Hogeschool Enschede en de Universiteit Twente. Tweemaal per jaar geeft het MSO een reeks concerten. Het repertoire bestaat uit o.a. complete symfonieën, ouvertures en moderne klassieke composities, maar ook filmmuziek. Daarnaast begeleidt het orkest regelmatig koren en solisten. Dirigent van het MSO is Gerard Neurink. Het MSO laat deze winter wederom van zich horen, met onder meer concerten in Rijssen en Enschede.

Data: zaterdag 16 december, Grote Zaal v/h Parkgebouw (Oosterhofweg/Parkstraat) te Rijssen; dinsdag 19 december: Grote Kerk (Oude Markt) te Enschede. Aanvang: 20:00-22.00 uur. Programma: Mahler/Gürsching, Sinfonisches Praeludium. Ippolitow-Iwanow, Caucasian Sketches. Pauze (gelegenheid tot nuttigen van een consumptie). Brahms, Symphonie Nr. 3 in F-dur. Entree: f12,50/f10/f7,50.

Diversen

B.S.C. Duitenberg

De Beleggingsvereniging Duitenberg heeft nog enkele plaatsen vrij in commissies. Staat gezelligheid voor jou op nummer 1 en wil je leren geld verdienen, dan zoeken wij jou! Neem contact met ons op ([email protected]) of loop in de middagpauze eens binnen voor een kop koffie in onze kamer (WB hal5-127B).

Integrand Twente

Ons team biedt weer ruimte voor versterking! Heb jij zin in een gezellig en zeer leerzaam jaar binnen een professionele, landelijke organisatie die midden in het bedrijfsleven staat? Wil je veel contact met bedrijven en studenten? Wil je gratis mee naar workshops bij grote multinationals en contact met studenten van Integrand vestigingen uit het hele land? Dan is Integrand wat voor jou! Wil je meer informatie, bel, mail, of kom dan even langs bij Integrand Twente, de Vrijhof kamer 120, tel: 053-489 39 09. Kijk ook eens op de stage-/opdrachtenbank op internet: www.integrand.utwente.nl.

KIvI

KIvI Regio Oost gaat samen met de Universiteit Twente een prijs uitreiken - de 'KIvI-Oost/UT prijs' - voor excellent afstudeerwerk door (ir.) studenten aan de UT. Het thema voor het jaar 2000 is 'UT goes medical'. Aan de prijs is een geldbedrag van 1000 Euro verbonden. De prijs wordt uitgereikt aan een door zijn/haar afstudeerdocent te nomineren (ir.)student op basis van een scriptie van een excellente afstudeeropdracht op het gebied van het jaarthema. 'UT goes medical' betekent in de praktijk dat inzendingen op het gebied van bijvoorbeeld biomedische technologie, bio-informatica, maar ook bijvoorbeeld logistiek in de gezondheidszorg kunnen meedingen. Naast de kwaliteit van het werk vormen de nieuwswaarde en de (voorziene) praktische toepasbaarheid van de afstudeerresultaten doorslaggevende criteria. Elk jaar wordt op basis van het thema een commissie samengesteld met vertegenwoordigers van de UT en KIvI. Dit jaar bestaat de commissie uit: prof. dr. J. Feijen (CT/BMTI), prof. dr. ir. F.J.A.M. van Houten (WB), prof. dr. ir. P. Bergveld (EL), prof. dr. P.A.M. Vierhout (T&M), prof. dr. M.J. Peters (TN), dr. N. Sikkel (TN), J.G. van Sisseren (CenT) en dr. ir. P.C. de Weerd-Nederhof (KIvI Regio Oost). Afstudeerdocenten kunnen studenten nomineren tot 31 januari 2001. De commissie vergadert in februari, waarna er in maart een besluit genomenwordt. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de conferentie 'Management of Healthcare and medical technology' op 22-24 april 2001. Informatie: Elfride Dijkstra-ten Dam, accountmanager KIvI-UT, e-mail: [email protected], tel. 4097.

G.A.T.

Het jaar is alweer bijna afgelopen, maar voor het zover is, zijn er nog twee GAT-avonden: vanavond is er een gewone avond met gewoon gezelligheid, gewoon een lekker drankje en gewoon leuke muziek. Volgende week is het niet alleen de laatste GAT-avond van het jaar, maar ook van de maand, en dat betekent dat er weer een spelletjesavond is. Deze avond zal er een dart-toernooi zijn, maar je kan natuurlijk ook iets anders doen. Je bent tijdens de spelletjesavond vanaf 19:30 hartelijk welkom. # Na de vakantie staan onder andere nog op het programma de Amnesty-avond (11 januari) en een nieuw feest (25 januari). # Tot ziens in Vivaan!

UniPartners

Wij hebben op dit moment plaats voor studenten die een serieuze bestuursfunctie willen vervullen. Heb je interesse in het managen van projecten en het runnen van de organisatie die erachter zit, kom dan eens langs. Als bestuurslid heb je een erg afwisselende functie en maak je veel contacten met bedrijven en andere studenten. Dus heb je nog tijd over naast je studie en wil je kennis en ervaring opdoen binnen een gezellige en dynamische organisatie, kom dan langs of stuur een mailtje. Wij zitten in WB hal V, kamer 127-c. Mailen kan naar: [email protected]. Bellen kan ook: 3811 of 053-4312975. Kijk op www.utwente.nl/UniPartners voor meer informatie.

Internationaal

Monsoon

Vrijdag gaat eindelijk de nieuwe Qué Pasa op de post. Hierin vinden jullie onder andere een lekker receptje om uit te proberen in de vakantie, een korte uitleg over Monsoons nieuwe ledenbestand, de ervaringen van ex-voorzitter MariÙlle over haar stage in Thailand, en een uitnodiging voor de nieuwjaarsborrel op dinsdag 16 januari! Ondanks de kleinere nieuwsbrief vorm past er gelukkig nog veel meer in. En als je ook nog wilt meegenieten van ons actieve leden etentje kun je altijd nog in de Qué Pasa redactie, of een andere commissie. Loop eens binnen in de Monsoonkamer voor meer informatie.

AEGEE

Naast de European School die op dit moment aan de gang is in Enschede waarvan vanavond de European night is, is er nog weer veel te beleven in Europa, er is vooral veel mogelijk met kerst in alle uithoeken van Europa, onder andere in Leuven en in Cluj Borsain Roemenië. Ook kun je bijvoorbeeld oud en nieuw vieren in Rome onder de Sint Pieter!

International Office (DiSC)

Het International Office ondersteunt je bij je oriëntatie en voorbereiding voor verblijf in het buitenland voor studie of stage, Vrijhof kamer 206, tel. 4895424, e-mail: [email protected], Kijk voor de website onder onderwijs: studie & stage buitenland. (www.utwente.nl/disc/international-office). Beurzen. Het is dit jaar wederom mogelijk om gebruik te maken van een Fluor Daniel Beurs om drie maanden in de VS door te brengen. Het programma is bedoeld voor studenten van een technische universiteit en de kosten worden volledig vergoed. Je kunt je aanmelden via het NACEE (www.nacee.nl) of de brochure ophalen bij het International Office. Ook dit jaar kun je weer meedingen naar de NIZA scriptieprijs. Deze prijs bedraagt een beurs van f10.000 om onderzoek te doen in Zuidelijk Afrika. De beurs is bedoeld voor (bijna) afgestudeerden die een afstudeerscriptie hebben geschreven over de regio Zuidelijk Afrika m.b.t. een politiek, economisch of cultureel relevant onderwerp. De deadline voor het indienen van scripties is 5 februari 2001. Voor meer informatie kijk je op www.niza.nl.

Menu

Week 51

Zaterdag 16 december

Soep van de dag

***

Runderhamburger - currysaus

groentemacedoine

frites of gekookte aardappelen

Vegetarisch: hamburger Bastille

Zondag 17 december

Soep van de dag

***

Varkensschnitzel met paprikasaus

broccoli of keuze groente

gebakken kriel of gekookte aardappelen

Vegetarisch: champignonschnitzel

Maandag 18 december

Groentevermicellisoep

***

Gehakt cordonbleu - tomatensaus

sperziebonen

gebakken of gekookte aardappelen

Vegetarisch: cordonbleu

Dinsdag 19 december

Tomatencrèmesoep

***

Thaise stoofschotel met tahoe

Oosterse gebakken groente

kerriesaus - mihoen

Vegetarisch: veg. stoofschotel met tahoe

Woensdag 20 december

Heldere ossenstaartsoep

***

Biefstuk tartaar - uiensaus

koolrabi met kaassaus

gebakken of gekookte aardappelen

Vegetarisch: veg. braadworst

Donderdag 21 december

Selderijcrèmesoep

***

Jachtschotel met rode kool

appelmoes

aardappelpuree

Vegetarisch: bonengoulash

Vrijdag 22 december

Heldere kippensoep

***

Kipjachtschijf met jachtsaus

doperwten

frites of gekookte aardappelen

Vegetarisch: twee kaaskrokantjes

'DE STEK'

Maandag 18 december t/m donderdag 21 december

Hap aan de tap

Kerststoofschotel van

kalkoen en groente

gepofte appel

aardappelpuree en saladebar

*****

En natuurlijk zijn er tussen de middag nog altijd die lekkere warme ovenverse broodjes in het café van de Bastille

Oratie

Prof. dr. H. Procee, benoemd tot bijzonder hoogleraar Wijsbegeerte in relatie tot Academische Vorming aan de faculteit Wijsbegeerte en Maatschappij Wetenschappen, over 'De retoriek van academische vorming', donderdag 11 januari 2000, 16.00 uur, Agora, gebouw De Vrijhof.

Pakkerij

AEGEE

Vanavond vindt het eerstejaars feest weer plaats! Een waanzinnig open feest met de band High Times en het thema Carnaval de Brasil, dus kom in stijl. Volgende week, op de 21ste is er als laatste avond van het jaar in Asterion het grote Elfstedentocht feest.

Oud en nieuw wordt dit jaar gevierd in Crash, maar de deelname is beperkt dus schrijf je nu in in de reismap.

A.S.V. Taste

Leuke en drukke weken bij Taste voor de kerstvakantie! Na de zeer geslaagde diësweek zijn er nog meer interessante activiteiten op komst. Neem nou bv. de ALV op woensdag 20 december. Kom en beslis mee over de vereniging! # Op donderdag 21 december zal vanuit de Federatie Aurora Dizcartes ons verblijden met een bezoek van haar bestuur en haar leden # In twee avonden zal het bestuur van A.S.V.Taste borrelen met de jaarclubs in oprichting. Voor raad en advies of gewoon een avondje kletsen, het wordt absoluut gezellig. Vanavond is de eerste ronde waarna op dinsdag 19 december de tweede zal volgen # Ter ere van de oprichting van het 'Kale Mannen Genootschap' zullen vanavond (donderdag 14 december) 'De Regiotappers' optreden in sociëteit Antigoon. Hopelijk zullen zij ons verrassen met veel zangtalent maar vooral met veel haar! # Heb je nog vragen bel (053-4326238) of mail ([email protected]) het bestuur.

C.S.V. Alpha

We naderen de kerstvakantie weer. Nog twee activiteiten staan er dit jaar op het programma. Vanavond is er een sing-in. Aanvang om kwart voor acht # Volgende week donderdag is het dan zover. Het kerstdiner zal zorgen voor wat licht en warmte in deze donkere dagen voor kerst. Een must voor iedereen # Heb je ook belangstelling voor een christelijke studentenvereniging? Kom dan eens langs tijdens een sociëteitsavond. Elke donderdagavond in sociëteit Flux,Oude Markt 24 (3e verdieping). Kijk voor meer info op alpha.student.utwente.nl of bel Maarten: 053-4353456.

Promotie

ir. M.L. Bennink (TN) over 'Force spectroscopy of single DNA-protein complexes, an optical tweezers study', 5 januari 2000, 15.00 uur, BB2.

ir. J.F. Burger (TN) over 'Cryogenic microcooling - a micromachined cold stage operating with a sorption compressor in a vapor compression cycle', 12 januari 2000, 16.45 uur, BB2.

MSc A. Raza (INF) over 'Object oriented temporal GIS for Urban Applications', 18 januari 2000, 13.15 uur, ITC Gebouw.

drs. A.J. Nijdam (EL) over 'Anisotropic wet-chemical etching of silicon pits, peaks, principles, pyramids and particles', 18 januari 2000, 16.45 uur, BB2.

SPE

Het SPE voor discussies over kennis en ETHIEK - moderne FILOSOFIE - kritische ECONOMIE - allerlei RELIGIES - je eigen LEVEN. Ook is er gelegenheid voor stilte, meditatie. Je kunt altijd met een activiteit meedoen.

Activiteiten : Donderdag 14 dec. Filosofie op stelling, 19.30 - 21.00 uur, UT-Vrijhof-kamer 201. Donderdag 14 dec. Muziekavond, thema geluk, 20.00 uur bij Hayo, Lipperkerkstraat 354, Enschede. Dinsdag 19 dec. De dictatuur van de economie, 19.30 - 21.00 uur, UT-Vrijhof-kamer 201. Dinsdag 19 dec. De taal van het verhaal, 21.00 - 22.30 uur, UT-Vrijhof-kamer 201. Donderdag 21 december Eetgroep, 18.00 uur, HE, opgave uiterlijk wo. 20 dec. 17.00 uur 053 4892369, kosten fl. 7,50. Vesper: Iedere donderdag om 17.30 uur in de Vrijhof, Stiltecentrum, t.o. kamer 205. Zen-meditatie: iedere donderdag 20.00 uur, HE. Vieringen: Zondag 17 dec. Rondom de Schrift, vg. Hélène van den Bemt, 10.30 uur Vrijhof.

Informatie

Pastores : Kees Kuyvenhoven (UT) 053 4337571; Hélène van den Bemt (UT en HE) 053 4345107; Arent Weevers (HE) 074 2909064.

Sport

Piranha Rules the waves

Begint het jou buiten ook te koud te worden? Bij ons is het water altijd lekker warm. Train eens mee bij Piranha: wedstrijdzwemmen kan maandag om 21:00, onderwaterhockeyen op woensdag om 19:00, herenpolo op dinsdag 19:30 en damespolo op donderdag om 19:15. Voor meer informatie en trainingstijden surf eens naar www.zpv-piranha.nl of mail naar [email protected].

Zeilvereniging D.Z. Euros

Een nieuw jaar een nieuw bestuur en gratis bier op de constitutieborrel op vrijdag 15 december van 16:00-18:00 in de loods aan de Achterhorst. Andere besturen, zusterverengingen en alle leden zijn van harte welkom. 's Avonds is de vrijdagavondborrel in 'De Sevende Camer' op het watersportcomplex. Zo kunnen leden en donateurs van ver ook eens komen borrelen. Op 16 en 17 december is het klusweekend. Voor eten, klusjeslijstjes en bouwploegleiders wordt gezorgd. Met kerst verzorgt de eerstejaarscommissie op 20 december geheel in stijl het kerstdiner, opgeven kan via www.euros.nl. Verder zijn altijd nog de vaste activiteiten zoals het klussen en bouwen op maandag- en dinsdagavond aan de 'kleine' bootjes en in het weekend aan onze 25 meter lange Klipperaak, de Ebenhaëzer. Interesse, of wil je lid worden: mail [email protected], bel 053-4364882 (Harmen) of kijk op www.euros.nl.

Trainen bij Kronos

Hoewel de Kerstvakantie voor de deur staat, heeft Kronos nog wel de nodige bedrijvigheid. Afgelopen dinsdag een extra ALV, zaterdag bardienst en volgende week gaan we bowlen. En dat allemaal tussen het trainen door. Op zondag 14 januari organiseert Kronos de Dies-loop op de Campus. Een echte cross door het mooie pinetum en het Ledeboerpark die onderdeel uitmaakt van de Twentse Cross Cometitie. Een week daarna is het al weer tijd voor de NSK-indoor in het Groningse Zuidbroek. Reden genoeg dus om eens langs te komen bij Kronos op een van onze trainingen (di. 18.00 uur, Sintelbaan of do. 18.00 uur, Fanny Blankers-Koen Stadion, Hengelo). Meer informatie: wappy.to/kronos, run.to/kronos, [email protected] of tel. 4353475 (Sjoerd).

S.V. Lichtgeraakt

Per eind januari is het nu ook mogelijk op regelmatige basis te kunnen schieten met vuurwapens. Het schieten met vuurwapens gebeurt in Haaksbergen. Op onze eigen banen in de CT-kelder worden de basisbegrippen aangeleerd en statisch geschoten. In Haaksbergen wordt de aangeleerde techniek gebruikt en willen we voornamelijk dynamisch schieten, dus verschillende houdingen, verschillende afstanden en meerdere schoten binnen enkele seconden. Het lidmaatschap is f50 per jaar (lucht), wanneer men ook met vuurwapens wil schieten, dan komt daar boven op een extra bedrag van f60. Er zijn ook verenigingsuitjes zoals kleiduiven schieten, laserquesten, videomarathons, barbecues, etc. Hierover meer op de training # Lichtgeraakt verzorgt ook schietinstructies voor disputen, jaarclubs en andere gezelschappen # Elke maandagavond van 20.00-2200 training # Informatie: www.student.utwente.nl/~lichtgeraakt of Sytse Ozinga 0575-513823 b.g.g. 06-51171168.

Badmintonnen bij D.B.V. DIOK

DIOK is een sportieve vereniging met naast het badmintonnen veel gezellige evenementen (± 2 per maand) en jaarlijks drie grote toernooien. Er zijn competitieteams op alle niveaus: van eerste divisie landelijk tot aan de laagste districtsklassen. Elke donderdagavond is er vanaf 21.00 een gezellige verenigingsavond in Sporthal 2. Als je het leuk vindt om een keer mee te doen dan kan dat. Elke maandag van 18.30-20.00 wordt er beginnerstraining gegeven om de fijne kneepjes van het badmintonvak te leren. Voor vragen kan je bellen met Frank (053-4357641). Kijk ook op www.diok.nl voor meer informatie.

D.R.V. Euros

Erwin Heeringa derde en eerstejaars zwaar bijna een blik (gedeelde tweede plaats) in een keiharde (was het niet het ergometeren, dan was het wel het schreeuwen...) NK-indoor. Verder voorlopig even geen wedstrijden, maar wel andere leuke/lekkere dingen. Vanavond de afsluiting van het Culinair Jaar (verzorgd door Euros Dinnerclub 2000 en 2001), dinsdag weer regiolunch en volgende week donderdag het Kerstdiner. Daarna Kerstvakantie; in deze twee weken is er geen conditietraining, geen borrel, geen regiolunch, geen donderdagavondeten en heeft het bestuur geen kamerdienst. Voor dringende zaken is het bestuur natuurlijk wel bereikbaar.

Breedtesportvereniging De Stretchers

De komende trainingen: Do 14 december Handbal en Voetbal, Ma 18 december Unihockey en Volleybal. Do 21 december is er geen training, maar jaarafsluiting. Kom gerust eens kijken bij een training. Deze zijn elke maandag van 19.30 tot 21.00 uur en elke donderdag van 21.00 tot 22.30 uur in sportzaal 1. Dames gebruiken kleedkamer 3 en heren kleedkamer 1. Als je meer informatie wilt, kun je bellen met Alisia (053-4760566) of Renee (053-4895403) of komen kijken tijdens een training.

v.v. Drienerlo

Woensdag 20 december is er weer een klaverjasavond in Willem van Oranje. Dit is altijd erg gezellig en kom dat ook deze keer weer meemaken. Doe allemaal mee. Het begint om half negen. Denk ook nog even aan de contributie. Deze moet voor 15 december betaald zijn, anders komt er een boete van 15 gulden overheen. Kijk nog eens op de homepage. www.vvdrienerlo.nl.

SKV Vakgericht

In verband met de NSK trainingen zullen de trainingsledentrainingen van donderdag 14 en 21 december niet doorgaan. De NSK trainingen op deze dagen zullen zijn van 17:30-18:30 in Sporthal 2. Ben je nog onbekend met de sport en wil je het korfballen op de campus wel eens uitproberen? Kom dan langs op een van de trainingen van Vakgericht op dinsdag en donderdag van 17:30-18:30 uur en op woensdag van 21.00-22.30 uur in hal 2 van het Sportcentrum. Vakgericht 1 speelt aanstaande zondag om 11:50 thuis tegen Hellas 1 in de Pathmos hal. Succes Vakgericht 1! Voor meer informatie over Vakgericht, kijk op www.vakgericht.nl of bel Marjolein van Veenendaal 053-4895044.

Triathlonvereniging D.S.T.V. Aloha

Hee, jij daar! Kom uit die luie stoel en kom meetrainen met Aloha, want dat is lekker en gevarieerd sporten op elk niveau # Kijk voor de trainingstijden op de homepage www.student.utwente.nl/~aloha. # Een prachtig erepodium voor uw evenement huurt u bij Aloha # vanavond bierproefavond # Voor meer informatie over Aloha bel Ferry (053-4895005) of Bart (053-4359255) of mail naar [email protected].

T.C. Ludica

De feestmaand zal ook bij Ludica zijn naam eer aan doen. Na het zeer geslaagde bezoek van de Sint en de bowlingavond zal de komende dinsdag geheel in het teken van kerst staan. Gratis gluhwein en hapjes en voordelig winterbier zullen zorgen voor een goede start van de kerstdagen. Het is nog steeds mogelijk je in te schrijven voor het kersttoernooi, dat ook dit jaar weer een groot feest zal worden. Maak een goede start met de Ludica Master Series. Kom voor verdere vragen of opmerkingen gerust eens langs tijdens de lunch of bel Ludica: 053-4892347.

Studieverenigingen

TObias

Vrijdag 15 december is er een afscheidsfeest voor de Namibische masters. Vanaf 16.00 wordt er een borrel georganiseerd, waarbij iedereen welkom is. Dus kom gezellig even langs in de kantine van TO!! # Op 9 januari wordt er een nieuwjaarsactiviteit georganiseerd. Op die avond kan iedereen die dat wil, iets op het podium vertonen. Hoe meer mensen iets doen, des te leuker natuurlijk, dus geef je nu op op het mededelingenbord!! # Koop je boeken nog voor de kerstvakantie !! Elke dinsdag en vrijdag in de middagpauze is er boekenverkoop, dus alleen dan heb je de gelegenheid.

Isaac Newton

Ten tijde van het uitkomen van deze UT-Nieuws zijn we druk aan het verhuizen naar de nieuwe ruimte! Deze bevindt zich net onder de kantine en ontvangsthal. Loop gerust de trap eens af om te kijken! # De inschrijving van de EUROREIS is geopend! Schrijf je snel in op de lijst bij de newtonkamer of op internet! De reis gaat dit jaar naar Zweden en Denemarken met het thema "energie" en zal duren van 17 t/m 27 februari # Donderdag 21 december zijn de tussentijdse presentatie en de CANTUS. Zet het in je agenda! # DeNewtonband (PMS-376) is reeds enkele weken aan het repeteren maar zijn nog hard op zoek naar een drummer en een gitarist! Lijkt je dit leuk kom dan even langs! (ervaring niet vereist) # Voor vragen, een blikje fris of een bakje koffie, is iedereen welkom in

kamer WB portacabins 67,69,70,71, elke dag van 10 tot 16 uur open, tel 053-4892531; [email protected].

Abacus

Vanavond gaan we laserquesten! Om 20.00uur bij Miracle Planet. We verzamelen om 19.30uur bij de hoofdingang van TW. Je kan je nog inschrijven via de inschrijflijst bij onze kamer # Vrijdag 15 december is er een excursie naar Watson Wyatt Brans & Co. in Amstelveen. De excursie is inclusief lunch en gratis borrel. Schrijf je nu bij ons in # Donderdag 21 december is er om 15.00uur een discussiebijeenkomst in A112. Heb je nog onderwerpen waarover je wil discussieren, meld dit dan even bij Abacus.# Donderdag 21 december hebben we om 16.30uur een kerstborrel in kleintje VB. Je kan dan na de discussiebijeenkomst nog even napraten of gewoon gezellig een drankje drinken en een kransje eten # Vragen? bel 3435, mail naar [email protected], surf naar www.abacus.utwente.nl. of wap naar www.abacus.utwente.nl/wap.

Ideefiks

Stoor Ideefiks vanavond niet, hij is druk bezig surprise en gedicht te maken voor morgen # Vandaag zal om 15.00 uur in CT 1814 Jos Gaasbeek zijn WWTS afstudeercolloquium, getiteld "Tot mails! - transformatie van communicatie door mediatie" verzorgen # De Tok deadline voor kopij is 20 december # Als jullie nog tentamens hebben liggen kom ze dan langsbrengen voor de tentamenbank # Vragen of gewoon behoefte aan een luisterend hondenoor? Tel. 053-4893284, Meel: [email protected], Internet: http://www.wmw.utwente.nl/ideefiks.

ConcepT

LET OP: op woensdagavond 20 december wordt er in Miracle Planet een film gedraaid speciaal voor ConcepT-leden: Meet the parents! Op de ConcepT-kamer zijn voor f2,50 kaartjes verkrijgbaar, max. 2 p.p. # Heb jij een favoriete docent? Kom naar de borrel en kijk of hij/zij verkozen is tot docent-van-het-jaar! # Op 19 december is de jaarlijkse Kerstlunch. Voor een paar gulden krijg je een fantastische maaltijd geserveerd! # Chique op Antarctica??? Kom naar het grote ConcepT-Communiqué gala op 18 januari # De ConcepTueelcommissie zoekt mensen die van lay-outen en het regelen van artikelen voor in het verenigingsblad houden. Heb je geen hekel aan computers, geef je dan op bij ConcepT # Lijkt het je leuk om volgend jaar het symposium te organiseren, geef je dan op voor de Symposuimcommissie # In de Kerstvakantie verhuist de ConcepT-kamer naar de kelder van het WB-gebouw, bij de borrelkelder. Vanaf volgend jaar kan je dus snel via de hoofdingang bij ConcepT-kamer komen # Vragen/info: tel. 3884, [email protected] of http://www.ConcepT.utwente.nl.

Alembic

Wil jij in 2002 op studiereis met Alembic? De BuCo 2002 houdt dinsdag 19 december om 12.30 uur een lunchlezing in CT3500. Hier wordt informatie over de buitenlandreis gegeven en krijg je antwoord op al je vragen # Ook zou de BuCo 2002 graag ingevulde enquêtes terug willen krijgen. Je kunt ze deponeren in de grote-BuCo-2002-enquÛte-doos op de Alembic-kamer # De bestelde boeken voor het tweede trimester kunnen opgehaald worden op de Alembic-kamer. Er moet wel direct contact betaald worden # Ook dit jaar wordt er weer er weer een nationale wetenschapsquiz georganiseerd. Net als vorig jaar koppelen we hier weer een onderlinge competitie aan. De vragen kun je op de Alembic-kamer ophalen, maar ze zijn ook op www.vpro.nl te vinden. Wanneer je de antwoorden voor de kerstvakantie bij ons inlevert, maak je kans op de grote "Alembic Wetenschapsquiz"-wisselprijs en een meter bier tijdens de nieuwjaarsborrel # Wil je niet dat jou foto in het jaarboek verschijnt, kom dit dan even melden # Dinsdag 19 december houdt DSM een borrellezing in de borrelkelder over de businnes-course The Match. Vierdejaars en hoger die interesse hebben zijn vanaf 16:30 uur van harte welkom.

Scintilla

Tijdens de ALV van 31 oktober is er besloten dat onze gebouwenbeheerder, dhr. Muller erelid der E.T.S.V. Scintilla zal worden. Dit zal op een feestelijke manier tijdens de erelidmaatschapsborrel gebeuren. Deze borrel vindt plaats op dinsdag 19 december vanaf 16:00 uur. Kom dus allen om deze unieke gebeurtenis mee te maken! # Elke maand is er een film te bekijken tijdens twee middagpauzes. Kom op woensdag 20 en donderdag 21 december in collegezaal T4 een spannende film bekijken # Altijd al je medestudenten van Arago willen neerknallen? SCALA biedt je de mogelijkheid op woensdag 20 december om 19:30 uur. In het nieuwe laserquestcentrum van Miracle Planet zullen de vonken er vanaf vliegen. Hierna wordt er met de overgebleven deelnemers gezellig nageborreld in de Tombe. Schrijf je snel in in de kantine of SK # Wij zoeken mensen voor de studiereis- en de jaarboekcommissie # Quote of the week: Tjeerdp: "Op de middelbare school had ik een hele harem."

Communiqué

Op 18 januari 2001 organiseert Communique samen met ConcepT een gala. Hou deze datum dus vast vrij. We kunnen al wel verklappen dat het in de Jaargetijden in het Volkspark in Enschede zal zijn en dat het thema "Chique op Antarctica" is.# Heb je je nog nietopgegeven voor een commissie en wil je wel graag actief worden bij Communiqué? Stuur dan een mailtje naar [email protected] of kom langs in de Communiqué-kamer(A227)tussen 10.30 en 16.00 uur en ook voor vragen, opmerkingen of ideeën kun je er ook elke dag terecht. Verder kun je natuurlijk bellen: 053-4894461.

Union

Bestuur Student Union

Kijk op www.studentunion.nl voor het laatste nieuws en voor meer informatie over de volgende berichten. # Per 1 februari komen in het Unionbestuur vier plaatsen vrij. We zoeken vier actieve studenten die zich een jaar lang willen inzetten voor de Union. Een jaar de Union besturen betekent een jaar vol afwisseling en uitdagingen, waarin je kennis maakt met alle aspecten het studentenleven en de universiteit. Interesse? Stuur dan voor de kerstvakantie je sollicitatiebrief, motivatie en CV aan ons toe. # De Union Shop zoekt een nieuwe studentmanager: een ouderejaars student, die bekend is met de UT en die voor een jaar lang minimaal 16 uur wil werken aan de verdere opzet van de Shop. Interesse? Bel 053-4894826 (Union Shop). # Bestuur en Raad van Toezicht hebben besloten om het 'Unionbeurzenprogramma' op te zetten. Hiermee kan de SU studenten belonen worden voor extra-curriculaire activiteiten. Het programma voorziet jaarlijks in een aantal beurzen voor het volgen van een summercourse of trainingsprogramma aan een (gerenommeerde) buitenlandse universiteit. # De resultaten van de enquÛte over het trainingenprogramma voor studentbestuurders zijn verwerkt in een rapport. Dit is in te zien bij het bestuur. # Activiteiten aankondigen op onze WAP/website: [email protected]. Bestuursvacatures plaatsen: [email protected]. # Student Union, Vrijhof kamers 27, 28, 29, tel: (053-489) 8006, fax: (053-489) 2671, e-mail: [email protected].

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.