Twintig studenten voor buddy-pilot

| Redactie

Er is maar plaats voor een klein aantal studenten, deelt Student Union vanmiddag mee over het nieuwe buddyproject. Tijdens de infolunch is iedere geïnteresseerde welkom. Voor deelname aan het project waarbij Nederlandse studenten hun internationale campusgenoten op weg helpen, komen echter slechts twintig mensen in aanmerking. ‘Dit is nog maar een pilot,’ legt organisator Pieter Beem uit. ‘Als die zo succesvol is als wij verwachten, gaan we in februari al uitbreiden.’

Veel Nederlandse universiteiten hebben al langer projecten waarbij internationale studenten door Nederlandse studenten worden begeleid. In Twente ontbreekt het daar nog aan. ‘Het ESN (Erasmus Student Network, red.) biedt wel begeleiding in groepsvorm tijdens de Kick-In,’ vertelt Beem. ‘Maar wij koppelen onze buddies al in juli aan de ‘arriving students’. Al vóór de student hier komt, heeft hij contact met zijn buddy en dat loopt door tot het eind van het eerste kwartiel.’

Dat is hard nodig, meent Student Union. Beem: ‘Voor buitenlandse studenten is die een-op-een-hulp erg belangrijk. Internationale studenten blijken elkaar heel goed te vinden, maar echt contact met de Nederlandse kliek is er niet.’ Op cultureel gebied is er dus nog heel wat van elkaar te leren. Dat zou ook de reden moeten zijn dat Nederlandse studenten deelnemen aan het project. ‘Je leert van elkaar en verbreedt je netwerk internationaal. Maar je moet het vooral doen omdat het leuk is. Je bepaalt zelf hoe veel tijd het je kost. En voor wat betreft de financiën: je mag tot €50 declareren aan stamppot eten of potjes poolen met je buddy.’

De eerste aanmeldingen voor het buddy-schap zijn al binnen. De studenten die ook willen meedoen aan de pilot, kunnen zich hier aanmelden.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.