Toch subsidie voor openluchttheater

| Redactie

Er gloort weer wat hoop voor het openluchttheater op de campus. De provincie Overijssel heeft besloten toch een subsidie uit te keren voor renovatie van het theater. Dit betekent echter niet dat de gewenste overkapping er zonder meer komt.

Vrijhof Cultuurcentrum krijgt een subsidie van 105.000 euro van de provincie Overijssel om het openluchttheater op de campus te renoveren. Een maand geleden zag het er nog een stuk somberder uit voor het theater tussen sintelbaan en zwembad. De UT liep een opknapsubsidie van bijna 120.000 euro mis omdat de stichting Kunst en Cultuur Overijssel failliet ging. CvB-lid Kees van Ast hield zelfs al rekening met sloop in 2017. De subsidie zou gebruikt worden om de zitplaatsen veiliger te maken en coulissen plus een overkapping te bouwen zodat ook bij lichte regen voorstellingen door konden gaan.

Nu gloort er weer hoop. Hannah de Vries, hoofd van Vrijhof Cultuurcentrum, toont zich verheugd met de nieuwe subsidie, die enkele duizenden euro’s lager uitvalt dan de oorspronkelijke sponsoring. De Vries heeft goede hoop dat een grondige opknapbeurt weer mogelijk is. Ze heeft het Facilitair Bedrijf en bestuurslid Kees van Ast al benaderd om een werkgroep in te stellen die zich moet buigen over het openluchttheater.

Kees van Ast waarschuwt echter voor al te groot optimisme. Dat de overkapping er nu sowieso komt, staat volgens het CvB-lid nog lang niet vast. ‘Daarvoor is ook nog subsidie of sponsoring nodig van andere investeerders’, laat hij weten. De UT gaat zelf geen grote bedragen steken in de renovatie van het theater. Volgens Van Ast lopen er wel gesprekken met de Student Union om te kijken of die partij bij kan springen. Cultuurkoepel Apollo zoekt bovendien naar private investeerders.

De afgelopen weken zijn wel alle zitplaatsen van het openluchttheater veiliger gemaakt. Dat betekent dat het theater in ieder geval gebruikt mag worden.

Lees ook de open brief van de Verenging Nederlandse Openluchttheaters aan het college van bestuur.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.