Marina van Damme-beurs voor promovenda Susan Roelofs

| Redactie

Susan Roelofs is de vierde winnaar van de Marina van Damme-beurs. Het Universiteitsfonds Twente overhandigde haar vandaag een kunstwerk en een geldbedrag van €9000 dat ze kan besteden om haar loopbaan verder te ontwikkelen. De Marina van Damme-beurs is de opvolger van de Marina van Damme-prijs en wordt jaarlijks bij de innovatielezing uitgereikt aan een ambitieuze vrouw die de beurs nodig heeft om een grensverleggende carrièrestap te maken. Grensverleggend betekent in het geval van Roelofs een trip naar de Verenigde Staten.

Photo by: eric brinkhorst

Gefeliciteerd! Blij mee?

‘Jazeker, hartstikke leuk! Ik had van tevoren niet echt een verwachting over of ik kon winnen, omdat voorgaande winnaars allemaal hele verschillende achtergronden hadden. Wat dat betreft was het wel een beetje een verrassing. Dat kwam ook doordat ik niet wist wie mijn tegenstanders waren. Tenminste, op één na. Een collega van mij deed ook mee, dus daarmee moest ik de strijd aan. Maar dat was juist heel leuk.’

Waarmee heb je gewonnen?

‘Ik doe onderzoek naar ontzouten van water op micro-schaal. Dat doe ik in de zogenaamde ‘BIOS Lab-on-a-chip groep’ van professor Albert van den Berg. Daar doen we heel veel verschillende soorten onderzoek, maar hebben de chip als gemene deler. Het voordeel van het gebruik van deze chips voor het ontzouten is dat het met hele kleine volumes kan. Dat is bijvoorbeeld belangrijk voor de medische diagnostiek, waar monsters vaak ontzout moeten worden voor ze geanalyseerd kunnen worden.’

Hoe werkt dat?

‘De chips ontzouten het water door het tussen twee geleidende platen (elektrodes) door te laten stromen. Die platen trekken het zout aan, waarna het ontzoute water verder stroomt. Een probleem daarbij is nu nog dat het zout eens in de zoveel tijd van die platen moet worden afgehaald. Het ontzouten gebeurt daardoor nu in cycli. Uiteindelijk wil ik met de chip continu kunnen ontzouten.’

Waarom deed je mee?

‘Ik heb de beurs aangevraagd voor twee dingen. Ten eerste wil ik met de beurs bij het MIT mijn promotieonderzoek verbreden. Daar is een groep van hierin gespecialiseerde onderzoekers. Wat dat betreft biedt deze beurs mij unieke kansen, die ik anders niet zou hebben. Daarnaast kan ik hiermee misschien wel mijn eigen bedrijf starten. Ik ga met het geld een student-assistent aannemen die gaat onderzoeken of dat commercieel haalbaar is. Ik zou dan zulke ontzoutingschips willen verkopen, geïntegreerd met andere technieken. Als dat lukt, gaan jullie er ongetwijfeld meer van horen.’

De Marina van Damme-beurs wordt beschikbaar gesteld door de naamgever. Zij was in juni 1965 de eerste promoverende UT-ingenieur. De prijswinnaars komen ieder jaar één keer met mevrouw Van Damme zelf bijeen.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.