Clubgevoel

Magnus brengt ‘lichte pikken’ en ‘zware ballen’ samen

| Rense Kuipers

De UT heeft talloze clubs, genootschappen, studentenhuizen en verenigingen. Wat houdt ze in stand? Wat bindt de leden of bewoners? In deze 23e aflevering: Magnus, het herenwedstrijdroeiersdispuut binnen DRV Euros.

De topsportmentaliteit die het wedstrijdroeien vergt en de bijkans gedwongen gezelligheid van het dispuutsleven. Ogenschijnlijk is het een recept voor een ongelukkig huwelijk, maar Heeren Wedstrijdroeiers-dispuut Magnus toont al vijfentwintig jaar aan dat beide werelden prima samengaan.

Combinatie

Sterker nog, het bijzondere van Magnus – Latijn voor: ‘groot’ – zit in die combinatie, zo leggen leden Martijn van den Berg en Johan van der Laan uit. ‘Je komt pas in aanmerking om lid te worden als je minimaal een half jaar aan wedstrijdroeien hebt gedaan’, vertelt Van den Berg. ‘Dat is mentaal en fysiek erg uitdagend. En omdat we dat allemaal eens hebben meegemaakt, weten we wat het van iemand vergt. Zo’n ervaring neem je mee in je studie en de rest van je leven.’

Dat is volgens Van den Berg wat Magnus onderscheidt van veel andere Enschedese disputen. ‘Bij ons heeft iedereen minimaal een half jaar geleefd en opgeofferd om één ding heel goed te kunnen doen. Dat zorgt voor een heel ander soort band.’ Dat is precies wat Van der Laan overtuigde om lid te worden het roeidispuut. ‘Magnus is meer dan gezelligheid, het is ook een bepaalde winnaarsmentaliteit die we delen.’

Pijn zit in het hoofd

Die mentaliteit komt terug op het blazoen van de wedstrijdroeiers, waarop ‘Dolor in Capite Est’ prijkt. Vertaald: pijn zit in het hoofd. ‘Magnaten willen altijd de beste zijn, het hoogst haalbare halen. Ook als het pijn doet’, zegt Van den Berg. ‘Die winnaarsmentaliteit toetsen we ook tijdens het traject. Als dispuut zijn we erg goed geworden in het herkennen van de momenten waarop iemand in de slachtofferrol kruipt.’

'Je bent geen slachtoffer van je situatie, je moet je afvragen wat binnen je eigen vermogen ligt om die situatie te veranderen' - Johan van der Laan

Bij het wedstrijdroeien is immers geen ruimte voor slachtoffers, vult Van der Laan aan. ‘Dat vergt doorzettingsvermogen. Je leeft voor de sport en traint elke dag intensief – in het weekend zelfs twee keer per dag. Zeker in het eerste jaar wedstrijdroeien kom je jezelf tegen. Maar ook uit die dieptepunten haal je iets op. Je bent geen slachtoffer van je situatie, je moet je afvragen wat binnen je eigen vermogen ligt om die situatie te veranderen.’

Essacher luft

Magnus heeft als een van de vier roeidisputen binnen DRV Euros uiteraard zijn eigen mores en tradities. Zo is het dispuut verantwoordelijk voor de organisatie van de ‘uitzuip’, de inauguratiedag voor de wedstrijdroeiers. En aspirant-leden zetten zich even traditiegetrouw in voor een goed doel. Zo is het een publiek geheim dat Pink Ribbon in 2016 de opbrengsten van een Magnus-naaktkalender weigerde. Van den Berg roeide zelf drie jaar later op het O&O-plein 121 kilometer voor stichting Spieren voor Spieren. En Van der Laan hielp tijdens zijn traject in een verzorgingstehuis.

Daarnaast hebben de Magnus-leden hun eigen jas en das en is de verplichte borrel elke donderdag vanaf half 9 aan een eigen tafel in Euros-sociëteit De Sevende Camer – inclusief 0.0-bier voor de actieve wedstrijdroeiers. Een uit de hand gelopen grap is het in ere houden van de Nederlandse taal, vertelt Van den Berg. ‘Zelfs Engelse leenwoorden zijn verboden. Zo is een subwoofer een onderblaffer en een update een opdatum. Ook de letter Y is verbannen, die is niet Nederlands genoeg.'

'Binnen Magnus wordt er nog steeds gebrald tussen lichte pikken en zware ballen' - Martijn van den Berg

Overtreedt een Magnus-lid deze of een van de andere ongeschreven regels, dan volgt er een in meerdere opzichten pittige straf in de vorm van een slok (‘dopje’) Essacher Luft. Dat is een Zuid-Duitse kruidenschnaps met een alcoholpercentage van 36 procent, volgens de makers een dusdanig pittig drankje dat ‘het vuur van de ware hel door je mond en keel brandt’. ‘Na mijn eerste dopje heb ik een half uur op de wc doorgebracht’, zegt Van den Berg. ‘Maar je ontwikkelt er een bepaalde tolerantie voor.’

Lichte pikken en zware ballen

Magnus brengt bovenal uitersten tezamen, blijkt uit het verhaal van de dispuutsleden. Het ouwehoeren gaat gepaard met het afleveren van Olympische roeiers en het streven naar succes staat niet in de weg van vriendschap. ‘Het dispuut is in 1998 opgericht, met als doel om de zware en lichte roeiers bij elkaar te brengen, die normaliter alleen verbonden zijn met hun eigen ploeg’, aldus Van den Berg. ‘Binnen Magnus wordt er eigenlijk nog steeds gebrald tussen lichte pikken en zware ballen; lichte vinden zware dom, en zware vinden dat lichte altijd aan het janken zijn. Maar dat is en blijft gezonde rivaliteit. Het studeren houdt ooit een keer op, maar Magnus draag je je hele leven mee.’

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.