'GOGBOT in strijd met de goede zeden? Dat is overdreven!'

| Marielle Stoelinga

GOGBOT zet kunst midden in de samenleving, letterlijk. Controversiële thema's zoals sex & technology horen daarbij. Juist door het debat aan te gaan, en bezoekers te confronteren, worden belangrijke zaken als de (over?)seksualisering van de samenleving op de kaart gezet.

Marielle Stoelinga, hoofddocent creative technology en begeleider van diverse projecten van UT-studenten op GOGBOT, reageert op een protestbrief van vier christelijke studentenverenigingen die geschokt waren door de alom aanwezige 'porno' op het festival.


GOGBOT is een trendzettend multimedia-artfestival in het centrum van Enschede, met landelijk en internationaal een sterke reputatie. Vier christelijke studentenvereningingen, en eerder ook de ChristenUnie, hebben protest aangetekend bij de gemeente over het thema van dit jaar: sex & technologie. De getoonde kunstwerken en installaties zouden in strijd zijn met de goede zeden. Naar mijn mening is dit overdreven:

Een van de sterke kanten van GOGBOT is voor mij de laagdrempeligheid: het vindt plaats midden in de stad, en is gratis. Het laat zien dat kunst niet elitair hoeft te zijn, maar juist toegankelijk, interactief en met een hoog fun gehalte. Iedere bezoeker kan zien en beleven welke trends er zijn op gebied van robotica, art-tech, muziek, multimedia-installaties, en zelf deelnemen, bij voorbeeld aan de powertool race.

Uiteraard is het de rol van de kunst op gevestigde ideeen ter discussie te stellen. Dat daar af en toe onwelgevallige beelden bij komen kijken, neem ik graag voor lief.

Ook de UT draagt hieraan bij. Tijdens het vak Have Fun & Play! dat ik geef, bouwen studenten interactieve installaties, in nauwe samenwerking met GOGBOT. Als docent ben ik erg enthousiast over deze bijzondere samenwerking: het geeft een realistische en inspirerende context, en biedt artistieke expertise die de UT zelf niet in huis heeft. Ook is de mogelijkheid om te exposeren op GOGBOT, vaak naast gevestigde kunstenaars, aantrekkelijk. De student-projecten waren mijns ziens artistiek relevant. Een van de groepen stelde met 'lelijke' poppen (te dik, te dun, te harig) het perfecte mensbeeld aan de kaak. Deze en andere UT-installaties werden absoluut gewaardeerd door het publiek, daarbij hoog scorend op het punt van interactiviteit en fun.

Overigens viel het met de controversialiteit van GOGBOT erg mee, ik heb gewoon mijn kinderen meegenomen naar dit festival. Ook tijdens mijn college heb ik een alternatief thema aangedragen, maar geen enkele student, ook niet de aanwezige christenen, is daarop ingegaan.

GOGBOT thema volgend jaar is Spaceship Earth - daar moet een hoop inzitten zowel voor christelijke als andersgezinde studenten. Ik nodig iedereen uit om werk in te zenden.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.