Symptomen

| Redactie

Het commentaar van U-Today. Het coronavirus rammelt aan de poorten. Historisch gezien zijn ziektes aanjagers van xenofobie, uitsluiting en racisme. De UT zou er goed aan doen om zich hier tegen te wapenen.

Het coronavirus beheerst inmiddels de Nederlandse politiek en de krantenkolommen. Bij 38 patiënten is het virus vastgesteld. Ook bij een studente uit Delft. Het is niet uit te sluiten dat de UT als één van de meest internationale universiteiten zich moet opmaken voor een ziektegeval. Een speciaal crisisteam, dat inmiddels twee keer per week bijeenkomt, geeft handen en voeten aan de aanpak. Laat een belangrijk onderdeel van dat team zijn om internationals te beschermen tegen uitsluiting en racisme, dat weleens de kop kan opsteken.

Als het coronavirus één ding laat zien, dan is het wel hoe intensief het internationale verkeer is. Mensen en goederen vliegen, varen en rijden over de aardbol. Het virus openbaart zich niet meteen, en kan daardoor incognito meereizen. Dat maakt alertheid en openheid is cruciaal. Wuhan liet zien dat verloren tijd het virus ruimte geeft om zich te verspreiden. In Nederland en op de campus is die openheid er gelukkig. De adviezen zijn nuchter: denk aan hygiëne, wees alert op symptomen en (her)overweeg reisbestemmingen.

Zonder het virus te bagatelliseren, is het grootste risico van het virus paniek. Op de UT zijn al problemen met de integratie van internationale studenten en medewerkers. Termen als racisme en xenofobie zijn weliswaar (te) sterk, maar het is een uitdaging om die internationale studenten goed mee te laten doen op het campusleven. ‘Je wordt er als international uitgedrukt’, was de strekking van een artikel met meerdere internationale studenten in dit nieuwsmedium, nu een jaar geleden. En onlangs sprak de Chinese masterstudent Yifei Yu zich dapper uit: ‘Er zijn vooroordelen richting internationale studenten.’

De Amerikaanse wetenschapper Hannah Marcus, die aan Harvard onderzoek doet naar de geschiedenis van de geneeskunde, waarschuwt in een artikel in The New York Times dat samenlevingen alert moeten zijn op xenofobie en vervolging. Ze adviseert om lessen te trekken uit historische ziekte-uitbraken als de pest, die leidden tot vervolging en marginalisatie van mensen. Dat is een punt om ter harte te nemen, want ook in Nederland zijn er anti-Aziatische sentimenten en meldingen van discriminatie.

In deze tijd, waarin de al dan niet doorgeslagen internationalisering van het hoger onderwijs in Nederland onder de loep ligt, moeten we alert zijn. Ook op de UT. Om met Hannah Marcus te spreken: uitsluiting, racisme en xenofobie zijn net zo goed symptomen van een ziekte. Het is verstandig om ons nu al te wapenen tegen die mogelijke symptomen. Want iedere UT’er, of die nu afkomstig is van het Twentse platteland of die van China, is gelijk en even welkom op deze campus.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.