Geen centrale financiering meer voor Green Hub Twente

| Rense Kuipers

Green Hub Twente krijgt vanaf 2025 geen centrale financiering meer. Het betekent echter niet het einde van het duurzaamheidsinitiatief, dat verder gefinancierd moet worden vanuit de faculteiten en het SEE-programma.

Green Hub Twente wordt kind van de rekening van de financiële situatie van de UT. Het grootste gedeelte van het budget loopt na dit jaar af, waardoor de duurzaamheidshub een andere invulling krijgt.

De hub heeft twee vaste medewerkers in dienst als coördinatoren. Die functies verdwijnen niet, maar worden gefinancierd vanuit het Sustainability, Energy & Environment (SEE) programma van de UT.

De facultaire ‘green hubs’ – die sinds afgelopen september operationeel – zijn moeten vanaf januari 2025 vanuit de faculteiten gefinancierd worden. Daarbij bepalen de faculteiten dus in welke grootte en vorm ze dit willen doen. De algehele coördinatie blijft bij de twee coördinerende medewerkers, Dan Hartenberg en Efia Addo.

Hartenberg noemt het ‘jammer’ dat van het Green Hub-budget vanaf komend kalenderjaar weinig resteert. ‘We hebben bijvoorbeeld net een Central Sustainability Inteliligence Platform af, waarmee we de duurzaamheid van het UT-onderwijs in kaart brengen. Het is hopen dat daar een mooi vervolg aan gegeven kan worden.’

Hoewel het centrale budget grotendeels wegvalt, vervult Green Hub Twente nog steeds een centrale functie om allerlei duurzaamheidsinitiatieven bij elkaar te brengen, aldus Hartenberg. ‘We moeten flexibel en creatief zijn, bijvoorbeeld door de samenwerking met een organisatie als Oxfam op te zoeken voor het organiseren van evenementen, of met andere onderwijsinstellingen als Saxion en ROC.’

Green Hub Twente bestaat sinds 2020, als centraal punt voor alle kennis en initiatieven op het gebied van duurzaamheid op de UT.

Stay tuned

Sign up for our weekly newsletter.