Open sollicitatie

| Jurriaan Huskens

Hoogleraren reageren met verbazing op een UT-vacature. In de vacature wordt gevraagd om een ‘medewerker strategisch personeelsbeleid / personele control’. De UT-hoogleraren hebben daar wel oren naar...

Een aantal UT-hoogleraren, waaronder Jurriaan Huskens, reageert in onderstaand opiniestuk met verbazing en verontwaardiging op een vacature van Human Resources, die vorige week online stond op de vacaturesite van de UT. In deze vacature wordt gevraagd om een ‘medewerker strategisch personeelsbeleid / personele control’. De UT-hoogleraren hebben daar zelf ook wel oren naar….


Beste concerndirectie Human Resources,

Met groot genoegen willen wij solliciteren op de functie van “Medewerker Strategisch Personeelsbeleid / Personele control” zoals deze afgelopen week op de UT website geadverteerd stond. We beseffen dat we deze brief na de deadline versturen, maar gezien onze ervaring en potentieel gaan we ervanuit dat onze sollicitatie een “offer you can’t refuse” zal zijn.

Uw slogan is “Universiteit Twente. Dat is menswetenschappen en technologie. High tech en human touch.” Die spreekt ons uitermate aan! In onze huidige functies staan ook de menswetenschappen voorop en komt de technologie erachteraan. We leren elke dag weer bij in ons proces om de menselijke geesten van onze bestuurders te doorgronden in hun communicatie over en veranderingen in onderwijs, financiën, bestuursstructuren, faculteitsfusies, departementsvormingen, kantelingen, reorganisaties, en wat al niet meer. Gecombineerd met ons bovengemiddeld IQ brengt deze jarenlange ervaring ons in een uitstekende positie voor deze functie!

Een door u genoemde uitdaging van de functie is “U signaleert wensen en behoeften van administratieve processen en systemen”. Gezien onze grote geletterdheid hebben we allemaal Orwell’s “Animal Farm” en “1984” gelezen en ook van een avondje Big Brother zijn we niet vies. Verder kennen we het reilen en zeilen van de UT’s administratieve processen en systemen van binnenuit en op ons duimpje. Vandaar dat wij bij uitstek geschikt zijn om de wensen en behoeften van die systemen te signaleren en te onderhouden. Zo zien we dat ze een continue voeding van verder betekenisloze kengetallen vergen, zoals KPI’s en rankings. Daarnaast begrijpen we dat deze systemen in hoge mate autonoom zijn, dat wil zeggen dat ze elkaar ondersteunen door het rondpompen van virtueel geld, het creëren van tekorten op lagere niveaus en een ongeremde exponentiële groei vertonen waar het Chinese bruto nationaal inkomen nog een puntje aan kan zuigen.

“Ziet u ook negatieve kanten aan uzelf?”, zult u ons op ons aankomend gesprek waarschijnlijk vragen. En ja, we moeten bekennen dat we ietwat licht zijn op de door u gevraagde ervaring met: “U bent bovenal een professional met veel affiniteit voor personele control”. Nu ontbreekt het ons niet aan ambitie op dit terrein, maar onze middelen zijn tot nu toe niet toereikend geweest om hierin een rol van betekenis te spelen. We beloven echter plechtig dat we na onze aanstelling grondig werk zullen maken van het thema personele control, en niet zullen schuwen om het mes te blijven zetten in allerlei vitale en minder vitale onderdelen van deze organisatie. Maar tevens zullen we, om de concerndirectie Human Resources niet te schande te maken, de groei van deze afdeling blijven waarborgen. Onze eerste stap hierin is om de ene fte die nu voor deze functie staat, meteen om te zetten in het aantal fte’s van ons allen. En aangezien we allemaal geen moeite hebben met een 60-urige werkweek, kunnen daar nog wel een paar fte’s bij. Gelukkig lezen we in uw advertentie dat deze ruimte ons ook geboden wordt: “Het betreft een nieuwe functie binnen de concerndirectie HR, waarin u ruimte heeft deze zelf verder vorm te geven en in te vullen.” en “Op termijn is een eventueel verdere doorgroei mogelijk.”

Onze CV’s treft u aan op onze websites. We verwachten u hiermee duidelijk gemaakt te hebben dat we dit een unieke functie vinden die wij op een evenzo unieke manier zullen invullen.

Hoogachtend,

Albert van den Berg, Klaus Boller, Jeroen Cornelissen, Claudia Filippi, Jurriaan Huskens, Paul Kelly, Serge Lemay, Detlef Lohse, Devaraj van der Meer, Allard Mosk, Michel van Putten, Michel Versluis, Willem Vos, Matthias Wessling, Wilfred van der Wiel, Harold Zandvliet

Allen, hier op alfabetische volgorde, zijn hoogleraar aan de UT, bij TNW of EWI

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.