Schattig

| Femke Nijboer

In deze tijden zijn maatregelen onze vriend, stelt columnist Femke Nijboer. En dat begrijpen UT-studenten en de meeste Nederlanders volgens haar best. ‘Maar de overheid en het CvB blijven zich verontschuldigen over de te nemen koers.'

Hiep, hiep hoera, de universiteit is 60 jaar! Hoe oud is dat in mensenjaren? Vroeger was er de aanname dat je de leeftijd van honden moest vermenigvuldigen met zeven om op het aantal mensenjaren te komen. Een hond van 10 jaar oud zou dus 70 jaar oud zijn en dus kon je verwachten dat hij al wat ouderdomsklachten of het bijbehorende gedrag liet zien.

Zou dat ook bij universiteiten zo werken? De UT is met 60 jaar een van de jongste universiteiten van Nederland. De Universiteit Leiden de oudste universiteit en werd dit jaar 446 jaar oud. Laten we eens lukraak een duimregel opstellen en deze toetsen aan het gedrag van de UT. Ik zeg: de leeftijd van een universiteit moet je delen door 10 en dan heb je haar mensenleeftijd. De UT zou dus zes jaar oud zijn.

Vervolgens kijken we naar het laatste gedrag van de UT om het te toetsen: de corona-update van het CvB vanochtend. De eerste zin luidt: ‘Het vooruitzicht dat mogelijk strengere regels nodig zijn om het coronavirus terug te dringen, is niet voor iedereen even prettig.’ Ach gut, onmiddellijk diezelfde verontschuldigende toon als Mark Rutte en Hugo de Jonge op de persconferenties. Verbaal en non-verbaal zeggen ze: ‘Wij vinden de maatregelen ook stom, maar het OMT zei het, dus het is niet mijn schuld hoor.’

Weet je wat stom is? Corona. Het zorginfarct. Maatregelen zijn niet stom. ‘Het laat zich moeilijk voorspellen wat we de komende periode kunnen verwachten’, gaat de brief van de UT verder. Nee, het laat zich heel goed voorspellen. We gaan weer online lesgeven tot aan april 2022. Studenten komen gedemotiveerd thuis te zitten.

Opvallend positief is dat het CvB vanochtend stelling neemt over het coronatoegangsbewijs: ‘We krijgen mogelijk te maken met een coronatoegangsbewijs voor het onderwijs, een middel dat we te zwaar vinden. Zeker als dat met de 2G-regel (alleen toegang als je gevaccineerd bent of van COVID-19 genezen bent) is.’ Geloof het of niet maar ik ben het deels eens met het CvB, maar niet alleen omdat de 2G-regel te zwaar is, maar omdat hij totaal debiel is. Er moet vooral getest worden.

Daarom ben ik, net als hoogleraar Wiendelt Steenbergen van de UT, voorstander van 1G op de universiteit. Ten onrechte nam ik in augustus aan dat veel studenten zich niet lieten vaccineren. Gelukkig weten we na onderzoek nu dat het wel goed zit met de vaccinatiegraad onder studenten en medewerkers. Alleen hele wereldvreemde of ronduit egocentrische collega’s en studenten weigeren zich nog te laten vaccineren.

Studenten gedragen zich in vele opzichten dus eigenlijk volwassener dan de UT. Een rondvraag van U-Today (Do UT studentes also want a Covid pass on campus?) geeft de indruk dat studenten het best redelijk zouden vinden als er wat van hen gevraagd werd. Ook studentcolumnist Niels ter Meer riep op tot meer daadkracht. Logisch ook wel, want niemand wil terug naar online onderwijs. We willen elkaar blijven zien. Daarvoor zijn harde maatregelen nodig.

Maatregelen zijn onze vriend. Studenten begrijpen het, de meeste Nederlanders begrijpen het, maar de overheid en het CvB sloven zich uit zich te distantiëren van- en te verontschuldigen over de koers die genomen moet worden. Je zou toch eens niet aardig gevonden kunnen worden. Kohlberg, ontwikkelingspsycholoog, noemde dit de conventionele fase in de morele ontwikkeling. Met name basisschoolkinderen zitten hierin. Ze oriënteren zich op braaf en lief gevonden te worden. Komt mooi overeen met m’n duimregel. Zes is schattig.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.