Niet álles komt uit de Spiegel

| Jan-Willem van 't Klooster

Vorige week stond in U-Today een opiniestuk over protocollen van boven en een klaarblijkelijk gebrek aan vertrouwen in UT-medewerkers. Graag reageer ik, als manager van het BMS Lab, daarop vanuit een lab-invalshoek.

Photo by: Annabel Jeuring
Jan-Willem van ’t Klooster, Managing director BMSLAB

Mijn team en ik hebben het protocol voor heropening van BMS Lab geschreven, en vervolgens op verzoek grotendeels voor het kunnen herstarten van onderzoek met proefpersonen (UT-breed). Die plannen zijn dus gewoon van de werkvloer afkomstig. Natuurlijk, de vice-decaan en corona-commissie onderzoek (CCOZ, bestaande uit onderzoekers!) vullen aan, en CvB besluit uiteindelijk, maar dat was snel gebeurd in beide gevallen. Doordat het voorwerk gedaan is kunnen we nu weer met gerust hart voor de buitenwereld aan de slag - en bijvoorbeeld deze week de corona-notificatie app op bruikbaarheid evalueren. Bij het wegfietsen zag ik overigens al meerdere borrels buiten bij het Pinetum.

Ik onderschrijf en begrijp de terechte kritiek inzake de corona-gerelateerde werkgroepen waar geen onderzoekers en onderwijspersoneel bij betrokken zijn. Dat hoort natuurlijk niet zo. Anderzijds lijkt het me sterk dat wel/geen Spinoza-premie afhangt van een paar maanden crisismanagement. Niet álles op onze mooie universiteit kan uit de Spiegel komen.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.