Info

| Redactie

Algemeen Besluiten van het College van Bestuur d.d. 3 november 2000 -Het CvB heeft ingestemd met polsing van de door de faculteit INF beoogde kandidaat voor de vacature op de leerstoel Applicatieprotocolsystemen. -Het CvB heeft ingestemd met polsing van de door de faculteit EL beoogde kandidaat voor de vacature op de leerstoel Systemen en Materialen voor Informatieopslag. -Het CvB heeft ingestemd

Algemeen

Besluiten van het College van Bestuur d.d. 3 november 2000

-Het CvB heeft ingestemd met polsing van de door de faculteit INF beoogde kandidaat voor de vacature op de leerstoel Applicatieprotocolsystemen.

-Het CvB heeft ingestemd met polsing van de door de faculteit EL beoogde kandidaat voor de vacature op de leerstoel Systemen en Materialen voor Informatieopslag.

-Het CvB heeft ingestemd met polsing van de door de faculteit T&M beoogde kandidaat voor de vacature op de leerstoel Financieel Management en Bedrijfseconomie.

-Het CvB heeft ingestemd met polsing van de door de faculteit WMW beoogde kandidaat voor de vacature op de bijzondere leerstoel Kunst en Technologie.

-Het CvB heeft ingestemd met de voorgestelde procedure betreffende de jaarverslaggeving 2000.

-Het CvB heeft besloten om de uitvoering van de kinderopvangregeling met ingang van 1 januari 2001 uit te besteden aan LINK. Hiertoe wordt een jaarcontract afgesloten met een wederzijdse opzegtermijn van 6 maanden. Bij een eventuele verlenging van dit contract wordt opnieuw gekeken naar de door LINK gehanteerde tarieven in relatie tot de kwaliteit van de gewenste dienstverlening.

-Het CvB heeft in principe besloten tot deelname aan Internet Exchange. Hiertoe zal een maximale investering via HTT Holding Technopolis Twente BV van Euro 100.000 worden gedaan. Hierbij is overwogen dat het stimuleren van IT-bedrijvigheid op en om de Universiteit Twente van belang is voor de instelling. Het College wenst voor de definitieve inrichting en besteding van de gelden, ter toetsing van de uitkomst, nader te worden geraadpleegd.

-Het CvB heeft de tweede begrotingswijziging 2000 vastgesteld en deze ter informatie toegezonden aan de faculteiten, onderzoekinstituten en diensten met een afschrift aan de Universiteitsraad.

-Het CvB heeft besloten dat van de uitgaande correspondentie van individuele leden van het CvB vertrouwelijk een exemplaar bij DIC wordt gedeponeerd.

Studium Generale

In de serie 'oorlog' komt na het eerste front 'de militaire strategiën' het tweede front van fundamentele veranderingen aan bod. Het betreft dat van de motieven voor oorlogsvoering. Was oorspronkelijk de nationale defensie het ijkpunt, tegenwoordig worden de kaarten gezet op internationale humanitaire actie. Op 28 november discussiëren prof.dr. H.J. Achterhuis, hoogleraar systematische wijsbegeerte aan de Universiteit Twente en generaal-majoor b.d. mr. drs. C. Homan, verbonden aan instituut Clingendael, met elkaarover de motieven voor oorlogsvoering. Aanvang 19.30 uur. Vrijhof Amphitheater. De toegang is gratis, aanmelden vooraf niet nodig.

Rolstoelgebruik in Ootmarsum

Het Gehandicapten Platform Ootmarsum wil samen met de Gemeente Ootmarsum een enquÛte houden onder alle gebruikers van de Wet Voorziening Gehandicapten (WVG) ter plaatse. Vraag is of beleid en uitvoering van de WVG naar tevredenheid is van de gebruikers, of dat op bepaalde punten verbeteringen nodig of wenselijk zijn. We zoeken een studentonderzoeker die enige ervaring heeft met SPSS. Meer informatie: Egbert van Hattem, Wetenschapswinkel, Vrijhof 207/208, tel. 4407, email: [email protected]

Sporthal in Lonneker

Grote sportverenigingen in het dorp Lonneker moeten verplicht trainen en spelen in de stad Enschede omdat een eigen sporthal ontbreekt. Om de Gemeente Enschede te overtuigen van de haalbaarheid van een eigen hal, willen de clubs een financieel kostenplan opstellen, en de bereidheid van de clubs peilen om de ware kosten op te brengen. Meer informatie: Egbert van Hattem, Wetenschapswinkel UT, Vrijhof 208, tel. 4407, [email protected]

RSK

Volgende week (donderdag 30 november) is er weer een Open Maaltijd van de christelijke studentenvereniging RSK. Deze maaltijd is "open", zodat ook gasten van harte welkom zijn. Als je geïnteresseerd bent in onze vereniging en een keer wilt komen kijken wie wij zijn en wat wij zoal doen, kom dan ook (gratis) mee-eten. De maaltijd vindt plaats in de kantine van speeltuin "het Kozakkenpark", G.J. van Heekstraat 2 te Enschede en begint om 17:30. Voor meer informatie kun je bellen met Janneke; 053-4350340.

UT Kring - Bloemschikken

Sinds kort zijn wij begonnen met de cursus bloemschikken in Boerderij Bosch, elke woensdag van 19.30-± 22.00 uur. In twee groepen op even en oneven woensdag. Voor opgave bellen 2381, Trudy Hondelink. Op zondag 10 december van 10.00-16.00 uur worden in drie groepen kerstbakjes gemaakt. Kosten f10. p.p. Voor opgave bellen 2381, Trudy Hondelink.

CD-Uitleen Drienerlo

Selectie uit de nieuwe cd's: Pop: 1.Erykah Badu-Mama's Gun (soul) 2.Marilyn Manson-Holy Wood (industrial) 3.Tributes-Two Pac: Rose That Grew>From The Concrete vol. 1 (hiphop, met o.a. Mos Def, Sisqo) 4.Mark Olson-My Own Jo Ellen (countryrock van ex-Jayhawk) 5.Sick Of It All-Yours Truly (hardcore) 6.ClaudeYoung-Patterns (techno) 7. Nostradameus-Words Of... (powermetal) 8.Da Lata-Songs From The Tin (mix van salsa met moderne dance) 9.IQ-The Seventh House (symfo, pas in februari 2001 in de winkel, nu al bij ons!) 10.Nieuwe verzamelaars van John Denver, Jim Croce, Cat Stevens. Blues: Chris Duarte-Love Is Greater Than Me. Jazz: Dick de Graaf-Heartbeat (ma. 27 nov. in de Vrijhof!). Klassiek: A. Glazoenov-Orchestral Music (USSRSO, Svetlanov). Wereldmuziek: Anthology Of American Folk Music vol. 4 (aanvulling op Harry Smith's belangwekkende box). Meer info? Bel 053-4361130 of surf naar come.to/cd-uitleen.

Huize Heilige Hubertus Huisfeest

1 December zal het weer zover zijn: Het 17e Hubertusfeest met als thema 'Water' zal gehouden worden aan de Noorderhagen. Op de bewuste avond zullen ongeveer 700 studenten uit heel Nederland verkleed en wel de gehele nacht uit hun dak gaan. Alle studenten uit Enschede zijn natuurlijk ook van harte welkom om de tentamenperiode op een geslaagde manier af te sluiten. Er is slechts één voorwaarde: U dient in het kader van het thema verkleed te komen! Tot Vrijdag 1 december.

UT Kring - Sinterklaasfeest

Net als andere jaren komt ook nu Sinterklaas weer op de UT. Hij neemt ook voor de kinderen weer kadootjes mee. De clown en ballonnenpiet gaat met zijn toverstok toveren. Om heel veel kinderharten te veroveren. Kaarten kunnen jullie ouders halen, ze behoeven maar f7,50 (als UT Kring leden) te betalen. Anders betalen ze f15. Voor de ouders is de prijs f3 p.p. (ook voor opa's en oma's) want die mogen ook mee. Het feest vindt plaats in de Vrijhof. Daar zijn ook de kaarten te koop, is dat niet tof. Bij boerderij Bosch op dinsdag en woensdag tussen 12.00-14.00 uur. De voorstelling begint om 14.00 uur in de Vrijhof. Je mag al om half 2 naar binnen. Sint en Piet.

Alle faculteiten

College industriële elastomeren (135525)

Zie mededeling CT.

BSK

Asielzoekers in de wijk

De komst van een asielzoekerscentrum in een wijk is steeds vaker aanleiding voor onrust. Het comité van omwonenden in Groot Driene (Hengelo) vraagt zich af: of de locatiekeuze van een asielzoekerscentrum op het ATC sportterrein zorgvuldig is uitgevoerd; welke criteria de gemeentepolitiek heeft gehanteerd; en of de handelswijze van Hengelo afwijkt van andere gemeenten. Welke Bestuurskundestudent wil zijn tanden zetten in deze actuele problematiek. Meer informatie: Egbert van Hattem, Wetenschapswinkel,Vrijhof 207/208, tel. 4407, email: [email protected]

Zitting nemen in panel

Voor P/D1 studenten BSK. Gezocht: 10 P-studenten en 10 D1-studenten die zitting willen nemen in een panel. De mening van studenten over het onderwijs is en blijft belangrijk. Met jullie medewerking aan de vakevaluaties zijn we erg blij maar er is meer. We willen graag een panel samenstellen van studenten die drie keer per jaar (na afloop van 2 blokken) met de opleidingsdirecteur willen praten over het onderwijs in die 2 blokken. Je kunt je aanmelden bij Lianne van de Maat, telefoon 3230, email: [email protected] Het eerste gesprek voor het P- panel is maandag 11 december in de middagpauze in TWRC B-209. Het eerste gesprek voor het D1- panel is donderdag 7 december in de middagpauze in TWRC B-101. Voor de lunch wordt gezorgd.

Plaats in het kader van traject leren-werken bij de Politieregio Gelderland Midden

Voor D3 studenten BSK. De politieregio Gelderland-Midden, District de Liemers in Zevenaar, heeft een plaats in het kader van het traject leren-werken voor een student op het gebied van managementondersteuning. Ingangsdatum: liefst zo spoedig mogelijk. Duur maximaal 1 jaar. De functie-inhoud is o.a. *beleidsondersteuning: -verzamelen en analyseren van bedrijfsgegevens; -verrichten van (beleids)-ondersteunende werkzaamheden; -verrichten van deelonderzoeken; -ontwikkelen van instrumenten; -opstellen van nota's en rapportages; -adviseren en ondersteunen van de leiding op specifieke terreinen; *overige taken: -fungeren als secretaris van werk- en projectgroepen; -signaleren van ontwikkelingen en knelpunten; -verstrekken van informatie; -maakt deel uit van het Districtelijk Management Team. Een onderwerp voor het afstudeer-deel kan in overleg met de organisatie vastgesteld worden. Heb je interesse, neem dan contact op met Jessica ter Hofte (3239, kamer C105a).

Loopbaanoriëntatie

Voor P/D1 studenten BSK. Wat voor werk doen afgestudeerde bestuurskundigen? Ben je nieuwsgierig naar het antwoord op deze vraag dan hebben we voor jou een mogelijkheid om het antwoord zelf te vinden. Een aantal van onze afgestudeerden zal je graag meer vertellen over het werk dat zij doen. We bieden je de mogelijkheid om een dag(deel) bij hen op bezoek te gaan. Tijdens deze dag maak je kennis met het werk dat gedaan wordt door een bestuurskundige. Voor P studenten wordt maandag 4 december om 12.25 aansluitend op het college "overheid en burger" een korte toelichting op de loopbaanoriÙntatie gegeven in TWRC B-209. Voor D1 studenten is deze toelichting dinsdag 5 december om 12.25 aansluitend op het college "informatiekunde" in BB-1. Tijdens de bijeenkomst kun je de lijst met deelnemende organisaties inzien en je ook alvast inschrijven.

Reorganisatie Binnenlands Bestuur (178430) Grotestedenbeleid

Voor D2/D3 studenten BSK. In 1994 bij het aantreden van het eerste kabinet-Kok werd op initiatief van een aantal grote steden een begin gemaakt met het grotestedenbeleid. Het nieuwe, tweede kabinet-Kok heeft besloten dit beleid voort te zetten en zelfs besloten voor dit onderdeel van het kabinetsbeleid een aparte minister (de heer Van Boxtel) aan te stellen. Het grotestedenbeleid is gericht op de oplossing van de sociaal-economische problemen van de Nederlandse grote steden. Het betreft hier onder meer problemen op het terrein van criminaliteit, drugsverslaving werkloosheid, concentratie van allochtonen, leefbaarheid, die zich in de steden concentreert in bepaalde wijken en buurten. Voor een krachtige aanpak van deze inhoudelijke problemen achten regering en betrokken steden bestuurlijke vernieuwing noodzakelijk. Deze bestuurlijke vernieuwing heeft onder meer betrekking op: -de verhouding stedelijke gemeenten-hogere overheden; -de verhouding stedelijke gemeenten-randgemeenten; -de verhouding stedelijke gemeenten-burgers en lokale organisaties. In dit vak richten we ons op de analyse van deze bestuurlijke vernieuwingsprocessen. Welke effecten hebben dergelijke vernieuwingen op de kwaliteit van het bestuur? Daarbij wordt uitgegaan van een breed kwaliteitsbegrip. Dit vak is verplicht onderdeel van het kerngedeelte van de afstudeerrichting Inrichting Openbaar Bestuur. Het is echter ook voor andere richtingen (bijvoorbeeld veiligheidsstudies of organisatie en management) geschikt als keuzevak. Studenten die willen deelnemen aan dit vak worden verzocht zich voor het eerste college (maar liever nog voor 1 december) aan te melden via TeLeTOP. Aanmelding kan via de startpagina op http://teletop.utwente.nl. Aangekomen op deze pagina ziet u het vak staan in het rijtje vakken waarvoor ze zich kunnen inschrijven in TeleTOP. Door op de knop Cursusaanvraag te klikken kunnen ze dan aangeven het vak te willen volgen. Bent u niet vertrouwd met TeLeTOP dan kunt u op deze startpagina ook een TeleTOP handleiding downloaden onder de knop Ondersteuning.

Voorlichting van de minor Management van technologie in de samenleving

Voor D1 studenten BSK. UITNODIGING. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van de minor Management van technologie in de samenleving die met ingang van het studiejaar 2000/01 wordt aangeboden voor studenten uit technische en maatschappijwetenschappelijke opleidingen. Deze minor biedt inzicht in de complexe vragen en uitdagingen waar je als ingenieur, manager of beleidsmaker mee te maken krijgt bij de introductie van nieuwe technologie in de samenleving. In de minor wordt duidelijk hoe de ontwikkeling van technologie verbonden is met strategieën vanbedrijven, overheidsbeleid, en reacties van gebruikers en andere maatschappelijke groeperingen. De minor wordt ontwikkeld en aangeboden door de docenten uit de opleidingen BSK, TBK en WWTS. Voordat we de minor daadwerkelijk gaan aanbieden willen we graag reacties hebben van studenten op de inhoud zoals we die op dit moment voor ogen hebben. Op donderdagmiddag 7 december a.s. zal de minor daarom gepresenteerd worden in de vorm van een aantal kleine proefcolleges met discussie. De presentatie vindt plaats in zaal A112 van het TWRC gebouw. Tijdstip: 13.30 tot 16.30. Docenten zijn: prof.dr. Rob Hoppe (BSK), dr.ir. Jan Willem Stoelhorst (TBK) en prof.dr. Arie Rip (WMW). We zoeken een kritisch gehoor van studenten die ons wijzer kunnen maken over de vraag of we met de ontwikkeling van deze minor op de goede weg zijn. Als actieve student in je eigen opleiding ben je wellicht nieuwsgierig naar wat wij met deze minor te bieden hebben. Als beloning voor je deelname bieden we je alvast een kijkje in de keuken en hebben we een kleine verassing in petto. Mocht je andere studenten kennen die belangstelling hebben, breng ze dan van deze bijeenkomst op de hoogte. Ben je van plan om te komen, graag melden bij Emmie Keizers, BOZ WMW, TWRC A231, tel. 3292. E-mail: [email protected]

Methoden van beleidsanalyse (174215)

Voor D2/D3 studenten BSK. Roosterwijziging: Het hoorcollege Methoden van beleidsanalyse (174215) wat gepland stond voor dinsdag 5 december 2000 (week 49), 7/8 uur, is verplaatst naar vrijdag 8 december 2000, 3/4 uur, zaal CT-1814. Zie ook het aangepaste rooster.

Afstudeeropdracht bij North Western Health Board in Ierland

Voor D2/D3 studenten BSK. De afgelopen jaren zijn er regelmatig BSK-studenten op stage geweest bij de regionale gezondheidsorganisatie in het noord-westelijk deel van Ierland; de North Western Health Board (NWHB). De ervaringen met de NWHB zijn zonder meer voortreffelijk. De begeleiding bij de opdracht is uitstekend evenals de werksfeer en de persoonlijke aandacht die de student geniet. Onder meer deze positieve ervaringen hebben er toe geleid dat de NWHB ook geïnteresseerd is geraakt in BSK-afstudeerders. In nader overleg tussen student, NWHB en de faculteit BSK-docenten worden er afstudeeropdrachten afgesproken. Heb je interesse voor een afstudeeropdracht in de Ierse gezondheidszorg (misschien in combinatie met de Ierse [pub-]cultuur en het Ierse landschap) en je wil nadere informatie loop dan even binnen bij de co÷rdinator praktijkcomponent, Jessica ter Hofte (TWRC C-105A, tel. 053-489 3239/3240) of bij de docent, J.M. Bos (TWRC C-323, tel. 053-489 3218).

Afstudeeropdracht: Kennis Centrum Onderwijs van het USZO

Voor D2/D3 studenten BSK. De USZO beschikt als uitvoeringsinstelling voor overheid en onderwijs over een schat aan informatie op het terrein van werknemersverzekeringen. De USZO rapporteert ieder kwartaal over deze gegevens aan haar opdrachtgevers. Naast deze statistische informatie wil de USZO haar opdrachtgevers, te starten met het onderwijs, ook een stuk analyse en voor zover mogelijk onderzoek bieden van haar uitkeringsgegevens. Voor genoemde analyse en onderzoek is de USZO op zoek naar studenten, die in het kader van hun afstudeeropdracht een onderzoek willen verrichten bij de USZO. De student heeft een grote mate van vrijheid als het gaat om het benoemen van een mogelijke onderzoeksopdracht. Voorwaarde is dat het resultaat een meerwaarde heeft voor onderwijspartijen, en dat de opdracht binnen het werkterrein van de werknemersverzekeringen valt. Opgemerkt wordt dat ook preventie- en reïntegratie-activiteiten hiertoe behoren. De werkzaamheden worden verricht bij het Kennis Centrum Onderwijs (KCO) van het USZO. Het KCO faciliteert de benodigde voorzieningen gedurende de periode dat de student actief is (werplek, computers, toegang tot bestanden etc.). Verder kent het USZO een stagevergoedingsregeling. Studenten die geïnteresseerd zijn in het vervullen van een onderzoeksopdracht bij het KCO in het kader van zijn/haar afstuderen, kunnen contact opnemen met Dhr. Berendsen van het KCO: 045-5797175, e-mail: [email protected] Indien gewenst kan op zeer korte termijn gestart worden.

Reorganisatie binnenlands bestuur (178430)

Voor D2/D3 studenten BSK. Roosterwijziging: Het hoorcollege Reorganisatie binnenlands bestuur (178430) wat gepland stond op dinsdag 5 december a.s. (week 49), tijdens het 7/8 uur komt te vervallen. Het college vindt nu plaats op woensdag 6 december, 3/4 uur, in zaal TWRC C-238. Zie ook het collegerooster.

Afstudeercolloquium

Inez Workel over 'Sociale aspecten-onderzoek; de stand van zaken'. Een inventarisatie van methoden voor sociale aspecten-onderzoek binnen Nederland, 24 november 2000, 16.00 uur, TWRC C-238.

CT

Herhaalde mededeling Variant BMT

Voor CT, EL, TN. Dit cursusjaar bestaat de mogelijkheid om het 3e jaars vak (2.5 SP) in de variant Biomedisch Technologie te gaan volgen op het gebied 'Biomedische Meettechnieken en Signaalanalyse'. Hierbij kan gekozen worden uit de vakken: -Praktische Biomedische Signaalanalyse, 1e trimester di. ochtend (+ praktikum op zelf te kiezen dagdelen) (docent Rutten). -Meettechnieken voor experimentele en klinische fysiologie, 2e trimester, wo. middag (docent Bergveld). -Er kan ook een 'mix' van delen van deze 2 vakken samengesteld worden. Studenten die van plan zijn dit vak tedoen in het kader van de variant dienen voor aanvang contact op te nemen met de betreffende docent(en).

College industriële elastomeren (135525)

Het eerste college is op donderdag 11 januari 2001, het 1e en 2e uur in CT 1345. Bij deze gelegenheid worden de data voor de vervolgcolleges in onderling overleg afgesproken. Studenten die belangstelling hebben voor dit college worden verzocht zich op te geven bij: Gerda van der Ha, secretaresse van de werkeenheid Rubbertechnologie, kamer CT 1360, tel. 4894621 of per e-mail [email protected] Prof.Dr.Ir. J.W.M. Noordermeer, Werkeenheid Rubbertechnologie.

Numerieke Wiskunde

Studenten (generatie 98/99) die de variant met vakcode 154021 willen volgen in het tweede trimester moeten zich inschrijven voor het bijbehorende practicum tijdens het eerste hoorcollege op maandag 4 december, 8.30 uur, in BB3. Studenten (t/m generatie 97/98) die het verplichte vak met vakcode 154020 nog moeten afronden kunnen dit doen in het vierde blok. Indien zij zowel het practicum als de toets nog moeten afronden (!), dan mogen ze ook de variant met vakcode 154021 volgen. Voor meer informatie: www.math.utwente.nl/-numwis.

Integrand Twente

Douwe Egberts zoekt een student(e) voor een algemeen kwalitatief onderzoek op het gebied van de bruikbaarheid van het beschikbare water in Europa voor hun machines. Moeten machines eventueel aangepast worden omdat het water niet aan de eisen voldoet voor een machine, is er een verhoogde kans op frequent onderhoud aan de machine naar aanleiding van kwalitatief slechter water. Het project houdt globaal in het in kaart brengen van drinkwaterkwaliteiten in Europa, typen filter, methoden van ontharden, methodes van kalkpreventie etc, het verder uitdiepen van de 'water theorie' en verder het opbouwen van een 'waterkenniscentrum'. Info: Vrijhof kamer 120, tel. 053-4893909, of www.integrand.utwente.nl.

Practicum met C++ (211024) op maandag 5-8e uur in trimester 2

Aan studenten WB, CT en TN. Zie mededeling WB.

Practicum met C++ (211024) op maandag 5e-8e uur in trimester 2 vervalt in week 13

Aan studenten WB, CT en TN. Zie mededeling WB.

EL

Numerieke Wiskunde

Studenten die Numerieke Wiskunde als keuzevak (!) willen volgenmoeten de variant met vakcode 154021 nemen. Dit kan in het tweede trimester. Zij moeten zich wel inschrijven voor het bijbehorende practicum tijdens het eerste hoorcollege op maandag 4 december, 8.30 uur, in BB3. Studenten die het verplichte vak met vakcode 154023 nog moeten afronden kunnen dit doen in het vierde blok. Dit laatste geldt ook voor studenten met een HBO-opleiding. Voor meer informatie: www.math.utwente.nl/-numwis.

Mededeling voor de lichting 2000

Er is per 1 december a.s een wijziging aangebracht in de formele toekenning van SP's aan de wiskundevakken om het mogelijk te maken aan de MAPLE-oefeningen eveneens een formeel SP toe te kennen. Tevens is de formele verwerking van de beoordeling van de gezamenlijke MAPLE-oefeningen enigszins gewijzigd. De wijziging houdt qua verdeling van SP's in, dat de standaard 9 SP voor wiskunde als volgt herverkaveld wordt: Calculus I 3 SP, Lineaire structuren 2 SP, Calculus IIA 1 SP, Calculus IIB 2 SP en MAPLE 1 SP. De inhoud van alle onderdelen afzonderlijk alsmede het aantal MAPLE-oefeningen per onderdeel alsmede de aan elk onderdeel toe te kennen roostertijd blijft tenopzichte van de huidige ongewijzigd. In de lijst van examenonderdelen wordt MAPLE toegevoegd met code 150539. Deze veranderingen hebben praktische gevolgen voor de zak/slaagregeling voor de propedeuse van de lichting 2000. De aangepaste zak/slaagregeling vindt u in uw postvakje. Voor andere lichtingen beslist de examencommissie ad hoc in het voordeel van de student. Namens de examencommissie, De secretaris, R.W. Brink.

Herhaalde mededeling Variant BMT

Voor CT, EL, TN. Zie mededeling CT.

Request with respect to course (127115)

TN en EL. Who is interested to follow the experimental part of the course " Practical biomedical signal analysis" (127115) and to start as soon as possible. It will be finished at the end of December. Please send an e-mail to '[email protected]'.

College Geïntegreerde Optica Hoekstra/Driessen/Lambeck

Zie mededeling TN.

Kansrekening voor EL (153006)

Het college van groep 2 op DI 3+4 in week 4 wordt i.v.m. afwezigheid van de docent verplaatst naar DO 3+4 in dezelfde week in collegezaal TWRC-A 118.

Techniekontwikkeling in N/Z perspectief (160516)

Op 27, 28 en 29 november vindt het college Techniekontwikkeling Noord/Zuid perspectief voor groep 1 plaats in INF L208 en nietzoals is aangekondigd in INF L220.

EL-Major Technische Telematica

Zoals al eerder aangekondigd, wordt het vak Schakel en Controle Systemen voor Multiservice Netwerken (125151) dit jaar niet gegeven. EL studenten die dit vak voor de Major Technische Telematica hebben gekozen wordt aangeboden in plaats hiervan in het tweede trimester het vak Prestatie Analyse van Comminicatie Netwerken (125114) te doen d.m.v. zelfstudie en opgaven. Hiervoor moet contact worden opgenomen met Victor Nicola, tel: 4286 email [email protected]

INF/BIT/TEL

Numerieke Wiskunde

Voor INF. Studenten die Numerieke Wiskunde als keuzevak (!) willen volgen moeten de variant met vakcode 154021 nemen. Dit kan in het tweede trimester. Zij moeten zich wel inschrijven voor het bijbehorende practicum tijdens het eerste hoorcollege op maandag 4 december, 8.30 uur, in BB3. Voor meer informatie: www.math.utwente.nl/-numwis.

D-voordracht INF

Bart Rietdijk over 'ATM Network Management using CORBA's Notification Service', 30 november 2000, 14.00 uur, INF L-204 (Demozaal).

D-voordrachten BIT

Joost van Bruijnsvoort over 'Data Analysis in a Marketing Environment', 24 november 2000, 14.00 uur, INF-L204 (Demozaal).

Ing. Stephan J.S. de Jong over 'IT: We know a lot about technology, but what do we know about information. Dealing with semantic issues', 24 november 2000, 15:45 uur, BB-6.

E.M. Vissering over 'Integratie van gedistribueerde transacties in de nieuwe economie', 24 november 2000, 16.00 uur, INF L-204 (Demozaal).

D.F. Vos over 'Ontwikkeling en Deployment van Web Database-applicaties', 30 november 2000, 15.30 uur, INF-L204 (Demozaal).

Vervallen toets High performance computing (211104)

Voor INF D3-studenten. De toets High performance computing op 1 december a.s. komt te vervallen. Het vak zal worden beoordeeld op grond van het ingeleverde verslag.

Vervallen toets 2 (toepassingen) Telematicasystemen en toepassingen (261000)

Voor TEL P-studenten. Het toepassingen gedeelte van dit vak is afgesloten met een practicum, daarom komt toets 2 te vervallen. Studenten die het toepassingen gedeelte willen herkansen kunneneenmalig op 5 december aanstaande, een opdracht ophalen bij B.J. van Beijnum (kamer 4010). De eerste volgende herkansing van toets 1 is tijdens de reguliere herkansingsdag op 10 januari 2001. De inschrijving hiervan is nog niet gestart.

Integrand Twente

Voor een productiebedrijf in Borculo zoeken we een IT-georiënteerde student en een logistiek-georiënteerde student, die gezamenlijk een opdracht willen uitvoeren. Het gaat over het op papier zetten van batchrecords en deze uiteindelijk in een geautomatiseerd systeem onder te brengen. Ref.G777. Info: Vrijhof kamer 120, tel. 053-4893909 of www.integrand.utwente.nl.

Mededelingen BIV AO (186355)

Voor TBK en BIT D1. Zie mededeling TBK/CT&M.

Tentamen BIV AO "oude stijl" (186355)

Voor TBK en BIT D1. Zie mededeling TBK/CT&M.

Student-assistenten gevraagd

Zie mededeling TBK/CT&M.

Keuzevak EDP-/ICTauditing (186063)

Voor TBK, BIT, INF D2/D3. Zie mededeling TBK/CT&M.

TBK-er of BIT-er gezocht voor stage

Zie mededeling TBK/CT&M.

TBK/CT&M

Colloquia

P.A. Geerts over 'Een onderzoek naar de toepassing van een ICT-investeringsportfolio en de invloed op de beoordeling van ICT-investeringen', 30 november 2000, 16.30 uur, BB5.

Frans Bouterse over 'De (on)mogelijkheid van het op probabilistische wijze berekenen van de levensduur van een gewapend betonnen constructie', 6 december 2000, 15.45 uur, BB 5.

D.J.S. van Twist & J.W.R. Winkelhorst over 'Improvements in the Activity'; Based Costing system at Feidong Lighting Co., Ltd., Nanjing, China, 8 december 2000, 15.45 uur, BB 5.

Resjie Jhari over 'Integratie Goudse lijn met stedelijke railnet in Rotterdam', 15 december 2000, 15.45 uur, WB HIV 206.

Jean-Michel Poot over 'Health at your fingertips. A study for suitable foreign market entry strategies in Europe for Cyber-Cares Electronic HouseCall System', 15 december 2000, 15.45 uur, BB 7.

Bianca Peters over 'Large-scale sandextraction offshore', 22 december 2000, 16.00 uur, WB N 105.

Eerste college pakket Waterbeheer (W3) vervalt

Voor CT&M D2/D3. Het college dat verroosterd staat op dinsdag 5 december het 5e + 6e uur (week 49) komt te vervallen. Het college op woensdag 6 december het 7e + 8e uur zal dus het eerste college van het pakket zijn.

Opleveren projectkamers eerste trimester

Voor CiT. De oplevering van de projectkamers die in het eerste trimester zijn gebruikt voor de vakken -Ontwerpproject Water; -pakket Bouwprocessen (B1); -pakket Projectmanagement (B7); -pakket Ontwerpprocessen (B8); -pakket Ontwerpproject Verkeer II (V6); -pakket Ontwerpproject Water II (W5) gaat als volgt: De sleutels voor de betreffende projectkamers kunnen van donderdag 23 november t/m donderdag 30 november tussen 12.00 en 13.00 uur worden ingeleverd bij dhr. Ab Bevers. De kamer van dhr. Bevers is bij de receptie van het WB-gebouw (tegenover de kantine). Dhr. Bevers controleert de projectkamers op eventuele schade. Is alles in orde dan wordt de borgsom teruggestort op het bankrekeningnr. dat destijds op het sleutelafgifteformulier is ingevuld. Voordat de sleutel wordt ingeleverd worden de gebruikers van de projectkamers geacht de kamer schoon te maken. Schoonmaakmiddelen zijn (gratis) verkrijgbaar bij dhr. Bevers.

Roosterwijzigingen pakket Mariene Dynamica en Morfologie-M3

Voor CiT D2/D3. In het rooster voor pakket M3, dat bestaat uit de vakken Mariene Dynamica I (221031) en Mariene Dynamica II & Morfologie (221032) is het volgende gewijzigd: Mariene Dynamica I: -het eerste college op maandag 4 december (wk 49) is alleen het 2e uur (aanvang: 09.30 uur); -er wordt een vragenuur toegevoegd op woensdag 13 december (wk 50), 3e + 4e uur, zaal WB HV212; -op vrijdag 15 december het 3e + 4e uur vindt er een hoorcollege plaats i.p.v. een vragenuur. Mariene Dynamica II & Morfologie: -er wordt een college toegevoegd op maandag 4 december het 3e + 4e uur (wk 49) in zaal WB HV212; -het college dat verroosterd staat op dinsdag 5 december het 5e + 6e uur (wk 49) wordt verschoven naar het 3e + 4e uur, zaal TW A116; -het college op donderdag 14 december het 3e + 4e uur (wk 50) komt te vervallen.

Rooster Mechanica van Constructies (226566) in blok 3

Voor CiT D1, TBK-B D2. Aan het rooster voor het vak Mechanica van Constructies wordt in blok 3 het volgende toegevoegd: Op woensdag het 3e + 4e uur in week 49, 50, 51, 3 en 4 is er gelegenheid tot het maken van sommen onder begeleiding in zogenaamde studiegroepjes. Dit vindt plaats bij de zitjes bij de ConcepT-kamer op de tweede verdieping in WB Hal V. In tegenstelling tot wat in blok 2 het geval is de verroostering van bovenstaande voor alle groepen (d.w.z. CiT-werkcollegegroep 1, 2 en 3 en TBK-groep) gelijktijdig.

Mededelingen BIV AO (186355)

Voor TBK en BIT D1. *De opgaven en uitwerkingen van BIV-AO zijn af te halen bij secretariaat BIK, BB 222. **De syllabus "Informatie voor processen en besturing" voor BIV-AO is tegen f10 af te halen bij het secretariaat BIK, kamer BB 222.

Inleiding TBK voor Praxis -groep 4 (180064)

Voor TBK PRAXIS-groep 4. Het projectwerk voor Inleiding TBK is voor groep 4 ingeroosterd op woensdagmiddag (5e t/m 8e uur) in de weken 51 en 3 in de projectkamers.

Kennismanagement (186395)

Voor TBK D2, I-stroom. In verband met de planning van opdrachten, werkgroepen, en de colleges wordt u uitdrukkelijk verzocht bij het eerste college op 6 december a.s. aanwezig te zijn. Het college van 13 december zal vervallen om u de kans te geven zich goed in te lezen. In afwijking van de publicatie in de studiegids zijn een aantal regels rond dit vak aangepast. Voor verdere informatie raadpleeg de syllabus http://www.sms.utwente.nl/frameset.asp?objectID=305. Het boek voor dit vak kunt u via de Campusboekhandel verkrijgen, waar een voorraad beschikbaar is, of via de uitgever Twente University Press. De reader is begin december verkrijgbaar bij UTake.

Keuzevak EDP-/ICT-Auditing (186063)

Voor TBK, BIT, INF D2/D3. EDP-Auditing, ook wel ICT-Auditing genoemd, houdt zich bezig met de beoordeling van de kwaliteit van de informatievoorziening in een geautomatiseerde omgeving. Tijdens het college komen voor EDP-Auditing relevante onderwerpen aan bod zoals: ICT-assessment (hoe breng ik de situatie in kaart), secure electronic commerce en PKI (veilig betalingsverkeer), benchmarking en beveiliging(stesten). Deze onderwerpen zullen vanuit de praktijk worden behandeld door het inschakelen van gastsprekers. Vanwege het interaktieve karakter van de colleges is de minimale groepsgrootte 15 studenten en is de aanwezigheid verplicht. De afronding vindt plaats aan de hand van een scriptie. In tegenstelling tot het rooster vindt het eerste college plaats op dinsdag 5 december het 7e en 8e uur in BB5. Inschrijven is mogelijk bij BOZ TBK vanaf maandag 20 november t/m vrijdag 1 december a.s.

Tentamen BIV AO "oude stijl" (186355)

Voor TBK en BIT D1. Op 29 november a.s. kan het tentamen Bestuurlijke Informatieverzorging en Administratieve Organisaties "oude stijl" gemaakt worden. Daarna is er nog éénmaal een herkansing, namelijk op 10 januari 2001.

Integrand Twente

Voor een ziekenhuis in Hardenberg zoeken wij een stagiaire voor het opzetten van een dossiersysteem. De stage bestaat uit het in kaart brengen van het huidige systeem, het benoemen van de knelpunten, het maken van een voorstel en het daarbij behorende implementatieplan. Info: Vrijhof kamer 120, tel. 053-4893909 of www.integrand.utwente.nl.

Student-assistenten gevraagd

Voor het vak BedrijfsInformatieSysteemOntwikkeling (186357) (TBK, D1, D2., BIT, D1 ) worden studentenassistenten gezocht. Inhoud en vorm zijn vergelijkbaar met het afgelopen jaar. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij de docent. Ir. C.P. Katsma ([email protected]) Tel 4093.

TBK-er of BIT-er gezocht voor stage

Wil jij binnenkort op stage? En wil je graag naar het buitenland? Combineer dit dan! Je bent altijd welkom bij AIESEC! We hebben altijd wel een leuke mooie stage voor je in huis. Wat dacht je van India? Daar is nu een mooie IT opdracht. Dus kom dan langs bij het AIESEC-kantoor in BB voor meer informatie en een uitgebreide opdrachtomschrijving of stuur een mailtje naar [email protected]

Inleveren mappen Ontwerpproject Water

Voor CiT P. De mappen die zijn gebruikt voor het vak Ontwerpproject Water kunnen tijdens de openingsuren worden ingeleverd bij Bureau Onderwijszaken CiT. Zoals je in een eerdere onderwijsmededeling hebt kunnen lezen dien je de sleutel in te leveren bij de zalenbeheerder van het WB-gebouw (zie onderwijsmededelingnr. BOZ00.185).

TCW

Kennispsychologie (247027)

Voor majorstudenten. Het hoorcollege op maandag 4 december a.s. het 5e/6e uur vervalt. Dit betekent dus dat het eerste hoorcollege plaatsvindt op maandag 11 december a.s. het 5e/6e uur in TW-B102.

Filosofie van de communicatie (246010)

Voor majorstudenten TCW. In tegenstelling tot wat op het rooster staat vermeld wordt het eerste hoorcollege Filosofie van de communicatie niet aangeboden op vrijdag 8 december maar op vrijdag 15 december het 1e en 2e uur in zaal BB-5.

D-voordracht

Karen Koning over 'De Universiteit Twente en haar afgestudeerden: op weg naar een verbintenis voor het leven', 29 november 2000, 15.00 uur, Maquettezaal CenT (VEB).

TN

Numerieke wiskunde (154021)

Studenten die dit vak willen volgen in het tweede trimester moeten zich inschrijven voor het bijbehorende practicum tijdens het eerste hoorcollege op maandag 4 december, 8.30 uur, in BB3.

D-voordracht

Jimmy Bakker over 'Reologie van gemodificeerde guargom oplossingen', woensdag 29 november 2000, 16.00 uur, BB6.

Supergeleidende elektronica: Sensoren (145015)

Bovengenoemd vak zal gegeven worden op maandag 4, 11, 18 en woensdag 6, 13 en 20 december (= wk 49, 50 en 51). Alle dagen het 3e+4e uur in EL/TN 4110.

Request with respect to course (127115)

TN en EL. Who is interested to follow the experimental part of the course " Practical biomedical signal analysis" (127115) and to start as soon as possible. It will be finished at the end of December. Please send an e-mail to '[email protected]'.

College Geïntegreerde Optica Hoekstra/Driessen/Lambeck

In dit keuzevak zal de student kennis maken met basisbegrippen uit de geïntegreerde optica. Dit gebeurt door een combinatie van hoorcolleges met demonstraties en werkcolleges/computerpracticum, waar dmv het zelfstandig oplossen van problemen de aangereikte stof wordt verdiept. Hierbij wordt uitgebreid gebruik gemaakt van de computer met bijbehorende, specifiek voor de geïntegreerde optica ontwikkelde, software. Het verslag van het oplossen van de opgaven + eindopdracht dient als basis voor de beoordeling. Behandeld zullen worden: -Theorie van planaire golfgeleiders. -Basis- en nanostructuren. -Niet-lineaire optica. -Materialen en technologie. Studiemateriaal: Reader. Data: 2e Trimester woe1e+2e uur EL/TN B1220. Inlichtingen: Dr. H. Hoekstra, EL/TN 7204, tel 2818, E-mail: [email protected]

Herhaalde mededeling Variant BMT

Voor CT, EL, TN. Zie mededeling CT.

Roosterwijziging Inleiding Programmeren (211017)

De verroostering van het vak Inleiding programmeren in blok 5 is gewijzigd en ziet er nu als volgt uit: maandag het 1e en 2e uur in week 13, hoorcollege in BB-4 (was do 1+2). Practicum maandagmiddag (5-8) weken: 13,14,15, 19. Practicum eenmalig vrijdagmiddag (5-8) week 17. De practica vinden plaats in de INF-PC zalen en gelden voor alle 3 de groepen.

Practicum met C++ (211024) op maandag 5-8e uur in trimester 2

Aan studenten WB, CT en TN. Zie mededeling WB.

Practicum met C++ (211024) op maandag 5e-8e uur in trimester 2 vervalt in week 13

Aan studenten WB, CT en TN. Zie mededeling WB.

WB

Capita Selecta Mathematische Fysica (151042)

Het college "C.S. Mathematische Fysica" is dit jaar niet verroosterd. Belangstellenden worden verzocht contact op te nemen met de docent.

Afstudeercolloquia

B.H. Perdok (OPM) over 'How to maintain production flexibility during future growth', 24 november 2000, 15.00 uur, WB N.105.

D.J.M. Mocking over 'Het modelleren van een luidspreker van een hoorapparaat met EEM', 29 november 2000, 14.00 uur, WB N.105.

Toetsing College Gastechnologie (114143)

In afwijking van eerdere mededelingen (schriftelijk tentamen op 23-11-00) zal toetsing van dit vak plaatsvinden d.m.v. groeps- of individuele opdrachten.

Practicum met C++ (211024) op maandag 5-8e uur in trimester 2

Aan studenten WB, CT en TN die bovenstaand keuzevak in het tweede trimester volgen. Het bij dit vak horende (begeleid) practicum is verroosterd op maandag het 5-8e uur in de practicumzalen INF-W1 en INF-W2.

Practicum met C++ (211024) op maandag 5e-8e uur in trimester 2 vervalt in week 13

Aan studenten WB, CT en TN die bovenstaand keuzevak in het tweede trimester volgen. Het bij dit vak horende (begeleid) practicum op maandag het 5e-8e uur komt in week 13 te vervallen.

WTM

Wijziging zaal WTM-college Nieuwe technologieën en sekse (160512)

Het WTM-vak 'Nieuwe technologieën en sekse' (docent: Kirejczyk) zal in het 2e trimester (week 49 tot en met 10) op donderdag 3e en 4e uur niet plaatsvinden in WB Z122 (deze zaal bestaat vanaf studiejaar 2000/2001 niet meer), maar in WB T500a.

Wijziging zaal WTM-college Milieufilosofie (161525)

Het WTM-vak 'Milieufilosofie' (docent: Kockelkoren) zal in het 2etrimester (week 49 tot en met 10) op donderdag 3e en 4e uur niet plaatsvinden in WB Z124 (deze zaal bestaat vanaf studiejaar 2000/2001 niet meer), maar in WB T500b.

Cultuur

4 Happy Feet

Donderdagavond 21 december zal er een groots kerstdinerdansant plaatsvinden, georganiseerd door de activiteitencommissie. Dit houdt in dat tijdens en na een goed verzorgde kerstmaaltijd gelegenheid is tot stijldansen. Voor leden kost dit f50. Niet-leden zijn ook welkom. Voor hen bedragen de kosten f60. Inschrijven kan tijdens de lessen of door een e-mail te sturen naar [email protected] (Ivo van Es) # Op dinsdagavond 5 december gaan de lessen gewoon door. Sinterklaas heeft ons echter wel laten weten dat hij het zelf te druk heeft om langs te komen.

Bellettrie Filmhuis

Woensdag 29 november; 20:15 en 22:15 (! let op, andere tijd dan normaal); de film "Cube"; vergaderzaal 8, de Vrijhof. Six people wake from their daily lives and find they are imprisoned in a deadly maze. Slowly, they discover that each holds a key to unlocking this diabolical puzzle. But as a mathematical formula for escape begins to reveal itself, the enemy rises from within themselves and survival is threatened by the same human weaknesses that created the CUBE. Toegang: f1 (leden)/f3,50 (U+ kaart)/f5. Halfjaars abonnement: f10 (leden)/f30 (U+ kaart)/f45. Meld je nu aan voor de mailinglist en ontvang de laatste nieuwtjes: www.student.utwente.nl/~bellettrie/filmhuis.

Diversen

B.S.C. Duitenberg

De Beleggingsvereniging Duitenberg heeft nog enkele plaatsen vrij in commissies. Staat gezelligheid voor jou op nummer 1 en wil je leren geld verdienen, dan zoeken wij jou! Neem contact met ons op ([email protected]) of loop in de middagpauze eens binnen voor een kop koffie in onze kamer (WB hal5-127B).

Integrand Twente

Ons team biedt weer ruimte voor versterking! Heb jij zin in een gezellig en zeer leerzaam jaar binnen een professionele, landelijke organisatie die midden in het bedrijfsleven staat? Wil je veel contact met bedrijven en studenten? Wil je gratis mee naar workshops bij grote multinationals en contact met studenten van Integrand vestigingen uit het hele land? Dan is Integrand wat voor jou! Wil je meer informatie, bel, mail, of kom dan even langs bij Integrand Twente, de Vrijhof kamer 120, tel: 053-489 39 09. Kijk ook eens op de stage-/opdrachtenbank op internet: www.integrand.utwente.nl

UniPartners - academisch adviesbureau

Wij hebben op dit moment plaats voor studenten die een serieuze bestuursfunctie willen vervullen. Heb je interesse in het managen van projecten en het runnen van de organisatie die erachter zit, kom dan eens langs. Als bestuurslid heb je een erg afwisselende functie en maak je veel contacten met bedrijven en andere studenten. Dus heb je nog tijd over naast je studie en wil je kennis en ervaring opdoen binnen een gezellige en dynamische organisatie, kom dan langs of stuur een mailtje. Wij zitten in WB hal V, kamer 127-c. Mailen kan naar: [email protected] Bellen kan ook: 3811 of 053-4312975. Kijk op www.utwente.nl/UniPartners voor meer informatie.

KIvI

KIvI Afdeling Jonge Leden Midden organiseert een lezing "Speltheorie" op donderdag 7 december, 18.30-22.00 uur, bij Finles, Van Sijpesteijnkade 23 in Utrecht. Door al het nieuws omtrent de daverende UMTS-veilingen her en der in Europa nieuwsgierig geworden naar het hoe en wat van de speltheorie? KIvI AJL Midden gaat in op het onderwerp aan de hand van enkele spelletjes! Want, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we een spelletje altijd winnen? In deze lezingenavond worden de beste speelwijzen van de volgende spelen besproken: Vier-op-een-rij door dr. L.V. Allis (Quintiq BV), Black Jack door prof. dr. B.B. van der Genugten (KUB) en Yahtzee door dr. ir. T. Verhoeff (TUE). In elke lezing is een interactief spel-element ingebouwd. Kosten: f7,50 (leden)/f12,50. Info: Elfride Dijkstra-ten Dam, e-mail: [email protected], tel. 4097.

KIvI-Ledenraad

Binnen het KIvI worden elk najaar verkiezingen gehouden voor de samenstelling van de Ledenraad m.i.v. het komende kalenderjaar. De LR bestaat uit maximaal 60 leden. Om de lege zetels te bemensen zoekt het KIvI enthousiaste kandidaten die willen meehelpen het KIvI-beleid voor de toekomst te bepalen. De vergaderingen worden bijeengeroepen door de President van het KIvI. Door je in te zetten voor de Ledenraad kun je belangrijk werk voor de vereniging doen. Het is het hoogste orgaan, vormt en controleert het beleid van het Hoofdbestuur. De LR komt drie avonden per jaar bijeen. Het is belangrijk dat de LR een goede afspiegeling is van het ledenbestand. Stel je kandidaat en help mee het KIvI-beleid te bepalen! Informatie: Elfride Dijkstra-ten Dam, e-mail: [email protected], tel. 4097.

G.A.T.

Een je tentamenstress kwijt? Kom gezellig ontspannen onder het genot van een frisje of biertje bij GAT. We zijn vanavond gewoon weer open vanaf 20:30. Wil je na 23:00 uur nog naar binnen, beldan even de GAT-bar-lijn, 8046. # Noteer alvast in je agenda: Volgende week (30 november) is de eerste spelletjesavond, een pokeravond dit keer. Je bent van harte welkom vanaf 19:30 (ja, dat is een uur vroeger dan normaal). Er zijn natuurlijk ook andere spelletjes te doen dan pokeren # Maandag (!) 11 december wordt iedereen die vorig jaar heeft meegelopen met de Bata daarvoor bedankt tijdens de (voor lopers gratis) Bataborrel. Als je volgend jaar wil meelopen, meldt je dan nu al aan! # Verder is er 11 januari weer een Amnestyavond en staat het volgende grote feest in de planning voor 25 januari # Tot vanavond (of een andere avond) bij GAT!

Internationaal

Monsoon

Oproep aan alle Monsoon leden: Aan het einde van de tweede tentamenweek zal een Monsoon bestuurslid telefonisch contact opnemen om je enkele vragen te stellen. Hiermee willen wij o.a. ons huidige ledenbestand opschonen met de meest recente gegevens, en met je nadenken over de speerpunten voor Monsoon in de toekomst. Wij hopen op een gezellig en informatief gesprek. In ieder geval wensen we jullie veel succes met jullie tentamens.

AIESEC

Wil jij volgend collegejaar op buitenlandse stage?! Dan moet je nu langskomen op het AIESEC kantoor. We hebben per direct een mooie stage in Brazilië. Heb je interesse kom dan even langs bij ons AIESEC-Kantoor in BB of stuur een mailtje naar [email protected]

AEGEE

Heb je volgend weekend al iets te doen? Zeg het af en ga naar de Regional Meeting in Hamburg! Hier ontmoet je allerlei gafe, enthousiaste AEGEEers waarmee je meer over AEGEE ontdekt: o.a. hoe je een geweldige activiteit kunt organiseren, hoe het werk in de local verbeterd kan worden, hoe je samenwerkingsverbanden met andere locals opzet en hoe je goed gebruik van Human Resourcemanagement kunt maken! Een andere optie is om een week later (6 - 8 dec) naar Nice af te reizen voor 'Youth for Nice 2000'. Hier kun je betrokken raken bij het proces dat de politieke eenwording zal versterken. Verdiep je hier in juridische maatregelen en een Europese Grondwet! Dit is georganiseerd in samenwerking met andere jongerenorganisaties, dus het wordt een big event! Je kunt je voor beide activiteiten in de reismap in Asterion inschrijven.

Menu

Week 48

Zaterdag 25 November

Soep van de dag

***

Jachtschotel met rode kool

Appelmoes

Gekookte aardappelen

Vegetarisch: bonen goulash

Zondag 26 november

Soep van de dag

***

Gevulde rollade met rode wijnsaus

Pikante kool

Aardappelgratin of gekookte aardappelen

Vegetarisch: gevulde koolrollade

Maandag 27 november

Oriëntaalse kippensoep

***

Gebraden kippenbout of omelet

Satésaus - sambalboontjes

Kroepoek

Witte rijst

Vegetarisch: omelet foe yong hai

Dinsdag 28 november

Goulashsoep

***

Gebakken tongscharfilet - visgratin

Of vleesgerecht - saus tartare

Rode bieten

Frites of gekookte aardappelen

Vegetarisch: gevulde paprika

Woensdag 29 november

Florida groentesoep

***

Hutspot met rookworst of verse worst

Vleessaus

Of Chili con carne met rijst

Vegetarisch: veg. rookworst

Donderdag 30 november

Tomaten groentesoep

***

Cotelet of gebraden gehakt

Met Espagnolesaus

Andijvie à la crème

Gebakken of gekookte aardappelen

Vegetarisch: veg. gehaktbal

Vrijdag 1 december

broccolicrèmesoep

***

Runder hamburger

Met tacosaus en Mexico mix

Frites of gekookte aardappelen

Vegetarisch: veg. hamburger

'DE STEK'

Hap aan de tap

Maandag 27 november t/m vrijdag 1 december

Stampot andijvie met speklap - rookworst

Verse worst en vleessaus

Saladebar

De Hap aan de Tap wordt geserveerd in de nieuwe eetgelegenheid 'De Stek', nabij de hoofdingang van de Bastille.

En natuurlijk zijn er tussen de middag

nog altijd die lekkere warme

ovenverse broodjes in het café

Orantie

prof. dr. M.F. Steehouder, benoemd tot hoogleraar Technische Communicatie aan de faculteit Wijsbegeerte en Maatschappij Wetenschappen, over 'Achter de knoppen', 14 december 2000, 16.00 uur, BB2.

Pakkerij

A.S.V. Taste

Nog één week tentamens en dan barst het feest los bij A.S.V. Taste!!! Twee grote feesten, de Almanak uitreiking en 4 grandioze activiteiten staan garant voor een spetterende diësweek. Het thema van onze twaalfde verenigingsdiës is 'Water en Vuur' en deze elementen zullen dan ook zeker niet ontbreken gedurende de week. Donderdag 30 november is het begin met het grote diësfeest. Dedagen erna zullen gevuld zijn met verschillende activiteiten waar je je nu al voor moet inschrijven! Donderdag 7 december wordt ter afsluiting een open feest gehouden, dan kun je iedereen mee laten feesten!!! # Heb je nog vragen? Dan kun je die altijd kwijt bij het bestuur, dagelijks te bereiken op 053-4326238 of op [email protected]

C.S.V. Alpha

Vanavond is er een thema-avond. Ronald Lepez zal alles vertellen over de combinatie sport en geloof. Het belooft erg interessant te gaan worden, dus komt allen. Om kwart voor acht word je in Flux verwacht # Volgende week bezoeken we de open maaltijd van RSK. Na de maaltijd kunnen we meedoen met hun Praise and Prayer. De sociëteit zal ook open zijn. Schrijf je vanavond in voor de maaltijd # Heb je ook belangstelling voor een christelijke studentenvereniging? Kom dan eens langs tijdens een sociëteitsavond. Elke donderdagavond in sociëteit Flux, Oude Markt 24 (3e verdieping). Kijk voor meer info op alpha.student.utwente.nl of bel Maarten: 053-4353456.

Audentis

Deze tentamenweken zorgen altijd weer voor wat extra spanning. Om toch voor de nodige relaxemomenten te zorgen, is het nuttigen van een biertje op de Kroeg een goede optie. Let er dan wel op dat het er bij eentje blijft, stukje strategische planning. Vele commissies zullen deze week aan de slag blijven, de almanakcommissie, de lustrumcommissie en ook de cabaret zijn druk met vergaderen. Voor leuke stukjes en varia kunt u altijd terecht bij Mark Girard (Almanak) en Bastiaan van Rees (Cabaret). Voor diegenen die nog tentamens voor de boeg hebben, heel veel succes! Voor vragen en opmerkingen kunt u de Senaat bereiken op het volgend nummer: 053-4328384.

AEGEE

Op 7 december is het zover: Sinterklaas komt in Asterion voor de Pepernotenparty!! AEGEEers uit Münster zullen van de partij zijn om mee te maken hoe wij Sinterklaas vieren! Verder vindt er van 10-16 december de European School plaats in Enschede en er zijn nog een hoop activisten nodig en lodgingplaatsen!! Schrijf je hiervoor in in de reismap!

Promotie

drs. N.J. van der Veen (CT) over 'Optical Sensing of Metal Ions with Calix[4]arene chromoionophores', 8 december 2000, 13.15 uur, BB2.

ir. P.P.C.C. Verbeek (WMW) over 'De daadkracht der dingen - over techniek, filosofie en vormgeving', 8 december 2000, 15.00 uur, BB2.

ir. T.M. Koster (EL) over 'TE/TM based integrated optical sensing platforms', 8 december 2000, 16.45 uur, BB2.

R.R. Kroes (BSK) over 'Anatomy of demand in international tourism', 15 december 2000, 13.15 uur, BB2.

ir. N.E. Benes (CT) over 'Mass Transport in Thin Supported Silica Membranes', 21 december 2000, 13.15 uur, BB2.

SPE

Het SPE voor discussies over kennis en ETHIEK - moderne FILOSOFIE - kritische ECONOMIE - allerlei RELIGIES - je eigen LEVEN. Ook is er gelegenheid voor stilte, meditatie. Je kunt altijd met een activiteit meedoen.

Activiteiten

Informatie

Pastores

Sport

v.v. Drienerlo

Heb je verloren met Flaza of wil je nog oefenen voor de tweede ronde dan kan dat natuurlijk. Word dan lid van v.v. Drienerlo. Wil je informatie over zaalvoetbal, neem dan contact op met Steven ([email protected]).Wil je informatie over veldvoetbal, neem dan contact op met Rolf ([email protected]). Voor algemene informatie over de vereniging en de verschillende mogelijkheden van lid worden, kun je altijd contact opnemen met Matthijs ([email protected] of 053-4359848). Alle informatie is ook te vinden op de homepage www.vvdrienerlo.nl.

T.C. Ludica

In de drukke tijden van tentamens biedt Ludica de ideale plaats om even uit de sleur te raken. Na de succesvolle kaartavond van afgelopen dinsdag zal de dinsdagavond volgende week gevuld worden met een hoogstandje Videoland. Overigens komen de kerstdagen met rappe schreden dichterbij, en zal tussen Kerst en de enige echte Milleniumwissel het jaarlijkse Kersttoernooi in het Tennis Centrum plaatsvinden. Schrijft u allen in! Voor verder vragen of opmerkingen bel de Ludicalijn (4318715) of kom eens langs tijdens de lunch.

Breedtesportvereniging De Stretchers

De komende trainingen: Do 23 november Handbal en Frisbee, Ma 27 november Trefbal en Basketbal, Do 30 november Unihockey en Knuppelen. Kom gerust eens kijken. De trainingen zijn elke maandag van 19.30 tot 21.00 uur en elke donderdag van 21.00 tot 22.30 uur in sportzaal 1. Dames gebruiken kleedkamer 3 en heren kleedkamer 1. Als je meer informatie wilt, kun je bellen met Alisia (053-4760566) of Renee (053-4895403) of komen kijken tijdens een training.

SKV Vakgericht

In december zijn de voorrondes van het Nederlands Studenten Kampioenschap Korfbal. Ben jij een fanatiek korfballer en wil je de uitdaging aan gaan om in het UT- of HBO-team van Enschede hieraan mee doen? Meld je dan aan voor de selectietrainingen bij Johan Gorter 053-4895070. Wil je het korfballen op de campus wel eens uitproberen? De trainingen zijn op dinsdag en donderdag van 17:30-18:30 uur en op woensdag van 21.00-22.30 uur in hal 2 van het Sportcentrum. Vakgericht 1 speelt dit weekeinde uit tegen SEV 1. De vereniging wenst het team veel succes met deze tweede wedstrijd van het zaalseizoen. Voor meer informatie: www.vakgericht.nl of bel Marjolein van Veenendaal 053-4895044.

Stoottroepen Pooltoernooi

Op woensdagavond 13 december organiseert BSV de Stoottroepen het jaarlijkse Pooltoernooi (8-ball). Informatie en inschrijven via http://www.student.utwente.nl/~stoottroepen of door te bellen met Ferdy Migchelbrink (053-4895165). Deelname is uitsluitend voor studenten, zowel UT als HEN. De deelnamekosten bedragen slechts f5, het toernooi wordt gespeeld in het Snooker- en Poolcentrum Twente (naast Scream). Hopelijk tot 13 december! Zoals altijd: op dinsdagavond open avond bij Snooker (in de Bastille) en bij Biljart (in het sportcentrum achter de fitnessruimte), kom gewoon een keer langs!

S.V. Lichtgeraakt

Per eind januari is het nu ook mogelijk op regelmatige basis te kunnen schieten met vuurwapens. Het schieten met vuurwapens gebeurt in Haaksbergen. Op onze eigen banen in de CT-kelder worden de basisbegrippen aangeleerd en statisch geschoten. In Haaksbergen wordt aangeleerde techniek gebruikt en willen we voornamelijk dynamisch schieten, dus verschillende houdingen, verschillende afstanden en meerdere schoten binnen enkele seconden # Het lidmaatschap is f50 per jaar (lucht), wanneer men ook met vuurwapens wil schieten, dan komt daar boven op een extra bedrag van f60 # Er zijn ook verenigingsuitjes zoals kleiduiven schieten, laserquesten, videomarathons, barbecues, etc. Hierover meer op de training # Lichtgeraakt verzorgt ook schietinstructies voor disputen, jaarclubs en andere gezelschappen # Elke maandagavond van 20.00-2200 training # Info: http://www.student.utwente.nl/~lichtgeraakt of Sytse Ozinga 0575-513823 b.g.g. 06-16328981.

Triathlonvereniging D.S.T.V. Aloha

Zin in iets anders? Kom dan trainen bij Aloha, want dat is lekker en gevarieerd sporten, ieder op zijn eigen niveau. Dus denk niet: ik heb een conditie van niets, dus ik kan niet komen trainen. Kom gewoon en sport lekker mee!! Kijk voor de winterstrainingstijden op de homepage www.student.utwente.nl/~aloha # Een prachtig erepodium voor uw evenement huurt u bij Aloha # do 23-11 pannenkoekenavond, opgeven bij de EC # Voor meer informatie over Aloha bel Ferry (053-4895005) of Bart (053-4359255).

Badmintonnen bij D.B.V. DIOK

DIOK is een sportieve vereniging met naast het badmintonnen veel gezellige evenementen (± 2 per maand) en jaarlijks drie grote toernooien. Er zijn competitieteams op alle niveaus: van eerste divisie landelijk tot aan de laagste districtsklassen. Elke donderdagavond is er vanaf 21.00 een gezellige verenigingsavond in Sporthal 2. Als je het leuk vindt om een keer mee te doen dan kan dat. Elke maandag van 18.30-20.00 wordt er beginnerstraining gegeven om de fijne kneepjes van het badmintonvak te leren. Voor vragen kan je bellen met Frank (053-4357641). Kijk ook op www.diok.nl voor meer informatie.

Wappen naar Kronos

Pak je nieuwe telefoon en wap naar http://wappy.to/kronos. Daar kun je zien waar en wanneer we trainen, wat we gaan doen op die training en ook nog eens wat er naast de trainingen allemaal op het programma staat. Voor uitslagen van wedstrijden moeten we je voorlopig nog even doorverwijzen naar onze Internetpagina. Daar stond 3 uur (!!) na de finish de uitslag van de Zeven Heuvelenloop in Nijmegen al. Voor de rest kan ik alleen nog zeggen dat wetrainen op dinsdag van 18.00 uur tot 19.30 uur op de Sintelbaan en op donderdag van 18.00-19.30 uur in het Fanny Blankers-Koen Stadion in Hengelo. Meer informatie kun je vinden op wappy.to/kronos en run.to/kronos. Ook kun je natuurlijk heel oudewets gewoon even mailen met [email protected] of gezellig even bellen met Sjoerd op 4353475.

Studieverenigingen

Sirius

Op 13 december, het 5e en 6e uur houdt de heer Muizer, seniorjurist bij de Raad van State, een lezing gegeven over 'De doorwerking van Europese regelgeving in nationale regelgeving en de beperkingen daarvan'. Hij heeft jarenlange ervaring met de lobbywereld in Brussel. Locatie: nog niet bekend. Opgave via: [email protected] # Op 4 december komt de SP op bezoek. Prominent oppositievoerder Jan Marijnissen zal een gastcollege geven en een politiek café houden. Senator Driek van Vugt zal in debat gaan over het thema 'Tweedeling'. Studenten kunnen zelf ook in debat gaan met de SP-politici # Op 16 december organiseert de eerstejaarscommissie de jaarlijkse ouderdag. Hierbij kunnen ouders van BSK-studenten ondervinden waar hun kinderen mee bezig zijn. Docenten geven speeches en er wordt een interactief bestuurdersspel gespeeld # In september 2001 viert Sirius haar 25-jarig bestaan. Hierbij hoort uiteraard een lustrumfeest. Daarvoor zoeken wij enthousiastelingen voor de lustrumcommissie. Opgave via: [email protected]

TObias

Op 30 november is een excursie naar CINOP in Den Bosch. Schrijf je nu in op de inschrijflijst op het mededelingenbord! # De Batacommissie wordt weer opgestart. TObias en Communiqué gaan samen een commissie vormen voor dit grootse evenement, dus heb je zin om daarin actief te worden, kom dan even langs in de TObiaskamer # Om tijdens het lustrum volgend jaar een spetterende almanak te kunnen presenteren, gaat de almanakcommissie weer van start. Er zijn nog mensen nodig, dus lijkt het je leuk om hieraan een bijdrage te leveren, kom dan binnenkort langs in de TObiaskamer # Het is nog mogelijk om je in te schrijven voor de werkvelddag, die zal plaatsvinden op 29 november. Lijkt het je wat? Schrijf je dan snel in op het mededelingenbord # Vorm nu een team voor het volleybaltournooi dat de ACCIE op 6 december organiseert voor de verjaardag van TObias (30 nov), want volgende week stopt de inschrijving!

Alembic

De commissie-inschrijving is geopend. Heb je zin om volgend jaar iets leuks te doen, schrijf je dan nu in (tot 5-12) op het Alembic-bord! # Commissieleden die hun wijn nog niet ontvangenhebben, kunnen deze ophalen op de Alembic-kamer # Tot 7 december kunnen nog boeken voor het tweede trimester besteld worden # Er zijn een aantal mensen die de galafoto's nog steeds niet afgehaald/betaald hebben # Heb jij zin om mee te helpen met het maken van The Cat, kom je dan inschrijven voor de Cat redactie. Info bij Michael # De openingstijden van de Alembic-kamer zijn veranderd: op maandag- en vrijdagochtend zijn we niet meer geopend. De rest van de week blijven we gewoon open voor al je vragen of een kop koffie/thee/ranja # Iedereen veel succes toegewenst met de tentamens! Om je goed voor te kunnen bereiden, kun je oude tentamens downloaden van onze internetpagina (http://alembic.ct.utwente.nl). Onder de button 'Onderwijs' zijn ze te vinden. Ook kun je tentamens kopiëren uit de tentamenbank die op de Alembickamer staat.

Ideefiks

De after-Uitdam borrel is op maandag 4 december, 16.00 uur. Melk (jawel) is gratis voor deelnemers aan het introweekend. Plaats wordt nog bekendgemaakt. Jullie kunnen alvast foto's bestellen via de homepage # Als jullie de tentamens achter de rug hebben gaan we Ideefiks uitlaten: vrijdag 1 december, 13.45 uur # Heel binnenkort zal er ook meer informatie verschijnen over de surprise-avond (lootjes, plaats enz.) # Vragen of gewoon behoefte aan een luisterend hondenoor? Tel. 053-4893284, Meel: [email protected], Internet: http://www.wmw.utwente.nl/ideefiks.

Scintilla

Studiereis ShinTabi verblijft momenteel in Taipei, Taiwan. Zaterdag vertrekken de deelnemers naar Singapore. Ook daar zullen ze weer een overvol programma volgen. Voor meer informatie en leuke dagverslagen surf je naar: http://www.scintilla.utwente.nl/shintabi/ # Het bestuur wenst je veel succes met de tentamens die je de komende week moet maken. Bewaar je tentamens voor de tentamenborrel die binnenkort in de Tombe wordt gehouden. Tijdens deze borrel zijn je tentamens goud waard.# We hebben vernomen dat de Sint inmiddels in het land is. Binnenkort meer informatie over de aktiviteiten van de goedheiligman # Quote of the week: Erik: Wie het eerst maalt, maalt!

Inter-Actief

Inter-Actief wenst iedereen heel veel sterkte met de tentamens! # Het is weer koud aan het worden, doe wanten aan en zet je muts op # 5 december sinterklaasborrel met sinterklaas! pepernoten eten tot je erbij neervalt # 13 december SecureIT, symposium over ICT-beveiliging # 19 december een tripje naar Amsterdan, naar Logica. Schrijf je nu in # 21 december is de borrelkelder jarig. 2 jaar wordt hij. Geeft de borrelkelder een kadootje # Wij zoeken nog enthousiaste mensen die aan de slag willen met het organiseren van de studiereis of symposium # Als je bezwaren hebt tegen de plaatsingvan je foto in het jaarboek, mail dan even naar [email protected] # Kom langs bij Inter-Actief, Hal-B L224, tel 3756, [email protected], of surf naar: www.inter-actief.net.

Stress

Maandag 27 november biedt Stress een professionele training (begeleid door Brainstudio) aan om je hersencapaciteit beter te benutten, sneller te leren, effectiever informatie te verwerken, en een breinvriendelijke omgeving te creëren! Altijd leerzaam dus. De training duurt een complete dag, en je kan deelneme voor de flink gereduceerde prijs van f40 (incl. cursusmateriaal en boek). Er is plaats voor maximaal 40 personen, schrijf je dus snel in in de Stresskamer! Ook Stress loopt dit jaar weer mee met de Bata444-race, en is daarom nu op zoek naar deelnemers! Gezelligheid staat voorop, dus ook als je niet "hard" kan lopen moet je gewoon mee doen! Mail voor meer informatie of om in te schrijven naar [email protected] De aankomende ALV van Stress zal plaats vinden op maandagavond 4 december, waarvoor de uitnodigingen inmiddels al zijn rondgestuurd. Zet deze avond dus al vast in je agenda! Natuurlijk is er nog veel meer te doen bij Stress, dus loop gewoon eens binnen!

Union

Bestuur Student Union

Kijk op www.studentunion.nl voor het laatste nieuws en voor meer informatie over de volgende berichten # WA