Nieuwe Vacature

| Beer Sijpesteijn

Beer Sijpesteijn en Wessel Reijers, beiden student philosophy of science, technology and society, geven wat suggesties voor nieuwe functies op de UT. Ze reageren daarmee op de ingezonden brief van MESA+-hoogleraren.

Photo by: Jan Hesselink

Beste concerndirectie Human Resources,

Met verheuging hebben wij kennis genomen van het feit dat het u gelukt is budget te vinden voor de aanstelling van een nieuwe ambtenaar bij de centrale organisatie van de UT. Deze prestatie is niet niks, het is immers toch crisis he!

We vonden het daarom een beetje flauw om een ingezonden brief te lezen van een groep hoogleraren van MESA+ die zogenaamd met zijn allen willen solliciteren op de functie ‘Medewerker Strategisch Personeelsbeleid / Personele control’. Zoveel mensen tegelijk kan helemaal niet eens! En Eb Drinksma zelf heeft terecht al aangegeven dat áls het al zou kunnen er direct weer iemand nodig is om dat allemaal in goede banen te leiden. Wat willen die Mesanen eigenlijk, ze hebben hun Nanolab toch? Ze hebben geen idee wat een sinecure het is om een ambtelijke organisatie zichzelf in stand te laten houden.

Wij willen daarom graag constructief met u meedenken, als een soort amici curiae zeg maar. En wij denken dat het één van de taken van een goede vriend is om het te benoemen als iets beter kan. Ook wij zijn namelijk een beetje kritisch op vacature. Wij denken dat het een uitstekend idee is om een extra centrale ambtenaar aan te nemen (hadden ze onder de professoren al bedacht dat als er kantoorruimte vrij komt te staan in de Spiegel hun labruimte ook duurder wordt? Deze vacature is dus eigenlijk in hun eigen belang!), maar denken dat er wel een paar betere functies te verzinnen zijn dan ‘Medewerker Strategisch Personeelsbeleid / Personele control’. Hieronder drie suggesties.

1. Summer School

Een eerste suggestie betreft een fulltime medewerker die zich compleet kan storten op het organiseren van een Twentse Summer School tijdens het academisch zomerreces. Al een geruime tijd, en dan bedoelen wij een tijdsbestek van meer dan zes jaar, wordt er binnen de gelederen van de UT gesproken over het organiseren van een Summer School voor internationale studenten in de zomer. Nu gebeurt dit al tijden op de Universiteit Utrecht en is het daar een daverend succes, met meer dan 1.000 internationale studenten die kennis maken met het onderwijs aldaar. Utrecht is natuurlijk een erg leuk stadje met een alleraardigste universiteit, maar waar in Nederland is nu een betere locatie te bedenken voor een Summer School dan op de campus dan de UT? Alle faciliteiten bij de hand, een bruisende campus de gehele zomer lang en grote internationale aandacht voor onze prachtige universiteit in het oosten des lands.

Nog een groot voordeel? Eindelijk staat het peperdure vastgoed van de UT niet louter leeg te staan tijdens de zomer maanden. U begrijpt, een Summer School zou zichzelf al snel terug betalen. Echter, daar waar op de UU een team fulltime aan het werk is voor dit evenement komt de UT vooralsnog niet verder dan het inzetten van werknemers die al fulltime werken binnen andere functies binnen werkgroepen die de zaak zouden moeten coördineren. Onze suggestie: stel eindelijk iemand aan die fulltime met passie aan de Summer School in Twente kan werken. Doelstelling: eerste centrale Summer School in Twente in de zomer van 2014 voor een paar honderd internationale studenten.

2. Een econometrist

De manier waarop het geld wordt rondgepompt op de UT is dusdanig geperverteerd dat het een cliché begint te worden het verdeelmodel te benoemen in een opiniestuk. En aangezien er nog genoeg zaken te bespreken zijn op de opiniepagina, is dit reden te meer om dit gedrocht van een model de nek om te draaien.

Huur een econometrist in die maar één taak heeft: het ontwerpen van een nieuw financieel model voor de UT dat niet resulteert in een opwaartse prijzenspiraal. Bedenk hierbij dat het hele idee van marktwerking was dat de consument de laagste prijs zou betalen.

Bij de zoektocht naar een geschikte econometrist is het overigens van belang dat deze niet alleen kennis heeft van Excel, maar ook goed mensen moet kunnen interviewen. Het eerste dat deze medewerker zal moeten doen is namelijk helder krijgen waar de UT nou eigenlijk haar geld aan wil uitgeven en waar haar prioriteiten liggen. Misschien zijn we wat naïef, maar wij zijn een toekomst voor ons waar de vierkantemeterprijs onder die van de Zuidas ligt...

3. Alumnirelaties

Nog zo'n onderwerp waar de UT al jaren mee aanmoddert. Het belang van een goede band met onze alumni ligt voor de hand: Het is (in potentie) een geweldig ambassadeursnetwerk voor de UT, een zakelijk netwerk voor alumni onderling, maar ook een manier voor alumni om contact te houden met alle drinkebroeders en -zusters van weleer. Daarnaast kan het in de toekomst een inkomstenbron voor de UT worden, zoals alumni dat in de Verenigde Staten ook zijn.

Maar dan moeten er eerst een hoop verbeterslagen worden gemaakt. Natuurlijk is er nu een alleraardigst relatiemagazine, is er een portal en zijn er af en toe reünie-evenementen. Maar als de UT hier echt iets van wil maken moet het alumnibeleid echt professionaliseren. Op het gebied van fondsenwerving zou kunnen worden gekeken naar de culturele sector, waar men de afgelopen jaren vanwege (misschien is 'dankzij' hier zelfs op zijn plaats) de bezuinigingen ervaring heeft opgebouwd in fondsenwerving. Zet je over degene heen om donaties te vragen.

Maar weet ook: voor wat hoort wat. Zorg dat je wat te bieden hebt, met verschillende mogelijkheden voor (groepen) alumni van verschillende kapitaalkrachtigheid. Keek eens naar het Concertgebouw Fonds en vraag je dan eens af of 25 euro per jaar voor het universiteitsfonds zoden aan de dijk zet.

De universiteit is nu iets meer dan een halve eeuw oud. Dat betekent dat de UT in alle leeftijdscategorieën en op alle carrièreniveaus alumni heeft. Zet je FTE in om voor eenieder van hen wat interessants op te zetten. Maak wat van het alumnibeleid!

Zoals u ziet zijn er genoeg mogelijkheden om de FTE die u beschikbaar heeft in te zitten op plekken waar deze echt impact kan hebben. Het enige wat u nog hoeft te doen is er eentje kiezen en er een mooie naam voor verzinnen. Wij houden onze bingokaarten gereed.

Met vriendelijke groet,

Uw vrienden,

Wessel Reijers & Beer Sijpesteijn
Studenten philosophy of science, technology and society

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.